Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
321
M.Narantsengel 
narantsengel.blogspot.com
3 
2 
ТӨСЛИЙН БҮТЭЦ 
1 
БИЗНЕС ТӨСӨЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 
ТӨСӨЛ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ
Бизнес төсөл 
ТӨСӨЛ 
Гэж юу вэ?
Henry Fayol 
Henry Gantt 
Frederik Tailor
Засгийн 
газар уламжлалт 
Улс орны 
удирдлага 
хөтөлбөрүүд 
Төслөөр удирдах нь зүйтэй
Төсөл-Нийгэм, эдийн засгийн салбарт болон 
байгууллагын удирдлагын зохион 
байгуулалт, технологи техникт өөрчлөлт, 
шинэчл...
Шинэ санаа
Таны 
өдөр 
тутмын 
амьдрал
Сонголт
Таны 
гарт
Нэг л 
сонголт
Зорилго
ЦАГ ХУГАЦАА
НӨӨЦ
Чадварлаг хамт олон
Амжилтыг 
дагуулна
Төсөл бол тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхийн 
тулд тусгайлан бүрдүүлсэн багийн хүчээр 
тодорхой цаг хугацаанд, нөөцийг ашигл...
Иймээс төсөл нь: 
1 Тодорхой зорилготой 
2 Бодитой, Үнэлж болохуйц 
3 Тодорхой цаг хугацаатай 
4 Тодорхой нөөц, бололцоо 
...
Иймээс төсөл нь: 
1 Тодорхой зорилготой 
2 
Бодитой, Үнэлж болохуйц 
3 
Тодорхой цаг хугацаатай 
4 
Тодорхой нөөц, бололцо...
Иймээс төсөл нь: 
1 
Тодорхой зорилготой 
2 Бодитой, Үнэлж болохуйц 
3 
Тодорхой цаг хугацаатай 
4 
Тодорхой нөөц, бололцо...
Иймээс төсөл нь: 
1 
2 
Тодорхой зорилготой 
Бодитой, Үнэлж болохуйц 
3 Тодорхой цаг хугацаатай 
4 
Тодорхой нөөц, бололцо...
Иймээс төсөл нь: 
1 
2 
3 
Тодорхой зорилготой 
Бодитой, Үнэлж болохуйц 
Тодорхой цаг хугацаатай 
4 Тодорхой нөөц, бололцо...
Иймээс төсөл нь: 
1 
2 
3 
4 Тодорхой нөөц, бололцоо 
Тодорхой зорилготой 
Бодитой, Үнэлж болохуйц 
Тодорхой цаг хугацаата...
ʈӨʇʁɾɿʃɷɶɹɶɶʇɶɿʃ 
ɷҮʆɺҮҮʁʓʋɨʇʈʄɿ
УДИРДАГЧ 
Төслийн удирдагч гэж хэн бэ? 
Default address Avenue, 4214, 
Postal code 80.250-210 / Curitiba PR BR 
+55 32 383...
Бусдад нөлөөлөгч 
Манлайлагч 
Чиглүүлэгч 
Туслагч 
Чадварлаг 
Харилцагч 
Багыг нэгтгэн зангидагч 
Байх ёстой менежер юм.
Удирдагчыг 
төсөл 
санаачлагч 
өөрөө сонгодог
Сайн сонголт 
Тодорхой цаг 
хугацаанд 
амжилттай 
Үр Дүнг 
харуулна
Төслийг бичихээс 
өмнө юу хийх ёстой 
вэ? 
ХЭРЭГЦЭЭГ 
ТОДОРХОЙЛОХ 
СУДАЛГАА 
ШИНЖИЛГЭЭ 
ХИЙХ
Хэрэгцээг тодорхойлох 
• Төслийн сэдэв ямар хүрээнд байх вэ? 
• Ямар өөрчлөлтөд хүрэх вэ? 
• Яагаад энэ төслийг хэрэгжүүлж...
СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ 
• Судалгаа, үнэлгээ хийх 
• Өнгөрсөн ба ирээдүйн ашиг хүртэгч 
нараас ярилцлага авах 
• Энэ чиглэлээр ...
1 
Хэн? Хэнд? 
Хэнтэй? 
2 
Юу? 
3 
Яагаад? 
4 
Хаана? 
5 
Хэзээ? 
6 
Хэрхэн? 
Төслийн бүтцийг бүрдүүлэх Ласвеллийн асуулты...
Төсөл боловсруулах үйл явц 
Үе шат 1: Холбогдох хэрэгцээ ба боломжийг судалж дүн 
шинжилгээ хийх 
Үе шат 2: Төслийн ерөнхи...
Төслийн 
бүтэц
1 Төслийн хураангуй 2 
4 
6 
8 
Танилцуулга 
Үндэслэл Төслийн зорилго, 
зорилт, үр дүнгийн тойм 
Аргачилал, үйл 
ажиллагаа...
Төслийн хураангуй 
Энэ хэсэгт төслийн зорилго, хүлээгдэж буй үр дүн, 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт, оролцогчды...
Танилцуулга 
Төслийг санаачлагч, хэрэгжүүлэгч болон 
захиалагч байгууллагын тухай мэдээллийг 
агуулдаг. Үүнд: 
• Байгуулла...
Үндэслэл буюу хэрэгцээ 
шаардлага 
Энэ хэсэгт тухайн төслийн үндэслэл, 
хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлхын 
зэрэгцээ тулгамд...
Зорилго,зорилт, үр дүнгийн 
тойм 
Төслийн зорилго нь чухам юуны төлөө энэ ажлыг 
гүйцэтгэх хэрэгтэй болсон хүлээгдэж буй ү...
Төслийн зорилтыг тодорхойлох 
S-M-A-R-T зарчим 
S - Тодорхой 
S-M-A-R-T 
зарчим 
A - Хүрч 
болохуйц 
R - Бодитой 
M - Хэмж...
Аргачилал, үйл ажилагаа 
Энэ хэсэгт төлөвлөсөн үр дүнд хүрэх, 
бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхийн 
тулд авч хэрэгжүүлэх ар...
Энэ хэсэгт төслийн үр дүнг 
хэрхэн үнэлж, дүгнэх тухай 
саналаа бичнэ. 
Your Logo 
Үнэлгээ дүгнэлт, 
тайлан 
Төслийн 
зори...
Төсөв 
Тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
хөрөнгийн эх үүсвэрийн тухай бүх мэдээллийг энэ 
хэсэгт тусгана. Энд төс...
Үүнд: 
• Ямар хэмжээний 
санхүүжилт 
хэрэгцээтэй байгаа 
• Санхүүжилтийн 
үлдэж буй хэсгийг 
ямар эх үүсвэрээр 
олох 
• Хө...
Хавсралт 
Байгууллагын танилцуулга 
Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар 
Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл лиценз 
Газар э...
Thank You 
+55 32 3836 55 55 
+55 32 9685 55 55 
Default address Avenue, 4214, 
Postal code 80.250-210 / Curitiba PR BR 
_...
Бизнес төсөл хэрхэн бичих вэ?
Бизнес төсөл хэрхэн бичих вэ?
Бизнес төсөл хэрхэн бичих вэ?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Бизнес төсөл хэрхэн бичих вэ?

15,458 views

Published on

Бизнес төсөл гэж юу вэ?
Бизнес төсөл хэрхэн бичих вэ?

Published in: Business
 • Be the first to comment

Бизнес төсөл хэрхэн бичих вэ?

 1. 1. 321
 2. 2. M.Narantsengel narantsengel.blogspot.com
 3. 3. 3 2 ТӨСЛИЙН БҮТЭЦ 1 БИЗНЕС ТӨСӨЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? ТӨСӨЛ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ
 4. 4. Бизнес төсөл ТӨСӨЛ Гэж юу вэ?
 5. 5. Henry Fayol Henry Gantt Frederik Tailor
 6. 6. Засгийн газар уламжлалт Улс орны удирдлага хөтөлбөрүүд Төслөөр удирдах нь зүйтэй
 7. 7. Төсөл-Нийгэм, эдийн засгийн салбарт болон байгууллагын удирдлагын зохион байгуулалт, технологи техникт өөрчлөлт, шинэчлэлт, сайжруулалт, шинэ зүйл нэвтрүүлэх замаар нийгэм, эдийн засгийн тодорхой үр дүнд хүрэх үйл ажиллагаа
 8. 8. Шинэ санаа
 9. 9. Таны өдөр тутмын амьдрал
 10. 10. Сонголт
 11. 11. Таны гарт
 12. 12. Нэг л сонголт
 13. 13. Зорилго
 14. 14. ЦАГ ХУГАЦАА
 15. 15. НӨӨЦ
 16. 16. Чадварлаг хамт олон
 17. 17. Амжилтыг дагуулна
 18. 18. Төсөл бол тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд тусгайлан бүрдүүлсэн багийн хүчээр тодорхой цаг хугацаанд, нөөцийг ашиглан урьдчилан төлөвлөсөн үр дүнд хүрэх цогц үйл ажиллагаа юм.
 19. 19. Иймээс төсөл нь: 1 Тодорхой зорилготой 2 Бодитой, Үнэлж болохуйц 3 Тодорхой цаг хугацаатай 4 Тодорхой нөөц, бололцоо 5 Өвөрмөц, тодорхой шинэчлэл авчрахуйц Хамтын үйл ажиллагааны цогц бүтээл
 20. 20. Иймээс төсөл нь: 1 Тодорхой зорилготой 2 Бодитой, Үнэлж болохуйц 3 Тодорхой цаг хугацаатай 4 Тодорхой нөөц, бололцоо 5 Өвөрмөц, тодорхой шинэчлэл авчрахуйц Хамтын үйл ажиллагааны цогц бүтээл
 21. 21. Иймээс төсөл нь: 1 Тодорхой зорилготой 2 Бодитой, Үнэлж болохуйц 3 Тодорхой цаг хугацаатай 4 Тодорхой нөөц, бололцоо 5 Өвөрмөц, тодорхой шинэчлэл авчрахуйц Хамтын үйл ажиллагааны цогц бүтээл
 22. 22. Иймээс төсөл нь: 1 2 Тодорхой зорилготой Бодитой, Үнэлж болохуйц 3 Тодорхой цаг хугацаатай 4 Тодорхой нөөц, бололцоо 5 Өвөрмөц, тодорхой шинэчлэл авчрахуйц Хамтын үйл ажиллагааны цогц бүтээл
 23. 23. Иймээс төсөл нь: 1 2 3 Тодорхой зорилготой Бодитой, Үнэлж болохуйц Тодорхой цаг хугацаатай 4 Тодорхой нөөц, бололцоо 5 Өвөрмөц, тодорхой шинэчлэл авчрахуйц Хамтын үйл ажиллагааны цогц бүтээл
 24. 24. Иймээс төсөл нь: 1 2 3 4 Тодорхой нөөц, бололцоо Тодорхой зорилготой Бодитой, Үнэлж болохуйц Тодорхой цаг хугацаатай 5 Өвөрмөц, тодорхой шинэчлэл авчрахуйц Хамтын үйл ажиллагааны цогц бүтээл
 25. 25. ʈӨʇʁɾɿʃɷɶɹɶɶʇɶɿʃ ɷҮʆɺҮҮʁʓʋɨʇʈʄɿ
 26. 26. УДИРДАГЧ Төслийн удирдагч гэж хэн бэ? Default address Avenue, 4214, Postal code 80.250-210 / Curitiba PR BR +55 32 3836 55 55 +55 32 9685 55 55 | | www.default.com
 27. 27. Бусдад нөлөөлөгч Манлайлагч Чиглүүлэгч Туслагч Чадварлаг Харилцагч Багыг нэгтгэн зангидагч Байх ёстой менежер юм.
 28. 28. Удирдагчыг төсөл санаачлагч өөрөө сонгодог
 29. 29. Сайн сонголт Тодорхой цаг хугацаанд амжилттай Үр Дүнг харуулна
 30. 30. Төслийг бичихээс өмнө юу хийх ёстой вэ? ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ
 31. 31. Хэрэгцээг тодорхойлох • Төслийн сэдэв ямар хүрээнд байх вэ? • Ямар өөрчлөлтөд хүрэх вэ? • Яагаад энэ төслийг хэрэгжүүлж байна вэ? • Ямар үр дүнг хүлээж байна вэ? • Төслийг хэнд зориулсан бэ? • Ямар асуудалд анхаарлаа хандуулах вэ?
 32. 32. СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ • Судалгаа, үнэлгээ хийх • Өнгөрсөн ба ирээдүйн ашиг хүртэгч нараас ярилцлага авах • Энэ чиглэлээр хийгдсэн байсан бусад төслүүдийн мэдээллийг авах • Өмнөх төслийн үнэлгээг унших • Төсөлд оролцож болох хүмүүстэй уулзаж санаа бодлыг нь сонсох • Статистикийн тоо баримтыг үзэх
 33. 33. 1 Хэн? Хэнд? Хэнтэй? 2 Юу? 3 Яагаад? 4 Хаана? 5 Хэзээ? 6 Хэрхэн? Төслийн бүтцийг бүрдүүлэх Ласвеллийн асуултын арга:
 34. 34. Төсөл боловсруулах үйл явц Үе шат 1: Холбогдох хэрэгцээ ба боломжийг судалж дүн шинжилгээ хийх Үе шат 2: Төслийн ерөнхий санааг тодорхойлох Үе шат 3: Төслөө боловсруулах Үе шат 4: Төсөл санхүүжүүлэх боломжийг судлах Үе шат 5: Үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх Үе шат 6: Үр дүнг үнэлэх
 35. 35. Төслийн бүтэц
 36. 36. 1 Төслийн хураангуй 2 4 6 8 Танилцуулга Үндэслэл Төслийн зорилго, зорилт, үр дүнгийн тойм Аргачилал, үйл ажиллагаа Үнэлгээ дүгнэлт, тайлан Төсөв Хавсралт дагалдах материал 3 5 7
 37. 37. Төслийн хураангуй Энэ хэсэгт төслийн зорилго, хүлээгдэж буй үр дүн, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт, оролцогчдын тухай мэдээллийг хураангуйлан товч тодорхой бичих бөгөөд нэг хуудсанд багтаж байвал зохимжтой юм. Дараахь асуултанд хариу өгөхүйц нэгээс хоёр өгүүлбэр байхад хангалттай. Үүнд: • Төслийн нэр • Төслийг хэрэгжүүлэгч • Төсөл хэрэгжих байршил • Төслийн зориулалт, хэрэгцээ • Төслөөс гарах үр дүнгийн тойм • Оролцогчид • Төсөлд шаардагдах хөрөнгө оруулалт
 38. 38. Танилцуулга Төслийг санаачлагч, хэрэгжүүлэгч болон захиалагч байгууллагын тухай мэдээллийг агуулдаг. Үүнд: • Байгууллагын товч танилцуулга • Tөслийг хэрэгжүүлхэд оролцох хүмүүсийн мэргэжил, • Mэргэшил, ур чадвар, туршлага • Итгэл үнэмшил, • Бусдаас илүү гүйцэтгэх чадвартай
 39. 39. Үндэслэл буюу хэрэгцээ шаардлага Энэ хэсэгт тухайн төслийн үндэслэл, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлхын зэрэгцээ тулгамдсан бэрхшээлтэй асуудалыг хэрхэн шийдвэрлэхийг зорьсон, төслийн гол зорилго нь байгууллагын зорилго, зорилттой уялдаж буй тухай өгүүлнэ.
 40. 40. Зорилго,зорилт, үр дүнгийн тойм Төслийн зорилго нь чухам юуны төлөө энэ ажлыг гүйцэтгэх хэрэгтэй болсон хүлээгдэж буй үр дүнгийн талаар мэдээлэл өгөх агуулагатай юм. Төслийн зорилт нь төслийг хэрхэн гүйцэтгэх үйл ажилагааны хамрах хүрээний талаар мэдээлэл өгдөг. Төсөл хэрэгжсэний үр дүнд тухайн байдалд ямар өөрчлөлт бий болох вэ гэдэг нь энэ хэсэгт тодорхой харагдаж байх ёстой.
 41. 41. Төслийн зорилтыг тодорхойлох S-M-A-R-T зарчим S - Тодорхой S-M-A-R-T зарчим A - Хүрч болохуйц R - Бодитой M - Хэмжиж болохуйц T -Тодорхой цаг хугацаа
 42. 42. Аргачилал, үйл ажилагаа Энэ хэсэгт төлөвлөсөн үр дүнд хүрэх, бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ явуулах аргачлал, ажлын төлөвлөгөөг энд оруулна. Мөн энэ хэсэгт чухам юу хийх вэ? гэдгийг ойлгомжтой, тодорхой бичнэ.
 43. 43. Энэ хэсэгт төслийн үр дүнг хэрхэн үнэлж, дүгнэх тухай саналаа бичнэ. Your Logo Үнэлгээ дүгнэлт, тайлан Төслийн зорилго Хяналт Зарцуулсан хөрөнгө
 44. 44. Төсөв Тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийн тухай бүх мэдээллийг энэ хэсэгт тусгана. Энд төслийн хүрээнд хийх ажил, үйл ажиллагааны бүх зардлыг жагсааж, дараах асуултын хариулт бэлтгэсэн байвал зохино.
 45. 45. Үүнд: • Ямар хэмжээний санхүүжилт хэрэгцээтэй байгаа • Санхүүжилтийн үлдэж буй хэсгийг ямар эх үүсвэрээр олох • Хөрөнгө чухам юунд зарцуулагдах тухай мэдээлэл байна. Зардлын төсөв Орлогын прогноз Ашиг алдагдлын тооцоо Зээлийн эргэн төлөлтийн тооцоо Төсөв
 46. 46. Хавсралт Байгууллагын танилцуулга Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл лиценз Газар эзэмших гэрчилгээний хуулбар Төсөл хэрэгжүүлэгчдийн анкет , Хүснэгт Төсөлд ажиллах хүмүүсийн ажил үүргийн хуваарь Зээл эргүүлэн төлөх санхүүгийн төлөвлөгөө
 47. 47. Thank You +55 32 3836 55 55 +55 32 9685 55 55 Default address Avenue, 4214, Postal code 80.250-210 / Curitiba PR BR ___________________________________________ www.default.com __________ Төгсөв

×