Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ірина Соловей "Соціальне підприємництво в Україні - огляд тенденцій"

1,642 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ірина Соловей "Соціальне підприємництво в Україні - огляд тенденцій"

 1. 1. Соціальне підприємництво – дух часу,появу якого ми бачимо у всьому світі Social entrepreneurship – a timespirit we see emerging around the world
 2. 2. здійснення crowdfunding проектів projects спільнокоштом implementation відкритість до новаторських ідей і openmindedness to innovative ideas andзв’язки між гравцями суспільного процесу 2008 cohesion among players in the civic processдоступ до фінансування для початківців і access to funding for first-timers and обмін формулами успіху 2011 sharing success formulas соціальне підприємництво як модель social entrepreneurship as a model фінансової стабільності для новаторів 2013 of financial sustainability for change-makers
 3. 3. Зміна парадигми / The Paradigm shiftСоціальна інновація як проекти саморганізованих професіоналів Соціальна інновація як взаємодія індивідумів, бізнесів ізацікавлених у тривалому впливі на навколишній світ неприбуткових інституцій Я здатен Я дбаюSocial innovation as projects of self-organized professionals Social innovation as a collaboration of individuals, businesses, andinterested in lasting impact in the world around them nonprofits
 4. 4. Основний урок / The Main LessonСоціальна цінність: формування змістовних міжкультурних Соціальна цінність: cтворення надихаючих взаємозв’язків міжзв’язків, що дає нам змогу реагувати на розбізності між нами з мислителями і діячами, які пристрастно вірять у силу ідейцікавістю, вдячністю і повагою змінювати відносини і життєві шляхи, a зрештою і світ.Social value: building meaningful connection across cultures that Social value: create inspiring engagements among thinkers andenables us to respond to deifferences among us with curiosity, doers that beilive passionately in the power of ideas to changeappreciation and respect. attitudes, lives and ultimately, the world.
 5. 5. Від бездомності до солідарності From homelessness to solidarity суспільна реінтеграція Соціальний «франзайзер» – адаптація трьох дієвих формул з безпритульних людей метою допомоги у віднайденні сенсу життя людям, що опинилися на маргінесі суспільства та задля поширення практик солідарності та взаємодопомоги. Social «franchisee»: adopted three effective formulas with intention to help rediscover the sense in life by people who were marginalised by society and in order to spread the practices for solidarity and collaboration. ~ Тяжіють до моделі, в якій праця і взаємовигідний обмін, відновлюють гідність людей, надають засоби для існування спільноти і забезпечує незалежність. Tend toward the model, in which work and mutually benefitial exchange restore human dignity, provide main resources for community operation and garantee the independence.Благодійна крамничка «Еманус - Оселя» Допоможіть нам допомагати іншим
 6. 6. Інвестиції в потенціал / Investing in PotentialПідтримка інтересів і потреб інших це моральний подвиг чи Supporting the interest and needs of others is moral heroism orпоширена практика? common practice?
 7. 7. Експерти і продюсери / Experts and producers SocialBoost - competition for social internet projects. Turning idea into project during 2-days hackathon. SocialBoost - конкурс соціальних інтернет проектів. Перетвори ідею на проект на 2-х денному хакатоні. Крим Модерновий - кураторська сторінка UNITER на biggggidea.com для заохочення соціальних проектів з розвитку громад. Продюсування створення промо-відео проектів, консультації по комунікаційній стратегії та навчальні сесії. Modern Crimea - curators page of UNITER on biggggidea.com for encouragement of social projects for community building. Producing promotional video for a project, consulting on communication strategies and educational sessions.
 8. 8. Конфлікти росту / Conflicts of growth фінансування соціальних ініціатив сприймається як безповоротні втрати, а не сфера інвестування / funding of social initiatives is percieved as deadweight losses and not as area of investment «стеля» для приваблення найкращих талантів / «ceiling» for the best talents attraction незрозумілість процедур для багатосторонніх партнерств / low undestanding of procedures for multisided partnerships нетерпимість до екпериментальних підходів і помилки/ intolerance of experimental approach and failure відсутність регламенту повернення капіталу інвесторам неприбутковими інституціями/ absence of frameworks for repaying the capital investments made into nonprofits
 9. 9. Спільний ріст / Mutual growth через усвідомлення through attention to our власного інтересу і personal interest and чуйність до намірів sensitivity to intentions of інших... others... ... to create opportunities for a ...створити можливості для dialog among the players in діалогу між гравцями в society суспільстві і формування and building the meaningful змістовних зв’язків... bonds... ...для ініціації резонансних ... for initiation of resonance проектів projects and enabling ofі втілення фундаментальних змін. fundamental changes.
 10. 10. Дякую за ваш інтерес. Тhank you for caring.

×