Adhd

251 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adhd

  1. 1. ADHD positief ADD positief-open en spontaan op situaties reageren-creatieve en originele ideeën komen-erg goed zijn in het intuïtief aanvoelen-een ontzettend grootdoorzettingsvermogen hebben-snel informatie kunnen combineren enruimtelijk inzicht hebben-vaak recht-door-zee zijn-hartstochtelijkheid als iets normaals zien-onrecht het liefst de wereld uit hebbenen bovengemiddeld empathisch zijn-een groot gevoel voor humor hebben-schijnheilige mensen snel doorzien en hetliefst mijden-een hoog intellectueel niveau hebben.- vaak scherpe analyses maken enverbanden leggen waar niet iedereenzomaar op komt.-Het zijn nogal eens onderzoekers diegraag nieuwe paden verkennen.-het zijn echte denkers.-Ze zijn meestal sociaal bewogen enhebben een groot inlevingsvermogen. Ditvaak pas achteraf nadat ze de situatiehebben overdacht.-Ze zijn creatief, intuïtief en veelzijdig enhebben meestal een brede belangstelling.-Het zijn meestal doorzetters als gevolgvan aangeleerde compensatie.-Zij kunnen zich gepassioneerd ergens opstorten als iets hun interesse heeft enmaken dat meestal ook af.-zijn doorgaans visueel ingesteld en lerenhet beste door te doen en te ervaren.Kenmerken ADHD Kenmerken ADD-moeilijk stil kunnen blijven zitten-snel zijn afgeleid-moeilijk op hun beurt kunnen wachten-van de ene activiteit naar het anderehollen-niet rustig kunnen spelen-overdreven veel praten-anderen in de rede vallen-niet luisteren naar wat anderen zeggen-zich vaak in gevaarlijke situaties storten-moeilijk instructies kunnen volgen-anders reageren op straf en beloning-veel kwijtraken of vaak iets verliezen-moeilijk blijvend de aandacht kunnenrichten-zichzelf moeilijk onder controle kunnenhouden-dromerig zijn-passief lijken-teruggetrokken zijn-ongeorganiseerd en vergeetachtig zijn-niet lijken te luisteren-vaak dingen kwijt zijn-gemakkelijk afgeleid worden-moeite hebben met het sociale gebeurenin de klas
  2. 2. Hoe in de klas met ADHD? Hoe in de klas met ADD?-zorg voor duidelijkheid, structuur envoorspelbaarheid-Zorg dat u de aandacht van een kindkrijgt en vasthoudt: noem de naam van hetkind voordat u de opdracht geeft. Maakoogcontact. Verzeker u ervan dat het kindluistert.–taal en rekenen in de ochtend-extra bewegen of laten friemelen ofwiebelen-Gebruik uw stem. Spreek duidelijk enzeker, spreek op een neutrale toon.Schreeuw nooit!-Maak de opdracht specifiek, niet vaag.Communiceer precies wat u een kind wiltlaten doen en combineer dit zo mogelijkmet een fysiek gebaar (wijs bijvoorbeeldde plaats aan waar het kind moet gaanzitten).-Geef doe in plaats van doenietopdrachten. Gebruik geen moeilijkewoorden en geef de opdracht niet alsvraag, als het kind niet mag weigeren.-Breek een langere opdracht in kleinerestukjes. Dit is extra belangrijk voorkinderen met AD(H)D gezien hunproblemen met het werkgeheugen.-Gebruik aparte instructies voor elkedeelopdracht en geef de deelopdrachtenin de juiste volgorde.-Laat het kind de opdracht herhalen,controleer of het kind de opdrachtbegrepen heeft.-Maak een opdracht zo mogelijk visueel:schrijf hem op (bij vaste regels kunt umet kaartjes werken) of maak er eenplaatje bij.-complimenten geven-sterke kanten van het kind benadrukken-Besef voortdurend dat het een kwestie isvan onmacht en niet van onwil-Houd goed in de gaten of het kind gepestwordt. Omdat deze kinderen vaak niet adrem kunnen reageren.-Maak regelmatig contact met het kind omhet er weer bij te halen.-Het heeft geen zin het kind op eenaparte plek zonder toezicht te zetten omverder te werken. Het kind zalwegdromen.-Het is wel zinvol om het kind een apartplekje te geven waar het zich kanterugtrekken als het hem teveel wordt.-Help deze kinderen altijd op gang enspoor veel aan. Doe dit wel op eenpositieve manier; mopperen werktaverechts.-Besef dat een kind met ADD een andertijdsbesef heeft. Hij zal tijdsintervallenvaak overschatten.-Een kind met ADD zal taken uitstellen tothet (te) laatste moment.-Wees alert op dyslexie en dyscalculie-Visualiseer zoveel mogelijk.-Houd rekening met een trage auditieveinformatieverwerking: als je dus ietsvraagt aan het kind, moet het er watlanger over nadenken.-Geef het kind wat meer tijd voor zijntaken, door de geringe concentratie duurthet werk nu eenmaal langer.-Deze kinderen hebben de neiging steedssneller te gaan werken. Rem ze af indiennodig.- Multiple choice vragen kunnen voorsommige kinderen met ADD erg lastig zijn.Om de minieme verschillen te zien, moetenze zich heel erg concentreren. Het isbeter om open vragen te stellen.

×