Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20151110 nme dag-ecoschools

305 views

Published on

NME-dag 2015 Ecoschools

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20151110 nme dag-ecoschools

 1. 1. 1. MOS en de Groene Vlag 2. Het Eco-schools programma van de FEE 3. Waarom Eco-school worden? 4. De succesfactoren van Eco-schools 5. De internationale toer op 6. Praktisch MOS Groene Vlag
 2. 2. MOS Groene Vlag  Intro…
 3. 3. MOS is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 4. 4. MOS: Samen jongeren stimuleren tot duurzaam denken en doen Met en door leerlingen Teamwork Netwerk Proces- en doelgericht MOS Groene Vlag
 5. 5. 1. MOS en de Groene Vlag 2. Het Eco-schools programma van de FEE 3. Waarom Eco-school worden? 4. De succesfactoren van Eco-schools 5. De internationale toer op 6. Praktisch MOS Groene Vlag
 6. 6. Waarom? Opgericht in 1981 als onafhankelijke organisatie Sinds 2000 wereldwijd Streeft naar een duurzamere toekomst via: educatie kennisuitwisseling stimuleren van duurzame initiatieven Foundation for Environmental Education
 7. 7. Waarom?Programma’s van de FEE
 8. 8. 1. Het nieuwe MOS en de Groene Vlag 2. Het Eco-schools programma van de FEE? 3. Waarom Eco-school worden? 4. Succesfactoren van Eco-schools 5. De internationale toer op? 6. Praktisch MOS Groene Vlag
 9. 9. Waarom?Waarom een Eco-School worden?
 10. 10. Waarom?Waarom een Eco-School worden?
 11. 11. 1. Het nieuwe MOS en de Groene Vlag 2. Het Eco-schools programma van de FEE? 3. Waarom Eco-school worden? 4. Succesfactoren van Eco-schools 5. De internationale toer op? 6. Praktisch MOS Groene Vlag
 12. 12. Actief aan de slag met de succesfactoren Duurzaamheidsscan Actieplanning Meten en evalueren Curriculum Draagvlak Communicatie Eco-code
 13. 13. SF 1: Duurzaamheidsscan - Beginsituatie Beginsituatie Visie en doelstellingen Milieuwetgeving
 14. 14. SF 1: Duurzaamheidsscan - Beginsituatie
 15. 15. SF 1: Duurzaamheidsscan - Beginsituatie
 16. 16. SF 1: Duurzaamheidsscan - Beginsituatie
 17. 17. SF 1: Duurzaamheidsscan Visie en Doelstellingen Waar droom je van als MOS-school? Kies 2 beelden als metafoor voor je droomschool Formuleer één zin die in jullie schoolvisie komt
 18. 18. SF 1: Duurzaamheidscan Visie en Doelstellingen Doelstellingen formuleren: SMART Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden
 19. 19. SF 2: Actieplanning Planning Wie? Wat? Hoe? Wanneer? Tussentijds bijsturen (evaluatie)
 20. 20. SF 2: Actieplanning
 21. 21. SF 3: Meten en evalueren Meten beginsituatie + tussentijds Zet leerlingen aan het werk! Onderzoekend leren Vakoverschrijdend werken Evalueren Inspiratiegids JES Proces/product/… Educatieve winst en milieuwinst Vieren!
 22. 22. SF 3: Meten en evalueren
 23. 23. SF 4: Curriculum Duurzaamheid: Genoeg voor iedereen, hier en nu, later en elders MOS: ‘Samen leren duurzame keuzes maken’
 24. 24. SF 4: Curriculum Lessen/lesonderdelen over een duurzaam thema Via een ander onderwerp leg je de link met een duurzame kwestie Lessen/lesonderdelen over de vaardigheden, nodig om van leerlingen wereldburgers te maken Je verweeft duurzame voorbeelden in oefeningen zonder erbij stil te staan
 25. 25. SF 4: Curriculum Lessen/lesonderdelen over een duurzaam thema Sustainable Vocabulary - Le vocabulaire de la Planète - Godsdienst:Beestenbos - Het eiland van Noah - Biologie/natuurwetenschappen:De voedselkringloop2de jaar: kunststoffen - (Foto’s van) de eigen omgeving - Voeding/verzorging:gekke groenten - duurzame voeding: seizoensgebonden, voedselkilometers, lokaalverpakking: voorkomen, hergebruiken, sorteren, recycleren? - kraantjeswaterecologische voetafdrukenergiezuinig gebruik van toestellen - watergebruik van toestellen Via een ander onderwerp leg je de link met een duurzame kwestie Lessen/lesonderdelen over de vaardigheden, nodig om van leerlingen wereldburgers te maken - kritisch naar jezelf kunnen kijken- relativeren- jezelf kennen als onderdeel van een gemeenschap- oog hebben voor wat jou met anderen verbindt- bereid zijn je open te stellen voor anderen- je verdiepen in het leven van anderen- intentie om te leren van anderen- delen- actiebereidheid Je verweeft duurzame voorbeelden in oefeningen zonder erbij stil te staan Nederlands: begrijpend lezen, grammaticazinnen, folders en affiches laten ontwerpen, een leestekst voor begrijpend lezen over het effect van klimaatverandering in het zuiden – Milieujournaal – Stripverhalen - wiskundeberekening met cijfermateriaal over energieverbruik van de school, een grafiek over de opwarming van de aarde, … - Engels: What if? Conditionals, passive - I'd rather... (keuzes) - Speaking: presentation - Krantenartikels - Listeningexercise: Al Gore
 26. 26. SF 4: Curriculum  Vakoverstijgend werken: VOET  Leerlijnen
 27. 27. SF 5: Draagvlak Ouders Leerkrachten Leerlingen Externen Werkgroep Buurt Directie Personeel Natuurhelpers
 28. 28. SF 5: Draagvlak Mee doen Mee denken Mee beslissen Zelf organiseren HOE?
 29. 29. SF 5: Draagvlak Informeren en betrekken Breng je buurt in kaart: Buurtkaart Klasse
 30. 30. www.mosvlaanderen.be Samen werken aan een duurzame toekomst SF 6: Communicatie
 31. 31. SF 6: Communicatie
 32. 32. Maak MOS zichtbaar! SF 6: Communicatie
 33. 33. SF 7: Eco-code Giet je visie in een ECO-code
 34. 34. 1. Het nieuwe MOS en de Groene Vlag 2. Het Eco-schools programma van de FEE? 3. Waarom Eco-school worden? 4. Succesfactoren van Eco-schools 5. De internationale toer op? 6. Praktisch MOS Groene Vlag
 35. 35. Waarom? Internationale scholenbanden! Op internationale toer
 36. 36. 1. Het nieuwe MOS en de Groene Vlag 2. Het Eco-schools programma van de FEE? 3. Waarom Eco-school worden? 4. Succesfactoren van Eco-schools 5. De internationale toer op? 6. Praktisch MOS Groene Vlag
 37. 37. MOS Groene Vlag: praktisch
 38. 38. Waarom? Wie? ALLE Vlaamse MOS-scholen Hoe? Door je in te schrijven voor 1 november Wat? leerlingen betrekken bij de duurzaamheidswerking op school actiegericht leren centraal stellen gedurende 2 jaar werken aan de zeven succesfactoren van Eco-Schools Groene Vlag kan men na 2 jaar verdienen als erkenning voor de inzet uitwisselen met andere Eco-Schools deelnemen aan de campagnes van Eco-schools Een Eco-School worden?
 39. 39. Waarom? Je MOS-begeleider …. stippelt samen met leerkrachten een MOS-parcours uit op maat van de school begeleidt de school om EDO te integreren in het klas- en schoolgebeuren leert je kijken door een EDO-bril helpt je naar de Groene Vlag MOS stelt een jury samen om de werking van de school te evalueren. MOS reikt de Groene Vlag uit. MOS brengt Eco-Schools nationaal en internationaal samen. Ondersteuning?
 40. 40. Waarom? http://www.ecoschools.global/ Een Eco-School…
 41. 41. Contact www.mosvlaanderen.be mos@lne.vlaanderen.be MOS in elke provincie en de VGC

×