Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case schizophrenia 28 ก.ย. 54

5,893 views

Published on

 • Be the first to comment

Case schizophrenia 28 ก.ย. 54

 1. 1. จินตนาการ หรือ ความจริง นพ . อิศวเทพ อภัยโส 28 กันยายน 2554
 2. 2. คุณ ป . จ .
 3. 3. Identification data <ul><li>ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 3 3 ปี </li></ul><ul><li>ที่อยู่ : 4 72 หมู่ 7 ถ . โนนพิบูลย์ 1 ต . หมากแข้ง อ . เมือง จ . อุดรธานี </li></ul><ul><li>จบ ปวส . การตลาด </li></ul><ul><li>การทำงาน : ไม่ได้ประกอบอาชีพ </li></ul><ul><li>อุปนิสัย : เรียบร้อย พูดน้อย </li></ul><ul><li>สถานภาพสมรส : โสด </li></ul>
 4. 4. Family Background (1) <ul><li>นส . ป . จ . เป็นบุตรคนเล็กในบรรดาพี่น้องทั้ง 4 คน บิดาอายุ 65 ปี เป็นโรคความดันโลหิตสูง มารดาปัจจุบันอายุ 6 0 ปี เป็นโรคความดันโลหิตสูง และข้ออักเสบ อาศัยอยู่ที่อุดรธานี ปัจจุบันผู้ป่วยว่างงาน </li></ul><ul><li>ปี พ . ศ . 25 47 ขณะผู้ป่วยอายุได้ 2 6 ปี เริ่มช่วยญาติทำงานขายประกัน ปี พ . ศ . 2549 เปลี่ยนมาทำงานผู้ช่วยเภสัชกร ที่โรงพยาบาลเอกชน </li></ul><ul><li>ปี พ . ศ . 25 51 ขณะผู้ป่วยอายุได้ 30 ปี เริ่มมีอาการเก็บตัว พูดน้อยลง เบื่องาน งานวุ่นวาย จึงออกจากงานมาอยู่บ้าน </li></ul>
 5. 5. Family Background (2) <ul><li>ปี พ . ศ . 2554 เริ่มมีอาการหูแว่วได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ และเห็นเงาดำเพศชายเดินกลางบ้าน ต่อมาผู้ป่วยไม่อาบน้ำมาประมาณ 2 เดือน </li></ul><ul><li>โดยสรุป ครอบครัวนี้ประกอบด้วย ผู้ป่วย , บิดา , และมารดา </li></ul>
 6. 6. Case approach <ul><li>19 สิงหาคม 255 4 </li></ul><ul><li>Chief complaint </li></ul><ul><li>- อสม . มาขอคำปรึกษาเรื่องผู้ป่วยในเขตไม่อาบน้ำมา 2 เดือน </li></ul><ul><li>Present illness </li></ul><ul><li>- 2 ปีก่อน มีอาการเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน พูดน้อยลง ไม่สุงสิงกับใคร </li></ul><ul><li>- 2 เดือนก่อน เริ่มมีได้ยินเสียงหญิงแก่ มาคุยด้วย โดยไม่เห็นตัว บางครั้งเห็นเงาดำเพศชายเดินผ่านกลางบ้าน และไม่อาบน้ำตลอด 2 เดือน </li></ul><ul><li>บิดาจึงไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาล ในพฤติกรรมที่แปลกๆของลูกสาว </li></ul>
 7. 7. Case approach <ul><li>Past history </li></ul><ul><li>- ปฏิเสธโรคประจำตัว </li></ul><ul><li>- ปฏิเสธการดื่มสุรา การใช้ยาเสพย์ติด </li></ul><ul><li>- ปฏิเสธการเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องนอนที่โรงพยาบาล </li></ul><ul><li>Family history </li></ul><ul><li>- บิดาเป็นความดันโลหิตสูง </li></ul><ul><li>- มารดาเป็นความดันโลหิตสูง และข้ออักเสบ </li></ul><ul><li>- พี่น้อง อีกสามคน ปฏิเสธโรคประจำตัว </li></ul><ul><li>- ปฏิเสธโรคจิตเวชในครอบครัว </li></ul>
 8. 8. การตรวจร่างกาย <ul><li>A female , full conscious, good orientation </li></ul><ul><li>V/S : BP 115/70 mmHg, PR 90/min </li></ul><ul><li>HEENT : not pale, no jaundice </li></ul><ul><li>Heart : regular rhythm, normal S1,S2, no murmur </li></ul><ul><li>Lungs : equal breath sound, no adventitious sound </li></ul><ul><li>Abdomen : soft, not tender, impalpable liver & spleen </li></ul><ul><li>Others : WNL </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Dx. : Schizophrenia </li></ul><ul><li>Rx . : </li></ul><ul><li>- Perphenazine(8) 1 tab tid po pc </li></ul><ul><li>- Benzhexol(2) 1 tab tid po pc </li></ul>
 10. 10. เยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 (19 ส . ค . 255 4) <ul><li>เหตุผลที่เยี่ยมบ้านและแผนการเยี่ยมบ้าน </li></ul><ul><li>- บิดามารดาผู้ป่วยมีความทุกข์กับอาการผู้ป่วย ต้องการความช่วยเหลือ </li></ul><ul><li>- เพื่อไปประเมินว่าผู้ป่วยเป็นอะไร แล้วรักษาอย่างไรดี เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมา </li></ul><ul><li>ปกติเหมือนเดิม </li></ul><ul><li>การเตรียมการเยี่ยมบ้าน </li></ul><ul><li>- ซักประวัติครอบครัว ตลอดจนแผนที่บ้านและตำแหน่งของบ้าน </li></ul><ul><li>- นัดกับผู้ป่วยล่วงหน้าก่อนไปเยี่ยมบ้าน </li></ul><ul><li>- มีการประชุมในทีมที่ให้การดูแลก่อนออกไปเยี่ยมบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล </li></ul><ul><li>และวางแผนการเยี่ยมบ้าน </li></ul>
 11. 11. สิ่งที่ประเมินขณะเยี่ยมบ้าน (INHOMESSS) <ul><li>Impairment/Immobility </li></ul><ul><li>- ช่วยเหลือตัวเองและทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ , ทำงานบ้าน เช่น ล้างจาน ทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นบางครั้ง </li></ul><ul><li>Nutrition </li></ul><ul><li>- ตอนเช้ากินขนมปัง 3 แผ่นกับกาแฟ ตอนเย็นกินข้าวที่แม่ทำไว้ให้ </li></ul><ul><li>Home Environment </li></ul><ul><li>- บ้านชั้นเดียว มีสองห้องนอน หนึ่งห้องพระ ผู้ป่วยไปนอนที่ห้องพระ บ้านกว้างขวาง รอบบ้านเป็นสนามหญ้า มีสุนัข 2 ตัว </li></ul><ul><li>- มีบ้านพี่สาวผู้ป่วย อยู่ในบริเวณรั้วเดียวกัน </li></ul><ul><li>- เพื่อนบ้านไม่รู้จักกัน ต่างคนต่างอยู่ </li></ul>
 12. 12. สิ่งที่ประเมินขณะเยี่ยมบ้าน (INHOMESSS) <ul><li>Other People </li></ul><ul><li>- ผู้ดูแลเป็นบิดา และมารดา ผู้ป่วยจะสนิทกับบิดามากกว่า </li></ul><ul><li>Medication </li></ul><ul><li>- Perphenazine(8) 1*3 o pc, Benzhexol(2) 1*3 o pc </li></ul><ul><li>Examination </li></ul><ul><li>- WNL </li></ul><ul><li>Safety </li></ul><ul><li>- นอนห้องพระ สิ่งของในบ้านวางเป็นระเบียบเรียบร้อยดี แสงสว่างพอเพียง </li></ul><ul><li>Spiritual </li></ul><ul><li>- นับถือศาสนาพุทธ นับถือเจ้าแม่กวนอิม ชอบสวดมนต์ </li></ul><ul><li>Service </li></ul><ul><li>- ใช้สิทธิบัตรทอง รพ . อุดรธานี </li></ul>
 13. 13. สรุปผลการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 <ul><li>ผู้ป่วยอยู่บ้านกับผู้ดูแลคือพ่อและแม่ ครอบครัวอยู่ในระยะที่มีผู้สูงอายุ </li></ul><ul><li>Problem </li></ul><ul><li>1. Abnormal behavior </li></ul><ul><li>ทีมเยี่ยมบ้านได้นำข้อมูลผู้ป่วยไปปรึกษากับจิตแพทย์ เพื่อช่วยกันรักษาผู้ป่วย </li></ul><ul><li>ได้รับคำแนะนำว่า นึกถึงโรค schizophrenia ชนิด simple type ให้รับประทาน antipsychotics ประมาณ 2 ปี </li></ul>
 14. 14. สรุปผลการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 <ul><li>แผนการดูแลรักษาครั้งต่อไป </li></ul><ul><li>- ได้แนะนำการบริหารยาที่ถูกต้องตลอดจนข้อเสียและผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น </li></ul><ul><li>- ติดตามประเมินผลความร่วมมือในการรับประทานยา </li></ul><ul><li>- ติดตามประเมินผลพฤติกรรมผู้ป่วยในช่วงที่ใช้ยา </li></ul><ul><li>- แนะนำคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา </li></ul>
 15. 15. เยี่ยมบ้านครั้งที่ 2 (23 สิงหาคม 255 4) <ul><li>Problem 1 : Schizophrenia </li></ul><ul><li>- อาการ stable , ไม่เห็นภาพหลอน ไม่ได้ยินเสียงแว่ว </li></ul><ul><li>- วันนี้เริ่มอาบน้ำในรอบสองเดือน </li></ul><ul><li>Problem 2 : Poor compliance </li></ul><ul><li>- ผู้ป่วยรับประทานยาวันละหนึ่งครั้งตอนเย็น </li></ul><ul><li>- ไม่ได้รับประทานยาทุกวัน </li></ul><ul><li>- ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ยารักษา ขอความร่วมมือ </li></ul><ul><li>ผู้ป่วย และให้ผู้ดูแลคอยช่วยเตือนเวลารับประทานยา </li></ul>
 16. 16. <ul><li>วันนี้ผู้ป่วยไม่ยอมคุยกับแพทย์ แต่คุยกับทีมเยี่ยมบ้านคนอื่นบ้าง ไม่ยอมออกมาจากห้อง </li></ul><ul><li>บิดาบอกว่าผู้ป่วยกินยาไปเพียง 4 ครั้ง และหลังจากที่มาเยี่ยมครั้งก่อนก็ไม่อาบน้ำอีกเลย </li></ul><ul><li>แต่บิดาบอกว่าช่วงนี้ผู้ป่วย เริ่มไปคุยกับลูกพี่สาวมากขึ้น </li></ul>เยี่ยมบ้านครั้งที่ 3 (20 กันยายน 255 4)
 17. 17. Family census ชื่อ นามสกุล บทบาท สถานภาพ อายุ การศึกษา รายได้ / เดือน อาชีพ สิทธิการรักษา อ . จ . บิดา สมรส 65 ปี ม . 6 13,000 ข้าราชการ เบิกได้ ด . จ . มารดา สมรส 60 ปี ป . 7 0 แม่บ้าน เบิกได้ ป . จ . Index case โสด 33 ปี ปวส . 0 ไม่ได้ทำงาน บัตรทอง
 18. 18. Family genogram
 19. 19. แผนที่การเดินทาง บ้านผู้ป่วย วัดป่าโนนนิเวศน์ N W E S ซอยเศรษฐี
 20. 21. ผังบ้าน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องพระ ห้องนอน ห้องนอน ระเบียงบ้าน
 21. 23. BATHE <ul><li>Background : </li></ul><ul><li>แพทย์ : มีปัญหาอะไร ทำให้คุณปุ๋มไม่อาบน้ำครับ </li></ul><ul><li>ผู้ป่วย : เห็นผีเดินกลางบ้านไปมา </li></ul><ul><li>Affect : </li></ul><ul><li>แพทย์ : แล้วรู้สึกยังไง กับสิ่งที่เห็น </li></ul><ul><li>ผู้ป่วย : กลัว มันทำให้ประสาทหลอน </li></ul>
 22. 24. BATHE <ul><li>Trouble : การที่ผู้ป่วยเห็นเงาดำเพศชาย เดินไปมากลางบ้าน แถวๆห้องน้ำ ทำให้ไม่กล้าเข้าห้องน้ำ </li></ul><ul><li>Handling : ผู้ป่วยจึงหลีกเลี่ยงการอาบน้ำ </li></ul><ul><li>Empathy : </li></ul><ul><li>แพทย์ : หมออยากให้คุณปุ๋มแข็งแรงเหมือนเดิม เอาอย่างนี้ไหมครับ หมอจะให้คุณทานยา เผื่อว่ามันจะทำให้อาการคุณดีขึ้น </li></ul><ul><li>ผู้ป่วย : ( ผงกศีรษะ ตอบรับ ) </li></ul>
 23. 25. Behaviour Feeling Perception Expectation Yearning Self Satir’s Cognitive-Behavioural Linkage ไม่อาบน้ำมา 2 เดือน กลัวผี ประสาทหลอนเพราะผีหลอก อยากแข็งแรงเหมือนเดิม ไม่ทราบ ไม่ทราบ
 24. 26. Whole person approach <ul><li>Idea </li></ul><ul><li>- มีอาการประสาทหลอนเพราะโดนผีหลอก </li></ul><ul><li>Feeling </li></ul><ul><li>- กลัว รู้สึกว่าสุขภาพจิตแย่ </li></ul><ul><li>Function </li></ul><ul><li>- ทำกิจวัตรประจำวันได้ทุกอย่าง แต่ไม่อาบน้ำมา 2 เดือน </li></ul><ul><li>Expectation </li></ul><ul><li>- อยากแข็งแรงเหมือนเดิม </li></ul>
 25. 27. Whole person approach <ul><li>Biological aspects </li></ul><ul><li>- none </li></ul><ul><li>Psychological aspects </li></ul><ul><li>- Schizophrenia active </li></ul><ul><li>Socioeconomic aspects </li></ul><ul><li>- none </li></ul>
 26. 28. Family time flow chart บิดา มารดา Index case 2489 2495 2513 2521 แต่งงาน แต่งงาน เกิด เกิด 2549 2551 เกิด 2554 HT HT arthritis ทำงาน ออกจากงาน Schizophrenia 2547 2550
 27. 29. Family orientation <ul><li>คุณ อ . จ . บิดา : ทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดี คอยอบรมสั่งสอนลูกให้อยู่ในระเบียบวินัย และคอยดูแลผู้ป่วย และคิดว่าที่ผู้ป่วยไม่สบายอาจเกิดจากภาวะกดดันที่ พี่ๆคนอื่นได้ทำงานข้าราชการ เป็นหลักแหล่ง และบอกว่าผู้ป่วยกับมารดา มักจะปีนเกลียวกัน </li></ul><ul><li>คุณ ด . จ . มารดา : เป็นแม่บ้าน ค่อนข้างเจ้าระเบียบ มักขึ้นเสียงกับผู้ป่วยเพราะมักทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ แต่ก็รักลูก มารดาสงสัยว่าลูกอาจโดนของ </li></ul><ul><li>คุณ ป . จ . ผู้ป่วย : นิสัยเดิมเรียบร้อย พูดน้อย สนิทกับพี่ๆทุกคน สนิทกับพ่อมากกว่าแม่ </li></ul>
 28. 31. บิดา <ul><li>Idea </li></ul><ul><li>- ลูกสาวมีอาการทางจิตผิดปกติ </li></ul><ul><li>Feeling </li></ul><ul><li>- สงสารลูก </li></ul><ul><li>Function </li></ul><ul><li>- ทำกิจวัตรประจำวันได้ </li></ul><ul><li>Expectation </li></ul><ul><li>- อยากให้ลูกสบายดีเหมือนเดิม </li></ul>
 29. 32. มารดา <ul><li>Idea </li></ul><ul><li>- ลูกสาวมีอาการทางจิตผิดปกติ เพราะโดนของ </li></ul><ul><li>Feeling </li></ul><ul><li>- สงสารลูก </li></ul><ul><li>Function </li></ul><ul><li>- ทำกิจวัตรประจำวันได้ </li></ul><ul><li>Expectation </li></ul><ul><li>- อยากให้ลูกปกติ อย่างน้อย 90 % ก็ยังดี </li></ul>
 30. 33. Family as a unit <ul><li>Biological aspects </li></ul><ul><li>- HT : บิดา มารดา , Arthritis : มารดา </li></ul><ul><li>Psychological aspects </li></ul><ul><li>- Schizophrenia : index case </li></ul><ul><li>Socioeconomic aspects </li></ul><ul><li>- none </li></ul>
 31. 34. Family Assessment <ul><li>Family life cycle ครอบครัวที่อยู่ในวัยชรา </li></ul><ul><li>Family system : พ่อ แม่ และผู้ป่วย </li></ul><ul><li>Family stress </li></ul><ul><li>Family with chronicity </li></ul><ul><li>Family coping : จะพยายามคุยกันมากขึ้น ทำกิจกรรมร่วนกัน </li></ul><ul><li>Affect of family on patient ‘ s health lack of appropriate care </li></ul><ul><li>Family expectation : อยากให้ผู้ป่วยกลับมาปกติดังเดิม </li></ul>
 32. 35. Community <ul><li>สังคมเพื่อนบ้านรอบข้างเป็นสังคมเมือง ต่างคนต่างอยู่ ไม่รู้จักกัน </li></ul>
 33. 36. สรุป <ul><li>Case index : นางสาว ป . จ . </li></ul><ul><li>ระยะเวลาตั้งแต่ : 19 สิงหาคม 2554 – 20 กันยายน 2554 </li></ul><ul><li>เยี่ยมบ้าน 3 ครั้ง </li></ul><ul><li>ปัญหา 1. Schizophrenia </li></ul><ul><li>2. Poor compliance </li></ul><ul><li>ครอบครัว และทีมเยี่ยมบ้าน กำลังช่วยกันดูแลผู้ป่วย </li></ul>
 34. 37. การประเมินผล <ul><li>ผู้ป่วยและครอบครัว </li></ul><ul><li>- ความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานกับผู้ป่วยที่ดี </li></ul><ul><li>- สามารถควบคุมอาการได้ อาบน้ำได้ เข้าสังคมได้ </li></ul><ul><li>- ครอบครัวเข้าใจในโรคของผู้ป่วย และช่วยกันเอาใจใส่ </li></ul><ul><li>เห็นอกเห็นใจผู้ป่วย </li></ul>
 35. 38. การประเมินผล <ul><li>ผู้ปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>- ประยุกต์หลักการของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว </li></ul><ul><li>- รักษา Schizophrenia ได้ </li></ul><ul><li>- ได้รู้จักแก้ปัญหา และประสานงานติดต่อขอความช่วยเหลือ </li></ul>
 36. 39. อุปสรรค <ul><li>ขาดข้อมูลตอนที่ผู้ป่วยทำงานที่โรงพยาบาลเอกชน มีปัญหาอย่างไร ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่ผู้ป่วยยังไม่เล่าให้ใครฟัง </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ในการรักษาโรคจิตเวช </li></ul><ul><li>ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารยา </li></ul>
 37. 40. ประโยชน์ที่ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ <ul><li>ผู้ป่วยและครอบครัวได้เข้าใจถึงโรค การรักษา และวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้อง </li></ul><ul><li>ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา </li></ul><ul><li>สามารถปรับตัวให้เข้ากับโรคที่เป็น </li></ul>
 38. 41. การวางแผนดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต <ul><li>เข้าให้ถึงผู้ป่วยคนนี้ ในสิ่งที่เขาสนใจ </li></ul><ul><li>วางแผนให้ผู้ป่วยร่วมมือในการกินยา </li></ul><ul><li>ถ้าสามารถควบคุมอาการของโรคได้ใน 2 ปี จะหยุดยารักษา </li></ul><ul><li>ถ้าอาการเป็นมากขึ้น วางแผนส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวช </li></ul><ul><li>ติดตามเยี่ยมบ้านซ้ำ ประเมินอาการ ผลข้างเคียงของยา และการรับประทานยา </li></ul>

×