Suvienytos pastangos
skaitmeninto lituanistinio kultūros
ir mokslo paveldo plėtrai:
2014–2020 m. perspektyva
Dr. R. Varnie...
Skaitmeninė dimensija

„...Internetas ir naujosios technologijos padeda
žmonėms kurti, dalintis ir džiaugtis kultūra.
Tech...
Pranešimo turinys
 ES struktūrinės paramos skaitmeninimui
2007-2013 m. poveikis;
 Lituanistinio kultūros ir mokslo pavel...
Kultūros ir informacinės visuomenės politikos
sinergija (2009–2013)
 Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija
(...
Finansuoti projektai
 Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra
(Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblio...
Finansuoti projektai
 Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas
elektroninėje erdvėje (Lietuvos Respublikos Seimo
kanceli...
Kultūros ir informacinės politikos įtaka
skaitmeniniam turiniui
 Atminties institucijų sąveikos Virtualioje elektroninio ...
Lietuvos vyriausiojo
archyvo tarnyba
Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka

Lietuvos ...
Kultūros ir informacinės politikos įtaka
skaitmeniniam turiniui
 Atminties institucijų sąveikos Virtualioje elektroninio
...
Kultūros ir informacinės politikos įtaka
skaitmeniniam turiniui
 Atminties institucijų sąveikos Virtualioje elektroninio
...
Kultūra kaip horizontalusis NPP 2014– 2020
prioritetas: intervencijos logika
ES kultūros politikos iššūkiai Europa
2020
 Didinti kultūros poveikį socialinei ir ekonomine plėtrai ir
jos vaidmeniui ES...
Lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo
tarpinstitucinė programa
Tarpinstitucinė veiklos programa, kuria siekiama
suderin...
Tarpinstitucinės programos teisiniai
dokumentai
 Dalyvauti kuriant informacinę visuomenę ir stiprinant
socialinį atvirumą...
Tarpinstitucinės programos siekiniai
 Plėsti skaitmeninimo veiklą Lietuvoje;
 Padaryti kultūros turinį prieinamą daugkar...
Tarpinstitucinės programos vizija
Sukurta vientisa lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo
virtuali skaitmeninė erdvė, pr...
Strateginis tikslas

Pagrindinis šios strategijos tikslas – užtikrinti atminties
ir mokslo institucijose saugomo lituanist...
Pirmasis tikslas

Kurti ir diegti į vartotojus orientuotas skaitmeninio
paveldo paslaugas.

Skaitmeninio turinio kūrimo ir...
Uždaviniai (pirmasis tikslas)

 Sukurti ir įdiegti vartotojų paslaugų paketą
išmaniesiems įrenginiams;
 Sukurti ir įdieg...
Uždaviniai (pirmasis tikslas)
 Sukurti ir įdiegti virtualaus mokymosi ir skaitmeninio
paveldo kontekstinių duomenų paslau...
Antrasis tikslas

Skaitmeninti kultūros paveldą ir užtikrinti ilgalaikį
skaitmeninių duomenų išsaugojimą.

Skaitmeninio tu...
Uždaviniai (antrasis tikslas)
 Plėtoti skaitmeninio paveldo turinį;
 Palaikyti ir plėtoti skaitmeninio paveldo informaci...
Trečiasis tikslas

Gilinti paveldo skaitmeninimo ir skaitmeninio paveldo
naudojimo kompetencijas.

Skaitmeninio turinio kū...
Uždaviniai (trečiasis tikslas)

 Organizuoti paveldo skaitmeninimo specialistų
mokymus;
 Organizuoti skaitmeninio paveld...
Programos pridėtinė vertė

 Bus sudarytos geresnės sąlygos pasinaudoti ES
programų ir ES struktūrinių fondų parama;
 Bus...
Programos pridėtinė vertė

 Visuomenė aktyviau naudosis lituanistiniu kultūros
ir mokslo paveldu studijų, mokslotyrinėje,...
Programos pridėtinė vertė
 Tarpinstitucinė partnerystė;
 Sistemų sąveikumas ir vartotojų paslaugų
teikimas „vieno langel...
Tarpinstitucinės programos finansavimo
galimybės
Horizon2020
 Pirmavimas įgalinančių ir gamybinių technologijų srityje:
-...
Tarpinstitucinės programos finansavimo
galimybės
Priemonė „ES infrastruktūros tinklai“ (Connecting
Europe Facility): inici...
„Kūrybiška Europa 2014–2020” (Creative
Europe 2014 –2020)

K T RAI:
UL Ū
31%

M
ASINĖ S
K UNIK
OM
ACIJ
OS
P M ĖM
RIE ON S:...
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
2011-2019 m. programa
Antrojo prioriteto 2 tikslas skelbia: „…skaitmeninti
Lietuv...
Regionų kultūros plėtros 2012-2020 m.
programa
10.13. punktas nurodo, jog „kultūros įstaigose saugomos
vertingos regiono k...
Dėkoju už dėmesį

r.varniene@lnb.lt

Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas,
2013 lapkričio 28 d.

37
Suvienytos pastangos skaitmeninto lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo plėtrai: 2014–2020 m. perspektyva
Suvienytos pastangos skaitmeninto lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo plėtrai: 2014–2020 m. perspektyva
Suvienytos pastangos skaitmeninto lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo plėtrai: 2014–2020 m. perspektyva
Suvienytos pastangos skaitmeninto lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo plėtrai: 2014–2020 m. perspektyva
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Suvienytos pastangos skaitmeninto lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo plėtrai: 2014–2020 m. perspektyva

763 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suvienytos pastangos skaitmeninto lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo plėtrai: 2014–2020 m. perspektyva

 1. 1. Suvienytos pastangos skaitmeninto lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo plėtrai: 2014–2020 m. perspektyva Dr. R. Varnienė-Janssen 2013-11-28 Kaunas
 2. 2. Skaitmeninė dimensija „...Internetas ir naujosios technologijos padeda žmonėms kurti, dalintis ir džiaugtis kultūra. Technologijos gali šį sektorių inovuoti ir iš esmės ilgam pakeisti…“ (Neelie Kroes- Europos Komisijos viceprezidentė, atsakinga už „Skaitmeninę dienotvarkę”) Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 2
 3. 3. Pranešimo turinys  ES struktūrinės paramos skaitmeninimui 2007-2013 m. poveikis;  Lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo tarpinstitucinės programos poreikis 2014-2020 metais ir jos poveikis;  ES struktūrinė parama skaitmeninimui 2014-2020 metams. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 3
 4. 4. Kultūros ir informacinės visuomenės politikos sinergija (2009–2013)  Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija (2005);  Lietuvos kultūros skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija (2009);  Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonė „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 4
 5. 5. Finansuoti projektai  Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) 13 200 000 Lt;  Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose (Lietuvos Respublikos kultūros ministerija) 7 000 000 Lt;  Virtuali aklųjų biblioteka (Lietuvos aklųjų biblioteka) 3 500 000 Lt;  Lietuvos dokumentinis kinas internete („e-kinas“) (Lietuvos centrinis valstybės archyvas) 10 400 000; Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 5
 6. 6. Finansuoti projektai  Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija) 3 120 000 Lt;  Virtuali istorinė Lietuva: LDK (Vilniaus universitetas) 6 480 000 Lt;  Lietuvos radijo virtualios audiobibliotekos (LRVAB) sukūrimas (Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“) 6 300 000 Lt;  Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę („e-klasika“) (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) 2 020 000 Lt. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 6
 7. 7. Kultūros ir informacinės politikos įtaka skaitmeniniam turiniui  Atminties institucijų sąveikos Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje metodologijos sukūrimas;  Lietuvos kultūros paveldo vieningos erdvės sukūrimas;  Atviros semantinės prieigos prie skaitmeninio turinio teikimas portale www.epaveldas.lt Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 7
 8. 8. Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnyba Lietuvos dailės muziejus Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
 9. 9. Kultūros ir informacinės politikos įtaka skaitmeniniam turiniui  Atminties institucijų sąveikos Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje metodologijos sukūrimas;  Lietuvos kultūros paveldo vieningos erdvės sukūrimas;  Atviros semantinės prieigos prie skaitmeninio turinio teikimas portale www.epaveldas.lt Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 9
 10. 10. Kultūros ir informacinės politikos įtaka skaitmeniniam turiniui  Atminties institucijų sąveikos Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje metodologijos sukūrimas;  Lietuvos kultūros paveldo vieningos erdvės sukūrimas;  Atviros semantinės prieigos prie skaitmeninio turinio teikimas portale www.epaveldas.lt Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 11
 11. 11. Kultūra kaip horizontalusis NPP 2014– 2020 prioritetas: intervencijos logika
 12. 12. ES kultūros politikos iššūkiai Europa 2020  Didinti kultūros poveikį socialinei ir ekonomine plėtrai ir jos vaidmeniui ES regionų politikoje;  Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą: nuo integruoto ir koordinuoto horizontalaus link vertikalesnių intervencijų;  Pridėtinę vertę kuriančių sprendimų įgyvendinimas;  Nacionalinio lygmens paslaugų teikimo standartų, kultūros paveldo aktualizavimo užtikrinimas;  Nesidubliuojančių infrastruktūrų kūrimas. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 16
 13. 13. Lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo tarpinstitucinė programa Tarpinstitucinė veiklos programa, kuria siekiama suderintai plėtoti bendrą Lietuvos kultūros ir mokslo paveldo skaitmeninę infrastruktūrą ir skaitmenintą turinį; teikti operatyvią, išsamią ir patikimą informaciją apie Lietuvos kultūros ir mokslo paveldą Europai ir pasauliui; užtikrinti infrastruktūrų palaikymą ir jų suderinamumą; didinti esamų sistemų sutelktį ir vartojimą. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 17
 14. 14. Tarpinstitucinės programos teisiniai dokumentai  Dalyvauti kuriant informacinę visuomenę ir stiprinant socialinį atvirumą („Europos skaitmeninė darbotvarkė“);  „…plėtoti skaitmeninių technologijų taikymą, siekiant gerinti prieigą prie kultūros paveldo“ (Faro konvencija, 2005);  Skaitmeninti kultūros paveldą – tautinio tapatumo pagrindą, kuris turi būti prieinamas visuomenei (2003 m. UNESCO Skaitmeninio paveldo apsaugos chartija);  „…užtikrinti palankesnes galimybes susipažinti su … suskaitmeninto viešojo sektoriaus medžiaga …“ (New Renaisance, 2011); Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 18
 15. 15. Tarpinstitucinės programos siekiniai  Plėsti skaitmeninimo veiklą Lietuvoje;  Padaryti kultūros turinį prieinamą daugkartiniam naudojimui;  Palengvinti prieigą prie kultūros turinio;  Skatinti inovacijas kultūros ir kūrybos sektoriuose: - taikyti IKT priemones, padedančias kurti inovacinius produktus ir paslaugas; - užtikrinti lanksčią ir palankią verslo aplinką; - prisidėti prie ilgalaikio išsaugojimo. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 19
 16. 16. Tarpinstitucinės programos vizija Sukurta vientisa lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo virtuali skaitmeninė erdvė, prailginanti kultūros paveldo objektų gyvavimo laiką; pateikianti šalies, Europos ir pasaulio visuomenei aktualią, išsamią ir patikimą informaciją apie lituanistinį kultūros paveldą; užtikrinanti nuolatinį, patikimą ir aukštos kokybės kultūros ir mokslo paveldo išteklių naudojimą mokslo, švietimo ir kultūros tikslams; kurianti įvairių kapitalo formų (socialinio, inovacijų, finansinio) pridedamąsias vertes. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 20
 17. 17. Strateginis tikslas Pagrindinis šios strategijos tikslas – užtikrinti atminties ir mokslo institucijose saugomo lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo vientisos virtualios erdvės kūrimą, paveldo objektų skaitmeninimą, ilgalaik skaitmeninto turinio išsaugojimą ir integravimą į globalią kultūros ir mokslo paveldo erdvę. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 21
 18. 18. Pirmasis tikslas Kurti ir diegti į vartotojus orientuotas skaitmeninio paveldo paslaugas. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 22
 19. 19. Uždaviniai (pirmasis tikslas)  Sukurti ir įdiegti vartotojų paslaugų paketą išmaniesiems įrenginiams;  Sukurti ir įdiegti vartotojų sukurto turinio pateikimo nacionalinėms skaitmeninio paveldo informacinėms sistemoms paslaugų paketą;  Sukurti ir įdiegti virtualių parodų kūrimo paslaugų paketą; Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 23
 20. 20. Uždaviniai (pirmasis tikslas)  Sukurti ir įdiegti virtualaus mokymosi ir skaitmeninio paveldo kontekstinių duomenų paslaugų paketą;  Sukurti ir įdiegti nacionalinėse sistemose saugomo skaitmeninio paveldo duomenų analitinį paslaugų paketą;  Sukurti paslaugų paketus, didinančius skaitmeninio paveldo ir mokslinių duomenų informacinių sistemų sutelktį, sąveikumą, tinkinimą bei „vieno langelio“ principu grįstą vartotojo prieigą. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 24
 21. 21. Antrasis tikslas Skaitmeninti kultūros paveldą ir užtikrinti ilgalaikį skaitmeninių duomenų išsaugojimą. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 25
 22. 22. Uždaviniai (antrasis tikslas)  Plėtoti skaitmeninio paveldo turinį;  Palaikyti ir plėtoti skaitmeninio paveldo informacinę infrastruktūrą;  Atlikti strategiškai orientuotą paveldo skaitmeninimo situacijos analizę;  Kurti ir koreguoti paveldo skaitmeninimui palankią teisinę aplinką;  Užtikrinti geresnį skaitmeninio lituanistinio paveldo tarptautinį matomumą skaitmeninio paveldo portale Europeana. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 26
 23. 23. Trečiasis tikslas Gilinti paveldo skaitmeninimo ir skaitmeninio paveldo naudojimo kompetencijas. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 27
 24. 24. Uždaviniai (trečiasis tikslas)  Organizuoti paveldo skaitmeninimo specialistų mokymus;  Organizuoti skaitmeninio paveldo vartotojų mokymus. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 28
 25. 25. Programos pridėtinė vertė  Bus sudarytos geresnės sąlygos pasinaudoti ES programų ir ES struktūrinių fondų parama;  Bus skatinamas bendradarbiavimas tarp atminties ir mokslo institucijų, skaitmeninimo veiklos koordinavimas leis užtikrinti kryptingą lituanistinio kultūros ir mokslo paveldo skaitmeninimą; Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 29
 26. 26. Programos pridėtinė vertė  Visuomenė aktyviau naudosis lituanistiniu kultūros ir mokslo paveldu studijų, mokslotyrinėje, laisvalaikio veikloje;  Integracija į bendrą skaitmeninę Europos kultūros paveldo erdvę sudarys sąlygas kitų ES valstybių narių gyventojams susipažinti su mūsų šalies istorija ir kultūra. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 30
 27. 27. Programos pridėtinė vertė  Tarpinstitucinė partnerystė;  Sistemų sąveikumas ir vartotojų paslaugų teikimas „vieno langelio“ principu;  Atminties institucijų ir mokslo tyrimų institucijų sąveika;  Atviroji skaitmeninių duomenų prieiga;  Tarpdisciplininiai lituanistiniai tyrimai. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 31
 28. 28. Tarpinstitucinės programos finansavimo galimybės Horizon2020  Pirmavimas įgalinančių ir gamybinių technologijų srityje: - turinio technologijos ir turinio valdymas: IKT skaitmeniniam turiniui ir kūrybiškumui.  Visuomeniniai iššūkiai: - Europos paveldo, atminties išsaugojimo, tapatybės integravimo ir kultūrinės sąveikos tyrimai, pateikimas kultūros ir mokslo rinkiniuose, archyvuose bei muziejuose. Siekis – tobuliau interpretuojant praeitį, praturtintį dabartį ir geriau ją suvokti. (http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm) Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 32
 29. 29. Tarpinstitucinės programos finansavimo galimybės Priemonė „ES infrastruktūros tinklai“ (Connecting Europe Facility): iniciatyva „Skaitmeninių paslaugų infrastruktūra“ (Digital Services Infrastructures):  funkciškai suderintos transeuropinės paslaugos piliečiams, verslui ir (arba) valstybinės valdžios įstaigoms;  apima kultūros paveldo išteklius. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 33
 30. 30. „Kūrybiška Europa 2014–2020” (Creative Europe 2014 –2020) K T RAI: UL Ū 31% M ASINĖ S K UNIK OM ACIJ OS P M ĖM RIE ON S: 31% P AGAL AT IRUS SK SE T K ORIUS: 31% Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 34
 31. 31. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 m. programa Antrojo prioriteto 2 tikslas skelbia: „…skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus ir jų pagrindu kurti visiems prieinamus skaitmenintus produktus, taip užtikrinant skaitmeninto turinio išsaugojimą ir sklaidą elektroninėje erdvėje“. Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 35
 32. 32. Regionų kultūros plėtros 2012-2020 m. programa 10.13. punktas nurodo, jog „kultūros įstaigose saugomos vertingos regiono kultūros paveldo vertybės, kurių skaitmeninimas ir pateikimas internete sudarytų galimybes skleisti ir populiarinti jas regione, Lietuvoje ir pasaulyje. Senosios knygos ir rankraščiai, regiono istoriją atspindintys archyviniai dokumentai, bažnyčių archyvų knygos, žemėlapiai, atvirukai, fotografijos, paveikslai, skulptūros, kaip ir nekilnojamojo paveldo objektai, gali būti įdomūs ne tik regiono gyventojams, bet ir tapti turistų traukos objektais.“ Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 36
 33. 33. Dėkoju už dėmesį r.varniene@lnb.lt Skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos inovacijos, Kaunas, 2013 lapkričio 28 d. 37

×