Darba tirgus reģionos

1,002 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,002
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
168
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Darba tirgus reģionos

 1. 1. Līga Rasnača DARBA TIRGUS REĢIONOS Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 2. 2. Saturs <ul><li>Aktualitāte (DT funkcionēšana un DT reģionālās atšķirības) </li></ul><ul><li>Galvenie jēdzieni, teorētiskā koncepcija </li></ul><ul><li>Metodoloģija </li></ul><ul><li>Rezultāti </li></ul><ul><li>Mērķis ir noskaidrot tās teorētiskās un empīriskās pieejas darba tirgus reģionālo atšķirību analīzei, kuras ļauj pamatot rīcībspējas atšķirības darba tirgū </li></ul>Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 3. 3. Galvenie jēdzieni <ul><li>Jēdzienu „ darba tirgus ” var attiecināt gan uz noteiktu ģeogrāfisko apgabalu, gan uz dažādiem darba tirgus segmentiem </li></ul><ul><li>Darba tirgus plašā nozīmē ir arēna, kurā darbinieki savu darbaspēku maina pret algu, statusu un citiem darbā iegūstamiem labumiem (Kalleberg & Sorensen 1979) </li></ul><ul><li>Galvenie aģenti darba tirgū ir darba devēji un darba ņēmēji , bez kuriem nevar pastāvēt darba tirgus attiecības </li></ul><ul><li>Varas pozīcijas drīzāk ir darba devēju pusē, kuri ir iniciatori un lēmēji darba tirgus attiecību veidošanā, uzturēšanā un pārtraukšanā </li></ul>Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 4. 4. Darba tirgus attiecību reģionalizācija <ul><li>Ar „ reģionu ” jēdzienu apzīmē dažādas teritoriālās vienības, kurām piemīt ekonomiskās sociālās, kultūras un politiskās atšķirības </li></ul><ul><li>Darba tirgus attiecību reģionalizācijas problēmas aktualizē globalizācijas procesi darba tirgū </li></ul>Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 5. 5. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 6. 7. Rīcībspēja <ul><li>Rīcībspēja darba tirgū ietver cilvēku spēju un iespēju komponentus , kā arī procesu, kurā veidojas abu komponentu mijiedarbība. </li></ul><ul><li>Darba tirgus attiecības ir tās, kurās cilvēks iegūst noteiktu statusu, labklājību un sociālo drošību nākotnei </li></ul><ul><li>Rīcībspējas līdztiesība nozīmē panākumu gūšanas iespējas gan indivīdam, gan sabiedrībai kopumā. Pamata rīcībspēja ( basic capability ) ietver gan materiālo apstākļu līdztiesību, gan morālo un sociālo līdztiesības nodrošinājumu (Sen, 1979, 197-220) </li></ul>Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 7. 8. Pētījumā izmantoto teoriju, teorētisko pieeju un svarīgāko jēdzienu shematisks attēlojums Manuels Kastels Industriālās/postindustriālās attiecības Plūsmu telpa Zigmunts Baumans Plūstošā modernitāte Ne-vieta Ulriks Beks Pusceļa modernitāte Detelpiskums Postfordisms Maikls Handels Neofordisms Georgs Ricers DARBA TIRGUS REĢIONOS Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 8. 9. Met odoloģija <ul><li>Analīze veikta atbilstoši konceptuālajam modelim </li></ul><ul><li>Izmantota kvantitatīvā un kvalitatīvā pieeja </li></ul><ul><li>Statistikas analīze </li></ul><ul><li>Kvantitatīvā analīze: sekundārie dati </li></ul><ul><li>1)Darba devēju 2007 .gada aptauja , N=6066; </li></ul><ul><li>2) TA aptauja 2011, N=1009 </li></ul><ul><li>Deskriptīvā statistika, daudzdimensionālās analīzes metodes </li></ul><ul><li>Darba devēju un pašvaldību vadītāju intervijas </li></ul><ul><li>2006 .līdz 2011 . , N=66 </li></ul>Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 9. 10. Darba devēji un darba tirgus attiecības reģionos <ul><li>Valoda </li></ul><ul><li>Stabilitāte </li></ul><ul><li>Līgumu formas </li></ul><ul><li>Darba problēmu risinājums </li></ul><ul><li>Darba devēju piedāvājums lai paturētu labu darbinieku </li></ul>Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 10. 11. Darba devēju uzņēmumos/iestādēs ikdienā lietojamā valoda reģionos Avots: „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” (2007), N=6066 Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 11. 12. Uzņēmumu/iestāžu stabilitāte reģionos N=5969, X2<0,05 Avots: „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” 2007 Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 12. 13. Darba devēju piedāvātās darba līguma formas reģionos (N=6066) Avots: „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” (2007)
 13. 14. Uzņēmumu/iestāžu darbinieku vēršanās pie darba devēja ar savām darba problēmām dažādos reģionos Avots: „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” (2007), N=6066 Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 14. 15. Darba devēju piedāvājuma atšķirības reģionos, lai paturētu labus darbiniekus N=6066, Avots: „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” (2007) Piedāvā labāk apmaksātu darbu/palīdz darbinieku sociālo jautājumu risināšanā/piedāvā papildus labumus
 15. 16. Faktoru analīze <ul><li>Faktori, kuri izskaidro lielāku daļu izkliedes ir: </li></ul><ul><ul><li>etniskās tolerances, </li></ul></ul><ul><ul><li>profesionālo prasību, </li></ul></ul><ul><ul><li>latviešu un sociāli demogrāfiskais faktors, </li></ul></ul><ul><ul><li>elastīgas darbinieku meklēšanas faktors, </li></ul></ul><ul><ul><li>sociālās solidaritātes faktors. </li></ul></ul>Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 16. 17. Reģionos (plānošanas) statistiski nozīmīgi atšķiras pieci latentie faktori: Etniskās tolerances Elastīgas darbinieku meklēšanas Marginalitātes Seksuālo minoritāšu un HIV Neformālās darbinieku meklēšanas Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 17. 18. Etniskās tolerances faktora vērtību atšķirības reģionos, N=2291 Avots: „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” (2007) Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 18. 19. Elastīgas darbinieku meklēšanas faktora atšķirības reģionos Avots: „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” (2007), N=2291 Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 19. 20. Marginalitātes faktora rangu grupu atšķirības reģionos Avots: „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” (2007), N= 2291 Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 20. 21. Seksuālo minoritāšu un HIV inficēto pieņemšanas faktors dažādos reģionos, Avots:„Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” 2007 , N=2291 Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 21. 22. Neformālās darbinieku pieņemšanas faktora atšķirības reģionos Avots: „Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas” (2007), N=2291 Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 22. 23. Secinājumi (1) <ul><li>Darba tirgus attiecības reģionos atšķiras pēc valodas, stabilitātes, darba līgumu formām, darba problēmu risināšanas un populārākajiem darbinieku piesaistes veidiem </li></ul><ul><li>Gan reģionu, gan apdzīvoto vietu tipu griezumā statistiski nozīmīgi atšķiras etniskās tolerances, elastīgas darbinieku meklēšanas, marginalitātes, seksuālo minoritāšu un HIV, neformālās darbinieku meklēšanas faktori </li></ul><ul><li>Piecus minētos faktorus var saistīt ar piederību noteiktām reģionālajām telpiskajām vienībām </li></ul><ul><li>Ar attālumu no globālo plūsmu mezglu punktiem var izskaidrot elastīgas darbinieku meklēšanas un neformālās darbinieku meklēšanas faktoru darbību, jo tie nozīmē informāciju IKT un progresīvo pakalpojumu izmantošanu vai to trūkumu (rīcībspējas iespēju trūkumu) </li></ul>Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 23. 24. Secinājumi (2) <ul><li>4. Atšķirības etniskās tolerances, seksuālo minoritāšu un HIV faktoru darbībā, iespējams, var izskaidrot ar Baumana bailēm no svešā, noslēgšanos pret atšķirīgo </li></ul><ul><li>5. Marginalitātes faktora nozīmība ietver elastdrošības realizācijas problēmas un nepilnas nodarbinātības iezīmes, to var ietekmēt arī atsevišķu speciālistu trūkums mazajās pilsētās un laukos </li></ul><ul><li>6. Ne reģionu, ne apdzīvoto vietu tipu griezumā neatšķiras profesionālo prasību, sociālās solidaritātes, papildus darba laika un formālo noteikumu apiešanas faktori </li></ul>Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4.kongress Nacionālā identitāte un rīcībspēja, 25. oktobris 2011.
 24. 25. <ul><li>Paldies par uzmanību! </li></ul>

×