Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociālo tīklu portāli indivīdu mediju patēriņā

771 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sociālo tīklu portāli indivīdu mediju patēriņā

  1. 1. Sociālo tīklu portāli indivīdu mediju patēriņā Jānis Buholc s
  2. 2. <ul><li>Sociālo tīklu portāli — vietnes, kur indivīdi veido un uztur savstarpējās attiecības, izplata un pārinterpretē mediju saturu </li></ul>
  3. 3. Sociālo tīklu portāli un masu mediji: pārklāšanās vai savstarpēja izslēgšana ? Kādus medijus lieto sociālo tīklu portālu lietotāji?
  4. 4. Tiešsaistes aptauja ( N = 845)
  5. 5. <ul><li>laikraksti — 32% </li></ul><ul><li>iknedēļas žurnāli — 24% </li></ul><ul><li>mēneša žurnāli — 12% </li></ul><ul><li>TV — 70% </li></ul><ul><li>radio — 60% </li></ul><ul><li>interneta ziņu portāli — 90% </li></ul><ul><li>blogi — 58% </li></ul><ul><li>sociālie mediji — 81% </li></ul>Patērē vismaz vienu reizi nedēļā:
  6. 6. -,080 * (755) ,020 (755) -,037 (755) ,024 (755) -,015 (755) ,069 (755) ,164 ** (755) ,128 ** (755 ) Izmantoju, lai paplašinātu savu draugu un paziņu loku; atrastu cilvēkus, ar ko iepazīties reālajā dzīvē ,112 ** (830) ,101 ** (830) ,083 * (830) ,060 (830) ,094 ** (830) ,048 (830) -,187 ** (830) -,112 ** (830 Sazinos ar cilvēkiem, kurus pazīstu reālajā dzīvē -,171 ** (808) -,061 (808) -,039 (808) -,063 (808) -,078 * (808) -,037 (808) ,261 ** (808) ,206 ** (808) Publicēju interesantu informāciju (saites, attēlus, rindkopas) -,212 ** (801) -,154 ** (801) -,114 ** (801) -,034 (801) -,138 ** (801) -,022 (801) ,403 ** (801) ,326 ** (801) Publicēju recenzijas vai pārdomas par nesen redzēto, dzirdēto, lasīto -,157 ** (806) -,147 ** (806) -,004 (806) -,072 * (806) -,110 ** (806) ,014 (806) ,400 ** (806) ,278 ** (806) Publicēju pārdomas par plašākiem procesiem (politiku, ekonomiku) -,052 (828) ,020 (828) -,048 (828) ,019 (828) -,022 (828) ,037 (828) ,077 * (828) ,034 (828) Publicēju savu jaunradi (stāstus, dzeju, fotogrāfijas, utt.) -,218 ** (829) -,174 ** (829) -,106 ** (829) -,080 * (829) -,170 ** (829) -,017 (829) ,391 ** (829) ,400 ** (829 Rakstu par saviem pārdzīvojumiem, izjūtām, emocijām -,235 ** (838) -,171 ** (838) -,136 ** (838) -,099 ** (838) -,178 ** (838) -,038 (838) ,405 ** (838) ,409 ** (838) Rakstu par savas dzīves notikumiem Radio . TV Interneta ziņu portāli Ikmēneša žurnāli Iknedēļas žurnāli Dienas avīzes Blogi Soc. mediji
  7. 7. Secinājumi <ul><li>Intensīvs televīzijas un interneta mediju lietojums </li></ul><ul><li>Sociālo tīklu portāli aizvieto masu medijus </li></ul><ul><li>Vai alternatīva? </li></ul>
  8. 8. <ul><li> </li></ul><ul><li>Paldies! </li></ul>

×