Riscos

962 views

Published on

O risco ambiental caracterízase principalmente por catro variables: magnitude do fenómeno, frecuencia con que ocorre, duración e extensión do espacio afectado.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Riscos

 1. 1. Riscos ANDO HIROSHIGE : Súbita choiva sobre a Ponte Atake, 1856 gravado sobre madeira
 2. 2. Criterios avaliación <ul><li>37.-Coñecer qué son os impactos, os criterios para avaliar os seus efectos, así como as medidas correctoras. </li></ul><ul><li>38.-Entender a diferencia entre fenómeno e risco ambiental. </li></ul><ul><li>39.-Valorar a necesidade dunha xestión ambiental dos recursos e dos riscos. </li></ul>
 3. 3. O ciclón “Margis” de Myanmar (Birmania) 02.05.08 <ul><li>MARGIS está a comezar a rozar o Cabo Negrais, nas costas centrais do país, como categoría 4 na escala de Saffir Simpson, o que supón ventos sostidos de 115 a 120 nós, ou o que é o mesmo, máis de 200 km/h. </li></ul><ul><li>Máis de 60.000 mortos e un millón de desprazados </li></ul>
 4. 4. Riscos: concepto <ul><li>Risco é toda condición, proceso ou suceso que poida causar feridas, enfermidades, perdas económicas ou danos ao medio </li></ul>
 5. 5. Riscos: clasificación <ul><li>Riscos tecnolóxicos ou culturais </li></ul><ul><li>Riscos naturais: </li></ul><ul><ul><li>Biolóxicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Químicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Físicos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Climáticos ou atmosféricos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xeolóxicos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cósmicos </li></ul></ul></ul><ul><li>Riscos mixtos </li></ul>
 6. 6. Factores de risco <ul><li>Perigosidade: a probabilidade de que ocorra o fen ó meno causante dos danos. </li></ul><ul><li>A exposición (E) ou valor é o número total de persoas ou bens sometidos a un </li></ul><ul><li>determinado risco. </li></ul><ul><li>Vulnerabilidade: Porcentaxe de perdas humanas respecto ao total de persoas e ben expostos ça ocorrencia do fençomeno causante do perigo. </li></ul>Risco R = P ∙ E ∙ V Perigosidade P Exposición E Vulnerabilidade V
 7. 7. Factores de risco Risco R = P ∙ E ∙ V Perigosidade P Exposición E Vulnerabilidade V Distribución xeográfica Tempo de retorno Grao de perigosidade Social Económico
 8. 8. Planificación de riscos <ul><li>Predición </li></ul><ul><ul><li>Compoñente espacial: onde? </li></ul></ul><ul><ul><li>Compoñente temporal: cando? </li></ul></ul><ul><ul><li>Intensidade </li></ul></ul><ul><li>Prevención </li></ul><ul><ul><li>Medidas estruturais: construcións </li></ul></ul><ul><ul><li>Medidas non estruturais: ordenación do territorio </li></ul></ul><ul><ul><li>Protección civil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medidas estruturais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medidas non estruturais </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Tipos de mapas de riscos <ul><li>Mapas de perigosidade </li></ul><ul><li>Mapas de exposición </li></ul><ul><li>Mapas de vulnerabilidade </li></ul><ul><li>Mapas de risco </li></ul><ul><ul><li>Mapas de risco social </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapas de risco económico </li></ul></ul><ul><li>Análise custo/beneficio </li></ul>
 10. 10. Mapa de exposición social
 11. 11. Mapa de perigosidade de risco sísmico na península
 12. 12. Riscos xeolóxicos <ul><li>Proceso ou suceso no medio xeolóxico que pode xerar un dano e que na súa prevención e predición empréganse criterios xeolóxicos </li></ul><ul><li>Naturais </li></ul><ul><ul><li>Xeodinámicos internos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volcáns </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terremotos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diapiros </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Xeodinámicos externos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deslizamentos de ladeiras </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avenidas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asociados a procesos litorais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desprazamento dunar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Climáticos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gota fría </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tornados </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Furacáns </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Mixtos </li></ul><ul><li>Inducidos </li></ul>
 13. 13. Risco volcánico <ul><li>Factores de risco </li></ul><ul><ul><li>Perigosidade </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Número de volcáns </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frecuencia das erupcións </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Explosividade: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Viscosidade da lava </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Contido en gases ∆ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Exposición: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Áreas moi poboadas </li></ul></ul></ul><ul><li>Riscos </li></ul><ul><ul><li>Directos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coadas de lava </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chuvia de piroclastos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formación de caldeiras </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nubes ardentes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emisións de substancias tóxicas ou gases asfixiantes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Derivados </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erupcións freato-magmáticas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lahares ou coadas de barro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tsunamis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Movementos de ladeira ∆ </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Tipos de erupcións volcánicas ∆
 15. 15. Métodos de predición e prevención de risco volcánico <ul><li>Predición </li></ul><ul><ul><li>Historia do volcán: frecuencia e intensidade das erupcións </li></ul></ul><ul><ul><li>Síntomas de erupción: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tremores e ruídos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cambios na topografía </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Análise das emanacións de gases </li></ul></ul></ul><ul><li>Prevención </li></ul><ul><ul><li>Medidas estruturais </li></ul></ul><ul><ul><li>Medidas de protección civil </li></ul></ul>
 16. 16. Risco volcánico en España <ul><li>Limitado o arquipélago canario </li></ul><ul><li>Vulcanismo activo principalmente en Lanzarote, Tenerife,La Palma e El Hierro </li></ul><ul><li>Actividade volcánica baixa: expulsión de piroclastos nun radio de poucos quilómetros e coadas de lento avance </li></ul><ul><li>Risco volcánico moi pequeno </li></ul>
 17. 17. Riscos sísmicos: métodos de medida <ul><li>Magnitude: mídese na escala Richter. Mide a enerxía liberada ∆ </li></ul><ul><li>Intensidade: mídese coa escala Mercalli. Baseada nos danos orixinados ∆ </li></ul>
 18. 18. Escala Richter ∆ Magnitude Efectos 2 Magnitude mínima detectada polas persoas 2,1-3,4 Perceptibles en zonas próximas 3,5-5,4 Causan danos menores localizados 5,5-6,0 Danos lixeiros en edificios 6,1-6,9 Poden ocasionar danos severos en áreas moi poboadas 7,0-7,9 Causan graves danos > 8,0 Destrución total en comunidades cercanas
 19. 19. Escala Mercalli
 20. 20. Riscos derivados dos sismos <ul><li>Danos nos edificios por gretamento ou derrube dos mesmos </li></ul><ul><li>Rotura de encoros e de conducións de gas ou auga </li></ul><ul><li>Inestabilidade das ladeiras por avalanchas ou corrementos de terra </li></ul><ul><li>Desvío do leito dos ríos </li></ul><ul><li>Licuefacción </li></ul><ul><li>Tsunamis </li></ul><ul><li>Corrementos submariños de terra: correntes de turbidez </li></ul>
 21. 21. Métodos de predicción <ul><li>Historia sísmica dunha rexión: lagoa sísmica </li></ul><ul><ul><li>Exemplo: probabilidade dun 50% de que haxa en San Francisco nos próximos 30 anos un terremoto de magnitude > 6,5 graos </li></ul></ul><ul><li>Precursores sísmicos: </li></ul><ul><ul><li>Elevacións do terreo </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambios na condutividade eléctrica do terreo </li></ul></ul><ul><ul><li>Incremento na cantidade de radon na auga de pozos profundos </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumento de microsismos </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambio no comportamento dalgúns animais (inquietude, axitación,…) </li></ul></ul>
 22. 22. Comportamento de precursores sísmicos antes e despois do sismo
 23. 23. O maior éxito na predición Terremoto en Haigcheng (1975) <ul><li>Magnitude 7,3 </li></ul><ul><li>Destrucción da metade da cidade </li></ul><ul><li>Evacuación da poboación 5 horas antes </li></ul><ul><ul><li>Nº de evacuados: máis dun millón </li></ul></ul><ul><ul><li>Nº de víctimas mortais: 250 </li></ul></ul><ul><li>Precursores analizados: </li></ul><ul><ul><li>Variacións no nivel do solo </li></ul></ul><ul><ul><li>Análise do radon nos acuíferos </li></ul></ul>
 24. 24. A maior catástrofe natural Terremoto en Tangshan (1976) <ul><li>Magnitude 7,8 </li></ul><ul><li>Destrución de máis da metade da cidade </li></ul><ul><li>Nº de víctimas mortais: 750.000 </li></ul><ul><li>Os sismólogos non detectaran cambios nos precursores sísmicos </li></ul>
 25. 25. Prevención dos danos producidos polos sismos <ul><li>Medidas estruturais </li></ul><ul><ul><li>Construcións sismorresistentes </li></ul></ul><ul><li>Medidas non estruturais </li></ul><ul><ul><li>Ordenación do territorio </li></ul></ul><ul><ul><li>Protección civil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preparación da poboación </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Edificios sismorresistentes
 27. 27. Risco sísmico en Galicia e España <ul><li>Península ibérica: sur, sueste e Pirineos </li></ul><ul><li>Galicia: ao longo da falla que percorre de norte a sur o leste galego </li></ul><ul><li>Os sismos máis recentes en Galicia: </li></ul><ul><ul><li>14 sismos na zona de Triacastela-Sarria-Becerreá </li></ul></ul><ul><ul><li>Novembro 95 – Xaneiro 96: 64% dos terremotos acaecidos en Galicia desde 1800 </li></ul></ul>
 28. 28. Diapiros <ul><li>Estratos salinos intercalados entre outros sedimentos </li></ul><ul><li>Riscos: </li></ul><ul><ul><li>Inestabilidade das construcións polo movemento ascendente do diapiro </li></ul></ul><ul><ul><li>Afundamento do terreo por disolución </li></ul></ul><ul><li>Detección: </li></ul><ul><ul><li>Mapas de riscos </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudios gravimétricos </li></ul></ul><ul><li>Prevención: </li></ul><ul><ul><li>Recheo dos ocos con diversos materiais </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenación do territorio </li></ul></ul>
 29. 29. Diapiro
 30. 30. Solos expansivos <ul><li>Solos constituídos por materiais que se hidratan, como as arxilas expansivas </li></ul><ul><li>Risco </li></ul><ul><ul><li>Roturas de canalizacións </li></ul></ul><ul><ul><li>Afundimentos </li></ul></ul><ul><ul><li>Deformacións de pavimentos e beirarrúas </li></ul></ul><ul><li>Predición </li></ul><ul><ul><li>Sinais no terreo </li></ul></ul><ul><li>Prevención </li></ul><ul><ul><li>Ordenación do territorio </li></ul></ul>
 31. 31. Mapa de risco de solos expansivos
 32. 32. Zonas de risco de solos expansivos en España <ul><li>En Galicia non existe este risco </li></ul><ul><li>Resto de España: depresións e concas terciarias. Destacan: </li></ul><ul><ul><li>Depresión do Ebro (val do Ebro) </li></ul></ul><ul><ul><li>Depresión do Duero (Tierra de Campos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Depresión do Tajo (sur de Madrid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Depresión do Guadalquivir (Jaén, Córdoba, Sevilla e Huelva) </li></ul></ul><ul><ul><li>Concas terciarias do sur de Murcia e Almería </li></ul></ul>
 33. 33. Movementos de ladeira: definición e factores condicionantes <ul><li>Desprazamento de materiais dunha ladeira a favor da gravidade </li></ul><ul><li>Consecuencias: </li></ul><ul><ul><li>Posibilidade de que os materiais que se desprazan provoquen danos nas persoas, edificacións ou cultivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Posibilidade de que o propio terreo sobre o que se asentan as persoas e infraestruturas se despracen pola pendente </li></ul></ul><ul><li>Factores condicionantes: </li></ul><ul><ul><li>O relevo, especialmente a pendente </li></ul></ul><ul><ul><li>O tipo de rocha: falta de cohesión, porosidade, … </li></ul></ul><ul><ul><li>A estrutura xeolóxica: inclinación dos estratos, fracturación,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Falta de vexetación </li></ul></ul>
 34. 34. Movementos de ladeira: factores desencadeantes <ul><li>Naturais </li></ul><ul><ul><li>Precipitacións intensas </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambios nas condicións hidroxeolóxicas: procesos xeo-desxeo,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Erosión ou socavación do pé da ladeira por fenómenos naturais </li></ul></ul><ul><ul><li>Movementos sísmicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Erupcións volcánicas </li></ul></ul><ul><li>Antropoxénicos </li></ul><ul><ul><li>Aplicación de cargas sobre o terreo (recheos, construcións,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambio de xeometría nas ladeiras ao realizar escavacións ou construcións </li></ul></ul><ul><ul><li>Deforestación </li></ul></ul><ul><ul><li>Actividades extractivas </li></ul></ul>
 35. 35. Predición dos fenómenos de ladeira <ul><ul><li>Predición espacial: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Detección da inestabilidade: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Formas de erosión: gretas ou incisións no terreo </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Formas de depósito: presenza de derrubios no pé do noiro </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Anomalías na forma da ladeira: máis convexidade na parte inferior </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Deformacións en vexetación, postes, ... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potencialidade do fenómeno: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Clima </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Relevo </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Estrutura </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Comportamento do terreo </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaborar mapas de perigosidade </li></ul></ul></ul>
 36. 36. Fenómenos de ladeira: medidas correctoras <ul><li>Modificar a xeometría dos noiros: </li></ul><ul><ul><li>Descargando a cabeceira </li></ul></ul><ul><ul><li>Reenchendo o pé </li></ul></ul><ul><ul><li>Rebaixando a pendente </li></ul></ul><ul><li>Construír drenaxes </li></ul><ul><li>Revexetación dos noiros </li></ul><ul><li>Aplicar métodos de contención: muros, contrafortes,… </li></ul>
 37. 37. Algunhas medidas correctoras nos taludes
 38. 38. Inundacións ou avenidas <ul><li>Desbordamento das augas das súas canles </li></ul><ul><li>Son as catástrofes máis frecuentes </li></ul><ul><li>Calcúlase que durante o século XX morreron por inundacións máis de 3 millóns de persoas </li></ul><ul><li>Orixe: </li></ul><ul><ul><li>Natural: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Precipitacións moi intensas en pouco tempo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desxeo </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Antropoxénico: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deforestación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rotura de presas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obstrucións dos canais naturais de desaugue </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construción en zonas naturais de inundación </li></ul></ul></ul>
 39. 39. Medidas preventivas fronte as avenidas <ul><li>Estruturais </li></ul><ul><ul><li>Diques artificiais </li></ul></ul><ul><ul><li>Medidas de laminación ∆ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Encoros </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leitos artificiais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reforestación e conservación do solo </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Canalización </li></ul></ul><ul><li>Non estruturais </li></ul><ul><ul><li>Planes de protección civil </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenación do territorio ∆ </li></ul></ul>
 40. 40. Diferencias entre un hidrograma natural e un laminado ∆ Laminación hidráulica: efecto de reducir o caudal punta dun río
 41. 41. Normativa legal sobre ocupación dos leitos fluviais
 42. 42. Risco de inundación en España e en Galicia <ul><li>España: </li></ul><ul><ul><li>Causa: chuvias torrenciais (gota fría) </li></ul></ul><ul><ul><li>Localización: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zona oriental dos Pirineos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Costa mediterránea </li></ul></ul></ul><ul><li>Galicia </li></ul><ul><ul><li>Risco baixo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escaseza de chuvias torrenciais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presenza dunha cuberta vexetal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zonas de máis risco: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Coruña: Padrón </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lugo: Terra Cha e cidade de Lugo </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ourense: A Limia, Ribadavia, O Carballiño </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pontevedra: Caldas de Reis </li></ul></ul></ul></ul>
 43. 43. Riscos asociados a procesos litorais <ul><li>Son riscos mixtos </li></ul><ul><li>Riscos derivados da ocupación do litoral: </li></ul><ul><ul><li>Derrubamento de construcións sobre os cantís </li></ul></ul><ul><ul><li>Destrución de praias pola construción de estruturas que alteran as correntes </li></ul></ul><ul><li>Métodos de predición </li></ul><ul><ul><li>Mapas de perigosidade </li></ul></ul><ul><li>Métodos de prevención </li></ul><ul><ul><li>Estruturais: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Construción de muros na base dos acantilados </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Espigóns para favorecer a sedimentación nas praias </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recheo das praias con areas extraídas doutras zonas </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Non estruturais: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ordenación do territorio </li></ul></ul></ul>
 44. 45. Dunas <ul><li>Risco baixo en España </li></ul><ul><li>Zona de risco: Doñana </li></ul><ul><li>Predición: </li></ul><ul><ul><li>Fotos seriadas </li></ul></ul><ul><li>Prevención: </li></ul><ul><ul><li>Ordenación do territorio </li></ul></ul><ul><ul><li>Fixación dunar mediante vexetación </li></ul></ul>
 45. 46. Gota fría <ul><li>Precipitacións torrenciais debido á entrada, a certa altura, dunha burbulla de aire frío </li></ul><ul><li>Frecuente na costa mediterránea </li></ul><ul><li>Finais de verán, comezo do outono </li></ul>
 46. 47. Gota fría
 47. 48. Tornados <ul><li>Columna xiratoria de vento e po duns 500 m de anchura, desde o solo até a base dun cumulonimbo </li></ul><ul><li>Resulta do sobrequentamento da superficie terrestre </li></ul><ul><li>Ventos que chegan a 500 km/h </li></ul><ul><li>Un dos fenómenos climáticos máis perigosos </li></ul>
 48. 49. Ciclóns tropicais <ul><li>Sistema de baixa presión ou borrasca que se forma nos océanos tropicais </li></ul><ul><li>Orixínanse en augas tropicais cando se acadan temperaturas de 27ºC </li></ul><ul><li>Diámetro medio: 500 km </li></ul><ul><li>Ollo do furacán: zona central en calma (aproximadamente 40 km) </li></ul>
 49. 50. Ciclón tropical ou furacán
 50. 51. Diferenzas entre depresión, tormenta e ciclón tropical <ul><li>Depresión tropical: ciclón con ventos de menos de 60 km/h </li></ul><ul><li>Tormenta tropical: ciclón con ventos de entre 61 e 114 km/h </li></ul><ul><li>Ciclón con ventos de máis de 114 km/h: </li></ul><ul><ul><li>Furacán, tifón ou ciclón tropical </li></ul></ul>
 51. 52. Clasificación dos furacáns: escala de Saffir-Simpson Categoría Danos Velocidade 1 Mínimos 119 - 153 2 Moderados 154 - 177 3 Extensos 178 - 209 4 Extremos 210 - 250 5 Catastróficos > 250
 52. 53. Zonas de risco de furacáns <ul><li>Océano Pacífico sueste: afecta a Australia </li></ul><ul><li>Norte e oeste de Australia: afecta a Australia e Indonesia </li></ul><ul><li>Océano Pacífico noroeste: é a zona de maior actividade ciclónica </li></ul><ul><li>Océano Índico norte </li></ul><ul><li>Océano Índico suroeste: afecta a Madagascar, Kenia </li></ul><ul><li>Océano Atlántico norte: inclúe mar do Caribe e Golfo de México </li></ul>
 53. 54. Efectos, predición e prevención dos furacáns <ul><li>Efectos: </li></ul><ul><ul><li>Fortes ventos </li></ul></ul><ul><ul><li>Chuvias torrenciais </li></ul></ul><ul><ul><li>Grandes ondas </li></ul></ul><ul><ul><li>Inundacións </li></ul></ul><ul><li>Predicción </li></ul><ul><ul><li>Seguimento vía satélite </li></ul></ul><ul><li>Prevención </li></ul><ul><ul><li>Estruturais: construcións </li></ul></ul><ul><ul><li>Protección civil: evacuación </li></ul></ul>
 54. 55. Cálculo da magnitude dun sismo <ul><li>Escala Richter </li></ul><ul><li>Log Es = 11,8 + 1,5 M </li></ul><ul><ul><li>Es = Enerxía elástica liberada </li></ul></ul><ul><ul><li>M = Magnitude </li></ul></ul>
 55. 56. Exercicio 2: Factores que compoñen o risco aplicado as inundacións <ul><li>Perigosidade : probabilidade de ocorrencia dunha inundación cunha severidade que a faga potencialmente prexudicial nun lugar e tempo determinado </li></ul><ul><li>Exposición: </li></ul><ul><ul><li>Social: nº de persoas expostas ao risco de inundación </li></ul></ul><ul><ul><li>Económica: bens expostos a este risco </li></ul></ul><ul><li>Vulnerabilidade: </li></ul><ul><ul><li>Social: porcentaxe de persoas que serán víctimas da inundación </li></ul></ul><ul><ul><li>Económica: porcentaxe de bens expostos que sufrirán o efecto da av enida </li></ul></ul>
 56. 57. Risco de sismo en Colombia e Italia <ul><li>Colombia </li></ul><ul><ul><li>3 terremotos de magnitude 7-8 cada 5 anos </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada un afecta a un área habitada por 200.000 persoas </li></ul></ul><ul><ul><li>5.0000 víctimas por terremoto </li></ul></ul><ul><li>Italia </li></ul><ul><ul><li>2 terremotos de magnitude 7-8 anuais </li></ul></ul><ul><ul><li>Área afectada con 100.000 persoas </li></ul></ul><ul><ul><li>200 víctimas </li></ul></ul>
 57. 58. Cálculo do risco sísmico e dos seus compoñentes <ul><li>Colombia </li></ul><ul><ul><li>Perigosidade = 3 terremotos / 5 anos = 0,6 </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposición = 200.000 persoas </li></ul></ul><ul><ul><li>Vulnerabilidade = 5.000 / 200.000 = 0,025 </li></ul></ul><ul><ul><li>Risco = P · E · V = 0,6 · 200.000 · 0,025 = 3.000 persoas ao ano corren o risco de ser víctimas dun terremoto </li></ul></ul><ul><li>Italia </li></ul><ul><ul><li>Perigosidade = 2 terremotos / 1 ano = 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposición = 100.000 persoas </li></ul></ul><ul><ul><li>Vulnerabilidade = 200 / 100.000 = 0,002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Risco = P · E · V = 2 · 100.000 · 0,002 = 400 persoas ao ano corren o risco de ser víctimas dun terremoto </li></ul></ul>
 58. 59. Tsunami: propagación polo Pacífico
 59. 60. Predición e prevención fronte aos tsunamis <ul><li>Predición </li></ul><ul><ul><li>Rede de alerta de tsunamis </li></ul></ul><ul><li>Prevención </li></ul><ul><ul><li>Estruturais </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Edificios antimaremotos: dispoñen dunha parte inferior que permite o paso da auga </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Non estruturais </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Protección civil: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Plans de evacuación </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Educación da poboación </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ordenación do territorio </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Non urbanizar na liña costeira </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Non alterar os ecosistemas costeiros que poderían frear parcialmente o impacto do tsunami (dunas, mangles,...) </li></ul></ul></ul></ul>
 60. 61. Riscos xeolóxicos en España <ul><li>Risco sísmico </li></ul><ul><li>Risco volcánico </li></ul><ul><li>Diapiros </li></ul><ul><li>Solos expansivos </li></ul><ul><li>Fenómenos de ladeira </li></ul><ul><li>Avenidas </li></ul><ul><li>Riscos asociados a procesos litorais </li></ul><ul><li>Desprazamento dunar </li></ul><ul><li>Gota fría </li></ul>
 61. 62. Algúns desastres xeolóxicos en España Risco Ano Localidade Danos Mortos Terremotos 1428 1884 Olot (Girona) Arenas del Rei (Granada) Varias poboacións destruídas Grandes danos. Máis de 1.000 edificacións destruídas 500 900 Tsunamis 1755 Cadiz, Huelva Grandes danos na costa 1.000 Volcáns 13 erupcións (1885-1971) Canarias Danos importantes en localidades afectadas Varios Inundacións 1651 1802 1874 1962 1982 1987 Murcia Lorca (Murcia) Cataluña Cataluña Levante País Vasco e Cantabria Grave Destrución do pobo Máis de 700 vivendas destruídas Máis de 1.000 vivendas destruídas Graves danos Danos por valor de 830 millóns de € 1.000 700 600 1.000 38 Deslizamentos Azagra (Navarra) Olivares (Granada) Destrución do pobo Danos por valor de 8 millóns de E 100

×