Drömmen om den pefekta sökmotorn

3,074 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,074
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Drömmen om den pefekta sökmotorn

 1. 1. Drömmen om den perfekta sökmotorn - sökbeteende och -vanor i den digitala världen Onsdag 12 mars 9.15 2008 Sessionssalen, Umeå stadsbibliotek Lars Iselid Lars Iselid, 2008.
 2. 2. … i den digitala världen <ul><li>Bibliotekskataloger </li></ul><ul><li>Databaser </li></ul><ul><li>Skrivbordet/Hårddisken </li></ul><ul><li>E-post </li></ul><ul><li>… men främst webben/internet </li></ul><ul><ul><li>Allmänna söktjänster – Google, Yahoo etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Specialiserade söktjänster – picsearch.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Internt på webbplatser – dn.se </li></ul></ul>Lars Iselid, 2008.
 3. 3. Varför behöver vi veta mer om sökbeteende i digitala miljöer? <ul><li>Förbättra våra ”informationsåtervinningssystem” </li></ul><ul><li>För att utveckla användarundervisningen </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 4. 4. Om informationssökningsbeteende (eng. information seeking behavior) Looking for information Donald O. Case , 2 ed., 2006. Lars Iselid, 2008.
 5. 5. Teoretiska modeller om informationsbeteende Theories of Information Behavior Karen E. Fisher m.fl., 2005. Lars Iselid, 2008.
 6. 6. Biblioteks- och informationsvetenskap (BIV) <ul><li>Det centrala i vetenskapen är informationssökning </li></ul>Traditionell system-centrerad forskning (eng. information retrieval) Mer och mer användarcentrerad forskning med olika typer av användarstudier Lars Iselid, 2008.
 7. 7. Informationsbeteende (eng. information behavior) <ul><li>Informationsbehov (eng. information need) </li></ul><ul><ul><li>När du upptäcker att din kunskap inte är tillräcklig för att uppfylla ett mål som du har. </li></ul></ul><ul><li>Informationssökningsbeteende (eng. information seeking behavior) </li></ul><ul><ul><li>sökning är en medveten ansträngning att inhämta information för att uppfylla ett behov av kunskap </li></ul></ul><ul><ul><li>beteende inkluderar förutom sökning alla oavsiktliga eller passiva beteenden, liksom målmedvetna beteenden som inte innefattar sökning t ex undvikande av information (eng. information avoiding) </li></ul></ul><ul><li>Informationsanvändning (eng. information use) </li></ul><ul><ul><li>nyttjandet av inhämtad information </li></ul></ul><ul><ul><li>lite forskning gjord inom LIS mer vanligt inom sociologi och organisationsteori </li></ul></ul>Lars Iselid, 2008.
 8. 8. T D Wilson’s modell för informationsbeteende Information behaviour: An interdisciplinary perspective T. D. Wilson Information Processing & Management Volume 33, Issue 4, July 1997, Pages 551-572 Lars Iselid, 2008.
 9. 9. Bibliotekarier <ul><li>Bibliotekarier har en unik kunskap om användarnas sökbeteende </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 10. 10. Vad ska den perfekta sökmotorn kunna? <ul><li>Hitta det man vill ha när man anger passande sökord </li></ul><ul><li>Hitta det man vet existerar men inte kan beskriva </li></ul><ul><li>Hitta det man inte vet att man vill ha eller inte vet existerar </li></ul><ul><li>Göra bibliotekarien arbetslös?? </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 11. 11. Användarbeteende kontra sökbeteende i den digitaliserade världen <ul><li>Användbarhet (eng. usability) handlar om hur man använder ”saker” </li></ul><ul><li>Sökbarhet (eng. findability) handlar om att hitta ”saker” </li></ul><ul><li>Ibland använder man ”saker” för att hitta ”saker” </li></ul><ul><li>Två sidor av samma mynt </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 12. 12. Usability-guru no. 1 Useit.com The Bible of usability Lars Iselid, 2008.
 13. 13. Findability-guru no. 1 Semanticstudios.com The bible of information architecture Lars Iselid, 2008.
 14. 14. Är den perfekta sökmotorn icke nog? <ul><li>The perfect search engine is not enough: a study of orienteering behavior in directed search av J Teevan CHI '04: Proceedings of the 2004 conference on Human factors in computing systems 6(1): 415-22 </li></ul><ul><li>Personligen motiverade sökningar, inte sökningar initierade av forskaren, i e-post, filer på datorn och webben </li></ul><ul><li>Directed search – när man vet målet med sökningen i förväg t. ex. ett telefonnummer eller en adress. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 15. 15. Metodik <ul><li>151 intervjuer med 15 deltagare, 2 ggr dagligen 5 dar i rad, avbrutna i jobbet utan förvarning </li></ul><ul><li>15 studenter på grundnivå i datavetenskap vid MIT, Boston. </li></ul><ul><ul><li>Ej representativa för genomsnittet p.g.a. expertanvändare av datorer </li></ul></ul><ul><li>Vad deltagarna tittade på senast och vad de letade efter senast i e-post, filer på datorn och/eller på webben </li></ul><ul><li>Kompletterat med deltagande observation och timslånga intervjuer med varje deltagare om deras informationsmönster </li></ul><ul><li>För att undvika fixering vid nyckelordssökning användes termen ”look for” och inte ”search”. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 16. 16. Orienterande kontra teleporterande <ul><li>Teleporterad sökning – ange lämpliga sökord och direkt hitta rätt ”sida” </li></ul><ul><ul><li>Sökord i 39% av sina sökningar </li></ul></ul><ul><li>Orienterande sökning – steg-för-steg-beteende, ta sig fram med små steg och kunskap om kontexten </li></ul><ul><ul><li>Lägre krav på att man tänkt igenom informationsbehovet när man utformar sökord </li></ul></ul><ul><ul><li>Förmågan att associera information med en källa </li></ul></ul>Lars Iselid, 2008.
 17. 17. Att associera infobehov till en källa Exempel: <ul><li>Erica </li></ul><ul><ul><li>Ville hitta info om Quebec </li></ul></ul><ul><ul><li>Skrev in URL:n bonjourquebec.com och klickade sig fram till svaret </li></ul></ul><ul><li>Carla </li></ul><ul><ul><li>Ville veta lokalen för ett möte </li></ul></ul><ul><ul><li>Visste att det fanns i ett e-postbrev </li></ul></ul><ul><ul><li>Istället för en nyckelordssökning letade hon fram rätt e-postbrev </li></ul></ul>Lars Iselid, 2008.
 18. 18. Exempel: Rachel <ul><li>Visste att dokumentet hon ville ha fanns på hårddisken.. </li></ul><ul><li>… men hon kunde inte beskriva dokumentet, innehållet eller placering. </li></ul><ul><li>Hittade dokumentet genom steg-för-steg och kontexten, dvs. orienterande beteende. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 19. 19. Exempel: Jim <ul><li>Ville ha ett telefonnummer till en professor i matematik </li></ul><ul><li>Kollade upp via webbsida på professorns institution </li></ul><ul><li>Visste om att professorn hade en webbsida med kontaktinformation </li></ul><ul><li>Där fanns en länk till en funktion för att hitta personer, via en rullista kunde Jim hitta vidare till kontaktinfo med telefonnr </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 20. 20. Sammanfattning <ul><li>Drömmen om den perfekta sökmotorn är ofta relaterad till att understödja teleportering via nyckelordssökning </li></ul><ul><ul><li>ange några ord utifrån informationsbehov och vi ger dig svaret direkt!! </li></ul></ul><ul><li>Eftersom användarna oftare orienterar sig fram än nyckelordssökning med sökmotorer så bör dagens sökmotorer anpassa sig till detta </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 21. 21. Sammanfattning <ul><li>De gånger sökmotorer användes för nyckelordssökning var det ofta en del av en orienterande sökstrategi </li></ul><ul><li>Sökbeteendet följde ofta små steg, först Google, sedan intern sökmotor på webbplatsen, sedan intern sökning i sidans brödtext </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 22. 22. Först Google Lars Iselid, 2008.
 23. 23. Intern sökmotor Lars Iselid, 2008.
 24. 24. Sökning på själva sidan Lars Iselid, 2008.
 25. 25. Ny sökfunktion i Google Intern sökning via träfflistan Lars Iselid, 2008.
 26. 26. Intern sökning via Googles träfflista Lars Iselid, 2008.
 27. 27. Sökbeteende på webben Web search : public searching of the web Amanda Spink, Bernard J. Jansen, 2004. Lars Iselid, 2008.
 28. 28. Forskningsdiscipliner som undersökt sökbeteende <ul><li>Informationsvetenskap </li></ul><ul><li>Datavetenskap </li></ul><ul><li>Kognitiv vetenskap </li></ul><ul><li>DMI – Dator-Människa-Interaktion (eng. HCI – Human Coomputer Interaction) </li></ul><ul><li>Ekonomi </li></ul><ul><li>Medicin </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 29. 29. Forskningsmetoder <ul><li>Kvantitativa metoder </li></ul><ul><ul><li>Enkäter och intervjuer (fasta svarsalternativ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyser av sökloggar </li></ul></ul><ul><li>Kvalitativa metoder </li></ul><ul><ul><li>Enkäter och intervjuer (öppna svarsalternativ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbala protokoll </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vad användare sagt under testet </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Observation av sökbeteende </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>i din egna miljön </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>i testlabb </li></ul></ul></ul><ul><li>Ofta blandas flera olika metoder </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 30. 30. I den naturliga miljön (eng. naturalistic settings) Naturalistic Inquiry for Library Science av Constance Ann Mellon, 1990. Lars Iselid, 2008.
 31. 31. Sökloggsanalys (eng. transaction log analysis) <ul><li>”… the physical expressions of communication exchanges between the searcher and the system”. </li></ul><ul><li>Den mest vanliga metoden för att analysera sökbeteende på webben </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 32. 32. Sökloggarnas innehåll <ul><li>Sökorden (eng. query submission) </li></ul><ul><li>Modifierad sökning (eng. query modification) </li></ul><ul><li>Interaktion med träfflistan (eng. results list viewing) </li></ul><ul><li>Användning av digitala objekt (eng. use of information objects - webbsidor, pdf, video) </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 33. 33. Sökloggsanalys <ul><li>Fördelar: </li></ul><ul><ul><li>möjligt att analysera stora mängder data från en stor mängd användare </li></ul></ul><ul><ul><li>personligt motiverade sökningar utförda i naturlig miljö </li></ul></ul>Lars Iselid, 2008.
 34. 34. Sökloggsanalys <ul><li>Nackdelar: </li></ul><ul><ul><li>IP-adressen representerar en användare. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bakom ett IP-nummer kan det dölja sig flera olika användare eftersom flera kan använda samma dator eller för att IP-nr delas ut dynamiskt </li></ul></ul><ul><ul><li>Stor skillnad om inhämtning görs på klientsidan eller på serversidan </li></ul></ul>Lars Iselid, 2008.
 35. 35. Sökloggsanalys <ul><li>Lämnar ingen data om användarens motiv, behov, uppfattning etc och andra kvalitativa aspekter </li></ul><ul><li>Svårt upptäcka orienterande sökbeteende med sökloggar </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 36. 36. Web search by Amanda Spink och Bernard J. Jansen. Kluwer, 2004. <ul><li>Bygger på studier gjorda mellan 1997-2004 baserade på sökloggar från sökmotorerna Ask Jeeves, Excite, Alltheweb och Altavista. </li></ul><ul><li>Sökordslängden är ca 2,5 ord per sökning. </li></ul><ul><li>Sökoperatorer används ungefär i 10% av sökfrågor men i Alltheweb under 5% och Altavista 20%. </li></ul><ul><li>Av alla sökoperatorer används frassökning i 50% av fallen och därefter är AND vanligast. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 37. 37. Specifika, svårgeneraliserade studier <ul><li>Public health practitioners ’ information access and use patterns in the Maryland (USA) public health departments of Anne Arundel and Wicomico Counties. Health Information & Libraries Journal; Mar2008, Vol. 25 Issue 1, p13-22 </li></ul><ul><ul><li>“… library offered a course in public health information resources to eighteen practitioners in two counties, access to the library's licensed electronic resources through a tailored web portal, and consulting services”. </li></ul></ul>Lars Iselid, 2008.
 38. 38. Därför metaanalys <ul><li>..en statistisk metod som utnyttjar resultaten från ett varierande antal sinsemellan helt oberoende studier för att belysa t.ex. värdet av en behandling vid en viss sjukdom. Källa: Nationalencyklopedin </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 39. 39. Metaanalys inom BIV (eng. LIS) <ul><li>Meta-Analysis in Library and Information Science Library Trends 55.1 (2006) 158-170 </li></ul><ul><ul><li>“ This article presents a methodological explanation of meta-analysis, a literature review describing the application of meta-analysis in library and information science, and guidelines for reporting quantitative research that would enable subsequent researchers to perform meta-analysis”. </li></ul></ul>Lars Iselid, 2008.
 40. 40. Eller systematiska översikter <ul><li>Knowledge management in clinical practice: a systematic review of information seeking behavior in physicians International Journal of Medical Informatics Volume 71, Issue 1, August 2003, Pages 9-15 </li></ul><ul><ul><li>“ Systematic review of 19 studies that described information seeking behavior in a number of different settings using differing methodologies. Analysis was limited to quantitative studies describing sources of information sought by physicians. </li></ul></ul>Lars Iselid, 2008.
 41. 41. Eller andra översikter <ul><li>Twenty-Five Years of End-User Searching, Part 1: Research Findings av Karen Markey Journal of the american society for information science and technology 58(8):1071-1081, 2007 </li></ul><ul><ul><li>”… reviews 25 years of published research findings on end-user searching in online information retrieval (IR) systems”. </li></ul></ul>Lars Iselid, 2008.
 42. 42. Twenty-Five Years of End-User Searching, Karen Markey <ul><li>Bygger nästan uteslutande på sökloggsanalyser. </li></ul><ul><li>Lättare att göra jämförelser mellan studier. </li></ul><ul><li>Ingen observatör, inga uppgifter initierade av forskaren, inga intervjuer med användarna. </li></ul><ul><li>Vill undvika bias (snedvridning) från observatör, forskare etc. </li></ul><ul><li>Bygger bl a på flera studier av Spink och Jansen </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 43. 43. Genomsnittligt antal sökfrågor per session Lars Iselid, 2008.
 44. 44. Genomsnittligt antal sökord per fråga Lars Iselid, 2008.
 45. 45. Twenty-Five Years of End-User Searching, Karen Markey <ul><li>8 av studierna bekräftar att i färre än 15% av sökfrågorna används operatorn AND. 6 berörde internetsökmotorer, 1 digitalt bibliotek och 1 bibliotekskatalog. </li></ul><ul><li>12 studier bekräftar att färre än 3% av sökfrågorna innehöll operatorn OR. 6 av dessa visade procentsiffror under 0,5%. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 46. 46. Twenty-Five Years of End-User Searching, Karen Markey <ul><li>7 studier bekräftar att färre än 2% av sökfrågorna innehöll operatorn NOT. </li></ul><ul><li>6 studier bekräftar att färre än 20% av sökfrågorna innehöll booleska operatorer . </li></ul><ul><li>2 studier visar att användarna nyttjar Boolesk syntax som funkar i en ”söktjänst” i tron att det funkar i nästa ”söktjänst”. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 47. 47. Twenty-Five Years of End-User Searching, Karen Markey <ul><li>4 studier visar att användningen av operatorerna + och – tillsammans är mer vanligt än användningen av booleska operatorer tillsammans </li></ul><ul><li>4 studier visar att färre än 10% av användarna nyttjar ”relevance feedback”, dvs. en funktion som ”find similar”, ”more like this” </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 48. 48. Twenty-Five Years of End-User Searching, Karen Markey <ul><li>4 studier baserade på internetsökmotorer visar att färre än 15% av sökfrågor med fraser använder citationstecken runt dessa fraser. </li></ul><ul><li>3 studier bekräftar att trunkering används i 5% av sökfrågorna. </li></ul><ul><li>2 studier visar att parenteser vid boolesk sökning är väldigt ovanligt. Ex. zlatan AND (inter OR juventus) </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 49. 49. Twenty-Five Years of End-User Searching, Karen Markey <ul><li>3 studier visar att användarna sällan nyttjar möjligheten att ändra ”söktjänstens” förval och möjligheten till att personalisera. </li></ul><ul><li>6 studier bekräftar att de gånger användarna nyttjar avancerad sökmetodik så nyttjas de inkorrekt i en tredjedel av fallen. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 50. 50. Sammanfattning <ul><li>Användarna är ofta nöjda med sin sökningar online. </li></ul><ul><li>När det gäller viktigare sökningar när man t ex ska söka forskningspengar eller inför systematiska översikter så efterfrågas professionella bibliotekarier. </li></ul><ul><li>Användarna öppnar en webbläsare, skriver in 2 till 4 sökord, bläddrar igenom träfflistan, sen länkar de till någon av träffarna. </li></ul><ul><li>I princip de enda avancerade sökmetoderna som användarna nyttjar är citationssökning för fraser ” ” och + och – sökning. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 51. 51. PubMed förstår frassökning men inte minussökning Lars Iselid, 2008.
 52. 52. Sammanfattning <ul><li>70% och mer av användarna av datoriserade bibliotekskataloger anser sig vara nöjda med sina sökningar. </li></ul><ul><li>Trots att användarna är så nöjda medger de att en professionell bibliotekarie skulle göra ett bättre jobb. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 53. 53. Scenario 1: Har ni den här boken? <ul><li>Kirurgi av B. Jeppsson, 2006. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 54. 54. Du kan söka fram den här i katalogen? Min kompis sa att hon sett den här? Lars Iselid, 2008.
 55. 55. Sök också på författaren! Den kanske är utlånad? Lars Iselid, 2008.
 56. 56. Sök bara på författarens efternamn istället! 2005? Men jag behöver den senaste från 2006? Lars Iselid, 2008.
 57. 57. Klicka på titeln! Är du säker på att de har gett ut den efter 2005? Det står ju 2006 i kurslistan? Borde inte du veta det här? Lars Iselid, 2008.
 58. 58. Känner du till Libris? Oj, jag måste med bussen. Jag kollar med min kompis istället. Tack så jättemycket!! Lars Iselid, 2008.
 59. 59. Scenario 2: Har ni den här boken? <ul><li>Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår av Jörgen Nordenström, 2007. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 60. 60. Sök på författaren och ett (unikt) ord i titeln! Har ni inte boken? Lars Iselid, 2008.
 61. 61. Du har skrivit in fel efternamn! Oj, det ringer i mobilen! Lars Iselid, 2008.
 62. 62. Pew Internet Life Project - sökvanor m.m. “… producerar rapporter som utforskar påverkan av internet på familjer, samhällen, på arbetet eller hemma, i dagliga livet, utbildningen, sjukvården, som medborgare och i det politiska livet”. “ Stödjs ekonomiskt av The Pew Charitable Trusts (pewtrusts.org)”. Enbart amerikanska medborgare som utfrågas. Lars Iselid, 2008.
 63. 63. Pew Internet Project reports <ul><li>83% av amerikanska internetanvändare nyttjade nätet för att hitta information om sin hobby. 29% gjorde det en vanlig dag, enligt en telefonundersökning utförd febr-mars 2007. </li></ul><ul><li>36% av amerikanska internetanvändare vuxen ålder nyttjar Wikipedia , enligt en undersökning gjord febr-mars 2007 där 2.200 vuxna över 18 år tillfrågades. Särskilt populär var Wikipedia bland välutbildade och college-studenter. </li></ul><ul><li>57% av vuxna internetanvändare har nyttjat internet för att titta på eller ladda ner en video och 19% gör så en vanlig dag, enligt telefonintervjuer gjorda febr-mars 2007 där 2.200 vuxna över 18 år tillfrågades. </li></ul>Lars Iselid, 2008.
 64. 64. Frågor? Lars Iselid, 2008.

×