Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kata  Nama   &  Kata  KerjaNama Ahli Kumpulan:~Hanani Amylia Hanapi~Fadilah Zainal~Intan Nur Ain Hj Ramli~Hematarshin...
KATANAMA 
Definisi Kata NamaKata nama ialah sejumlah kata yang menjadiunsur inti dalam binaan frasa nama .Kata nama terbahagi kepada...
Kata Nama Khas1.Kata Nama Khas ialah kata nama yang mendukung makna rujukan khusus kepada sesuatu benda atau orang.2.Huru...
Pembahagian Kata Nama Khas                 Ma n u s i a          Hi d u pK A T A N A MA    ...
Contoh Kata Nama Khas(a) Kata nama khas hidup manusia – Nik Aziz, Anuwar  Ibrahim, Najib Razak(a) Kata nama khas hidup b...
Kata Nama AmKata nama am ialah kata yang merujukkepada benda, orang atau konsep yangbersifat umum . Pembahagian kata nama ...
Kata            Nama Am     Hidup           Tak Hidup          Bukan          ...
Contoh Kata Nama Am       Kata nama am hidup manusia           abang, ibu, adik      Kata nama am h...
Kata Ganti NamaKata yang menggantikan kata nama am atau katanama khas.Terdiri daripada kata ganti nama tunjuk dan kata gan...
Kata ganti nama diri pula terdiri daripadakata ganti nama diri tanya dan kata gantidiri orang.Kata ganti diri tanya diguna...
Pembahagian Kata Ganti     Nama              Umum       Kata Ganti       Nama Tunjuk    ...
Berikut ini ialah contoh kata ganti nama.a)  Kata ganti nama tunjuk umum – ini, itu.b)  Kata ganti nama tunjuk tempat – ...
KATA KERJA
KATA KERJA1) Kata kerja ialah sejumlah kata yang  menjadi unsur inti dalam binaan binaan  frasa kerja.2) Kata kerja terb...
KATA KERJA TRANSITIF1) Kata kerja transitif ialah kata kerja yang  memerlukan objek yang terdiri daripada frasa  nama un...
3) Kata kerja transitif aktif boleh menggugurkanobjeknya seandainya kata kerja tersebut membawamakna adjektif. Contohnya: ...
Kata Kerja Tak Transitif1)Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya...
Kata Kerja Tak Transitif    Tanpa Pelengkap1)Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh ber...
Kata Kerja Tak Transitif       Berpelengkap1)Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang memerluka...
Habis sudah..Terima Kasih  Kerana Mendengar   :D
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kata Nama dan Kata Kerja

9,133 views

Published on

Bahasa Melayu STPM Semester 2

Published in: Education

Kata Nama dan Kata Kerja

 1. 1. Kata Nama & Kata KerjaNama Ahli Kumpulan:~Hanani Amylia Hanapi~Fadilah Zainal~Intan Nur Ain Hj Ramli~Hematarshini~Nabilah Shaiem
 2. 2. KATANAMA 
 3. 3. Definisi Kata NamaKata nama ialah sejumlah kata yang menjadiunsur inti dalam binaan frasa nama .Kata nama terbahagi kepada kata namakhas, kata nama am dan kata ganti nama .
 4. 4. Kata Nama Khas1.Kata Nama Khas ialah kata nama yang mendukung makna rujukan khusus kepada sesuatu benda atau orang.2.Huruf pertama kata nama ini ditulis dengan huruf besar sama ada di awal ayat atau di tengah ayat.3.Kata nama khas terbahagi kepada i) Kata nama khas hidup ii) Kata nama khas tak hidup.4.Kata nama khas hidup terbahagi kepada 2 kumpulan i) Kata nama khas hidup manusia ii) Kata nama khas hidup bukan manusia
 5. 5. Pembahagian Kata Nama Khas Ma n u s i a Hi d u pK A T A N A MA Bu k a n KHAS Ma n u s i a T a k Hi d u p
 6. 6. Contoh Kata Nama Khas(a) Kata nama khas hidup manusia – Nik Aziz, Anuwar Ibrahim, Najib Razak(a) Kata nama khas hidup bukan manusia – Si Capik, Ar-Rahman, Si Jongang(a) Kata nama khas tak hidup – Himpunan Kebangkitan Rakyat, Bukit Siput, S.M.K. Dato’ Bentara Dalam
 7. 7. Kata Nama AmKata nama am ialah kata yang merujukkepada benda, orang atau konsep yangbersifat umum . Pembahagian kata nama amdiperlihatkan oleh rajah berikut :
 8. 8. Kata Nama Am Hidup Tak Hidup Bukan BukanManusia Institusi Manusia Institusi Konkrit Abstrak Tak Berbilang Berbilang
 9. 9. Contoh Kata Nama Am Kata nama am hidup manusia abang, ibu, adik Kata nama am hidup bukan manusia ayam, cicak, kambing Kata nama am tak hidup institusi dewan, farmasi, klinik Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit daerah, gelandang, lembah Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang amalan, galakan, bilanganKata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang iklim, keindahan, roh
 10. 10. Kata Ganti NamaKata yang menggantikan kata nama am atau katanama khas.Terdiri daripada kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri.Kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada duajenis iaitu :K a t a Ga n t i N a m a T u n j u k U m u m (M e n u n j u k K e p a d a p e r k a r a a t a ub e n d a )K a t a Ga n t i N a ma T u n j u k T e mp a t (M e n u n j u k K e p a d a T e m p a t )
 11. 11. Kata ganti nama diri pula terdiri daripadakata ganti nama diri tanya dan kata gantidiri orang.Kata ganti diri tanya digunakan untukmenanyakan benda, perkara atau manusia.Kata ganti nama diri orang digunakan untukmerujuk kepada manusia dan terbahagi kepada:- ~Kata ganti nama diri orang pertama ~Kata ganti nama diri orang kedua ~Kata ganti nama diri orang ketiga
 12. 12. Pembahagian Kata Ganti Nama Umum Kata Ganti Nama Tunjuk TempatKATA GANTI NAMA Tanya Pertama Kata Ganti Nama Diri Orang Kedua Ketiga
 13. 13. Berikut ini ialah contoh kata ganti nama.a) Kata ganti nama tunjuk umum – ini, itu.b) Kata ganti nama tunjuk tempat – sana, sini, situc) Kata ganti nama diri tanya – apa (untuk benda atau perkara), siapa (untuk manusia), dan mana(untuk manusia dan benda atau perkara)d) Kata ganti nama diri orang pertama – aku, beta, patik, saya, kami, kitae) Kata ganti nama diri orang kedua – anda, awak, engkau, kamu, tuanku,kalian.f) Kata ganti nama diri orang ketiga – baginda, beliau, dia, ia, mereka, -nya.
 14. 14. KATA KERJA
 15. 15. KATA KERJA1) Kata kerja ialah sejumlah kata yang menjadi unsur inti dalam binaan binaan frasa kerja.2) Kata kerja terbahagi kepada dua iaitu: a) kata kerja transitif. b) kata kerja tak transitif.
 16. 16. KATA KERJA TRANSITIF1) Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek yang terdiri daripada frasa nama untuk menyempurnakan maksudnya.2) Kata kerja transitif ini terbahagi kepada : a) kata kerja transitif aktif contoh: Negara itu menghantar bantuan makanan ke Somalia. b) kata kerja transitif pasif misalnya: Bantuan makanan dihantar oleh negara itu ke Somalia.
 17. 17. 3) Kata kerja transitif aktif boleh menggugurkanobjeknya seandainya kata kerja tersebut membawamakna adjektif. Contohnya: Tragedi yang menggerunkan kami itu berlaku dengan tiba-tiba. Tragedi yang menggerunkan Itu berlaku dengan tiba-tiba. Penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Somalia menyedihkan kami. Penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Somalia menyedihkan.
 18. 18. Kata Kerja Tak Transitif1)Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya. Oleh itu kata kerja tak transitif tidak dapat dipasifkan.2)Terbahagi kepada dua : a) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. b) Kata kerja tak transitif berpelengkap.
 19. 19. Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap1)Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa diikuti oleh pelengkap.Contoh ayat : Kedua-dua orang pemimpin itu berbincang. Para peserta maraton itu baru sahaja tiba.2)Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap boleh ditambah dengan unsur keterangan seperti berikut : Kedua-dua orang pemimpin itu berbincang tentang isu ekonomi. Peserta maraton itu baru sahaja tiba di pintu masuk stadium.
 20. 20. Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap1)Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat.2)Unsur yang menjadi pelengkap terdiri daripada kata adjektif, frasa sendi nama dan kata nama. Contoh:a) Pelengkap kata adjektif : Orang tua itu berperangai aneh .b) Pelengkap frasa sendi nama : Dia tidak kenal akan anaknya sendiri.c) Pelengkap kata nama : Dia tidur bertemankan radio.
 21. 21. Habis sudah..Terima Kasih Kerana Mendengar :D

×