Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Microsoft Solutions Summit 2015 with N2NSP as the Exhibitor

587 views

Published on

สุดยอดงานแห่งปี Microsoft Solutions Summit 2015

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อย และประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับงาน Microsoft Solutions Summit 2015 ที่จัดขึ้นในวัน พุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม Grand Centara , Central World ที่ผ่านมา ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมชมงาน ที่มาจากหลากหลายบริษัท และหน่วยงานราชการ เพื่อเข้าร่วมฟังหัวข้อสัมมนาดีๆจากไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) และบริษัทพันธมิตรที่ร่วมในงาน มามากมายอย่างล้นหลาม ทำเอาห้องประชุมขนาดใหญ่สองห้อง ดูแคบไปลงเลย

บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยทางเรา ได้เอาโซลูชั่น เพื่อการ “จับข้อมูลในเอกสารภาพและแปลงให้เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้” หรือที่นิยมเรียกทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษสั้นๆว่า “การทำ OCR” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ABBYY Recognition Server โดยจะทำหน้าที่ในการแปลงเอกสารภาพที่มาจากแหล่งต่างๆเช่น

เครื่องสแกนเนอร์
เครื่องมัลติฟังก์ชั่น
แฟ็กซ์เซริฟ์เวอร์
โฟลเดอร์บน FTP Server
หรือ อีเมล์

เมื่อนำเอกสารภาพเหล่านี้เข้าสู่โปรแกรม ABBYY Recognition Server แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกกำหนดให้เป็น Searchable PDF จากนั้นก็ส่งตรงไปเก็บใน Library ของ Microsoft SharePoint เพียงเท่านี้ ผู้ใช้งานที่ต้องการสืบค้นเอกสารที่มีข้อความทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ปะปนในเอกสาร ก็จะสามารถสืบค้นแบบ Content/Fulltext Search บน SharePoint ผ่านทางเครื่อง PC หรืออุปกรณ์ Mobile ประเภทต่างๆได้นั่นเอง

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

Microsoft Solutions Summit 2015 with N2NSP as the Exhibitor

 1. 1. Solutions Digital Business Digital Cloud Digital Security Microsoft Empower the Enterprise in the Digital Age
 2. 2. Partner Solutions 2015 3 Cloud Productivity & Business Processes (will delete this line in actual work) ประสิทธิภาพการท�ำงานคือปัจจัยส�ำคัญในการพลิกโฉมองค์กรเข้าสู่ ยุคดิจิทัลโซลูชันทางธุรกิจของไมโครซอฟท์เช่นDynamicsCRM,Office 365, Power BI, Skype for Business, Enterprise Mobility Suite และ Project Online พร้อมช่วยคุณจัดการลูกค้าสัมพันธ์ วิเคราะห์และ ให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ การท�ำข่าวกรองธุรกิจ (Business Intelligence) และให้เครื่องมือในการท�ำงานร่วมกันที่สามารถใช้งานได้ในทุกที่และบน ทุกอุปกรณ์ ช่วยยกระดับประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการสื่อสาร และท�ำงานร่วมกัน โดยใช้ระบบคลาวด์ที่มีเสถียรภาพสูง จัดการง่าย ปลอดภัย และรองรับมาตรฐานและข้อก�ำหนดต่างๆ ของธุรกิจ ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการท�ำงาน การขาย และการตลาดให้กับธุรกิจของคุณ สิ่งที่ควรด�ำเนินการ: A. ให้สิทธิ์แก่บุคลากรในการท�ำงานนอกสถานที่โดยให้สิทธิ์ในการ เข้าถึงแอป เช่น Office 365, Dynamics CRM ฯลฯ หรือเอกสารต่างๆ จากบนคลาวด์ เพื่อให้พนักงานท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้จากทุกที่ และบนทุกอุปกรณ์ โดยก�ำจัดอุปสรรคกีดขวางในการสื่อสาร เพื่อช่วยให้ ท�ำงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น B. สร้างสรรค์การท�ำงานร่วมกันด้วยการเชื่อมโยงถึงกันเสมอ ท�ำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วย Connected Collaboration ผ่าน Office 365 เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและให้บริการได้รวดเร็วขึ้นแก่ ลูกค้า ทั้งเพิ่มยอดขาย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย C. เพิ่มประสิทธิภาพการขายให้มากที่สุด ขายได้มากขึ้น ด้วยการ เชื่อมโยงหุ้นส่วน ลูกค้า และทีมของคุณได้จากทั่วโลกเพื่ออัปเดตข้อมูล ลูกค้าและสถานะการขายส่งผลถึงการขายได้เร็วขึ้นเพราะสามารถเข้าถึง ข้อมูลที่อัปเดตได้ตลอดเวลา ทั้งยังสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพราะ Dynamics CRM จะช่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ความชื่นชอบต่างๆ หรือพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าไว้ให้คุณศึกษาและ วิเคราะห์เพื่อสร้างโอกาสการขาย D. สร้างความน่าเชื่อถือในการรักษาความปลอดภัยและการ ควบคุมระบบ IT Office 365 เป็นโซลูชันบนคลาวด์เพื่อการท�ำงานที่มี ประสิทธิภาพในระดับธุรกิจโซลูชันเดียวที่ตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้าทั้งด้านความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและการควบคุมมาตรฐาน Digital Business
 3. 3. 4 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age Cloud & Data Platform (will delete this line in actual work) คุณก�าลังคิดที่จะย้ายปริมาณงานและข้อมูลไปสู่คลาวด์อยู่หรือเปล่า คลาวด์และแพลตฟอร์มข้อมูลสามารถช่วยเปลี่ยนวิธีการที่คุณบริหาร ศูนย์ข้อมูล วิธีการจัดการกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลาย สร้างแอปพลิเคชัน และช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่คุณมีอยู่ได้ Microsoft Azureเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์แพลตฟอร์มเดียวที่ได้มาตรฐานISO2701, ISO2718, FISMA และ FEDRAMP และให้บริการในรูปแบบ IaaS (Infrastructure as a Service) และ PaaS (Platform as a Service) และแบบไฮบริดคลาวด์ ซึ่งจะช่วยองค์กรของคุณในการพลิกโฉมเข้าสู่ ยุคดิจิทัล กลายเป็นองค์กรยุคใหม่ที่ทันสมัยอย่างแท้จริง สิ่งที่ควรด�ำเนินกำร: A. ปรับปรุงการจัดการศูนย์ข้อมูล น�า SQL Server, SharePoint, Skype for Business และ Exchange ขึ้นมารันบนโซลูชันไฮบริดคลาวด์ ซึ่งประกอบด้วย Azure, Hyper-V, System Center และ Windows Server เพื่อจัดการเวิร์กโหลดที่ส�าคัญต่างๆ เป็นการลดภาระงานด้าน ไอที และค่าใช้จ่ายขององค์กรในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที B. ปลดล็อกข้อมูลมากมายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่แม่นย�าในระดับธุรกิจ ด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลจากAzureDataServicesและSQLServerช่วยให้ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น ส่งผลถึงความได้เปรียบในการ แข่งขัน C. เปดโอกาสในการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันใหม่ๆ ด้วย Visual StudioและAzureควบคู่กันช่วยให้นักพัฒนาแอปต่างๆสามารถพัฒนา แอปพลิเคชันที่น่าตื่นตาตื่นใจได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีไมโครซอฟท์ โดย เป็นแอปที่สามารถใช้งานได้ดีทั้งบนเว็บ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการสื่อ (Media Service) ต่างๆ D. เปดรับโอกาสใหม่กับ Internet of Things (IoT) ในยุคของ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ จัดการ และวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย การใช้งาน Azure IoT Digital Cloud Services ที่เป็นบริการด้าน IoT จาก Azure จะเข้ามาช่วยสร้างรายได้ ให้กับองค์กรของคุณ E. เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพการท�างานในระดับ องค์กร ด้วยความนิยมของการน�าอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการท�างาน มากขึ้น โซลูชัน Enterprise Mobility Suite จากไมโครซอฟท์ ที่รวม เอาการจัดการอุปกรณ์ (Mobile Device Management) การรับรอง ตัวตน (Identity) การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ (Security) และการท�าเวอร์ชวลไลเซชัน (Virtualization) ผนวกเข้ากับการใช้งาน Office 365 และ Windows 10 จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถ ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล และได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่ม มากขึ้น
 4. 4. Partner Solutions 2015 5 Digital Security Windows 10 & Devices (will delete this line in actual work) ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเปลี่ยนวิธีการท�างานของคุณและลูกค้า พนักงานต่างพกพาอุปกรณ์ของตัวเองมาใช้ในการท�างาน หลายคนท�างาน บนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องและท�างานนอกสถานที่ ท�าอย่างไรพวกเขา จะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่และทุกอุปกรณ์Windows10 ใหม่ เป็นระบบปฏิบัติการเดียวในขณะนี้ที่สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ มีการรักษาความปลอดภัยสูงสุด สามารถพิสูจน์ตัวตนของพนักงานที่ใช้ ข้อมูลขององค์กร ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลออกไป ทั้งยังให้ ประสบการณ์ใช้งานใหม่ในรูปแบบที่ทุกคนคุ้นเคยสามารถท�างานร่วมกับ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แล้วได้ส�ารองข้อมูลและซิงค์ข้อมูลระหว่าง อุปกรณ์ Windows 10 ได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่ควรด�ำเนินกำร: A. ปรับแต่งธุรกิจของคุณให้ทันสมัยพร้อมทั้งรักษาความ ปลอดภัยไปด้วยในเวลาเดียวกัน โดยใช้ Windows as a Service ลดความซับซ้อนด้าน IT ด้วยการอัปเกรดเป็น Windows 10 วันนี้ ให้คุณ ได้อัปเดตและ Security Patch รุ่นล่าสุดเสมอ ทั้งประหยัดเวลาและค่า ใช้จ่ายให้กับองค์กร เมื่อใช้งานควบคู่กับ Enterprise Cloud Suite จะ ช่วยป้องกันอุปกรณ์และข้อมูลของบริษัทไม่ให้รั่วไหลได้ นอกจากนี้ยังมา พร้อมกับการฝกอบรมและให้ค�าปรึกษาเพื่อให้องค์กรและพนักงานของ คุณใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดด้วย B. ท�าธุรกิจยุคใหม่ด้วยการใช้อุปกรณ์ Windows ระบบปฏิบัติการ Windows 10 มาพร้อมแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่สามารถใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมให้ธุรกิจใช้งานได้ตลอดเวลา C. ปรับโฉมใหม่ให้โซลูชันหลักในธุรกิจของคุณ เพราะ Window 10 ใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกประเภท จึงช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ มากมาย ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์และนักพัฒนาแอปพลิเคชันและโซลูชัน ดังนั้น จึง ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถสร้างโปรแกรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ท�างาน หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่าง น่าทึ่ง ส่งผลให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด D. เพิ่มพลังการท�างานให้กับพนักงานที่ท�างานนอกสถานที่ ให้ สิทธิ์แก่พนักงานในการท�างานได้จากทุกที่และใช้อุปกรณ์ใดก็ได้ตาม ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแอปบนคลาวด์ เช่น Office 365 หรือแท็บเล็ต Surface เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการท�างานร่วมกันอย่างราบรื่นและมี ประสิทธิภาพ
 5. 5. 8 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age Bring Your Own Device (BYOD) solutions: - Mobile Device Management - Mobile Apps - Data Loss Protection ประโยชน์ที่ได้รับ Smart Workplace การเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานจากเดิมที่เน้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไปสู่การทางานที่เน้นบุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุน Bring Your Own Device (BYOD) solutions: Workplace Anywhere ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานู  ประสบการณ์การใช้งานที่ง่าย  ช่วยให้สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน  การทางานจากทุกสถานที่และทุกช่วงเวลา  สภาพแวดล้อมการทางานที่ยืดหยุ่นสภาพแวดล้อมการทางานที่ยืดหยุ่น ประโยชน์ทางด้านธุรกิจประโยชน์ทางด้านธุรกิจ การจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การเข้าถึงลูกค้าที่ดีขึ้น ได้ผลิตผลการทางานที่ดีขึ้น ส่งเสริมด้านนวัตกรรม การแบ่งปันความรู้ในองค์กรและการรักษาความรู้ของ องค์กร Fujitsu Smart Workplace นาเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาโดยเน้นตัวบุคคล “Human-Centric Innovation” ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการ ขับเคลื่อนองค์กรโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานในแบบเก่าที่เน้นเทคโนโลยี “Technology Centric” เพียงอย่างเดียว สู่การทางานแบบ ใหม่ ที่เน้นบุคคลโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุน ประโยชน์และจุดคุ้มทุน Smart Workplace - Productivity ROI - การจัดการประสิทธิภาพใน การทางาน ประโยชน์และจุดคุ้มทุนประโยชน์และจุดคุ้มทุน - Operational ROI - การจัดการต้นทุนที่มี ประสิทธิภาพ - Strategic ROI - แนวคิดการทาธุรกิจแบบใหม่ Simplified User Experience Collaborate Anytime, Anywhere Collaboration & Content Sharing solutions: - Domain integration (Global AD) - Microsoft Office 365 (Exchange, Lync, Share Point) - Cisco IP telecommunication & Video conferencing - Contact Center Digital Workplace solutions: - Paperless workflow & e-Filing - Fujitsu AR for Workplace & Data Center Management - Energy Management solution Contact Center Collaboration & Content Sharing solutions: Easy Business Collaboration Digital Workplace solutions: Sustainable Future Workplace Fujitsu AR for Workplace & Data Center Management Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd Tel : 0-2302-1500 Website : th.fujitsu.com
 6. 6. Partner Solutions 2015 9 Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd Tel : 0-2302-1500 Website : th.fujitsu.com บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) นำเสนอโซลูชั่นสำหรับองค์กร โดย นำเสนอโซลูชั่นที่เน้นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้บุคคลสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ โดยมีบุคลำกรเป็นแรงขับเคลื่อนขององค์กร ด้วย SMART Workplace Solution แนวโน้มของรูปแบบกำรทำงำนที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันนี้รูปแบบกำรทำงำนเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี ขั้นตอนกำรทำงำน โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีกำรสื่อสำร ซึ่งทำให้วิธีกำรทำงำนของผู้ใช้งำนมีอิสระและ ยืดหยุ่นมำกขึ้น สำมำรถทำงำนจำกที่ไหนก็ได้ บนอุปกรณ์ชนิดใดก็ได้ ดังนั้นองค์กรจึง ต้องปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้บุคลำกร สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัยในกำรเก็บรักษำข้อมูลขององค์กร
 7. 7. 10 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age AWARD-WINNING SOLUTIONS FOR BUSINESS-CRITICAL MIGRATIONS Exchange to Office 365 Active Directory Exchange to Exchange Notes to Office 365 Notes to Exchange Windows Server www.binarytree.com MIGRATION SOLUTIONS TRUSTED BY 35 MILLION USERS. FIND OUT WHY.
 8. 8. Partner Solutions 2015 11 Active Directory migrations can be complex, time-consuming and risky. Since so much of your IT infrastructure is dependent upon Active Directory, you need a product you can trust to navigate the complexities of your migration project. SMART ACTIVE DIRECTORY MIGRATOR Comprehensive, yet flexible and customizable Virtually no network or security impact Migration without Trusts Minimal user downtime or interruptions Highly conducive for migration of a distributed workforce Workflow, Analysis and Reporting For more information, contact our SMART experts at: sales@binarytree.com (800) 706-2913
 9. 9. 12 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age ชื่อคู่ค้ำ Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd. ข้อมูลเพิ่มเติม www.th.fujitsu.com ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • Migrate to exchange online • Sharepoint Online • Hybrid Exchange • Hybrid Exchange • Note Migrate • New Exchange Online Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd. เอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 22-23 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 Tel: + 66 (0) 2302 1500 Fax:+ 66 (0) 2302 1555 E-mail:info@th.fujitsu.com ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ • Exchange online P1 • Office 365 E1 • Office 365 E1 • Exchange online P2 • Office 365 E1 • Office 365 E1
 10. 10. Partner Solutions 2015 13 ชื่อคู่ค้า Binary Tree รายชื่อลูกค้าของเรา • Fiserv • MD Anderson Cancer Center ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Collaboration • Mobility • Cloud บริษัทBinaryTreeให้บริการกับลูกค้าเหล่านั้นโดยการโอนย้ายข้อมูล จากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่ ที่คล้ายคลึงกับการโอนย้ายจากระบบ On Premise ไปยังระบบ Office 365 บริษัทยังน�ำเสนอบริการที่ เกี่ยวเนื่องกับระบบเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการโอน ย้ายข้อมูลราบรื่นด้วยความช่วยเหลือจากความเชี่ยวชาญของทีมงาน ของเรา www.binarytree.com
 11. 11. 14 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age การจัดอบรมพนักงานของท่าน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมืออาชีพอย่างเรา BANGKOK ADVANCED LEARNING ·‹Ò¹ãªŒàÇÅÒ仡Ѻ¡ÒþѲ¹ÒÃкº IT ´Õ¡Ç‹Ò â»Ã´·ÃÒº ·ÕÁIT สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BANGKOK ADVANCED LEARNING ชั้น 16 อาคาร SM Tower 979/30 ถ.พหลโยธิน (BTS สนามเป้า ตรงข้ามททบ.5 ) Tel. 02 727 4015, 02 727 4420 website: www.bal2001.com Microsoft Windows Server Microsoft Exchange Server Microsoft SQL Server Microsoft System Center Microsoft SharePoint Server Visual Studio.NET Microsoft Azure Microsoft Office, Office 365 Adobe Acrobat DC Adobe InDesign CC Adobe Illustrator CC Adobe Photoshop CC Adobe Premiere CC Adobe AfterEffects CC Cisco Cerfified Network Associate (CCNA) Cisco Certified Design Associate (CCDA) หลักสูตรที่เปิดอบรม
 12. 12. Partner Solutions 2015 15 การจัดอบรมพนักงานของท่าน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมืออาชีพอย่างเรา BANGKOK ADVANCED LEARNING Microsoft Windows Server Microsoft Exchange Server Microsoft SQL Server Microsoft System Center Microsoft SharePoint Server Visual Studio.NET Microsoft Azure Microsoft Office, Office 365 Adobe Acrobat DC Adobe InDesign CC Adobe Illustrator CC Adobe Photoshop CC Adobe Premiere CC Adobe AfterEffects CC Cisco Cerfified Network Associate (CCNA) Cisco Certified Design Associate (CCDA) ·‹Ò¹ãªŒàÇÅÒ仡Ѻ¡ÒþѲ¹ÒÃкº IT ´Õ¡Ç‹Ò â»Ã´·ÃÒºIT สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BANGKOK ADVANCED LEARNING ชั้น 16 อาคาร SM Tower 979/30 ถ.พหลโยธิน (BTS สนามเป้า ตรงข้ามททบ.5 ) Tel. 02 727 4015, 02 727 4420 website: www.bal2001.com หลักสูตรที่เปิดอบรม
 13. 13. 16 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 14. 14. Partner Solutions 2015 17 JUST CALL US!! Tel:+662-646-6500 e-Mail:sigsupport@metrosystems.co.th TOTAL SOLUTION FOR IT OUTSOURCING SERVICES SHORT OF IT RESOURCES? Managed Services
 15. 15. 18 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 16. 16. Partner Solutions 2015 19 รายชื่อลูกค้าของเรา Diethelm Travel (Thailand) Co., Ltd. ลิงก์ไปยังบริษัทคู่ค้า (หรือหน้าโซลูชัน) www.diethelmtravel.com ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Collaboration • Commercial ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความสำ�เร็จ Office 365, Azure Microsoft Office 365 และ Microsoft Azure เป็นโซลูซั่นที่ช่วยเพิ่ม Productivityทางธุรกิจให้กับองค์กรซึ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจด้วยแนวคิด Work Anywhere, Anytime รายชื่อลูกค้าของเรา TMB Bank ลิงก์ไปยังบริษัทคู่ค้า (หรือหน้าโซลูชัน) www.tmbbank.com ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Collaboration • Mobility ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความสำ�เร็จ Office 365, Intune Microsoft Office 365 เป็นโซลูซั่นที่ช่วยเพิ่ม Productivity ทางธุรกิจ ให้กับองค์กร พร้อม Enterprise Mobile management โซลูชั่น เพื่อ ปกป้องข้อมูลที่สำ�คัญขององค์กรไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอก รายชื่อลูกค้าของเรา T.C.C. Technology Company Limited ลิงก์ไปยังบริษัทคู่ค้า (หรือหน้าโซลูชัน) www.tcc-technology.com ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Commercial ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความสำ�เร็จ Azure ให้บริการในเชิงพาณิชย์ในการจัดเตรียมComputingPowerให้กับลูกค้า เพื่อความสามารถในการขยายความยืดหยุ่นและง่ายต่อการบริหารจัดการ รายชื่อลูกค้าของเรา Mitrphol Sugar ลิงก์ไปยังบริษัทคู่ค้า (หรือหน้าโซลูชัน) www.mitrphol.com ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Collaboration ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความสำ�เร็จ Office 365 Microsoft Office 365 เป็นโซลูซั่นที่ช่วยเพิ่ม Productivity ทางธุรกิจ ให้กับองค์กร ซึ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด Work Anywhere, Anytime รายชื่อลูกค้าของเรา KCG  Corporation Co., Ltd. ลิงก์ไปยังบริษัทคู่ค้า (หรือหน้าโซลูชัน) www.kimchuagroup.com ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Collaboration ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความสำ�เร็จ Office 365 Microsoft Office 365 และ Microsoft Azure เป็นโซลูซั่นที่ช่วยเพิ่ม Productivityทางธุรกิจให้กับองค์กรซึ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจด้วยแนวคิด Work Anywhere, Anytime รายชื่อลูกค้าของเรา Minor Group ลิงก์ไปยังบริษัทคู่ค้า (หรือหน้าโซลูชัน) www.minorinternational.com ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Collaboration ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความสำ�เร็จ Office 365 Microsoft Office 365 เป็นโซลูซั่นที่ช่วยเพิ่ม Productivity ทางธุรกิจ ให้กับองค์กร ซึ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด Work Anywhere, Anytime รายชื่อลูกค้าของเรา John Hardy (Thailand) Limited ลิงก์ไปยังบริษัทคู่ค้า (หรือหน้าโซลูชัน) www.johnhardy.com ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Mobility ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความสำ�เร็จ Intune / SCCM นำ� Microsoft Intune เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบน Microsoft Office 365 ที่ใช้งานปัจจุบัน, และตัดสินใจเลือกใช้ Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) จัดการด้าน PC Management เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย 400 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 66 (0) 2726-2555, 66 (0) 2726-2828, 66 (0) 2727-4000 โทรสาร : 66 (0) 2726-2630-4
 17. 17. 20 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 18. 18. Partner Solutions 2015 21 ชื่อคู่ค้ำ Bhatara Progress Co.,Ltd. รำยชื่อลูกค้ำของเรำ • Borneo Technical Thailand Co.,Ltd. • Efficient English Co.,Ltd. ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • Commercial • CRM • ERP/SCM • FN and HR • Mobility • Others: System Integrator ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำ ประสบควำมส�ำเร็จ Dynamics AX, NAV, CRM, Azure, Office365,Windows Server, Microsoft SQL, Surface ระบบบริหารจัดการธุรกิจ ประสานงานทุกส่วนให้เป็นหนึ่งบัญชี การเงิน ซื้อขาย คลังสินค้า การผลิต รวมถึงระบบจัดการเฉพาะ ส�าหรับธุรกิจ (vertical solutions), CRM, และ BI www.bhatarapro.com www.facebook.com/Bhataraprogress
 19. 19. 22 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age ใจสู้ๆ แหย่ กันเถอะ อย่ายอมให้ “เสือ” หลับ คาถาแหย่เสือ “เข้ำถึงตลำดได้มำกกว่ำ ต้นทุนต่�ำกว่ำ Better,Cheaper,Fasterเงินหมุนคล่อง”ภัทรโปรเกรสช่วยให้คำถำแหย่เสือ สัมฤทธิ์ผลได้ ด้วย Solution จ่ายเท่าที่ใช้จ่ายเพ�อให้ขายได้เยอะกว่า กําไร สูงกว่า • AX, NAV ระบบบริหารที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มโอกาสการขาย และท�าก�าไร • สื่อสารกับลูกค้าด้วย เปิดช่องทางให้กว้าง ยิ่งกว่ากว้าง ให้คุณและลูกค้าเข้าถึงกันทุกที่ ทุกโอกาส ก่อนใคร • ระบบการทางานขององค์กรต้อง “Be Ready 24 x 365” บริษัท ภัทร โปรเกรส จากัด ให้บริการระบบ IT เพื่อให้ธุุรกิจ S survive, M money, E eternity. Office 365 > Disc 5% –10% Win Server 2012 > Disc 10% -15% Lenovo ThinkCentre E73 –SFF, Core i3, 1TB, 4GB, Win8.1, จอ18.5” > 21,000.- HP Server DL180 Gen9 6C 1.60GHz, 2x 1TB7.2K, 8GB, 3Yrs NBD/ ฟรี!Ram 8 GB 1 แถว > 9x,800.- Lenovo Server X3650 M4 server Xeon 8C E5-2670 2.0 GHz, 20MB cache, 40 GB RAM,2x300 GB 10K SAS 2.5,4x 600 GB 10K SAS 2.5 > 8x,800.- +66 2732 2090
 20. 20. Partner Solutions 2015 23 15,000 Baht : month : user Remark • Installation & Annual service 50,000 Baht • Excluding NAV training and implementation • Promotion expire 29 Sep. 15 • ซื้อง่ายขายคล่อง เซลส์แจ้งวันส่งสินค้าได้เอง และติดตาม SO เพื่อ การดูแลลูกค้าได้ จัดซื้อเห็นจานวนที่ต้องสั่งทั้งหมดจึงต่อรอง ได้(โหดขึ้น) จัดการเรื่องการฝากขายไม่ให้เสียเปรียบ • Zero stock แต่ไม่เสียโอกาสขาย รวมถึงจัดส่งสินค้ารวดเร็ว ไม่ผิดพลาด • เติมความพอใจให้ลูกค้าด้วยระบบงานที่กระชับ รวดเร็วถูกต้อง • จัดงานให้เป็นระบบ เน้น Process Profit People เพื่อลดต้นทุน ในทุกๆ จุด • จัดการสภาพคล่องทางการเงิน + Go Gather, Be Partner call +66 2 732 2090 marketing@bhatarapro.com, www.bhatarapro.com www.facebook.com/Bhataraprogress
 21. 21. 24 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 22. 22. Partner Solutions 2015 25
 23. 23. 26 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 24. 24. Partner Solutions 2015 27 รำยชื่อลูกค้ำของเรำ PTT ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • CRM ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ Azure PTT Privilege Application เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการปัมน้�ามัน PTT ใช้สะสมแต้ม เพื่อน�ามาแลกสิทธิ์ประโยชน์มากมายเช่นร้านอาหาร,เครื่องดื่ม,สถานที่เที่ยวเพื่อ ให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์โดยการหาสิทธิ์ประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ รำยชื่อลูกค้ำของเรำ Muangthai Insuance ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • CRM ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ Azure SmilePrivilegeApplicationเพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อประกันกับทางเมืองไทยประกันชีวิต น�ามาแลกสิทธิ์ประโยชน์มากมายเช่นร้านอาหาร,เครื่องดื่ม,สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อ ให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์โดยการหาสิทธิ์ประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ รำยชื่อลูกค้ำของเรำ Shell ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • CRM ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ Azure หา Privilege เพื่อเป็นสิทธิ์พิเศษให้กับลูกค้าของทาง Shell เพื่อให้ลูกค้ามีความ รู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ รำยชื่อลูกค้ำของเรำ Tisco ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • CRM ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ Azure Privilege Application เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้ประกันกับทางเมืองไทยประกันชีวิต มี ความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์โดยการหาสิทธิ์ประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ รำยชื่อลูกค้ำของเรำ SOL ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • CRM ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ Azure Privilege Application เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทาง SOL ได้มีความรู้สึกที่ดีต่อ แบรนด์โดยการหาสิทธิ์ประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ รำยชื่อลูกค้ำของเรำ BigC ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • CRM ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ Azure เชื่อมต่อระบบหลังบ้านระหว่าง BigC และ Buzzebees เพื่อเชื่อมต่อในการท�า แคมเปญสนับสนุนการตลาดร่วมกัน รำยชื่อลูกค้ำของเรำ Kbank ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • CRM ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ Azure Kmobile Application เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการทางบัญชีผ่าน Kmobile Application มีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์โดยการหาสิทธิ์ประโยชน์พิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ เช่น ร้านอาหาร, เครื่องดื่ม, สถานที่เที่ยว, การบริการต่างๆ เช่น BTS, MRT เป็นต้น รำยชื่อลูกค้ำของเรำ Platinum ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • CRM ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ Azure PlatinumApplicationเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อสินค้าที่PlatinumApplication ใช้สะสมแต้ม เพื่อน�ามาแลกสิทธิ์ประโยชน์มากมาย เช่น ร้านอาหาร, เครื่องดื่ม, สถานที่เที่ยว เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ รำยชื่อลูกค้ำของเรำ Samsung ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • CRM ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ Azure Galaxy Gift Privilege Application เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้มือถือ Samsung น�ามาแลก สิทธิ์ประโยชน์มากมายเช่นร้านอาหาร,เครื่องดื่ม,สถานที่ท่องเที่ยวหรือลุ้นรางวัล โดยการสุ่มผู้โชคดีเพื่อรับวอยเชอร์ต่างๆหรือลุ้นรับมือถือซัมซุงเพื่อให้ลูกค้ามีความ รู้สึกที่ดีต่อแบรนด์โดยการหาสิทธิ์ประโยชน์ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ
 25. 25. 32 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร Windows Server (โทรฟรี : 1800-006-009) ข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมได้ที่ www.dell.com เดลล รับฟงควำมคิดเห็นของลูกค้ำ พร้อมทั้งน�ำเสนอนวัตกรรม ทำงเทคโนโลยี ตลอดจนบริกำรที่ช่วยให้ลูกค้ำมีศักยภำพในกำรท�ำงำน ที่มำกขึ้น ผลิตภัณฑ์ด้ำนไอที โซลูชั่นแบบครบวงจร (end-to-end IT solutions) ตั้งแต่เดสก์ทอป โน๊ตบุ๊ค เซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ กำรรักษำ ควำมปลอดภัย (security) ระบบเครือข่ำย โซลูชั่นโมบิลิตี้ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง แอพพลิเคชั่นคลำวด์ จนถึงบริกำรด้ำนไอทีของ เดลล์ ช่วยสนับสนุนลูกค้ำจ�ำนวนนับหลำยล้ำนคนใน 180 ประเทศทั่วโลก ปจจุบัน เดลล์คือผู้น�ำระดับโลกในกำรมอบโซลูชั่นทำงเทคโนโลยีที่พัฒนำ ขึ้นโดยมีลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง (customer-centric) เพื่อสนับสนุนทั้ง องค์กรธุรกิจ และผู้ใช้ในกลุ่มคอนซูเมอร์ วันนี้ เดลล์ได้พูดคุยกับลูกค้ำ มำกกว่ำ 2,000 ล้ำนคนในแต่และปี ทั้งผ่ำนกำรคุยทำงโทรศัพท์ ทั้งผ่ำน กำรพูดคุยกันโดยตรง หรือผ่ำน Dell.com และที่ก�ำลังเพิ่มปริมำณ มำกขึ้นก็คือกำรคุยกันผ่ำนทำงโซเชียล มีเดีย ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร เดลล์ซัพพอร์ตทุกโซลูชั่นของไมโครซอฟท์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่บูธของเดลล์
 26. 26. Partner Solutions 2015 33
 27. 27. 34 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age ถ้าโน้ตบุ๊กคุณหาย ข้อมูลจะยังคงอยู่? ด้วยโซลูชั่นการปกป้อง Dell Data Protection ถูกออกแบบมาเพื่อการปกป้องข้อมูลของคุณโดยเฉพาะ ไม่ว่าโน้ตบุ๊กที่มีข้อมูลส�าคัญของคุณจะอยู่ที่ ใด คุณสามารถเข้าสู่ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยผ่านตัวโน้ตบุ๊กได้อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงข้อมูลบนตัวโน้ตบุ๊กผ่านชุดเครื่องมือของระบบได้ อย่างสะดวก โดยไม่ถูกขัดขวาง หรือการกระท�าบางสิ่งบางอย่างจากผู้ไม่หวังดี Dell Data Protection ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่า ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้มากกว่า ด้วย 3 คุณสมบัติเด่น www.dell.com The world’s most secure business: Latitude 7350 2-in-1 • Secure มีระบบรักษาความ ปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ด้วย เทคโนโลยีอันชาญฉลาด • Management สามารถ บริหารจัดการด้วยตัวคุณเอง ได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมระบบ ท�างานแบบอัตโนมัติ • Reliable ช่วยสร้างความ มั่นใจในความปลอดภัยต่อภัย ร้ายต่างๆ ตอบโจทย์การเพิ่ม ผลผลิตทางธุรกิจให้กับคุณ
 28. 28. Partner Solutions 2015 35 ร‹วมสานแนวความคิดธุรกิจใหม‹ของคุณใหŒเกิดขึ้นจริงดŒวยโซลูชั่นเทคโนโลยีจากเดลล ธุรกิจดŒาน Dell OEM ไดŒดําเนินงาน มามากกว‹า 15 ป‚ เพียงคุณมีแนวความคิดทางดŒานธุรกิจ เรามีทีมพัฒนาเทคโนโลยี สามารถร‹วมจุดประกายประสานแนว ความคิดของคุณใหŒเกิดขึ้นไดŒ Dell OEM ของเราเปšนที่ยอมรับจากตลาดธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม‹ภายใตŒแนวความคิดของกลุ‹มลูกคŒาจากทั่วโลก ทั้งในดŒานการ ตอบสนองที่รวดเร็ว ประสิทธิภาพเทคโนโลยีของเดลล รวมไปถึงการบริการ และการสรŒางตลาดการผลิตแบบบูรณาการ ตลอดกระบวนการของ Supply Chain ตั้งแต‹ตŒนนํ้าไปยังปลายนํ้า เร‹งสรŒางธุรกิจใหม‹ เติบโตอย‹างเปšนระบบ ดŒวย Dell OEM “ธุรกิจ OEM ของเราถือกําเนิดจากผลสํารวจความตŒองการของกลุ‹มลูกคŒา ซึ่งใหŒการยอมรับเทคโนโลยี จากเดลล และความแข็งแกร‹งของทีมในการดําเนินงาน ลูกคŒาของเราสามารถสรŒางมูลค‹าจากการลงทุน ใน 3 กลุ‹มเทคโนโลยีหลัก เช‹น Mobility, Security และ Digital Economy และดŒวยนวัตกรรมโซลูชั่นครบ วงจรแบบ End-to-End ส‹งผลดีต‹อการทําตลาดไดŒอย‹างตรงจุด ทําใหŒกําหนดเป‡าหมายไดŒอย‹างชัดเจน นวัตกรรมส‹งเสริมทําใหŒธุรกิจเติบโตไดŒ” ไมเคิล เดลล ผูŒก‹อตั้ง เดลล คอรปอเรชั่น • บริหารจัดการดŒานการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง และทับซŒอนกัน • ยืดอายุการรับประกันผลิตภัณฑสินคŒา ไปตลอดอายุ ของการผลิต (รับประกันตลอดอายุการใชŒงาน) • บริการตลอด 24/7 จาก OEM ทั่วโลก • มีใบรับรองการผลิต และสนับสนุนทั้งในส‹วนภูมิภาค และทั่วโลก • ดŒวยกระบวนการผลิตของ Supply Chain ระดับโลก • บริการทุกขั้นตอนของการผลิต และเติมเต็ม ในทุกส‹วนของความตŒองการ • แนวทางการดําเนินงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร End-to-End • มีฝ†ายสนับสนุน และคอยดูแลในทุกขั้นตอน ของกระบวนการการผลิต ศักยภาพของการผลิตแบบ บูรณาการ บนกระบวนการผลิต ของ Supply Chain ระดับโลก ของเดลล ส‹งเสริมการทําตลาด ดŒวยโซลูชั่น เทคโนโลยีแบบครบวงจร วัฏจักรดŒานการบริหารจัดการ และ สนับสนุนจากทั่วโลก • สรŒางแบรนด เปšนของตนเอง • ไดŒฐานการผลิตที่แข็งแกร‹ง มีประสิทธิภาพ กับ OEM ระดับโลก • มีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ • ลูกคŒาจะไดŒรับการบริการ และสนับสนุนในส‹วน ต‹างๆ อย‹างเต็มที่ วางแผน, ออกแบบ และพัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีร‹วมกัน เพียงคุณมีแค‹แนวความคิด
 29. 29. 36 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age พลิกโฉมระบบโครงสรŒางไอที สําหรับองคกรตั้งแต‹ขนาดเล็กไปจนถึง ขนาดใหญ‹ ดŒวยสถาป˜ตยกรรมแบบ Converged หลอมรวมเทคโนโลยี ไวŒในหนึ่งเดียวในลักษณะโมดูล‹ารเทคโนโลยี ที่ง‹ายต‹อการถอดเปลี่ยน บล็อกโมดูลสําหรับระบบโครงสรŒางพื้นฐานต‹างๆ อย‹าง เซิรฟเวอร สวิตซ สตอเรจ ภายในแซสซีสขนาด 2U คุณสามารถปรับแต‹งไดŒ ตามความตŒองการ พรŒอมระบบซอฟทแวร ถือเปšนการปฎิวัติรูปแบบ ใหม‹สําหรับระบบดาตŒาเซ็นเตอร ที่ง‹ายต‹อการจัดการ และยืดหยุ‹นสูง เพิ่มความอิสระในการปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่ฝ†ายไอทีตŒองการ พรŒอม รองรับเทคโนโลยี Software-Defined Dell PowerEdge FX2 Converged Architecture Big Data, Mobility, BYOD, Cloud computing & Software-defined everything ปฏิวัติรูปแบบระบบดาตŒาเซ็นเตอรองคกร บนสถาป˜ตยกรรมเทคโนโลยีแบบ Converged
 30. 30. Partner Solutions 2015 37 Dell ProSupport Dell ProSuPPort เป็นบริการด้านการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้านการใช้งาน จากทีมผู้เชี่ยวชาญ • รับบริการความช่วยเหลือได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค • บริการซ่อม ณ จุดที่แจ้ง ในวันท�าการถัดไป • บริการทางโทรศัพท์ในเขตเอเชียแปซิฟิค ด้วย 3 ภาษา ไทย,อังกฤษ,แมนดาริน • บริการซ่อมแซม hardware ถึงสถานที่และให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน Collaborative Software (MS Window O/S, MS Office) (ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อครอบคลุม Dell systems + ProSupport + OEM M/S OS) ช่วยลดปัญหาและให้ธุรกิจของคุณด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น เลือก Dell Pro SuPPort แล้วคุณจะได้รับบริการ ทางโทรศัพท์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ในเขตเอเชียแปซิฟิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน (ส�าหรับ laPtoP latituDe) Dell ProSupport โทร 1800-06-0143 (โทรฟรี) หรือ 02-670-7252
 31. 31. 42 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 32. 32. Partner Solutions 2015 43
 33. 33. 44 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 34. 34. Partner Solutions 2015 45 ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Collaboration • Mobility ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จ • Office 365 E4 + EMS • Office 365 + Lync Online • Office 365 + Lync Online • Exchange online • Office 365 E3 + Sharepoint • Office 365 E3 ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ และทุกเวลา และช่วยประหยัดเวลาใน การท�ำงานพร้อมที่จัดเก็บMailboxขนาดใหญ่ที่รองรับข้อมูลของลูกค้า
 35. 35. 46 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ได้อย่างไร การสำรองข้อมูลโดยใช้ Cloud-Integrated Storage ธุรกิจระดับองค์กรส่วนใหญ่ ต่างประสบปัญหาและความท้าทาย เป็นอย่างยิ่ งในการจัดการระบบสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล การสำรองและกู้ข้อมูลแบบเดิมๆ ไม่สามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจในปัจจุบันได้อีกต่อไป ต้นทุนลดลง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Cloud-Integrated Storage บางอย่าง สามารถลดปริมาณชุดข้อมูลลงได้ถึง 30 เท่า จัดเก็บข้อมูลได้เร็วกว่าเทป ถึง 32 เท่า ข้อมูลถูกส่งขึ ้ นคลาวด์ จึงไม่จำเป็น ต้อง back up ลงเทป หรือต้องมี ที ่่ จัดเก็บข้อมูลสำรอง ความยุ่งยากลดลงความเสี่ ยงลดลง ฝ่าย IT มีเวลาให้กับ งานกลยุทธ์ด้านอื ่ นๆ มากยิ ่ งขึ ้ น ลดระยะเวลากู้ข้อมูล ทำให้บรรลุเป้าหมาย ทางธุรกิจได้ง่ายขึ ้ น ผลที่ได้ : ลดต้นทุนลงได้ ปีละหลายล้านบาท กลยุทธ์ในการสำรองข้อมูลจำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ ประโยชน์ที่ จะได้รับ NetApp AltaVault คือโซลูชั่นจัดเก็บข้อมูลผ่านการใช้ Cloud-Integrated Storage เพียงหนึ่ งเดียวที่ ช่ วยให้คุณสามารถ ทำการสำรองข้อมูลไปยังคลาวด์ได้โดย TCO (Total Cost of Ownership)น้อยกว่าถึง 90% เมื ่ อเทียบกับวิธีการเก็บข้อมูลแบบเดิมๆของหน่วยงาน ® ® ใช้งานและจัดการ ข้อมูลได้ง่ายยิ ่ งขึ้ น สร้างให้เกิด ความปลอดภัย และมาตรฐาน ในการใช้คลาวด์ ใช้ได้กับซอฟต์แวร์ Back up และ Archival ข้อมูลชั้ นนำทุกโซลูชั ่ น เพิ ่ มประสิทธิภาพ การกู้คืนข้อมูล ติดต่อเรา NetApp (Thailand) Limited 18th Fl., Athenee Tower, 63 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Direct : (66) 2 126 9200 การจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Cloud-Integrated Storage คือคำตอบ ผลที่ได้ : ผลที่ได้ :
 36. 36. Partner Solutions 2015 47 จัดการความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ได้อย่างมั่นใจ ข้อมูลสำคัญ ไม่รั่วไหล มีความถูกต้องแม่นยำ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้วยโซลูชั่นจัดเก็บข้อมูลจาก NetApp® โซลูชั่น Data Encryption ของ NetApp ช่วยปกป้อง ข้อมูลทั้ง data –at- rest และ data- in- flight และยัง บริหารจัดการได้ง่าย สามารถบริหารจัดการได้จากส่วนกลาง NetApp Storage Encryption (NSE) ใช้การเข้ารหัสแบบ ฟูลดิสก์ (full-disk encryption – FDE) โดยใช้ self-encryption drives จากผู้ให้บริการชั้นนำ NetApp SafeNet Storage Secure Encryption Appliance จะช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญที่ถูกเก็บไว้บน Network-Attached Storage (NAS) ในขณะเดียวกัน ทาง NetApp ได้จับมือกับ Brocade ร่วมกันพัฒนา Encryption Solution ชั้นสูงเพื่อปกป้อง ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บน storage area network (SANs) อีกด้วย NetApp Secure Multi-Tenancy เป็นโซลูชั่นครบวงจร ของ NetApp ช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลทุกฝ่ าย สามารถ จับจองและใช้งานสารสนเทศที่หลากหลาย ตามความ ต้องการของแต่ละฝ่ ายได้แม้จะมีการจัดเก็บข้อมูลบน โครงข่ายจัดเก็บข้อมูลเพียงแห่งเดียวร่วมกัน และด้วย ซอฟต์แวร์ NetApp MultiStore หน่วยงานต่างๆ สามารถ แชร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้โดยยังคงมีความปลอดภัยและ ปกป้องการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างดีที่สุด นอกจากนั้น FlexPod Data Center ของNetApp ที่ทำงานร่วมกับ Cisco® ยังช่วยมอบโซลูชั่นที่ปลอดภัยครบวงจร เพื่อ การใช้งานของหลายผู้ใช้ข้อมูลและแอพพลิเคชั่น ซึ่งให้ ประโยชน์และมีความได้เปรียบทางธุรกิจจากการแบ่งสรร การใช้งานโครงข่ายสารสนเทศและการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในระบบเสมือนได้ในระดับที่่สูงที่่สุด การใช้ Data ONTAP FPolicy Engine ณ ระดับการจัดเก็บข้อมูล ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ อาทิ - สามารถตรวจสอบการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลเมื่อมีการทำ NFAA export หรือแชร์ CIFS ได้ - สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องทั้งหมดแม้จะมีการปิดและเปิด ระบบใหม่กี่ครั้งก็ตาม - สามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลการจัดเก็บข้อมูลได้ทันทีแบบ real- time หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เฟรมเวิร์ค FPolicy และการตรวจสอบของ NetApp ร่วมกับโซลูชั่น จากพาร์ตเนอร์ของ NetApp มอบโซลูชั่นครบวงจรเพื่อการใช้งาน ที่ตอบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Regulatory Complaince, Data Protection, Access Monitoring และ Storage Analysis เทคโนโลยี NetApp FlexClone® มอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ปรับขนาดได้ตามต้องการและพร้อมใช้งาน ได้ทันที สามารถทำซำ้ ข้อมูล แฟ้มงาน และ LUNs เป็นสำเนา เสมือนได้ทันที โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานหรือเพิ่ม เนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลแต่อย่างใด Confidentiality Integrity Availability เก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดย ไม่ได้รับการยินยอม ถูกต้องแม่นยำ จัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน มั่นใจได้ว่าข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ “Gold Disk” Patching C I A ข้อมูล ติดต่อเรา NetApp (Thailand) Limited 18th Fl., Athenee Tower, 63 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Direct : (66) 2 126 9200 Data Encryption Secure Multi-Tenancy Storage-based IDS
 37. 37. 50 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age SoftwareONE ผู้เชี�ยวชาญ Cloud Solution ระดับโลก SoftwareONE Co., Ltd. Contract T +66 2 105 0410 F +66 2 105-0411 E info.th@softwareone.com
 38. 38. Partner Solutions 2015 51 ให้ SoftwareONE เพิ�มศักยภาพในการทํางานของคุณ. 2015 SoftwareONE Co., Ltd. Contract T +66 2 105 0410 F +66 2 105-0411 E info.th@softwareone.com
 39. 39. 52 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age Cloud Just Got Easy คลาวด์ แค่เรื�องง่ายๆ
 40. 40. Partner Solutions 2015 53 ชื่อคู่ค้า SoftwareONE Co., Ltd รายชื่อลูกค้าของเรา • Central group • Bank of Thailand • Thai Rung Union Car Public Co., Ltd. • MC Group Public Company Limited • Lazada Limited • Wangkanai Sugar Co., Ltd. • Bravo Passenger Solutions (Thailand) Co., Ltd. ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Collaboration • Azure Infrastructure ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จ • Office 365 • Microsoft Azures SoftwareONE Co., Ltd. 14th Floors, No. 1402 Sivayathorn Tower 53 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 T +66 2 105 0410 F +66 2 105-0411 E info.th@softwareone.com
 41. 41. 54 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age Discover how fast and easy it is to secure your cloud workloads: Stop by our booth, or install the free 30-day trial at trendmicro.com/cloud 1 IDC Worldwide Endpoint Security 2014-2018 Forecast and 2013 Vendor Shares, Figure 2, doc #250210, August 2014 © 2015 Trend Micro, Inc. All rights reserved. Trend Micro and the t-ball logo are trademarks or registered trademarks of Trend Micro, Inc. Automated security for your hybrid cloud #1 for a Reason เทรนดไมโคร ผูนําอันดับหนึ่งทางดานการรักษาความปลอดภัย บนเซิรฟเวอรแพลตฟอรม Trend Micro Cloud and Data Center Security การรักษาความปลอดภัยที่ ออกแบบใหเหมาะสมสําหรับคลาวดและดาตาเซ็นเตอรยุคปจจุบัน ที่ครอบคลุมการ ปกปองขอมูลและแอพพลิเคชั่น รวมทั้งทําใหไดรับประโยชนสูงสุดในการทํางานบนสภาพ แวดลอมแบบเวอรชวลอีกดวย ระบบการรักษาความปลอดภัยที่รองรับเวอรชวล ไลเซชั่นของเรามีประโยชนมากมาย ไดแก การรักษาระดับประสิทธิภาพในการทํางานให คงที่ การเพิ่มการใชงานใหคุมคาที่สุดของ VM และสุดทายคุมคาแกการลงทุนอยางตอ เนื่องอยางแนนอน โซลูชั่นในรูปแบบการทํางานรวมกันนี้สามารถปกปองสภาพแวดลอม ระบบมาตรฐานทั่วไป (Physical Server), แบบเวอรชวล (Virtualization), แบบคลาวด (Cloud), และ แบบไฮบริด (Hybrid) ซึ่งใหความยืดหยุนในการจัดการระบบรักษาความ ปลอดภัยสําหรับเซิรฟเวอร และอุปกรณแบบเวอรชวลทั้งหมดจากแพลตฟอรมแบบ ผสานแพลตฟอรมเดียว
 42. 42. Partner Solutions 2015 55 Discover how fast and easy it is to secure your cloud workloads: Stop by our booth, or install the free 30-day trial at trendmicro.com/cloud 1 IDC Worldwide Endpoint Security 2014-2018 Forecast and 2013 Vendor Shares, Figure 2, doc #250210, August 2014 © 2015 Trend Micro, Inc. All rights reserved. Trend Micro and the t-ball logo are trademarks or registered trademarks of Trend Micro, Inc. Automated security for your hybrid cloud #1 for a Reason ทําไมตอง Trend Micro สําหรับการปกปองบนดาตาเซ็นเตอร์ 1. ใหการปกปองอยางทันทวงทีจากการโจมตีเปาหมาย ปดชองโหวที่เสี่ยงตอการ โจมตีระบบไดแบบฉับพลัน 2. ถูกออกแบบมาใหทํางานรวมกับ Windows Azure และ Hyper-V เพื่อการรักษา ความปลอดภัยที่ทํางานรวมกันอยางราบรื่น 3. ใหการมองเห็นแบบเรียลไทม และการจัดการที่ทําไดงายโดยตลอดทั่วทั้งเครื่อขาย 4. ผลักดันใหมีการรักษาความปลอดภัยระดับสูงขึ้น และลดตนทุนในการเปนเจาของ ผานการทํางานรวมกันกับสภาพแวดลอมของคุณอยางราบรื่น 5. เปนสถาปตยกรรมการรักษาความปลอดภัยตัวแรก และตัวเดียวที่ถูกออกแบบมา สําหรับดาตาเซ็นเตอรที่จัดการดวยซอฟตแวร พรอมการรองรับ Multi-tenant การปรับขนาดการใชงานอัตโนมัติ การคํานวณการใชประโยชน และการใหบริการดวย ตนเอง 6. ถูกจัดใหอยูอันดับ 1 อยางตอเนื่อง โดยลูกคาและนักวิเคราะหระบบ
 43. 43. 58 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 44. 44. Partner Solutions 2015 59 ชื่อคู่ค้า AMR Asia รายชื่อลูกค้าของเรา • WhiteSpace Cloud • Citrix • Dell WYSE ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Collaboration • Mobility • Others ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จ • Windows Server 2012 • Windows Server 2008R2 • Windows Server 2003 • Microsoft Hyper-V • Microsoft Office • Microsoft SQL Server 2005 • Microsoft SPLA AMR Asia 469 Soi Prawit lae Phuaen, Prachachuen Rd., Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand T +662 589-9955 F +662 591-7022 E services@ amrasia.com • Windows Desktop เสมือนแบบ VDI • Windows Desktop เสมือนแบบ Hosted Shared Desktop (HSD) • Windows Application เสมือน • Server เสมือน • ธินไคลเอ็นท์ ท�ำงานร่วมกับ Windows/Application เสมือน • ระบบแบ็คอัพ และไซท์ส�ำรองแบบ -On premise และ On Cloud • ระบบ Cloud แท้ๆ แบบเช่าใช้ พร้อม SLA 99.95% www.amrasia.com
 45. 45. 62 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 46. 46. Partner Solutions 2015 63
 47. 47. 66 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 48. 48. Partner Solutions 2015 67 ชื่อคู่ค้ำ บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด รำยชื่อลูกค้ำของเรำ • PTT • Toyota • ThaiBrav ประเภทโซลูชันที่เรำให้บริกำร • Collaboration • Mobility ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เรำประสบควำมส�ำเร็จ Office 365, Enterprise mobility Service (EMaaS, DDEMaaS), Readiness for Infrastructure (WS, Wireless) Skype for Business
 49. 49. 68 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 50. 50. Partner Solutions 2015 69 ชื่อคู่ค้า I.T.Solution Computer (Thailand) Co., Ltd. รายชื่อลูกค้าของเรา • Pace Development Corporation Public Co., Ltd. • Architects 49 Limited ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • ERP/SCM • FN and HR • Exchange Online ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จ • Office 365 ระบบเมสเซสจิ้งที่ช่วยให้การท�ำงานผ่านอีเมล์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้จาก ทุกอุปกรณ์ บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์(ไทยแลนด์) จ�ำกัด 937 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02-725-6400 แฟ็กซ์ 02-725-6499 websupport1@itsolution.co.th
 51. 51. 70 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age
 52. 52. Partner Solutions 2015 71 ชื่อคู่ค้า Imagine Technology Co.,Ltd ชื่อบริษัทที่คู่ค้าไปท�ำโซลูชันให้ • Thai PBS • DVB Association ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Commercial ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จ • Newtek Talk Show • TALKSHOW • อุุปกรณ์สัมภาษณ์สดทางโทรทัศน์แบบใหม่ ที่จะท�ำให้รายการโทรทัศน์มีการโต้ตอบจากผู้ชมได้ในเวลาเรียลไทม์ www.thaipbs.or.th www.dvb.no บริษัท อิเมจินเทคโนโลยี จ�ำกัด ก่อตั้งในปี 2542 เป็นหนึ่งในอิเมจินกรุ๊ป กลุ่มบริษัทดิจิตอลคอนเทนท์ครบวงจรที่ตั้งขึ้นในปี 2535 กว่า 2 ทศวรรษ ตั้งแต่เป็นผู้น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านบรอดคาสท์ทั้งสตูดิโอ ระบบออกอากาศอัตโนมัติและระบบตัดต่อกราฟิกส์ต่างๆ สตูดิโอผู้ผลิตสื่อบันเทิงแอนิเมชั่นให้กับ สถานีโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสถาบันฝึกอบรมงานด้านดิจิตอลคอนเทนท์ บรอดคาสท์และแอนิเมชั่นให้กับสถานีโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ
 53. 53. 72 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age ทํา ใหเปนเรื่องงายสําหรับธุรกิจคุณดวย becoming your businessplatform www.webparts360.com contactus@imaxxsol.com www.imaxxsol.com Increase BusinessAgility and Productivity Webparts360 คือเครื่องมือพัฒนาที่จะชวยคุณดึงศักยภาพแพลตฟอรมไมโครซอฟตใหเปนเรื่องงายและชวยคุณสรางโซลูชั่น ไดงายขึ้นและเร็วขึ้น ซึ่งจะชวยใหธุรกิจคุณสามารถที่จะลดคาใชจาย ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้นและคุมคาเงินลงทุน Features Include: • Customized data input forms • Add data validations, default values and advanced lookup • Support multiple related child lists in a single form • Control permission access throughout a transaction • User definable process/transaction states routing • Presents data as data-grids, charts and HTMLskinned format • Automate generation of Word documents using template • Granular security control of web parts based on user roles • Choose to store data in O365 or directly to SQL database Webparts360 Components: • Business web parts – สําหรับใช้งานโซลูชั่นที่เราสร้างขึ้น • Solution designer – สําหรับงานออกแบบและสร้างโซลูชั่น • Solution manager – สําหรับช่วยการติดตั้งให้ง่ายขึ้น SharePoint ทําอะไรไดบาง?
 54. 54. Partner Solutions 2015 73 ชื่อคู่ค้า iMAXX Solutions Company Limited รายชื่อลูกค้าของเรา • xyz co • PTT Exploration and Production Public Company Limited ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Collaboration • ERP/SCM • Others iMAXX Solutions Co.,Ltd. 67/23-24 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel./Fax : (66) 02-898-6886 Email : contactus@imaxxsol.com ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จ • Dynamicx NAV • MS SharePoint, MS SQL, MS Office • ระบบโซลูชันที่อ�ำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของ ลูกค้า • โซลูชั่นจัดการเอกสารและการท�ำงานร่วมกันในการสร้างเอกสาร แชร์อนุมัติและระบบจัดเก็บเอกสาร
 55. 55. 74 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age Indigy Profile future shortcuts Office365 | SharePoint | Workflow Project | Yammer | Mobile Microsoft Country Partner of The Year 2011 ,Microsoft Portal & Collaboration Partner of The Year 2010-2013 and Microsoft Software Development& Packages Partner of The Year 2008-2010 http://www.indigy.com “Indigy® เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้บริการและ คาปรึกษาสาหรับองค์กรที่สนใจผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 365, SharePoint และ Social solution on premise และ on cloud บริษัท อินดิจี จากัด ดาเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและการพัฒนา ระบบงาน ให้แก่กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจและ ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะทางานร่วมกันกับ ลูกค้าของเราในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การออกแบบ การใช้งาน และการบารุงรักษาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่ออานวยความสะดวกและหวังผลให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ตามต้องการ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการทางาน การลดเวลาและค่าใช้จ่ายในด้านการดาเนินงานที่ ฟุ่มเฟือย โดยการนาโซลูชั่นคลาวด์มาประยุกต์ในการใช้งานให้แก่ลูกค้าของเรา นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่น ชั้นนาระดับโลก บริษัทฯ จึงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีชั้นนาใหม่ล่าสุดได้รวดเร็วและสามารถขอรับ คาปรึกษาจากบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีได้โดยตรง เพื่อการพัฒนาทักษะบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ ทันสมัยนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพและสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและโซลูชั่น ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายสาหรับลูกค้าของเราได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ กลุ่มลูกค้าหลักของเราในปัจจุบันมีอยู่ในหลายภาคธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มการเงินการธนาคาร กลุ่ม โทรคมนาคม กลุ่มการจัดการกองทุน กลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ | (ไอที) กลุ่มงานบริการ กลุ่มการค้าขนาดใหญ่ และกลุ่มโรงพยาบาล The Solutions ทางบริษัทฯ ได้นาโซลูชั่นทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย ผนวกกับ ประสบการณ์ของเราในการดาเนินธุรกิจการให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแก่ธุรกิจขนาดกลาง และ องค์กรขนาดใหญ่ 14 โซลูชั่นสำหรับองค์กร Corporate Web Site Intranet Portal & Collaboration Business Search Employee Self Services Integrated System Business Process (e-Form/WF) E-Office System Project Management (EPM) Business Dashboard Helpdesk /Call Center/ Mobile Apps Knowledge Management Communities/Social network Document/Right Management PR/PO System Custom Business Application ติดต่อเรา โทร: 662-258-6000 อีเมล webcentral@indigy.com http://www.indigy.com “Indigy® เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้บริการและ คาปรึกษาสาหรับองค์กรที่สนใจผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 365, SharePoint และ Social solution on premise on cloud
 56. 56. Partner Solutions 2015 75 ชื่อคู่ค้า บริษัท อินดิจี จ�ำกัด ชื่อบริษัทที่คู่ค้าไปท�ำโซลูชันให้ • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด • บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด • บริษัท อ�ำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ�ำกัด • บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) • การ์มิน • ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) • ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด • โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 • บริษัท เบทาโกร จ�ำกัด (มหาชน) • บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ำกัด • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด • บริษัท ไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จ�ำกัด • บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) • THE CITY OF AMSTERDAM • UNIVERCITY OF MEDICAL CENTER • DUTCH MINISTRY OF FINANCE ประเภทโซลูชันที่เราให้บริการ • Business Intelligence • Collaboration • FN and HR • Mobility ผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จ • Office 365 /Microsoft SharePoint /Excel • Office 365 / Microsoft SharePoint • Office 365 / Microsoft SharePoint • Office 365 / Microsoft SharePoint /RMS • Office 365 / Microsoft SharePoint • Office 365 / Microsoft SharePoint • Office 365 / Microsoft SharePoint • Windows 10 • ระบบอินทราเน็ตองค์กร • ระบบบรืหารจัดการองค์ความรู้องค์กร • ระบบเว็บไซต์องค์กร และระบบจัดการ Content • ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กร • ระบบแบบฟอร์ม และ เวิร์คโฟล์ว อิเล็กทรอนิกส์ • ระบบบริหารโครงการ บุคลากร และแผนงาน • ระบบ Mobility ส�ำหรับองค์กร • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ www.indigy.com
 57. 57. 76 Partner Solutions 2015 Solutions Summit 2015 Empower the Enterprise in the Digital Age ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน (Time & Attendance System) ยุคใหม่ ที่แตกต่างจากระบบเดิมๆ ไม่จาเป็นต้องต่อเชื่อมกับเครื่อง คอมพิวเตอร์หรือเครื่องแม่ข่าย ไม่จาเป็นต้องซื้อหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ พิเศษใดๆ เพียงต่ออุปกรณ์อ่านบัตรและลายนิ้วมือเข้ากับเครือข่าย ภายใน (LAN) เดิมที่สามารถเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตได้ ข้อมูลเวลาเข้า-ออก ของพนักงานทั้งหมดจะถูกส่งไปจัดเก็บอย่างปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลของ ไมโครซอฟต์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรวมทั้งพนักงานในองค์กรทุก คนสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บบราวน์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบข้อมูลเวลาทางาน ส่งคาขอลากิจ ลาป่วย ทางานล่วงเวลา อนุมัติหรือปฏิเสธคาขอต่างๆได้จากทุกที่ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ราคาสูง เพียงจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามจานวนผู้ใช้งานในลักษณะที่เรียกว่า Cloud Computing ในรูปแบบ Software as a Service หรือ SaaS  Card/Finger Print/Password  Secured Web Application  No Server or dedicated PC required  High Availability on Cloud  Access from PC/Tablet/Smartphone  Clock-In/Out with mobile app  No data backup routine is needed  Access Control function  Easy Installation  Employee Self-Service Web Portal  Calendar and Summary Report  Executive Information System  Vacation & Leave Approval Workflow  E-mail/SMS Alert and Notifications  Export data for Payroll System  Large screen sign board (optional)  Life-time Support & Service ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน (Time & Attendance System) ยุคใหม่ ที่แตกต่างจากระบบเดิมๆ ไม่จาเป็นต้องต่อเชื่อมกับเครื่อง Cloud-TA Time & Attendance System on the Cloud www.cloud-ta.comPlease visit our website for more information 

×