Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ochrona dzieci w Sieci
Internet jest bardzo atrakcyjnym źródłeminformacji dla większości dzieci i młodzieży Głównym powodem tego zainteresowania...
Rodzaje Zagrożeo       Kontakt z niebezpiecznymi treściamiWg badao na potrzeby kampanii społecznej „Dziecko w Sieci”...
Rodzaje Zagrożeo•  Pornografia dziecięca•  Uwodzenie dzieci.•  Wirtualny seks•  Prostytucja dziecięca         ...
Rodzaje ZagrożeoCyberbullying to zjawiskooczerniania, wyszydzania, kompromitowania, szantażowania ludzi za pośrednictwemme...
Rodzaje Zagrożeo• Cyberprzestępczośd - przestępstwa związane z Internetem, z komputerem i ukierunkowanych na systemy i d...
Programy Filtrujące Dobry program filtrujący powinien:- skutecznie blokowad niepożądane treści internetowe- ograniczad n...
Słabe strony programów filtrujących• brak możliwości monitorowania całej zawartości Internetu• wielojęzycznośd procesów i...
Zadania rodzicówRodzice powinni:• byd pierwszymi przewodnikami dzieci po http://pclab.pl/pr45711.html Internecie• ustalid...
Zadania rodziców• uczyd dzieci by krytycznie podchodziły do informacji znalezionych w Internecie i porównywały je z bard...
Zadania rodziców• przyznad się gdy nie ma o czymś pojęcia• umówid się z dzieckiem, że nie umawia się z osobami z Internet...
Do ochrony młodych ludzi przed niebezpieczeostwami z Internetu są zobowiązane kafejki internetowe i szkoły        ...
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostanie określony  szczegółowy zakres treści, które mogą stanowid zagrożeni...
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewni  szkołom i placówkom możliwośd nieodpłatnego  korzystania z o...
4. Szkoły i placówki mogą, w celu realizacji  obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wykorzystywad  inne oprogramowanie speł...
Pracę przygotowały:Karolina NiewiadomskaEmilia Szewczyk     DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Ochrona dzieci w sieci  prezentacja
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ochrona dzieci w sieci prezentacja

9,049 views

Published on

 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ochrona dzieci w sieci prezentacja

 1. 1. Ochrona dzieci w Sieci
 2. 2. Internet jest bardzo atrakcyjnym źródłeminformacji dla większości dzieci i młodzieży Głównym powodem tego zainteresowania jestfakt, że jest uważany za platformę dlanauki, twórczości, komunikacji, rozrywki. Może stad się niebezpiecznym narzędziem wnieodpowiedzialnych lub nieświadomych rękach. Może rozpowszechniad lub przekazywadniebezpieczne treści, czyli materiały, które mogąmied szkodliwy wpływ na rozwój i psychikędziecka.
 3. 3. Rodzaje Zagrożeo Kontakt z niebezpiecznymi treściamiWg badao na potrzeby kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” agencja Gemius S.A z 2007 roku wynika:• - 71% dzieci trafia na materiały pornograficzne (63% przypadkowo)• - 51% dzieci trafia na materiały z brutalnymi scenami przemocy (61% przypadkowo)• - 28% dzieci trafiło na materiały propagujące przemoc i nietolerancję (74% przypadkowo)• - co czwarte dziecko deklaruje, że rodzice nigdy nie interesuję się tym, co robi w Internecie• - jedynie 10% dzieci deklaruje regularną opiekę rodziców podczas korzystania z Sieci.
 4. 4. Rodzaje Zagrożeo• Pornografia dziecięca• Uwodzenie dzieci.• Wirtualny seks• Prostytucja dziecięca http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2010/28/co-robia- twoje-dzieci-w-sieci-sprawdz!.aspx
 5. 5. Rodzaje ZagrożeoCyberbullying to zjawiskooczerniania, wyszydzania, kompromitowania, szantażowania ludzi za pośrednictwemmediów elektronicznych.
 6. 6. Rodzaje Zagrożeo• Cyberprzestępczośd - przestępstwa związane z Internetem, z komputerem i ukierunkowanych na systemy i dane komputerowe.• Przestępstwa tradycyjne• Problem uzależnieo
 7. 7. Programy Filtrujące Dobry program filtrujący powinien:- skutecznie blokowad niepożądane treści internetowe- ograniczad niechciane zachowania najmłodszych np. podawanie swoich danych osobowych. Prawidłowe używanie aplikacji filtrujących polega na filtrowaniu treści, a nie całkowitej kontroli dziecka w Internecie
 8. 8. Słabe strony programów filtrujących• brak możliwości monitorowania całej zawartości Internetu• wielojęzycznośd procesów internetowych• brak zdolności do inteligentnego rozpoznania kontekstu lub grafik
 9. 9. Zadania rodzicówRodzice powinni:• byd pierwszymi przewodnikami dzieci po http://pclab.pl/pr45711.html Internecie• ustalid wspólnie z dzieckiem zasady korzystania z Internetu• odkrywad i tworzyd razem z dzieckiem bazy, które zawierad będą przyjazne strony www.• ostrzec dziecko przed niebezpieczeostwami związanymi z: podawaniem danych osobowych, z nawiązywaniem kontaktów w Sieci
 10. 10. Zadania rodziców• uczyd dzieci by krytycznie podchodziły do informacji znalezionych w Internecie i porównywały je z bardziej wiarygodnymi źródłami• zachęcad dziecko by mówiło mu o przykrościach sprawionych mu w Sieci• powinien nauczyd je odpowiednich zachowao w sieci
 11. 11. Zadania rodziców• przyznad się gdy nie ma o czymś pojęcia• umówid się z dzieckiem, że nie umawia się z osobami z Internetu bez wcześniejszego skonsultowania się z rodzicem
 12. 12. Do ochrony młodych ludzi przed niebezpieczeostwami z Internetu są zobowiązane kafejki internetowe i szkoły zgodnie z: “Art. 4a. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nałożyna szkoły i placówki zapewniające uczniom korzystanie zusługi dostępu do Internetu na ich terenie obowiązekzainstalowania i aktualizowania programowaniazabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogąstanowid zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznegouczniów, oraz określi minimalne wymagania, jakie powinnospełniad to oprogramowanie.
 13. 13. 2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostanie określony szczegółowy zakres treści, które mogą stanowid zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, eksponujących brutalnośd i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiśd i dyskryminację.
 14. 14. 3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewni szkołom i placówkom możliwośd nieodpłatnego korzystania z oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowid zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, spełniającego minimalne wymagania, o których mowa w ust. 1, w wersjach działających w systemach operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform systemowych.
 15. 15. 4. Szkoły i placówki mogą, w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wykorzystywad inne oprogramowanie spełniające minimalne wymagania, o których mowa w ust. 1.” http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/6219/Dzieci-w-sieci/
 16. 16. Pracę przygotowały:Karolina NiewiadomskaEmilia Szewczyk DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

×