Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Lawyers Ireland
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Paper

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Paper

 1. 1. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies.‫גבריות‬ ‫למושג‬ ‫ביחס‬ ,‫גבולות‬ ‫עבודת‬‫כי‬ .‫טוב‬ ‫לי‬ ‫עשה‬ ‫לקורס‬ ‫לבוא‬ ..‫וזה‬ ..‫נשים‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬ ‫איך‬ ‫יודע‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫הרגשתי‬ ...‫זה‬ .. ‫"תראי‬‫התחברתי‬ ‫פשוט‬ .‫להתנהגות‬ ‫כללים‬ .‫לכיוון‬ ‫לי‬ ‫נתן‬ ‫זה‬ ‫וגם‬ ...‫הזה‬ ‫ידיעה‬ ‫החוסר‬ ‫עם‬ ‫לבד‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫..ראיתי‬‫בן‬ ,‫)עודד‬ "‫נשים‬ ‫הכרתי‬ ,‫עזר‬ ‫בהחלט‬ ...‫כן‬ ..‫לי‬ ‫עזר‬ ‫וזה‬ .‫ביטוי‬ ‫לה‬ ‫לתת‬ ‫כדי‬ ..‫שלי‬ ‫לגבריות‬28(‫מנת‬ ‫על‬ ‫אפ‬ ‫פיק‬ ‫לחברת‬ ‫הצטרף‬ ‫הוא‬ ‫שבשלה‬ ‫והרשמית‬ ‫הגלויה‬ ‫הסיבה‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫צעיר‬ ‫גבר‬ ‫של‬ ‫מפיו‬ ‫זה‬ ‫ציטוט‬‫מגדיר‬ ‫ומה‬ ‫להכיר‬ ‫זה‬ ‫המה‬ ‫סוגיה‬ ‫על‬ .‫עימן‬ ‫ולהצליח‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫שיוכל‬ ‫בכדי‬ ,‫הפיתוי‬ ‫אומנות‬ ‫רזי‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬‫להכיר‬ ‫לו‬ ‫עזר‬ ‫הקורס‬ ,‫עודד‬ ‫של‬ ‫שיטתו‬ ‫של‬ ‫מבטו‬ ‫מנקודת‬ ,‫אולם‬ .‫בהמשך‬ ,‫ביקורתי‬ ‫באופן‬ ‫אעמוד‬ ‫עוד‬ ,‫הצלחה‬.‫לשלו‬ ‫דומה‬ ‫במצב‬ ‫שנמצאים‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫קהילה‬ -‫לקבוצה‬ ‫שייכות‬ ‫תחוש‬ ‫לו‬ ‫ונתן‬‫קהילה‬ ‫המטפחת‬ ‫תפיסה‬ ‫על‬ ‫המתבססות‬ ,‫אלפים‬ ‫עוד‬ ‫כולו‬ ‫ובעולם‬ ‫חברות‬ ‫כעשר‬ ‫יש‬ ‫בישראל‬ .‫היחיד‬ ‫אינו‬ ‫עודד‬‫עם‬ ‫להתחיל‬ ‫כיצד‬ ‫ללמוד‬ ‫להם‬ ‫בצר‬ ‫הפונים‬ ,‫אלה‬ ‫גברים‬ .‫לנשים‬ ‫אפ‬ ‫פיק‬ ‫לבצע‬ ‫כיצד‬ ‫הלומדים‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫תומכת‬‫הנסבה‬ ‫ממשית‬ ‫וחלקה‬ ,‫ממשים‬ ‫גבולות‬ ‫וחוצה‬ ‫מדומיינת‬ ‫חלקה‬ -‫תומכת‬ ‫לקהילה‬ ‫להשתייך‬ ‫צורך‬ ‫חולקים‬ ,‫נשים‬‫לחוות‬ ‫כדי‬ ,‫כזו‬ ‫לקהילה‬ ‫נמשכים‬ ‫שהם‬ ‫אפשר‬ .‫ייחודית‬ ‫פיקאפ‬ ‫תפיסת‬ ‫סביב‬ ‫או‬ ,‫כלשהי‬ ‫פיתוי‬ ‫חברת‬ ‫סביב‬) ‫גבריות‬ ‫החוקרת‬ ‫ספרות‬ ‫הרווחת‬ ‫הטענה‬ ‫לאור‬ ‫במיוחד‬ ‫תומכת‬ ‫שייכות‬Masculinities‫העבודה‬ ‫שבשל‬ () ‫במשבר‬ ‫הגבריות‬ ‫נמצאת‬ ,‫למשל‬ ‫הפמיניזם‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫התעדכנה‬ ‫טרם‬ ,‫הגברית‬ ‫שהאידיאולוגיה‬Kimmel,2010‫האידיאולוגיה‬ ‫את‬ ‫לתקף‬ ‫דרך‬ ‫למעשה‬ ‫מחפשים‬ ,‫דייטינג‬ ‫לקהילות‬ ‫הפונים‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ,‫אלה‬ ‫וצעירים‬ .(.‫גבם‬ ‫על‬ ‫לשאת‬ ‫צריכים‬ ‫שהם‬ ‫מאמינים‬ ‫שהם‬ ‫הגברית‬‫דימוי‬ ‫)להלן‬ ‫מדומיינת‬ ‫הגמונית‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫ערך‬ ‫בעלת‬ ‫זהות‬ ‫לתקף‬ ‫בניסיונם‬ ‫אלה‬ ‫שגברים‬ ,‫אטען‬ ‫זו‬ ‫בהרצאה‬‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫אותם‬ ‫המזמינה‬ ,‫חדשים‬ ‫תכנים‬ ‫בעלת‬ ‫סדנה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫מגוונת‬ ‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫עושים‬ (‫גבר‬ ‫הגבר‬,) ‫ומגוונים‬ ‫שונים‬ ‫גברויות‬ ‫סוגי‬ ‫שיש‬ ‫באפשרויות‬ ‫ולהכיר‬ ,‫מסורתית‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫פירוק‬ ‫תהליך‬Connell, 19932009) ‫כה‬ ‫עד‬ ‫להאמין‬ ‫שהתרגלו‬ ‫כמו‬ ,‫להשיגו‬ ‫לשאוף‬ ‫שיש‬ ,‫וראוי‬ ‫נכון‬ ‫אחד‬ ‫דימוי‬ ‫במקום‬ (;Gilmore,1990.(‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫מגוונות‬ ‫אסטרטגיות‬ ,‫מדבריהם‬ ‫ציטוטים‬ ‫בעזרת‬ ‫ידגים‬ ,‫להלן‬ ‫שאשרטט‬ ‫התהליך‬‫בתפיסה‬ ‫בתכנים‬ ‫שינוי‬ ‫דרך‬ ,‫כה‬ ‫עד‬ ‫והכירו‬ ‫שחשבו‬ ‫מזה‬ ‫שונה‬ ‫באופן‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ההצעה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫הנעשות‬‫חברת‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫במסגרת‬ ‫התקיימה‬ (‫התהליך‬ ‫)להלן‬ ‫זו‬ ‫חדשה‬ ‫סדנה‬ ."‫ראויה‬ ‫"גבריות‬ ‫אודות‬ ‫ובאמונות‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 2. 2. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫עורו‬ ‫את‬ ‫והפך‬ ,‫פיתוי‬ ‫טכניקות‬ ‫ואימון‬ ‫בלימוד‬ ‫כמאסטר‬ ‫נתפס‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫שבמשך‬ ,‫סגין‬ ‫סטס‬ ‫בבעלות‬ ‫מייסוד‬.‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫להיות‬ ‫עלולה‬ ‫וכוחנית‬ ‫מסוכנת‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫משהבין‬-‫להמשיך‬ ‫נוכל‬ ‫בטרם‬ ‫לבאר‬ ‫יש‬ ‫מושגים‬ ‫שלושה‬-‫גבולות‬ ‫עבודת‬,‫ביצירה‬ ‫וחברתיים‬ ‫סימבוליים‬ ‫משאבים‬ ‫של‬ ‫תפקידם‬ ‫את‬ ‫הבוחנת‬ ‫תיאורטית‬ ‫מסגרת‬ ‫הינה‬ ‫גבולות‬ ‫עבודה‬‫למונט‬ .‫ראויה‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫הגדרות‬ ‫שלנו‬ ‫במקרה‬ -‫ממוסדות‬ ‫חברתיות‬ ‫הבחנות‬ ‫של‬ ‫פירוק‬ ‫ואפילו‬ ‫ערעור‬ ,‫תחזוק‬) ‫וווימר‬Lamont,2002;Wiemmer,2008, a,b‫מגוונות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫של‬ ‫כוחן‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫להבהיר‬ ‫מצליחים‬ (‫בעזרת‬ -‫ממשיות‬ ‫או‬ ‫–מדומיינות‬ ‫שונות‬ ‫קהילות‬ ‫בין‬ ‫להבחין‬ ‫או‬ ‫לייצר‬ ‫המאפשרת‬ ‫כדרך‬ ‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫של‬‫הגברים‬ ‫שמנהלים‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫שתהליכים‬ ‫כך‬ .‫חברתיים‬ ‫ואו‬ ‫סימבוליים‬ ‫בגבולות‬ ‫שנוצרות‬ ‫האבחנות‬‫על‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫לאיים‬ ‫יכול‬ ‫אשר‬ ,‫מתייג‬ ‫כמבנה‬ ‫ידם‬ ‫על‬ ‫נחווים‬ ‫הם‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫משקפים‬ ,‫חדשים‬ ‫התכנים‬ ‫מול‬ ‫אל‬.‫גבריותם‬ ‫של‬ ‫העצמי‬ ‫הערך‬ ‫תחושת‬– ‫אפ‬ ‫פיק‬ ‫סביב‬ ‫דייטינג‬ ‫קהילת‬,‫מקוצר‬ ‫מילון‬ ‫–להלן‬ ‫מושגים‬ ‫של‬ ‫שלם‬ ‫מערך‬ ‫לתוך‬ ‫ולדחוס‬ ,‫חיזור‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫לקצר‬ ‫מתיימר‬ ‫אפ‬ -‫הפיק‬ ‫עיקרון‬-‫כ‬ ‫מוגדר‬ ‫זה‬ ‫מערך‬ .‫שונות‬ ‫פיתוי‬ ‫תפיסות‬ ‫של‬Game-‫תפאורה‬ ,‫התנהגות‬ ‫כללי‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫מדרמטורגיה‬ ‫שמורכב‬‫שמדובר‬ ‫התחושה‬ ‫את‬ ‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫שמקהה‬ ‫עולם‬ ‫תפיסת‬ ‫שמגלמות‬ ‫התנהלות‬ ‫ופרקטיקות‬ ,‫רלוונטיים‬ ‫פיתוי‬ ‫מרחבי‬‫חלקיות‬ ‫תפיסות‬ ‫על‬ ‫נשענים‬ ‫הפיקאפ‬ ‫תפיסת‬ ‫של‬ ‫המסרים‬ .‫לגיטימי‬ ‫ולא‬ ‫מקומם‬ ‫החפצה‬ ‫תהליך‬ ‫בחיזוק‬ ‫למעשה‬‫דיכוטומית‬ ‫חלוקה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ומשמשים‬ .‫האבולוציונית‬ ‫הפסיכולוגיה‬ ‫בתחום‬ ‫בעיקר‬ ‫מחקרים‬ ‫של‬ ‫ופרגמנטים‬‫האישה‬ ‫מול‬ ‫והפעיל‬ ‫הדומיננטי‬ ‫הגבר‬ ‫של‬ ‫מהותניים‬ ‫תפקידים‬ ‫חלוקת‬ ‫עם‬ ‫ללכת‬ ‫לגיטימציה‬ ‫להענקת‬ ‫ושטוחה‬.‫האישה‬ ‫של‬ ‫האישי‬ ‫הרצון‬ ‫לשלילת‬ ‫עד‬ ‫אף‬ ‫לעיתים‬ ,‫והפאסיבית‬ ‫הסבילה‬-‫יום‬ ‫היום‬ ‫פרקטיקות‬ ‫את‬ ‫ומעצב‬ ‫כנוכח‬ ‫גבר‬ ‫גבר‬ ‫דימוי‬‫לעצמנו‬ ‫להוכיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בחיינו‬ ‫דברים‬ ‫המון‬ ‫עושים‬ ‫ואנו‬ ‫אז‬ ‫עשינו‬ ,"‫"גבר‬ ‫של‬ ‫אלו‬ ‫דימויים‬ ‫להשיג‬ ‫"...כדי‬‫עם‬ ‫כנים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫שאנחנו‬ ‫שכחנו‬ ‫הזמן‬ ‫ועם‬ ...‫הזה‬ ‫הנחשק‬ ‫לדימוי‬ ‫קרובים‬ ‫הכי‬ ‫שאנו‬ ‫לסביבה‬ ‫וכמובן‬‫היוצרים‬ ,‫פרסומות‬ ,‫)סרטים‬ ‫המדיה‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫מהשפעות‬ ‫כתוצאה‬ ‫שנעלם‬ ‫וכמעט‬ ‫התמסמס‬ ‫זה‬ .‫עצמינו‬‫בן‬ ,‫)רונן‬ ."(‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫לגבר‬ ‫נחשקים‬ ‫דימויים‬22(dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 3. 3. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫גבריות‬ ‫תרבות‬ ‫בכל‬ ‫אך‬ ,‫לצרכיה‬ ‫בהתאם‬ ‫שבה‬ ‫הגבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫את‬ ‫מעצבת‬ ,‫גילמור‬ ‫דויד‬ ‫טוען‬ ,‫תרבות‬) ‫כהישג‬ ‫מעוצבת‬Gilmore,1990) ‫מנדלסון‬ .(2006‫כיצד‬ ,‫חנונית‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫ייצוגי‬ ‫הבוחנת‬ ‫בתזה‬ ‫מתאר‬ (‫ותהליכי‬ .‫לוחם‬ ‫של‬ ‫דימוי‬ ‫סביב‬ ‫אותה‬ ‫המעצבת‬ ‫הגמונית‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫עדיין‬ ‫הנוכחת‬ ‫התרבות‬ ,‫בישראל‬,‫)שוורץ‬ ‫שוורץ‬ ‫ירון‬ .‫זה‬ ‫על‬ ‫דימוי‬ ‫שמחזקים‬ ‫מבנים‬ ‫בתוך‬ ‫הנעשה‬ ‫גבריות‬ ‫כינון‬2013‫של‬ ‫בהנחיות‬ ‫נעזר‬ (‫הפרקטיקות‬ ‫את‬ ‫להמשיג‬ ‫היום‬ ‫לנו‬ ‫העוזר‬ ,‫הגבריות‬ ‫לערכי‬ ‫מקוצר‬ ‫מילון‬ ‫מעין‬ ‫כתבו‬ ‫אשר‬ ‫שונים‬ ‫הוגים‬-‫לבצע‬ ‫צריך‬ ,‫זה‬ ‫לוחם‬ ‫גבר‬ ‫גבר‬ ‫של‬ ‫על‬ ‫שדימוי‬1..‫כנשי‬ ‫אותך‬ ‫שיחשיד‬ ‫משהו‬ ‫תבצע‬ ‫ואל‬ ‫נקבה‬ ‫כמו‬ ‫תתנהג‬ ‫אל‬ ‫לעולם‬2..‫הגבר‬ ‫את‬ ‫העושים‬ ‫הם‬ ,‫סטאטוס‬ ,‫חוזק‬ ,‫עושר‬ -‫גדול‬ ‫היה‬3..‫משברים‬ ‫בפני‬ ‫חסין‬ ‫היה‬4."‫סיכונים‬ ‫קח‬ "-‫הקצה‬ ‫על‬ " ‫לחיות‬ ‫ונסה‬ ‫תעז‬ ‫תמיד‬) ‫גילמור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שעוצבה‬ ‫כפי‬ ,‫הגמונית‬ ‫גבריות‬Gilmore,1990‫כפרס‬ ‫שניתנת‬ ,‫הישגית‬ ‫כאחידה‬ ‫עדיין‬ ‫נתפסת‬ (‫לתמורות‬ ‫בהתאם‬ ‫נזילות‬ ‫גבריות‬ ‫זהויות‬ ‫כיום‬ ‫לאתר‬ ‫שניתן‬ ‫שלמרות‬ ,‫כך‬ .‫בכישלון‬ ‫להילקח‬ ‫ויכולה‬ ,‫הישג‬ ‫על‬) ‫אלטרנטיבי‬ ‫גבריות‬ ‫ביטויי‬ ‫להנכיח‬ ‫זכאות‬ ‫ברות‬ ‫במציאות‬ ‫שחלו‬Connell, 1993‫הגבר‬ ‫של‬ ‫הדפנה‬ ‫זר‬ ‫שאת‬ ‫הרי‬ (‫מכיוון‬ ‫ובעיקר‬ .‫ככזה‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫והוכיח‬ ‫מבחנים‬ ‫של‬ ‫סדרה‬ ‫שעבר‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫ראשו‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫להניח‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫גבר‬‫משלילת‬ ‫להימנע‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ,‫אכזרי‬ ‫הכשרה‬ ‫מסלול‬ ‫לעשות‬ ‫מוכנים‬ ‫גברים‬ ‫שבשבילו‬ ‫כתגמול‬ ‫נתפסת‬ ‫גבריות‬ ,‫שעדיין‬) ‫קשה‬ ‫חברתית‬ ‫כסנקציה‬ ‫שנחווית‬ ‫הגבר‬ ‫זהות‬Gilmore,1990‫מתקשה‬ ‫גבר‬ ‫כאשר‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫לכן‬ .(‫ימשיך‬ ‫שהוא‬ ‫להניח‬ ‫יש‬ ,‫האלטרנטיבית‬ ‫גבריותו‬ ‫את‬ ‫ולבטא‬ ‫לנסות‬ ‫במקום‬ ,‫ההגמוני‬ ‫למודל‬ ‫עצמו‬ ‫להתאים‬) ‫כוחניות‬ ‫בדרכים‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫יעדיף‬ ‫אף‬ ‫ולעיתים‬ ,‫מיעוט‬ ‫לקבוצות‬ ‫קשור‬ ‫שאיננו‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫להוכיח‬ ‫לנסות‬Kimmel, 2010‫אימון‬ ‫שדרך‬ ‫בהאמינם‬ .‫אפ‬ ‫הפיק‬ ‫לתעשיית‬ ‫גברים‬ ‫נמשכים‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬ ‫מפתיע‬ ‫לא‬ ,‫ולכן‬ .(‫כיצד‬ ,‫להבין‬ ‫קל‬ ,‫ולכן‬ .‫המיוחלת‬ ‫לגבריות‬ ‫בדרכם‬ ‫העומדים‬ ‫הקשים‬ ‫החניכה‬ ‫טקסי‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫לעבור‬ ,‫יוכלו‬‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולים‬ ‫ואינם‬ ,‫בוטים‬ ‫שמסריהם‬ ‫למרות‬ ,‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫הדייטינג‬ ‫קהילות‬ ‫ומשגשגות‬ ‫פורחות‬.‫שוויון‬ ‫ומעודד‬ ‫המשתנה‬ ‫השיח‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 4. 4. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies?‫לאפיינה‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ -‫הפונים‬ ‫אוכלוסיית‬‫לא‬ ‫כלל‬ ‫ובדרך‬ ,‫שתוי‬ ‫בעיקר‬ ‫כשהייתי‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫לי‬ ‫שהיה‬ ‫מיני‬ ‫מגע‬ ‫כל‬ .‫אתי‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫שמישהי‬ ‫האמנתי‬ ‫"לא‬,‫)דני‬ "‫מושך‬ ‫לא‬ ‫ממש‬ ‫שאני‬ ‫הרגשתי‬ ...‫יזמתי‬ ‫אני‬24(‫של‬ ‫ותמיכה‬ ‫כלים‬ ‫לקבל‬ ‫מסורתי‬ ‫באופן‬ ‫הפונה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫ייחודיים‬ ‫חברתיים‬ ‫מרכיבים‬ ‫לשרטט‬ ‫בניסיון‬‫שלפונים‬ ‫לזהות‬ ‫נקל‬ ,‫הגברים‬ ‫למרבית‬ ‫אופיינית‬ ‫בחוויה‬ ‫שמדובר‬ ‫שלמרות‬ ‫לראות‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ,‫פיתוי‬ ‫מיומנויות‬,‫הגברית‬ ‫זהותם‬ ‫את‬ ‫הזמן‬ ‫ברבות‬ ‫שצילקו‬ ‫זהותיים‬ ‫מיקומים‬ ‫של‬ ‫הצטלבות‬ ‫בדמות‬ .‫בולט‬ ‫ייחוד‬ ‫יש‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬‫כיסודות‬ ,‫מעמד‬ ,‫לאום‬ ,‫אתניות‬ ,‫גיאוגרפי‬ ‫למיקום‬ ‫קשורים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫אלה‬ ‫מיקומים‬ .‫במיוחד‬ ‫אותה‬ ‫וערערו‬,‫)שוורץ‬ ‫הגבריות‬ ‫ממשטרת‬ ‫שנפגע‬ ‫מי‬ ‫של‬ ,‫ספר‬ ‫מבית‬ ‫ילדות‬ ‫חוויות‬ ‫מצטרפות‬ ‫שאליהם‬ ,‫ראשונים‬2013(,‫הדחייה‬ ‫חווית‬ ‫של‬ ‫עומקה‬ ‫את‬ ‫המדגישים‬ ‫ציטוטים‬ ‫שני‬ ‫הנה‬ .‫צבא‬ ‫ואף‬ ‫תיכון‬ ‫יסודי‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫במסדרונות‬- ‫לקשר‬ ‫משמעותי‬ ‫חסם‬ ‫להיות‬ ‫הופכת‬ ,‫גברית‬ ‫ראיות‬ ‫אי‬ ‫תחושת‬ ‫עם‬ ‫מתלכדת‬ ‫היא‬ ‫שכאשר‬‫בי‬ ‫שפגע‬ ‫מה‬ , ‫נגעלת‬ ‫שהיא‬ ‫אמרה‬ ‫והיא‬ ‫אותה‬ ‫לנשק‬ ‫רציתי‬ ‫כי‬ ‫ממנה‬ ‫ונפרדתי‬ ‫שנתיים‬ ‫חברה‬ ‫לי‬ ‫"הייתה‬,‫)רונן‬ "‫קדימה‬ ‫ארוכות‬ ‫שנים‬ ‫שלקחתי‬ ‫מה‬ ‫ומגעיל‬ ‫דוחה‬ ‫הרגשתי‬ ‫כי‬ ‫עמוקות‬23(‫מתודולוגיה‬)‫מהמפגשים‬ ‫חומרים‬ ‫אספתי‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬7) ‫מסודרים‬ ‫ראיונות‬ ,(‫ספור‬ ‫רשמיות)אין‬ ‫הלא‬ ‫השיחות‬ (‫רשמיים‬5) ‫המיקוד‬ ‫וקבוצות‬ (‫במספר‬4‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הייתה‬ ‫שמטרתם‬ ‫מפגשים‬ .‫סגין‬ ‫סטס‬ ‫של‬ ‫ועובדים‬ ‫חברים‬ ‫של‬ (‫במספר‬‫ולשוחח‬ ‫להכיר‬ ‫לשמוע‬ ,‫מסורתי‬ ‫אפ‬ ‫פיק‬ ‫בקורס‬ ‫נכחו‬ ‫שבעבר‬ ‫הקהילה‬ ‫וחברי‬ ,‫מיסוד‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫היענותם‬ ‫מידת‬) ‫המשובים‬ ‫מתוך‬ ‫חומרים‬ ‫נאספו‬ ‫לצידם‬ .‫החדשים‬ ‫והתכנים‬ ‫התפיסות‬ ‫על‬110‫את‬ ‫שעברו‬ ‫מחמישה‬ ‫ציטטתי‬ -,‫הסדנה‬ ‫שהונחה‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫נמסרו‬ ‫אלה‬ ‫משובים‬ .(‫החברה‬ ‫של‬ ‫המכירות‬ ‫מאנשי‬ ‫חלק‬ ‫בהיותם‬ ,‫התהליך‬.‫ועשיר‬ ‫רב‬ ‫חומר‬ ‫מהווים‬ ‫יחד‬ ‫אלה‬ ‫וכל‬ -‫סטס‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫רק‬.‫סטס‬ ‫עם‬ ‫ולדיאלוג‬ ,‫איתי‬ ‫לדיאלוג‬ ‫הגיבו‬ ‫מהגברים‬ ‫חלק‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫בין‬ ‫פער‬ ‫שיש‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫לציין‬ ‫ברצוני‬‫מודים‬ ‫הגברים‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ,‫במשובים‬ ‫ולכן‬ ."‫בתשובה‬ ‫ו"חזר‬ ,‫אפ‬ ‫הפיק‬ ‫מעולם‬ ‫שבא‬ ‫גבר‬ ‫שהוא‬ ‫מכיוון‬ ‫דווקא‬.‫ומשמעותי‬ ‫חזק‬ ‫מרשים‬ ‫תהליך‬ ‫שעברו‬-"‫ה"תהליך‬ ‫תכני‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 5. 5. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies) ‫ריל‬ ‫טרנס‬1997.‫ממנה‬ ‫ונובעת‬ ‫הגברית‬ ‫ההתנהלות‬ ‫את‬ ‫המעצבת‬ ‫מתפתחת‬ ‫כמחלה‬ ‫הגברי‬ ‫הדיכאון‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ () ‫מספיק‬ ‫מהר‬ ‫מתעדכנת‬ ‫לא‬ ‫הגברית‬ ‫שהאידיאולוגיה‬ ‫מכיוון‬ ‫בעיקר‬Kimmel,2010‫נקשר‬ ‫הגבריות‬ ‫ומשבר‬ (‫לפורמט‬,‫אמפתיה‬ ‫כאשר‬ .‫וחולשה‬ ‫פגיעות‬ ‫הסתרת‬ ‫שמחייב‬ ‫מה‬ -‫לייצר‬ ‫זכאים‬ ‫שגברים‬ ‫אישי‬ ‫ביטוי‬ ‫של‬ ‫צר‬‫גבריים,נמצא‬ ‫כפחות‬ ‫גברים‬ ‫להחשיד‬ ‫עלולים‬ ‫בהיותם‬ ,‫הלגיטימי‬ ‫הרגשי‬ ‫מהמנעד‬ ‫חלק‬ ‫אינם‬ ‫ושיתוף‬ ‫הזדהות‬) ‫ערך‬ ‫הפחתת‬ ‫תהליכי‬ ‫ומקדמת‬ ,‫ראוי‬ ‫כלא‬ ‫מסמנת‬ ,"‫חברתית‬ ‫"מבישה‬ ‫רגשית‬ ‫שחשיפה‬Kendall, 1999.(‫את‬ ‫להעיר‬ ‫כדי‬ ,‫ביחד‬ ‫במעגל‬ ‫יושבים‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ ‫לתהליך‬ ‫גברים‬ ‫לחשוף‬ ‫מנסה‬ ,‫האלטרנטיבי‬ ‫המרוכז‬ ‫הקורס‬‫חזק‬ ‫כה‬ ‫הנוכח‬ .‫והמדומיין‬ ‫האידיאלי‬ ‫גבר‬ ‫הגבר‬ ‫דימוי‬ ‫את‬ ‫הפסק‬ ‫ללא‬ ‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ ‫לאופן‬ ‫ליבם‬ ‫תשומת‬‫באופן‬ ‫בוחנים‬ ‫הם‬ ‫חדש‬ ‫וידע‬ ‫המשגה‬ ‫עם‬ ‫והיכרות‬ ‫שיתוף‬ ‫בעזרת‬ .‫לרצותו‬ ‫נואל‬ ‫בניסיון‬ ,‫מסביב‬ ‫ובשיח‬ ‫בתקשורת‬,‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫האפקט‬ ‫עם‬ ‫ומתמודדים‬ ,‫בהשלכותיו‬ ‫מכירים‬ ,‫אותו‬ ‫מפרקים‬ -‫הדימוי‬ ‫את‬ ‫ביקורתי‬.‫והכופה‬ ‫העריץ‬ ‫ממבטו‬ ‫מעט‬ ‫להשתחרר‬ ‫בניסיון‬‫יותר‬ ‫של‬ ‫בהיררכיה‬ ‫שבויה‬ ‫שלא‬ ‫אלטרנטיבית‬ ‫גבריות‬ ‫לייצר‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫מזמינים‬ ‫החדשים‬ ‫המסרים‬) ‫ראוי‬ ‫כפחות‬ ‫המבויש‬ ‫את‬ ‫המסמנת‬ ‫חברתית‬ ‫בושה‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫כדי‬ ‫ותוך‬ .‫פחות‬ ‫או‬Sedgwick, 1993‫חלה‬ (‫מתוך‬ ‫לצאת‬ ‫האפשרות‬ ‫מתוך‬ ‫וגם‬ ,‫פגיעות‬ ‫מצבי‬ ‫להנכיח‬ ‫הלגיטימציה‬ ‫בשל‬ ‫גם‬ .‫חברתי‬ ‫ריפוי‬ ‫של‬ ‫התחלה‬.‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫יצירת‬ ‫בתוך‬ ,‫ולנוח‬ ‫המתמדת‬ ‫התחרות‬-‫ממצאים‬‫בהתאם‬ ‫יוצגו‬ ‫והם‬ ,‫לפירוק‬ ‫שימור‬ ‫בין‬ ‫רצף‬ ‫על‬ ‫הנעה‬ ‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫של‬ ‫פרספקטיבה‬ ‫בתוך‬ ‫פוענחו‬ ‫הממצאים‬‫מדגימים‬ ‫הממצאים‬ .‫חדשים‬ ‫תכנים‬ ‫להכיר‬ ‫ההזמנה‬ ‫למול‬ ‫הגברים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנעשה‬ ,‫נעתר‬ ‫עד‬ ‫הודף‬ ‫ומתן‬ ‫למשא‬‫על‬ ‫התבוננות‬ ‫שמזמינים‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫התכנים‬ ‫הדיפת‬ ‫תוך‬ ‫נעשה‬ ,‫הגמונית‬ ‫גבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫וחיזוק‬ ‫שימור‬ ‫כיצד‬‫תוך‬ ‫נעשה‬ ,‫החדשים‬ ‫לתכנים‬ ‫וקשוב‬ ‫נעתר‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫לייצר‬ ‫האפשרות‬ ‫כיצד‬ ‫ומנגד‬ .‫אלטרנטיביות‬ ‫גבריויות‬‫ההיעתרות‬ ‫מידת‬ .‫המוכרת‬ ‫להיררכיה‬ ‫להיכנע‬ ‫לא‬ ‫המנסה‬ ‫אלטרנטיבית‬ ‫גבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫למסד‬ ‫דרך‬ ‫למצוא‬ ‫ניסיון‬.‫והסמויות‬ ‫המוצהרות‬ ‫ולמטרות‬ ‫ראשוני‬ ‫למיקום‬ ‫וקשורה‬ ,‫מגוונת‬ ,‫החדשים‬ ‫מסריו‬ ‫על‬ "‫ל"תהליך‬ ‫גברים‬ ‫של‬.(‫נרמזים‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ,‫להעמיק‬ ‫המתיר‬ ‫וההיקף‬ ‫הזמן‬ ‫חוסר‬ ‫מפאת‬ ‫כאן‬ ‫יפותחו‬ ‫לא‬ ‫)אלה‬.‫הגברית‬ ‫זהותם‬ ‫על‬ ‫כמאיימים‬ ‫אותם‬ ‫חווים‬ ‫אלה‬ ‫צעירים‬ ‫כיצד‬ -‫התכנים‬ ‫עם‬ ‫ומתן‬ ‫המשא‬ ‫סוג‬ ‫חושף‬ ,‫למעשה‬.‫גבר‬ ‫הגבר‬ ‫של‬ ‫הדימוי‬ ‫פירוק‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫חווה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫כיצד‬ ,‫הגבולות‬ ‫עבודת‬ ‫מאסטרטגית‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫וכך‬‫או‬ ,‫ערך‬ ‫פחות‬ ‫עצמו‬ ‫לחוש‬ ‫לו‬ ‫הגורם‬ ‫מתייג‬ ‫מבנה‬ ‫כעוד‬ ‫נחווה‬ ‫התהליך‬ ‫ולכן‬ ,‫גבריותו‬ ‫על‬ ‫באיום‬ ‫מדובר‬ ‫והאם‬.‫המסורתי‬ ‫הכובל‬ ‫להקשר‬ ‫מחוץ‬ ,‫ערכו‬ ‫את‬ ‫לגלות‬ ‫לו‬ ‫עוזר‬ ‫שדווקא‬ ,‫משחרר‬ ‫כתהליך‬ ‫נחווה‬ ‫שהוא‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 6. 6. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫מסורתית‬ ‫גבריות‬ ‫וחיזוק‬ -‫הדיפה‬‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בעזרת‬ -‫מסורתית‬ ‫גבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫וחיזוק‬ ‫שימור‬ ‫התכנים-תוך‬ ‫הדיפת‬‫קהילה‬ ‫מרחיבה‬‫דנא‬ ‫מקדמה‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫ככה‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫אין‬ .‫גבר‬ ‫להיות‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ ‫את‬ ‫אישה‬ ‫את‬ ..‫אותי‬ ‫מבינה‬ ‫לא‬ ‫את‬ "‫אומר‬ ‫זה‬ ‫אז‬ .‫הדומיננטיים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫ושאנחנו‬ ,‫שלו‬ ‫הטבע‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫ולגבר‬ ‫שלה‬ ‫הטבע‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫לאישה‬‫להתחבר‬ ,‫יותר‬ ‫טוב‬ ...‫ולהתאמן‬ ‫ללמוד‬ ‫צריך‬ ‫אני‬ ‫אז‬ .‫לקחת‬ ‫להתחיל‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫ואם‬ .‫לוקחים‬ ‫שאנחנו‬‫לגורו‬ ‫שהפך‬ ,‫מסורס‬ -‫הלא‬ ‫לגבר‬ ‫מדריך‬ -‫דיידה‬ ‫)דויד‬ ?‫דיידה‬ ‫את‬ ‫קראת‬ ,‫יותר..תגידי‬ ‫טובים‬ ‫אפ‬ ‫פיק‬ ‫לאומני‬‫בן‬ ,‫)רפי‬ !‫תקראי‬ ‫אז‬ (‫הארכיטיפית‬ ‫הגבריות‬ ‫של‬22(‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫מפגש‬ ‫בתום‬ ,‫ראיון‬ -‫פרקטיקות‬ ,‫משותפת‬ ‫שפה‬ ‫בעזרת‬ ‫ממשית‬ ‫ואו‬ ‫מדומיינת‬ ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫סימבוליים‬ ‫גבולות‬ ‫לשרטט‬ ‫האפשרות‬‫וחיזוק‬ ‫החדש‬ ‫הדיפת‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בתוך‬ ‫שמיש‬ ‫לכלי‬ ‫הופכת‬ ,‫ומסד‬ ‫בסיס‬ ‫שמהווים‬ ‫טקסטים‬ ,‫אופייניות‬‫למול‬ .‫גבריותם‬ ‫על‬ ‫כמאיימים‬ ‫נשיותי‬ ‫את‬ ‫אף‬ ‫ואולי‬ ‫דבריי‬ ‫ואת‬ ‫אותי‬ ‫חווים‬ ,‫אלה‬ ‫צעירים‬ ‫גברים‬ ‫שני‬ .‫הישן‬,‫כן‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ .‫הדיפה‬ ‫לבצע‬ ‫נאלצים‬ ‫הם‬ ,‫גבריותם‬ ‫ואת‬ ‫תפיסתם‬ ‫את‬ ‫מאתגר‬ ‫אשר‬ ,‫עימי‬ ‫מביאה‬ ‫שאני‬ ‫המסר‬‫כאישור‬ ‫כרגע‬ ‫נתפסת‬ ,‫דברי‬ ‫עם‬ ‫להסכים‬ ‫האפשרות‬ .‫יותר‬ ‫אף‬ ‫השברירית‬ ‫בגבריותם‬ ‫ומעורערים‬ ‫מצולקים‬ ‫יחושו‬‫גבולות‬ ‫חוצת‬ ‫גדולה‬ ‫לקהילה‬ ‫פנייה‬ -‫הרחבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חיזוק‬ ‫לקבל‬ ‫להם‬ ‫בצר‬ ‫פונים‬ ‫והם‬ .‫לגבריותם‬ ‫ערך‬ ‫מפחית‬.‫ואיכותי‬ ‫קטן‬ ‫מקומי‬ ‫מאוד‬ ‫למשהו‬ ‫הקהילה‬ ‫כיווץ‬ ‫דרך‬ ‫או‬ ,‫ושפה‬‫עבודת‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בעזרת‬ -‫המסורתית‬ ‫הגבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫ושימור‬ ‫חיזור‬ ‫תוך‬ -‫התכנים‬ ‫הדיפת‬‫קהילה‬ ‫מכווצת‬ ‫גבולות‬"‫חלק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫תביני‬ ‫לא‬ . ‫הזמן‬ ‫כל‬ ,‫מחפש‬ ‫שאני‬ ‫לי‬ ‫להזכיר‬ ‫זה‬ ...‫מ‬ ‫חלק‬ ‫זה‬ ,‫לק‬ ‫שמרחתי‬ ‫רואה‬ ‫את‬‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שאני‬ ‫לי‬ ‫מזכיר‬ ,‫ממני‬ ‫חלק‬ ‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫עד‬ ‫זה‬ ‫שחור‬ ‫לק‬ ‫מסמן...לשים‬ ..‫אצלנו‬ ‫זה‬ .‫שלך‬ ‫מהעולם‬..‫המטרה‬ ‫על‬ ‫מתאמן‬ .‫בחיפוש‬‫שמעתי‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫הזו‬ ‫הטכניקה‬ ‫על‬‫בן‬ ,‫)בן‬ "‫מאוד‬ ‫ייחודי‬ ‫חזק...זה..זה‬ ‫לזה‬ ‫שנכנסים‬ ‫אלה‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ..‫עושים‬ ‫הרבה‬ ‫לא‬ ‫זה‬21‫של‬ ‫פגישה‬ ‫לפני‬ ,(‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬‫על‬ ‫שנשענת‬ ‫השמרנית‬ ‫שתפיסה‬ ‫מסתבר‬ ‫שכן‬ .‫ייחודי‬ ‫כה‬ ‫אינו‬ ‫למעשה‬ ,‫ייחודיותו‬ ‫את‬ ‫לסמן‬ ‫השואף‬ ‫זה‬ ‫צעיר‬) ‫פופולארית‬ ‫עדיין‬ ‫היא‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫כוחם‬Lingard & Douglas, 1999‫בכל‬ ,‫אותה‬ ‫המחזקים‬ ‫במסרים‬ ‫ונתמכת‬ (dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 7. 7. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫קהילה‬ ‫של‬ ‫ואיכותי‬ ‫ייחודי‬ ‫גבול‬ ‫חיזוק‬ ‫דרך‬ ‫תוקף‬ ‫מקבלת‬ ,‫החדשים‬ ‫התכנים‬ ‫את‬ ‫להדוף‬ ‫היכולת‬ .‫המדיה‬ ‫ביטויי‬.‫משלה‬ ‫וכללים‬ ‫התנהגות‬ ‫צופן‬ ‫בעלת‬ ‫מחויבת‬) ‫ווימר‬ ‫טוען‬ ,‫כיווץ‬ ‫או‬ ‫הרחבה‬ ‫בעזרת‬Wiemmer, 2008 a‫לגיטימציה‬ ,‫כוח‬ ‫להשיג‬ ‫הקהילה‬ ‫לחברי‬ ‫מתאפשר‬ (‫שאני‬ ‫המסרים‬ ‫ואת‬ ‫אותי‬ ‫להדוף‬ ‫הקהילה‬ ‫לחברי‬ ‫ניתן‬ ‫הרחבה‬ ‫בעזרת‬ .‫לעמדות‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫ונגישות‬ ,‫חברתית‬‫לקבוצה‬ ‫בשייכות‬ ‫שמגולמים‬ .‫ויוקרה‬ ‫כוח‬ ,‫למשאבים‬ ‫התחברות‬ ‫דרך‬ ‫שלי‬ ‫והסמכות‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫עימי‬ ‫מביאה‬.‫משותפים‬ ‫מאפיינים‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫אוניברסאלית‬ ‫עולמית‬ ‫כלל‬ ‫למסגרת‬ ‫או‬ ‫גדולה‬‫משליטת‬ ‫אפשרי‬ ‫שחרור‬ -‫בהם‬ ‫הגלומה‬ ‫ההצעה‬ ‫ואת‬ ‫התכנים‬ ‫את‬ ‫להדוף‬ ‫וניסיון‬ ‫גבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫שימור‬ ‫לצד‬‫אסטרטגיות‬ ‫שתי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫הגברים‬ ‫של‬ ‫בהתנהלותם‬ ‫רגע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫הדומיננטי‬ ‫הגברי‬ ‫הדימוי‬ ‫של‬ ‫מוחלטת‬‫עולם‬ ‫של‬ ‫ומחדש‬ ‫מיצוב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הגמוני‬ ‫הגברי‬ ‫הדימוי‬ ‫את‬ ‫לאתגר‬ ‫מנסות‬ ‫אלה‬ .‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫של‬ ‫נוספות‬"‫ש‬ ‫וקבעו‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫השחורים‬ ‫שעשו‬ ‫לתהליך‬ ‫בדומה‬ .‫הקיימת‬ ‫ההיררכיה‬ ‫אתגור‬ ‫ובעזרת‬ ,‫הערכים‬Blackis butiful‫מאוימת‬ ‫פחות‬ ‫שזהותם‬ ‫מי‬ ‫בקרב‬ ,‫גבולות‬ ‫וחציית‬ ‫ערעור‬ ‫של‬ ‫ומתנים‬ ‫משאים‬ ‫לזהות‬ ‫ניתן‬ ‫פה‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ,".‫החדשים‬ ‫מהתכנים‬‫ערכים‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫מיצוב‬ ‫לייצר‬ ‫בניסיון‬ ‫הגבריות‬ ‫מושג‬ ‫את‬ ‫לאתגר‬ ‫לצורך‬ ‫שנעתר‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬-‫בולטים‬‫דרך‬ ‫שאין‬ ‫מבין‬ ‫אני‬ .‫והספרים‬ ‫הפיקאפ‬ ‫בקורסי‬ ‫המנצחת‬ "‫ה"נוסחה‬ ‫אחרי‬ ‫בעבר‬ ‫ארוך‬ ‫מרדף‬ ‫..."אחרי‬...‫ובדרכו‬ ‫בעצמו‬ ‫אותה‬ ‫מוצא‬ ‫בתהליך‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫שאפשר‬ ‫משהו‬ ‫לא‬ ‫...זה‬ ,‫נכונה‬ ‫אחת‬‫שיש‬ ‫..גיליתי‬,‫המושלם‬ ‫לדבר‬ ‫אותן‬ ‫הופכים‬ ,‫מיוחד‬ ‫משהו‬ ‫כאל‬ ‫אליהן‬ ‫להתייחס‬ ,‫לבחורות‬ ‫מיוחד‬ ‫יחס‬ ‫לתת‬ ‫נטייה‬ ‫לנו‬‫שלמדתי‬ ‫להגיד‬ ‫אפשר‬ ...‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫מקום‬ ‫באותו‬ ‫עצמם‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫ומשאירים‬ ‫מאוד‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫להן‬ ‫מעלים‬‫ככה‬ ‫שלך‬ ‫לחברים‬ ‫מתייחס‬ ‫שאתה‬ ‫כמו‬ ‫אלא‬ ‫שלי‬ ‫לחברים‬ ‫נותן‬ ‫שאני‬ ‫מזה‬ ‫שונה‬ ‫יחס‬ ‫לבחורות‬ ‫לתת‬ ‫לא‬ ,‫עכשיו‬‫מה‬ (‫מיוחד‬ ‫טיפול‬ ‫שצריכות‬ ‫תינוקות‬ ‫כמו‬ ‫)ולא‬ ‫לידך‬ ‫בנוח‬ ‫להרגיש‬ ‫לבחורות‬ ‫גורם‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ,‫לנשים‬ ‫תתייחס‬,‫)דן‬ " ..‫נשים‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫משפר‬ ‫שמאוד‬25.(‫קורס‬ ‫לאחר‬ ‫משוב‬ -‫מכירות‬ ‫איש‬ ,‫מצוי‬ ‫שהוא‬ ‫ניכר‬ .‫מהמלכוד‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫לשחרר‬ ‫שמנסה‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫עימם‬ ‫ומנהל‬ -‫מהמסרים‬ ‫לחלק‬ ‫נעתר‬ ‫זה‬ ‫צעיר‬,‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫דרך‬ ‫למצוא‬ ‫מנסה‬ ‫שעדיין‬ ‫בקונספציה‬ ‫שבוי‬ ‫עוד‬ ‫הוא‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ .‫שונים‬ ‫שיחים‬ ‫שני‬ ‫בין‬.‫שונה‬ ‫ויחס‬ ‫שוויון‬ ,‫להדדיות‬ ‫לחתור‬ ‫מקום‬ ‫ויש‬ ,‫נכונה‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫הישנה‬ ‫שהדרך‬ ‫מבין‬ ‫הוא‬ ‫שני‬ ‫מצד‬-‫הישנה‬ ‫הגבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫את‬ ‫מאתגר‬ ‫ובכך‬ ,‫לו‬ ‫עזרה‬ ‫ולשתף‬ ‫לחשוף‬ ‫הלגיטימציה‬ ‫עצם‬ ‫כיצד‬ ‫מתאר‬ ‫זה‬ ‫צעיר‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 8. 8. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫היו‬ ‫יום‬ ‫אותו‬ ‫שעד‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫ושמע‬ ‫יד‬ ‫והושיט‬ ‫שבא‬ ‫קרוב‬ ‫חבר‬ ‫כמו‬ ‫בשבילי‬ ‫שהתהליך‬ ‫מרגיש‬ ‫"אני‬‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫אותם‬ ‫וריפאנו‬ ‫בהם‬ ‫טיפלנו‬ ‫הקורס‬ ‫ולאורך‬ ‫שהגלידו‬ ‫הפצעים‬ ‫את‬ ‫פתחנו‬ .‫בלב‬ ‫במרתפי‬ ‫מוחבאים‬,‫)ליאוניד‬ "‫בהחלמה‬ ‫וממשיכים‬ ‫התרפאו‬ ‫פצעים‬ ‫אותם‬ ‫הקורס‬ ‫אורך‬ ‫ולכל‬ ‫ורוך‬ ‫בעדינות‬24(‫מיקוד‬ ‫פגישת‬ ,. ‫שונה‬ ‫ערך‬ ‫עתה‬ ‫מקבל‬ ,‫גבריות‬ ‫כמפחית‬ ‫ונתפס‬ ‫הודחק‬ ‫שהוסתר‬ ‫מה‬ ‫וכל‬ ,‫לערך‬ ‫הופך‬ ‫השיתוף‬-‫שה‬ ‫"הבנתי‬male box,‫בציבור‬ ‫מגוחך‬ ‫להיראות‬ ‫פחד‬ ‫זה‬ ‫שלי‬ (‫ביוטיוב‬ ‫מוצגת‬ -‫פורטר‬ ‫טוני‬ ‫של‬ ‫טד‬ ‫)הרצאת‬‫ומאמץ‬ ‫הזמן‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫להשקיע‬ ‫חייב‬ ‫שאני‬ ,‫אחרים‬ ‫בעיני‬ ‫שלי‬ ‫החברתי‬ ‫הסטאטוס‬ ‫שירד‬ ,‫צחוק‬ ‫ממני‬ ‫שיעשו‬‫הזמן....בגלל‬ ‫כל‬ ‫וסקס‬ ‫חברה‬ ‫לי‬ ‫להיות‬ ‫שאמורה‬ ;‫לימודים‬ /‫בעבודה‬make box:‫הזדמנויות‬ ‫הרבה‬ ‫הפסדתי‬,‫מאחרים")חאלד‬ "‫טוב‬ ‫"פחות‬ ‫להיראות‬ ‫פחדתי‬ -‫התחרותיות‬ ‫בגלל‬24(‫ראיון‬ -‫מייצר‬ ‫ולכן‬ .‫נכונה‬ ‫גבריות‬ ‫של‬ ‫לציווי‬ ‫הופך‬ ‫הוא‬ ‫עתה‬ ‫נכון‬ ‫יותר‬ ,‫אפשרית‬ ‫מגבריות‬ ‫כחלק‬ ‫עתה‬ ‫נתפס‬ ‫השיתוף‬ ‫ערך‬.‫והשיחים‬ ‫הערכים‬ ‫בין‬ ‫מורכב‬ ‫דיאלוג‬ ‫של‬ ‫תחשה‬) ‫גבריות‬ ‫חוקרי‬ ‫של‬ ‫במאמר‬ ‫גם‬ ‫עולים‬ ‫חולשה‬ ‫להפגין‬ ‫והזכאות‬ ‫השיתוף‬Farell, Svoboda & Sterba, 2008,(‫שיוחסו‬ ‫וההתנהגויות‬ ‫רגשות‬ ‫לגברים‬ ‫לאפשר‬ ‫ברצון‬ ‫המתמקדת‬ ‫לגבריות‬ ‫אפשרות‬ ‫משורטטת‬ ‫כיצד‬ ‫המתארים‬‫הגבריות‬ ‫להם‬ ‫שמאפשרת‬ ‫הפריבילגיות‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫שיאלצו‬ ‫מבלי‬ ‫זאת‬ , ,‫אולם‬ .‫לנשים‬ ‫מסורתי‬ ‫באופן‬ ‫כה‬ ‫עד‬.‫ההגמונית‬- ‫שונה‬ ‫ויחס‬ ‫קשר‬ ‫מאפשר‬ ,‫זמנית‬ ‫ובו‬ ‫כמשחרר‬ ‫נתפס‬ ‫השיתוף‬‫מאמין‬ ‫לא‬ ‫פוחד...ואני‬ ‫אני‬ ‫ממה‬ ..‫לי‬ ‫פשוט‬ ‫לא‬ ‫כמה‬ ..‫לי‬ ‫קשה‬ ‫כמה‬ ‫להם‬ ‫סיפרתי‬ .‫חברים‬ ‫לשתף‬ ‫"התחלתי‬‫החברות‬ ‫גם‬ ‫ולכן‬ ,‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫הבנה‬ ‫ואי‬ ‫ניכור‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫יצר‬ ‫רק‬ ‫זה‬ !‫הזה‬ ‫זמן‬ ‫כל‬ ‫איתם‬ ‫סודי‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫שהייתי‬‫מולם‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫העלה‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫שצעד‬ ‫לי‬ ‫התברר‬ ‫ומיד‬ ...‫הסוף‬ ‫עד‬ ‫אמיתית‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫לפניי‬ ‫בינינו‬ ‫שהייתה‬‫דברים‬ ‫לי‬ ‫לספר‬ ‫להם‬ ‫גם‬ ‫שגרם‬ ,‫מטורף‬ ‫רגשי‬ ‫חיבור‬ ‫יצר‬ ‫זה‬ ‫כן‬ ‫...כמו‬ . ! ‫הזה‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫שחשבתי‬ ‫ממה‬ ‫)ההיפך‬‫בן‬ ,‫)יגאל‬ "‫מפיהם‬ ‫אותם‬ ‫שאשמע‬ ‫האמנתי‬ ‫ולא‬ ,‫עליהם‬ ‫חשבתי‬ ‫לא‬ ‫שבחיים‬29(‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ ,‫לא‬ ‫ופשוט‬ ‫ועברתי‬ ‫לי‬ ‫שקרו‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫תיק‬ ‫סחבתי‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ....‫ששותק‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫שגבר‬ ‫"...חשבתי‬‫בכיתה‬ ‫שם‬ ‫שישבנו‬ ‫הקורס‬ ‫במהלך‬ (‫קטנות‬ ‫תקלות‬ ‫אלא‬ ‫בעיות‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫פאסון‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫צריך‬ ‫גבר‬ ‫)כי‬ ‫דיברתי‬‫ואז‬ ‫משקולת‬ ‫ממנו‬ ‫ומוציא‬ ‫כובד‬ ‫מרוב‬ ‫להיעצר‬ ‫לי‬ ‫שגרם‬ ‫הזה‬ ‫התיק‬ ‫את‬ ‫לוקח‬ ‫שאני‬ ‫איך‬ ‫הרגשתי‬ ‫לדבר‬ ‫והתחלנו‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 9. 9. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies...‫הלאה‬ ‫לרוץ‬ ‫יכול‬ ‫שאני‬ ‫הרגשתי‬ ‫חופשי‬ ,‫קל‬ ‫להרגיש‬ ‫התחלתי‬ ‫שלב‬ ‫שבאיזשהו‬ ‫עד‬ ‫משקולת‬ ‫עוד‬"‫בן‬ ,‫)חנן‬24(‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ ‫לאחר‬ ‫ראיון‬ ,‫במקום‬ .‫ערך‬ ‫ומעלה‬ ,‫מקרב‬ ‫לתהליך‬ ‫להוביל‬ ‫מסתבר‬ ‫יכולה‬ ‫פגיעות‬ ‫ולהנכיח‬ ‫ולשתף‬ ‫לחשוף‬ ‫חברתית‬ ‫הרשאה‬‫קרבה‬ ‫יחסי‬ ‫לייצר‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫מבהירה‬ ‫והיא‬ .‫הגבריות‬ ‫מערך‬ ‫מפחיתה‬ ‫ולכן‬ ‫בנשיות‬ ‫שמחשידה‬ ‫תחושת‬ ‫לחזק‬.‫והדדיות‬) ‫וימר‬wimmer,2008 b‫או‬ .‫ההיררכי‬ ‫הסדר‬ ‫היפוך‬ ‫או‬ ‫שינוי‬ ‫דרך‬ ‫להתקיים‬ ‫יכול‬ ‫ההיררכיה‬ ‫אתגור‬ ‫כי‬ ‫מסביר‬ (.‫הנורמטיביות‬ ‫הגדרות‬ ‫של‬ ‫היפוך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫להוגנות‬ ‫פנייה‬ ‫דרך‬ ‫או‬ ,‫לשוויון‬ ‫דרישה‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫שתהליך‬ ‫כלומר‬‫אידיאולוגיות‬ ,‫תפיסות‬ ‫לשנות‬ ‫כדי‬ .‫כנה‬ ‫על‬ ‫מההיררכיה‬ ‫חלק‬ ‫השאיר‬ ,‫האתגור‬‫של‬ ‫האפשרות‬ ‫לצד‬ ,‫חברתי‬ ‫ומצב‬.‫מגוונות‬ ‫גבריויות‬ ‫שמקדמות‬ ‫פרקטיקות‬ ‫לגבש‬ ‫לשחרר‬ ‫עליהם‬ ,‫וחולשתם‬ ‫פגיעותם‬ ‫את‬ ‫ולחשוף‬ ‫לשתף‬ ‫גברים‬‫לבטא‬ ‫שעוזרת‬ ‫פרקטיקות‬ ‫גיבוש‬ ‫תוך‬ ,‫מסורתי‬ ‫גברי‬ ‫לדימוי‬ ‫מכבילה‬ ‫שחרור‬ ‫לקרא‬ ‫לתכנים‬ ‫היעתרות‬.‫הדימוי‬ ‫גבולות‬ ‫חציית‬ -‫שהודחקו‬ ‫אלמנטים‬‫כל‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לארגן‬ ‫מאפשרת‬ ‫אלא‬ ,‫גבריות‬ ‫של‬ ‫ישנות‬ ‫מתפיסות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫משחררת‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫לתכנים‬ ‫היעתרות‬,‫היררכיה‬ ‫אתגור‬ .‫הגבריות‬ ‫תפיסת‬ ‫מתוך‬ ‫ומעוצבים‬ ‫שמוגדרים‬ ‫התנהלות‬ ‫ופרקטיקות‬ ‫ערכים‬ ‫האמונות‬ ‫עולם‬‫כלל‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫מקדם‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ .‫נשים‬ ‫עם‬ ‫לקשר‬ ‫ביחס‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫זהותיים‬ ‫גבולות‬ ‫חציית‬ ‫מאפשר‬.‫הגברית‬ ‫זו‬ ‫לצד‬ ,‫הפרט‬ ‫זהות‬ ‫את‬ ‫שמרכיבים‬ ‫הערכים‬‫לעשן‬ ‫החברה‬ ‫עם‬ ‫מלשבת‬ ‫חוץ‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫עושה‬ ‫שלא‬ ‫ישראלי‬ ‫כגבר‬ ‫חי‬ ‫הייתי‬ ‫הקורס‬ ‫את‬ ‫שעברתי‬ ‫עד‬ "...‫להגשים‬ ‫ואפשר‬ .‫חיים‬ ‫עוד‬ ‫שיש‬ ‫גיליתי‬ ,‫חדשות‬ ‫בנות‬ ‫להכיר‬ ‫יוצאים‬ ‫בפעם‬ ‫פעם‬ ‫ומדי‬ ‫בסוני‬ ‫לשחק‬ ,‫נרגילה‬‫ובפשטות‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫מרגישים‬ ‫אחרים‬ ‫עצמך‬ ‫עם‬ ‫לך‬ ‫שטוב‬ ‫הרי‬ ‫כי‬ !‫הכוס‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫ממש‬ ‫שלנו‬ ‫התחביבים‬ ‫את‬‫אני‬ ‫שמזמן‬ ‫מגע‬ ‫קרב‬ ‫לחוג‬ ‫ונרשמתי‬ ‫הלכתי‬ ‫הקורס‬ ‫אחרי‬ ‫יום‬ ‫למשל‬ ."‫מיוחם‬ ‫"כלב‬ ‫כמו‬ ‫מסתובב‬ ‫לא‬ ‫אתה‬‫שהחיים‬ ‫מכיוון‬ ‫שאין‬ ‫בזמן‬ ‫גם‬ ‫חברה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫אחד‬ ‫כמו‬ ‫מסופק‬ ‫להרגיש‬ ‫המון‬ ‫עוזר‬ ‫גם‬ ‫הדבר‬ ...‫ודוחה‬ ‫דוחה‬‫בן‬ ,‫)רונן‬ "‫תוכן‬ ‫מלאי‬26(‫רשמית‬ ‫לא‬ ‫פגישה‬ ,‫כזה‬ .‫שונה‬ ‫ערכים‬ ‫עולם‬ ‫מחדש‬ ‫לעצמו‬ ‫מגדיר‬ ,‫החדשה‬ ‫הסדנה‬ ‫את‬ ‫שעבר‬ ‫צעיר‬ ‫שבו‬ ‫תהליך‬ ‫מציג‬ ‫זה‬ ‫ציטוט‬‫את‬ ‫להבנתו‬ ‫ביחס‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫אלטרנטיבה‬ ‫לו‬ ‫מציב‬ ‫אלא‬ ,"‫הישראלי‬ ‫"הגבר‬ ‫של‬ ‫עולמו‬ ‫את‬ ‫מעתה‬ ‫מבטא‬ ‫שפחות‬‫את‬ ‫למלא‬ ‫לו‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ .‫חייו‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫חוויה‬ ‫השפעת‬ ‫מידת‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫לנשים‬ ‫ביחס‬ ‫הפגומה‬ ‫גבריותו‬‫הגברית‬ ‫לצד‬ ,‫נוספת‬ ‫זהות‬ ‫ומתקף‬ ‫ערך‬ ‫תחושת‬ ‫לו‬ ‫שמעניק‬ ‫נוסף‬ ‫בתוכן‬ ‫חייו‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 10. 10. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫אתה‬ ‫כמה‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ,‫נשים‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫גבר‬ ,‫ברורים‬ ‫מאוד‬ ‫בגבולות‬ ‫גבר‬ ‫מהו‬ ‫אותנו‬ ‫לימדה‬ ‫..."החברה‬‫מביא‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫חכם‬ ,‫עשיר‬78‫אך‬ ‫דברים‬ ‫המון‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫חודש‬ ‫מידי‬ ‫שונות‬ ‫בחורות‬‫בשביל‬ ‫מטורף‬ ‫נשים‬ ‫צייד‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫שלו‬ ‫בדרכו‬ ‫גבר‬ ‫הוא‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫למדנו‬ ‫בתהליך‬ ...‫לא‬ ‫אתה‬ ‫גבר‬‫הכתבות‬ ‫שום‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫שלך‬ ‫בדרך‬ ‫גבר‬ ‫ולהקראות‬ ‫עצמך‬ ‫אתה‬ ‫פשוט‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫אלא‬ ‫גבר‬ ‫להיחשב‬‫בן‬ ,‫)דני‬ "‫לנו‬ ‫מציבה‬ ‫שלנו‬ ‫שהחברה‬28(‫רשמי‬ ‫לא‬ ‫למידה‬ ‫במפגש‬ ‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ –‫למה‬ ‫חדשה‬ ‫ומשמעות‬ ‫ערך‬ ‫נתינת‬ ‫תוך‬ ,‫הקיים‬ ‫ההיררכי‬ ‫מהסדר‬ ‫להתעלם‬ ‫הצעיר‬ ‫מתכוון‬ "‫הכתבות‬ ‫"ללא‬ ‫במושג‬‫תוך‬ ‫מחודשת‬ ‫הערכה‬ ‫מבטאת‬ ‫למעשה‬ ‫היא‬ ‫אולם‬ .‫כחתרנית‬ ‫זו‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫נראית‬ .‫ההגמוני‬ ‫בשיח‬ ‫כנחות‬ ‫שנתפס‬) ‫דימר‬ ‫מתיו‬ .‫ביקורתי‬ ‫באופן‬ ‫ערכים‬ ‫בחירה‬Diemer,2009‫במיוחד‬ ,‫פנימית‬ ‫הגדרה‬ ‫לעצמי‬ ‫ליצור‬ ‫שהיכולת‬ ‫טוען‬ (‫בידע‬ ‫שימוש‬ ‫דרך‬ ‫שמתממש‬ ‫תהליך‬ .‫משחרר‬ ‫תהליך‬ ‫היא‬ ,‫רב‬ ‫זמן‬ ‫הזולת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מתויג‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫חווה‬ ‫פרט‬ ‫אם‬.‫עצמו‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫בדרך‬ ‫מבחוץ‬ ‫ההגדרות‬ ‫עם‬ ‫מתמודד‬ ‫הוא‬ ‫כיצד‬ ‫מתאר‬ ,‫זה‬ ‫צעיר‬ .‫ביקורתי‬ ‫פוליטי‬ -‫סוציו‬.‫ובכלל‬ ‫הגברית‬ ‫זהותו‬ ‫גבולות‬ ‫את‬ ‫ולשרטט‬-‫הדומיננטיות‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫שלושת‬ ‫לסיכום‬‫את‬ ‫ומחייב‬ ,‫הקיים‬ ‫השדה‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫מערער‬ ,‫שונות‬ ‫בפרקטיקות‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫בהכרה‬ ‫לזכות‬ ‫גברים‬ ‫של‬ ‫הניסיון‬‫מתגלם‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫זה‬ ‫ניסיון‬ .‫עצמי‬ ‫וערך‬ ‫זהות‬ ‫כוח‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫שונות‬ ‫הבחנות‬ ‫ולייצר‬ ‫להמשיך‬ ‫כולם‬‫רפרטואר‬ ‫באיזה‬ ‫ולבחון‬ ,‫בשדה‬ ‫הכוח‬ ‫על‬ ‫המאבק‬ ‫את‬ ‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫לראות‬ ‫מאפשר‬ ,‫גבולות‬ ‫עבודת‬ ‫בתהליכי‬) ‫אלה‬ ‫הבחנות‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫הפרטים‬ ‫משתמשים‬ ,‫תרבותי‬Lamont,2002.(‫בטכניקות‬ ‫אימון‬ ‫בעזרת‬ ,‫ערך‬ ‫פחות‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫שחווה‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫גבריותו‬ ‫חיזוק‬ ‫שמטרתו‬ ‫מוכר‬ ‫מרחב‬ ‫מול‬ ‫ואל‬ ‫בתוך‬‫מהצעירים‬ ‫חלק‬ ‫עבור‬ ,‫האחרים‬ ‫תכניו‬ ‫על‬ ‫החדש‬ ‫הסדנאי‬ ‫התהליך‬ ‫נחווה‬ -‫נשים‬ ‫פיתוי‬‫ולכן‬ ‫מתייג‬ ‫מבנה‬ ‫כעוד‬‫לכיוון‬ ‫פוסעים‬ ,‫הסדנא‬ ‫לאחר‬ ‫נמצאו‬ ‫אף‬ ‫חלקם‬ .‫גבריותם‬ ‫את‬ ‫ולחזק‬ ‫לשמר‬ ‫נוסף‬ ‫בניסיון‬ ,‫ידם‬ ‫על‬ ‫נהדף‬‫עם‬ ‫מזיהוי‬ ‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫להתרחק‬ ‫כדי‬ .‫גבריות‬ ‫כמסמנת‬ ,‫יתר‬ ‫בכוחניות‬ ‫בהיאחזם‬ -‫יותר‬ ‫תוקפנית‬ ‫התנהלות‬.‫פגיעותם‬ ‫את‬ ‫שחושפים‬ ‫גברים‬ -‫המיעוט‬ ‫קבוצת‬‫לנהל‬ ‫להם‬ ‫שאפשרו‬ ‫בכך‬ .‫כמהפך‬ ‫נתפסו‬ ‫הסדנאי‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫התכנים‬ ‫הצעירים‬ ‫רוב‬ ‫שעבור‬ ,‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫למולם‬‫שנובעים‬ ‫והכאב‬ ‫הפגיעות‬ ‫את‬ ‫להנכיח‬ ‫ההסכמה‬ .‫להפציע‬ ‫אחרת‬ ‫להבנה‬ ‫דרך‬ ‫פינו‬ ‫הם‬ ,‫מרתק‬ ‫פנימי‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬‫חוויות‬ ‫ולחלוק‬ ,‫לשתף‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫אפשרו‬ ,‫חזק‬ ‫גבר‬ ‫להיות‬ -‫הלוחץ‬ ‫לדימוי‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫הצורך‬ ‫מתוך‬‫את‬ ‫לחשוף‬ ‫מתביישים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫ולכן‬ .‫כגברים‬ ‫ערכם‬ ‫להפחתת‬ ‫חשש‬ ‫כל‬ ‫בכך‬ ‫שאין‬ ‫להבין‬ ‫כך‬ ‫ומתוך‬ ,‫דומות‬.‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫וליכולת‬ ‫הזוגי‬ ‫לשטח‬ ‫קשור‬ ‫בהכרח‬ ‫אינו‬ ,‫מהקשיים‬ ‫ניכר‬ ‫שחלק‬ ‫מתברר‬ ‫וכך‬ .‫קשייהם‬dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554
 11. 11. ‫תחומיים‬ ‫בין‬ ‫ללימודים‬ ‫היחידה‬‫מגדר‬ ‫ללימודי‬ ‫התכנית‬‫יזרעאלי‬ ‫דפנה‬ ‫ע"ש‬ ‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬The Interdisciplinary StudiesUnitGender Studies ProgramThe Dafna Israeli Center for Gender and Womens Studies‫מתחילים‬ ‫הם‬ ,‫ראוי‬ ‫לא‬ ‫ועיקרון‬ ‫עולם‬ ‫בתפיסת‬ ‫אלא‬ ,‫במין‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫שלא‬ ‫להבין‬ ‫מצליחים‬ ‫אלה‬ ‫גברים‬ ‫כאשר‬‫של‬ ‫יותר‬ ‫עצמית‬ ‫להגדרה‬ ‫במסע‬ ‫להתחיל‬ ‫ידם‬ ‫לאל‬ ‫יש‬ ‫ואז‬ .‫ספק‬ ‫ומטיל‬ ‫שואל‬ ,‫מתנגד‬ ‫ביקורתי‬ ‫מבט‬ ‫מולו‬ ‫לפתח‬‫לקדם‬ ‫שיוכלו‬ ‫אלה‬ ‫הם‬ ‫ואולי‬ .‫גבריותם‬‫והמבני‬ ‫החברתי‬ ‫השוויון‬ ‫בחוסר‬ ‫הכרה‬ ‫מתוך‬ ,‫ובטוחה‬ ‫שוויונית‬ ‫חברה‬) ‫הצדדים‬ ‫בין‬Flood, 2011(dafna.center@gmail.com; www.genderst.com‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬‫טל‬ .‫גן‬ ‫רמת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬03-5318230.037384554

Views

Total views

1,403

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×