Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frecent

324 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frecent

 1. 1. ‫הסודית‬‫הנוסחה‬‫להכרויות‬‫בפייסבוק‬‫שתדע‬ ‫רוצות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫מה‬,‫המלא‬‫הספר‬‫אינו‬‫זהו‬-‫טעימה‬‫ספרון‬‫חלק‬‫רק‬‫שמכיל‬‫ספרון‬‫זהו‬‫אלא‬1‫מספר‬‫מפרק‬
 2. 2. ‫בפייסבוק‬ ‫להיכרויות‬ ‫השלם‬ ‫המדריך‬‫מבוא‬?‫פייסבוק‬ ‫למה‬‫עצות‬?‫בפייסבוק‬ ‫מגיבות‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫נשים‬ ‫למה‬‫תובנות‬‫בפייסבוק‬ ‫לשימוש‬ ‫עצות‬‫בפייסבוק‬ ‫אישי‬ ‫פרופיל‬‫שלך‬ ‫הפרופיל‬ ‫העמדת‬‫בסיסי‬ ‫מידע‬‫פרופיל‬‫בפייסבוק‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫התכתבות‬‫ראשונה‬ ‫הודעה‬‫תגובות‬‫טבעית‬ ‫תגובה‬‫חיובית‬ ‫תגובה‬‫שלילית‬ ‫תגובה‬‫לטלפון‬ ‫מעבר‬‫סיכום‬ ‫מילות‬
 3. 3. { 3 }.‫בהלם‬ ‫הייתי‬ ‫אני‬?‫אפשרי‬ ‫בכלל‬ ‫זה‬ ‫האם‬‫הבנתי‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫אבל‬ ,‫דייטים‬ ‫להמון‬ ‫יוצא‬ ‫אלי‬ ‫שלי‬ ‫שחבר‬ ‫ידעתי‬ ‫תמיד‬.‫זה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫הוא‬ ‫איך‬.‫בחיים‬ ‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫ראיתי‬ ‫לא‬‫ואז‬ ‫שעה‬ ‫לרבע‬ ‫שלו‬ ‫המחשב‬ ‫את‬ ‫עוזב‬ ‫אלי‬ ‫איך‬ :‫להאמין‬ ‫יכולתי‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬‫מהממות‬ ‫מבחורות‬ ‫בפייסבוק‬ ‫חדשות‬ ‫הודעות‬ 15 ‫רואה‬ ‫הוא‬ ,‫חוזר‬ ‫כשהוא‬.‫איתו‬ ‫להיפגש‬ ‫שרוצות‬‫חמש‬ ‫היו‬ ‫בפנים‬ .‫שלו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫הנכנס‬ ‫הדואר‬ ‫תיבת‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫הראה‬ ‫הוא‬.‫לתמונות‬ ‫חדשות‬ ‫תגובות‬ 3 ‫וגם‬ ‫פתח‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫שהוא‬ ‫חדשות‬ ‫הודעות‬ ‫עשרה‬‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מנשים‬ ‫הודעות‬ ‫הן‬ ‫האלו‬ ‫שההודעות‬ ‫חשבתי‬ ,‫סקפטי‬ ‫הייתי‬ ‫עדיין‬ ‫אני‬:‫הודעה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫הראה‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫בהלם‬ ‫הייתי‬ ‫אבל‬ ,‫להשיג‬ ‫הצליח‬‫מבוא‬?‫פייסבוק‬ ‫למה‬
 4. 4. { 4 }"‫חמישי‬ ‫ביום‬ ‫יכולה‬ ‫שאני‬ ‫"בוודאי‬?‫לך‬ ‫מתאים‬ ‫שלישי‬ ‫"יום‬"?‫בשבת‬ ‫שניפגש‬ ‫אומר‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ,‫ברביעי‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫"אני‬.‫בפייסבוק‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫להצלחה‬ ‫הסוד‬ ‫את‬ ‫גילה‬ ‫שהבחור‬ ‫ברור‬ ‫לי‬ ‫היה‬‫זה‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫אבל‬ ,‫בעבר‬ ‫האינטרנט‬ ‫דרך‬ ‫שהכרתי‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫להיפגש‬ ‫לי‬ ‫יצא‬‫על‬ ‫לי‬ ‫סיפר‬ ‫הוא‬ .‫ברצינות‬ ,‫הבחינות‬ ‫מכל‬ ‫שוות‬ ‫בחורות‬ ‫היו‬ ‫אלו‬ .‫ככה‬ ‫היה‬ ‫לא‬‫וכל‬ ,‫באינטרנט‬ ‫נשים‬ ‫מכירים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫להסתבך‬ ‫נוטים‬ ‫הגברים‬ ‫שרוב‬ ‫כך‬‫אותי‬ ‫שילמד‬ ‫רציתי‬ .‫פשוטים‬ ‫עקרונות‬ ‫כמה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לעבוד‬ ‫זה‬ ‫עושה‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬‫שתהיה‬ ‫רציתי‬ .‫קיד‬ ‫קראטה‬ ‫ואני‬ ‫מיאגי‬ ‫מאסטר‬ ‫שהוא‬ ‫כאילו‬ ,‫עושה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬.‫לו‬ ‫שיש‬ ‫ההצלחה‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫לי‬,‫מיד‬ ‫הגיעו‬ ‫לא‬ ‫התוצאות‬ .‫בפייסבוק‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫לנסות‬ ‫השראה‬ ‫בי‬ ‫עורר‬ ‫הוא‬‫אני‬ ‫גם‬ ,‫שלי‬ ‫ובהודעות‬ ‫בפרופיל‬ ‫העקרונות‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫יישמתי‬ ‫כאשר‬ ‫אבל‬‫שלא‬ ‫הדברים‬ ‫עם‬ ‫והפסקתי‬ ‫חדשים‬ ‫דברים‬ ‫ניסיתי‬ .‫נשים‬ ‫לפגוש‬ ‫התחלתי‬.)‫יותר‬ ‫אפילו‬ ‫(ואולי‬ ‫אלי‬ ‫כמו‬ ‫מצליח‬ ‫להיות‬ ‫הפכתי‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫שבסופו‬ ‫עד‬ ‫עובדים‬!‫קל‬ ‫ממש‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ .‫מדהימות‬ ‫נשים‬ ‫המון‬ ‫להכיר‬ ‫תוכל‬ ‫אתה‬ ‫גם‬ ‫בקרוב‬.‫מקבל‬ ‫שאני‬ ‫ההודעות‬ ‫כל‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫יכולתי‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬ ‫שלב‬ ‫באיזשהו‬‫בי‬ ‫התאהבו‬ ‫פשוט‬ ‫הבנות‬ ‫כי‬ ,‫שמנמן‬ ‫קצת‬ ‫שאני‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫שזה‬ ‫גיליתי‬.‫החיצוני‬ ‫המראה‬ ‫לפי‬ ‫אותי‬ ‫שפטו‬ ‫ולא‬ ‫בנאדם‬ ‫בתור‬ ‫שאני‬ ‫מי‬ ‫בזכות‬‫שונים‬ ‫ממקומות‬ ‫טסות‬ ‫נשים‬ ‫שבו‬ ‫במצב‬ ‫אני‬ ‫היום‬ .‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫היה‬ ‫זה‬
 5. 5. { 5 }‫מדהימות‬ ‫נשים‬ ,‫להכיר‬ ‫ממשיך‬ ‫ואני‬ ,‫הכרתי‬ .‫אותי‬ ‫ולפגוש‬ ‫לבוא‬ ‫כדי‬ ‫בעולם‬‫ולא‬ ‫מטורפות‬ ‫להרפתקאות‬ ‫אותי‬ ‫הובילו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫ההכרויות‬ .‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬‫טיסה‬ ‫כרטיסי‬ ‫לי‬ ‫קנתה‬ ‫במוסקבה‬ ‫שמישהי‬ ‫מקרה‬ ‫היה‬ .‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫צפויות‬‫איתן‬ ‫לי‬ ‫שהיו‬ ‫נשים‬ 2 ‫גם‬ ‫פגשתי‬ .‫אותה‬ ‫ולפגוש‬ ‫אליה‬ ‫לטוס‬ ‫יוכל‬ ‫שאני‬ ‫כדי‬ ‫רק‬.‫רציניות‬ ‫יחסים‬ ‫במערכות‬:‫אזהרה‬‫נא‬ ,‫עוצמתיות‬ ‫מאוד‬ ‫הן‬ ‫זה‬ ‫בספר‬ ‫שתלמד‬ ‫השיטות‬‫תשתמש‬ ‫ואל‬ ‫מוסרית‬ ‫ובצורה‬ ‫בזהירות‬ ‫בהן‬ ‫השתמש‬‫או‬ ‫מינית‬ ‫נשים‬ ‫לנצל‬ ‫כדי‬ ‫הללו‬ ‫המתקדמות‬ ‫בשיטות‬!‫בהן‬ ‫לפגוע‬‫שנשים‬ ‫לכך‬ ‫לגרום‬ ‫איך‬ ‫תלמד‬ ‫אתה‬ ‫הזמן‬ ‫עם‬ .‫סטטיסטיקה‬ ‫של‬ ‫משחק‬ ‫זהו‬‫היא‬ ‫בפייסבוק‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫היכרויות‬ .‫אותך‬ ‫לפגוש‬ ‫וירצו‬ ‫אותך‬ ‫לקבל‬ ‫מוכנות‬ ‫יהיו‬‫האמיתיים‬ ‫בחיים‬ ‫יפות‬ ‫נשים‬ ‫יותר‬ ‫להכיר‬ ‫לך‬ ‫יאפשר‬ ‫זה‬ .‫שלך‬ ‫לחיים‬ ‫תוספת‬‫מדהימות‬ ‫נשים‬ ‫המון‬ ‫שיש‬ ‫וההרגשה‬ ‫(הידיעה‬ ‫השפע‬ ‫גישת‬ ‫את‬ ‫ולבנות‬.)‫אחת‬ ‫מישהי‬ ‫בגלל‬ ‫להלחץ‬ ‫צורך‬ ‫לך‬ ‫ואין‬ ‫להכיר‬ ‫יכול‬ ‫שאתה‬ ‫בעולם‬‫המון‬ ‫הכרתי‬ ‫אני‬ .‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫מעולה‬ ‫דרך‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫הוא‬ ‫בפייסבוק‬ ‫שימוש‬‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫להרחיב‬ ‫גם‬ ‫לי‬ ‫אפשר‬ ‫זה‬ .‫הפייסבוק‬ ‫בעזרת‬ ‫מדהימות‬ ‫נשים‬‫לך‬ ‫שיסביר‬ ‫ומפורט‬ ‫שלם‬ ‫מדריך‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הספר‬ .‫שלי‬ ‫הידידות‬ ‫מעגל‬ ‫את‬‫לאחר‬ ‫נכתב‬ ‫הוא‬ .‫הפייסבוק‬ ‫בעזרת‬ ‫נשים‬ ‫אליך‬ ‫ולמשוך‬ ‫להכיר‬ ‫איך‬ ‫בדיוק‬.‫משנתיים‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫וטעיה‬ ‫ניסוי‬,‫בפייסבוק‬ ‫איכותיות‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫כדי‬ ‫המנצחת‬ ‫הגישה‬ ‫מה‬ ‫תקרא‬ ‫אתה‬ ‫בספר‬‫דרך‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫וממשיכים‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫שמכירים‬ ‫מהאנשים‬ ‫ותלמד‬‫השנתיים‬ ‫במהלך‬ ‫שלמדתי‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫איתך‬ ‫אחלוק‬ ‫אני‬ .‫יום‬ ‫כל‬ ‫הפייסבוק‬‫התובנות‬ ‫הן‬ ‫אלו‬ .‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫נשים‬ ‫ולפתות‬ ‫ולמשוך‬ ‫לפגוש‬ ‫איך‬ :‫האחרונות‬‫שלך‬ ‫להצלחה‬ ‫הזה‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫מקדיש‬ ‫אני‬ .‫אליך‬ ‫מעביר‬ ‫שאני‬ ‫שלי‬ ‫האישיות‬.‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫באמת‬ ‫ואיכותיות‬ ‫מדהימות‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫בהיכרות‬‫ין‬‫ג‬‫ס‬‫סטס‬
 6. 6. { 6 }?‫פייסבוק‬ ‫למה‬40‫מ־‬ ‫יותר‬ ‫מקבלות‬ ‫בחורות‬ ,Loveme ‫או‬ ‫הכרויות‬ ‫אתר‬ ‫כמו‬ ‫היכרויות‬ ‫באתרי‬‫הבחורים‬ ‫אותם‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬ .‫ונואשים‬ ‫תלותיים‬ ‫מבחורים‬ ‫ביום‬ ‫הודעות‬‫לחשוב‬ ‫נוטות‬ ‫הבחורות‬ ‫כי‬ ,‫לכולנו‬ ‫להרוס‬ ‫פשוט‬ ‫יכולים‬ ‫והנואשים‬ ‫התלותיים‬‫של‬ ‫קטגוריה‬ ‫לאותה‬ ‫שייך‬ ‫האלה‬ ‫באתרים‬ ‫אליהן‬ ‫שפונה‬ ‫אחר‬ ‫בחור‬ ‫שכל‬.‫ונואשות‬ ‫תלותיות‬‫של‬ ‫המוחלט‬ ‫רובן‬ ‫אבל‬ ,‫האלה‬ ‫באתרים‬ ‫איכותיות‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬‫לוקחות‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ,‫יומיומי‬ ‫באופן‬ ‫בהודעות‬ ‫מופגזות‬ ‫פשוט‬ ,‫האלה‬ ‫באתרים‬ ‫הנשים‬‫האלה‬ ‫לאתרים‬ ‫נרשמות‬ ‫וחלקן‬ ,‫ברצינות‬ ‫להן‬ ‫שולחים‬ ‫שגברים‬ ‫ההודעות‬ ‫את‬.‫לאגו‬ ‫חיזוק‬ ‫לקבל‬ ‫בשביל‬ ‫רק‬‫ההיכרויות‬ ‫בתחום‬ ‫בעולם‬ ‫הטובים‬ ‫האמנים‬ ‫ושל‬ ‫שלי‬ ‫האישי‬ ‫הניסיון‬ ‫סמך‬ ‫על‬‫ביותר‬ ‫הקלה‬ ‫הדרך‬ ,‫באינטרנט‬ ‫היכרויות‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫סיפרו‬ ‫שנשים‬ ‫ומה‬ ,‫באינטרנט‬‫פייסבוק‬ ,‫(מקושרים‬ ‫חינמיים‬ ‫אתרים‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫האינטרנט‬ ‫דרך‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬‫היכרויות‬ ‫באתרי‬ ‫למצוא‬ ‫מקווה‬ ‫שאתה‬ ‫האיכותיות‬ ‫הנשים‬ ‫אותן‬ ‫למעשה‬ .)‫וכו‬.‫בפייסבוק‬ ‫גם‬ ‫נמצאות‬
 7. 7. { 7 }‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫ניסיתי‬ ‫כאשר‬ ‫בעבר‬ ‫איתה‬ ‫להתמודד‬ ‫שנאלצתי‬ ‫הכואבת‬ ‫האמת‬‫שגברים‬ ‫ההודעות‬ ‫את‬ ‫לוקחת‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫הנשים‬ ‫שרוב‬ ‫היא‬ ‫היכרויות‬ ‫באתרי‬‫דרך‬ ‫גבר‬ ‫להכיר‬ ‫מצפות‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫הן‬ ,‫למעשה‬ .‫רציני‬ ‫באופן‬ ‫להן‬ ‫שולחים‬.‫האלה‬ ‫האתרים‬‫הגברים‬ ‫אותם‬ ‫נואשים‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫מרכלות‬ ‫היו‬ ‫שלי‬ ‫וידידות‬ ‫חברות‬ ‫איך‬ ‫זוכר‬ ‫אני‬‫מספיק‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ,‫זה‬ ‫כל‬ ‫למרות‬ .‫ההיכרויות‬ ‫באתרי‬ ‫אותן‬ ‫להשיג‬ ‫שניסו‬‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫להצליח‬ ‫ונחוש‬ ‫אובססיבי‬ ‫נהייתי‬ .‫המוטיבציה‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫להוריד‬ ‫כדי‬.‫בקלות‬ ‫לוותר‬ ‫מוכן‬ ‫הייתי‬ ‫ולא‬ ,‫היכרויות‬ ‫אתרי‬ ‫דרך‬‫שעבדו‬ ‫אלו‬ ‫היו‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫איתי‬ ‫להיפגש‬ ‫מוכנות‬ ‫שהיו‬ ‫היחידות‬ ‫הבחורות‬‫להן‬ ‫שהיו‬ ‫בנות‬ ,‫עצמן‬ ‫בשביל‬ ‫ביום‬ ‫זמן‬ ‫להן‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ‫מאוחרות‬ ‫לילה‬ ‫משמרות‬‫להיכנס‬ ‫שרצו‬ ‫משוגעות‬ ‫בחורות‬ ,‫בהם‬ ‫לטפל‬ ‫כדי‬ ‫בבית‬ ‫תקועות‬ ‫והיו‬ ‫ילדים‬‫היה‬ ‫שלא‬ ‫חברה‬ ‫חסרות‬ ‫ובחורות‬ ‫נפגשנו‬ ‫שבכלל‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫רציני‬ ‫לקשר‬ ‫איתי‬.‫חברים‬ ‫להן‬‫התחלתי‬ ,‫ההיכרויות‬ ‫באתרי‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫ניסיתי‬ ‫שבה‬ ‫התקופה‬ ‫באותה‬ ‫בערך‬‫מגיעות‬ ‫שלי‬ ‫ההצלחות‬ ‫שרוב‬ ‫ראיתי‬ .‫ובמקושרים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫להשתמש‬ ‫גם‬‫נשים‬ ‫עם‬ ‫דייטים‬ ‫לכמה‬ ‫יצאתי‬ .‫מהמקושרים‬ ‫מעט‬ ‫וממש‬ ,‫מהפייסבוק‬ ‫דווקא‬
 8. 8. { 8 }‫לא‬ ‫ההיכרויות‬ ‫ומאתרי‬ ,‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שהכרתי‬ ‫ואיכותיות‬ ‫יפות‬ ‫ממש‬.‫כלום‬ ‫לי‬ ‫יצא‬‫להיכרויות‬ ‫בנוגע‬ ‫דעתה‬ ‫את‬ ‫פוגש‬ ‫שאני‬ ‫אישה‬ ‫כל‬ ‫אשאל‬ ‫שאני‬ ‫החלטתי‬‫מהסיבה‬ ‫ההיכרויות‬ ‫אתרי‬ ‫את‬ ‫אוהבות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫אמרו‬ ‫הבנות‬ ‫רוב‬ .‫באינטרנט‬‫לי‬ ‫ספרו‬ ‫אחרות‬ ‫בנות‬ .‫בהודעות‬ ‫אותן‬ ‫מפגיזים‬ ‫ונואשים‬ ‫מוזרים‬ ‫גברים‬ ‫שמלא‬‫וכל‬ ‫עצמית‬ ‫הערכה‬ ‫חוסר‬ ‫עם‬ ‫בחורות‬ ‫הן‬ ‫היכרויות‬ ‫לאתרי‬ ‫שנרשמות‬ ‫שאלה‬.‫האגו‬ ‫את‬ ‫לעצמן‬ ‫לחזק‬ ‫הוא‬ ‫שלהן‬ ‫הצורך‬‫תלותיים‬ ‫גברים‬ ‫הם‬ ‫ההיכרויות‬ ‫באתרי‬ ‫שנמצאים‬ ‫שהגברים‬ ‫יודעות‬ ‫נשים‬‫אנשים‬ ‫בתור‬ ‫שידועים‬ ‫הפייסבוק‬ ‫באתרי‬ ‫האנשים‬ ‫לעומת‬ ,‫חיים‬ ‫וחסרי‬‫הרשומים‬ ‫הגברים‬ .‫חיים‬ ‫כיף‬ ‫ועושים‬ ‫אנשים‬ ‫הרבה‬ ‫שמכירים‬ ‫חברותיים‬‫שנואשים‬ ‫כגברים‬ ‫נתפסים‬ ‫לבחורות‬ ‫הודעות‬ ‫לשלוח‬ ‫ומנסים‬ ‫היכרויות‬ ‫לאתרי‬‫נידית‬ ,‫תלותית‬ ‫היא‬ ‫ההכרויות‬ ‫באתרי‬ ‫הגברים‬ ‫של‬ ‫ההתנהלות‬ .‫אהבה‬ ‫למצוא‬.‫הבחורות‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫וזה‬ ‫שפע‬ ‫וחסרת‬ ,)needy(‫והדייטינג‬ ‫ההכרות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫שלוקחים‬ ‫הבחורים‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫מעדיפות‬ ‫נשים‬‫היא‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫גבר‬ ‫מכירה‬ ‫אישה‬ ‫כאשר‬ .‫הרצינות‬ ‫בשיא‬ ‫ולא‬ ‫בקלילות‬‫מעניינים‬ ‫חיים‬ ‫וחי‬ ‫קליל‬ ,‫חברותי‬ ,‫חיובי‬ ‫יותר‬ ‫שהוא‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫חושבת‬‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫היא‬ ‫הפייסבוק‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫שהמטרה‬ ‫הפשוטה‬ ‫מהסיבה‬.‫חדשים‬ ‫אנשים‬ ‫ולהכיר‬ ‫שלך‬ ‫החברים‬ ‫עם‬‫להכיר‬ ‫למה‬ ,‫איתן‬ ‫ויצאתי‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫שהכרתי‬ ‫הנשים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שאלתי‬‫אמרו‬ ‫הן‬ .‫היכרויות‬ ‫באתרי‬ ‫אותי‬ ‫מלהכיר‬ ‫שונה‬ ‫היה‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫אותי‬‫באתר‬ ‫בהודעות‬ ‫שמפגיז‬ ‫ותלותי‬ ‫מוזר‬ ‫בחור‬ ‫הייתי‬ ‫שלא‬ ‫היה‬ ‫שההבדל‬ ‫לי‬,‫פיקח‬ ,‫שנון‬ ‫בחור‬ ‫שאני‬ ‫הקצרות‬ ‫ומהשיחות‬ ‫מהפרופיל‬ ‫הבינו‬ ‫הן‬ .‫היכרויות‬‫בפייסבוק‬ ‫הכירו‬ ‫שהן‬ ‫גבר‬ ‫לפגוש‬ ‫מוזר‬ ‫שזה‬ ‫הרגישו‬ ‫לא‬ ‫הן‬ .‫ומעניין‬ ‫סקסי‬‫סיפורים‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫לי‬ ‫סיפרו‬ ‫הן‬ .‫היכרויות‬ ‫מאתר‬ ‫בחור‬ ‫לפגוש‬ ‫מוזר‬ ‫כן‬ ‫זה‬ ‫אבל‬‫מאתרי‬ ‫בחורים‬ ‫עם‬ ‫שלהן‬ ‫ולחברות‬ ‫להן‬ ‫שהיו‬ ‫ומוזרים‬ ‫כושלים‬ ‫דייטים‬ ‫על‬.‫היכרויות‬‫מהעבר‬ ‫זוועה‬ ‫סיפורי‬‫באתר‬ ‫מישהי‬ ‫שפגשתי‬ ‫אחרי‬ ‫היכרויות‬ ‫באתרי‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫הפסקתי‬ ‫אני‬‫דיברתי‬ ,‫היכרויות‬ ‫מאתר‬ ‫מישהי‬ ‫שפגשתי‬ ‫האחרונה‬ ‫הפעם‬ .‫פופולארי‬ ‫מאוד‬
 9. 9. { 9 }‫שהיא‬ ‫הזמן‬ ‫בכל‬ .‫סרט‬ ‫שנראה‬ ‫והחלטנו‬ ‫הביתה‬ ‫אליי‬ ‫לבוא‬ ‫רצתה‬ ‫והיא‬ ‫איתה‬‫החליטה‬ ‫היא‬ ,‫נגמר‬ ‫שהסרט‬ ‫אחרי‬ .‫איתי‬ ‫דיברה‬ ‫בקושי‬ ‫היא‬ ‫אצלי‬ ‫הייתה‬‫ורצתה‬ ‫אליו‬ ‫נמשכה‬ ‫שהיא‬ ‫וכמה‬ ,‫שלה‬ ‫ידידה‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫לספר‬ ‫מגניב‬ ‫שיהיה‬.‫איתו‬ ‫לשכב‬‫השתנה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ‫לחלוטין‬ ‫שפויה‬ ‫שנראתה‬ ‫מישהי‬ ‫שפגשתי‬ ‫אחר‬ ‫מקרה‬ ‫היה‬‫היא‬ ‫ואז‬ ‫הסקס‬ ‫לפני‬ ‫שנייה‬ ‫היינו‬ .‫הבגדים‬ ‫את‬ ‫לה‬ ‫שהורדתי‬ ‫אחרי‬ ‫מיד‬‫לי‬ ‫סיפרה‬ ‫היא‬ .‫בחזרה‬ ‫אותם‬ ‫וללבוש‬ ‫שלה‬ ‫הבגדים‬ ‫את‬ ‫לאסוף‬ ‫התחילה‬‫הגוף‬ ‫לגבי‬ ‫בטוחה‬ ‫לא‬ ‫מרגישה‬ ‫שהיא‬ ‫בגלל‬ ‫עירומה‬ ‫מלהיות‬ ‫פוביה‬ ‫לה‬ ‫שיש‬‫״אני‬ ,‫ומלמלה‬ ‫המראה‬ ‫על‬ ‫הסתכלה‬ ,‫המיטה‬ ‫קצה‬ ‫על‬ ‫התיישבה‬ ‫היא‬ .‫שלה‬"...‫מכוערת‬ ‫כזאת‬‫שירלי‬ ‫הגיעה‬ ‫ואז‬‫והתחלתי‬ ,‫היכרויות‬ ‫באתרי‬ ‫שהכרתי‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫לדייטים‬ ‫לצאת‬ ‫לי‬ ‫נמאס‬‫שהכרתי‬ ‫איכותיות‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫טובים‬ ‫ודייטים‬ ‫הצלחות‬ ‫יותר‬ ‫לקבל‬‫בעבר‬ ‫לי‬ ‫שהיו‬ ‫הניסיונות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לחלוטין‬ ‫לוותר‬ ‫מוכן‬ ‫הייתי‬ .‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬‫למרות‬ .‫שם‬ ‫לי‬ ‫שהיו‬ ‫הפרופילים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מחקתי‬ ‫ופשוט‬ ,‫היכרויות‬ ‫באתרי‬‫שרצתה‬ ‫הכרויות‬ ‫מאתר‬ ‫אחת‬ ‫מישהי‬ ‫הייתה‬ ‫הכול‬ ‫את‬ ‫שמחקתי‬ ‫שלפני‬.‫צאנס‬ ‫לה‬ ‫לתת‬ ‫נכון‬ ‫שיהיה‬ ‫והחלטתי‬ ‫איתי‬ ‫להיפגש‬‫סרט‬ ‫ואת‬ ‫שחור‬ ‫ללבוש‬ ‫שאהבה‬ ‫טיפוסית‬ ‫גותית‬ ‫בחורה‬ ‫הייתה‬ ‫שירלי‬‫לבחורות‬ ‫מיוחדת‬ ‫חיבה‬ ‫יש‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫לי‬ ."‫"דמדומים‬ ‫המעצבן‬ ‫הערפדים‬‫מהעובדה‬ ‫להתעלם‬ ‫כדי‬ ‫מספיק‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫מבחינתי‬ ,‫קעקועים‬ ‫עם‬ ‫גותיות‬.‫משוגעת‬ ‫די‬ ‫שהיא‬‫זה‬ .‫אלם‬ ‫ברחוב‬ ‫סיוט‬ ,DVD ‫סרט‬ ‫איתה‬ ‫הביאה‬ ‫היא‬ ,‫בבית‬ ‫אצלי‬ ‫נפגשנו‬.‫הפנוי‬ ‫בזמנה‬ ‫אימה‬ ‫סרטי‬ ‫לראות‬ ‫אהבה‬ ‫פשוט‬ ‫היא‬ ,‫אותי‬ ‫הפתיע‬‫הסיגריה‬ ‫על‬ ‫הפילטר‬ ‫עם‬ ‫שיחקה‬ ‫היא‬ .‫אותה‬ ‫והדליקה‬ ‫סיגריה‬ ‫הוציאה‬ ‫היא‬‫הולכת‬ ‫שהיא‬ ‫ואמרה‬ ‫תשוקתי‬ ‫במבט‬ ‫עליי‬ ‫הסתכלה‬ ‫היא‬ .‫שלה‬ ‫השפתיים‬ ‫בין‬.‫הסיגריה‬ ‫עם‬ ‫עושה‬ ‫שהיא‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬ ‫אותי‬ ‫לענג‬‫כל‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫באוזני‬ ‫לחשה‬ ‫היא‬ .‫להתנשק‬ ‫והתחלנו‬ ‫בטירוף‬ ‫אותי‬ ‫הדליק‬ ‫זה‬‫היא‬ .‫כאב‬ ‫זה‬ ‫אותה‬ ‫מדליק‬ ‫שהכי‬ ‫ושהדבר‬ ,‫אותה‬ ‫מחרמנים‬ ‫שהכי‬ ‫הדברים‬‫להגיד‬ ‫המשיכה‬ ‫היא‬ .‫רע‬ ‫בחור‬ ‫שאני‬ ‫חשבה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫כאב‬ ‫לי‬ ‫להראות‬ ‫רצתה‬
 10. 10. { 10 }‫שהייתי‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לסבול‬ ‫לי‬ ‫ולגרום‬ ‫כאב‬ ‫לי‬ ‫להראות‬ ‫עומדת‬ ‫שהיא‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫לי‬‫היא‬ ,‫לי‬ ‫לעשות‬ ‫עומדת‬ ‫שהיא‬ ‫הקינקיים‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חשבתי‬ .‫רע‬ ‫ילד‬‫הצוואר‬ ‫את‬ ‫לנשוך‬ ‫הולכת‬ ‫היא‬ ‫איך‬ ‫חשבתי‬ .‫ומפתה‬ ‫נמרצת‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הייתה‬‫העיניים‬ ‫לתוך‬ ‫עמוק‬ ‫לי‬ ‫הסתכלה‬ ‫היא‬ .‫בסגנון‬ ‫משהו‬ ‫או‬ ‫ערפדית‬ ‫כמו‬ ‫שלי‬".‫מניאק‬ ‫חתיכת‬ ‫יא‬ ‫לצרוח‬ ‫לך‬ ‫לגרום‬ ‫רוצה‬ ‫"אני‬ :‫ואמרה‬!‫זה‬ ‫את‬ ‫"תעשי‬ ,‫עוד‬ ‫בה‬ ‫דחקתי‬ ‫רק‬ ‫ואני‬ ,‫חרמנית‬ ‫ממש‬ ‫להיות‬ ‫התחילה‬ ‫היא‬...‫ואז‬ ."!‫יודעת‬ ‫שאת‬ ‫כמו‬ ‫כאב‬ ‫לי‬ ‫תראי‬.‫שלי‬ ‫היד‬ ‫על‬ ‫אותה‬ ‫וכיבתה‬ ‫שלה‬ ‫הדלוקה‬ ‫הסיגריה‬ ‫את‬ ‫לקחה‬ ‫היא‬.‫כאב‬ ‫זה‬!‫בחיים‬ ‫לי‬ ‫שרף‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫ששום‬ ‫כמו‬ ‫לי‬ ‫שרף‬ ‫זה‬"?‫לך‬ ‫מכאיבה‬ ‫שאני‬ ‫אוהב‬ ‫אתה‬ ?‫מותק‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫"אתה‬.‫בזעם‬ ‫עזבה‬ ‫היא‬ .‫שלי‬ ‫מהבית‬ ‫ותעוף‬ ‫שלה‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫שתיקח‬ ‫לה‬ ‫אמרתי‬‫עוזב‬ ‫שאני‬ ‫החלטתי‬ ‫הזה‬ ‫המקרה‬ ‫אחרי‬ .‫לעולם‬ ‫יותר‬ ‫אותה‬ ‫ראיתי‬ ‫לא‬ ‫מאז‬.‫בפייסבוק‬ ‫שלי‬ ‫המיומנויות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫וממשיך‬ ,‫ההיכרויות‬ ‫אתרי‬ ‫את‬ ‫סופית‬‫וכיפיים‬ ‫חברתיים‬ ‫בחורים‬ ‫בשביל‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫היכרויות‬ ‫שאתרי‬ ‫למסקנה‬ ‫הגעתי‬‫עבור‬ ‫נועדו‬ ‫הכרויות‬ ‫אתרי‬ .‫איכותיות‬ ‫בחורות‬ ‫של‬ ‫שפע‬ ‫שמחפשים‬ ,‫כמוני‬.‫חיים‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫אנשים‬‫אתה‬ ,‫המושלמת‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫מחפש‬ ‫ואתה‬ ‫מבוגר‬ ‫בחור‬ ‫אתה‬ ‫אם‬‫ואתה‬ ‫כמוני‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ .‫ההיכרויות‬ ‫באתרי‬ ‫לך‬ ‫שתתאים‬ ‫מישהי‬ ‫למצוא‬ ‫יכול‬.‫בשבילך‬ ‫המושלם‬ ‫המקום‬ ‫הוא‬ ‫הפייסבוק‬ ‫אז‬ ,‫איכותיות‬ ‫נשים‬ ‫המון‬ ‫להכיר‬ ‫רוצה‬‫גברים‬ ‫בישראל‬ ‫הנפוצה‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫להיות‬ ‫הפכה‬ ‫מקושרים‬ ‫כאשר‬.‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫איכותיות‬ ‫בחורות‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ‫נפגשים‬ ‫שהם‬ ‫לי‬ ‫לדווח‬ ‫החלו‬‫לאתרי‬ ‫להירשם‬ ‫יותר‬ ‫צריך‬ ‫שלא‬ ‫בגלל‬ ,‫חינמי‬ ‫היכרויות‬ ‫אתר‬ ‫כמו‬ ‫נהיה‬ ‫"זה‬‫דרך‬ ‫בנות‬ ‫להכיר‬ ‫דרך‬ ‫התגלתה‬ .‫מוזרות‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫כדי‬ ‫בתשלום‬ ‫היכרויות‬‫דרור‬ – ".‫ובחינם‬ ‫תוצאות‬ ‫ויותר‬ ‫מאמץ‬ ‫בפחות‬ ‫האינטרנט‬,‫בעבר‬ ‫משם‬ ‫חמודות‬ ‫בנות‬ ‫עם‬ ‫ויצאתי‬ ‫במקושרים‬ ‫השתמשתי‬ ‫שגם‬ ‫למרות‬.‫סיבות‬ ‫מכמה‬ ‫יעיל‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ ‫שהפייסבוק‬ ‫החלטתי‬
 11. 11. { 11 }‫ביותר‬ ‫הפעילה‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫היא‬ ‫פייסבוק‬ ‫כיום‬ - ‫פעיל‬ ‫יותר‬‫רשת‬ ‫מבכל‬ ‫משתמשים‬ ‫יותר‬ ‫בפייסבוק‬ ‫יש‬ .‫בישראל‬ ‫וגם‬ ‫בעולם‬.‫ואיכותיות‬ ‫חכמות‬ ‫יפות‬ ‫נשים‬ ‫מלא‬ ‫והוא‬ ‫אחרת‬ ‫חברתית‬‫מקום‬ ‫מכל‬ ‫הודעות‬ ‫ולבדוק‬ ‫לשלוח‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ - ‫שימושי‬ ‫יותר‬‫שיעניינו‬ ‫סטאטוסים‬ ‫לעדכן‬ ‫יכול‬ ‫גם‬ ‫אני‬ .‫שלך‬ ‫הפלאפון‬ ‫בעזרת‬.‫אליך‬ ‫אותם‬ ‫וימשכו‬ ‫אנשים‬‫יותר‬ ‫איתך‬ ‫תרגיש‬ ‫האישה‬ ‫אישי‬ ‫יותר‬ ‫שזה‬ ‫מכיוון‬ - ‫אישי‬ ‫יותר‬‫לראות‬ ‫יכולה‬ ‫שהיא‬ ‫בגלל‬ ,‫איתך‬ ‫להיפגש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בך‬ ‫ותבטח‬ ‫בנוח‬‫מבלה‬ ‫שאתה‬ ‫וחברים‬ ‫חיים‬ ‫לך‬ ‫ושיש‬ ‫שלך‬ ‫האמיתי‬ ‫השם‬ ‫את‬‫התמונות‬ ‫על‬ ‫מבט‬ ‫מלהעיף‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫יכולה‬ ‫היא‬ .‫איתם‬.‫שלך‬ ‫והסטאטוסים‬
 12. 12. { 12 }‫לתקשורת‬ ‫ומוכנות‬ ‫נחמדות‬ ‫יותר‬ ‫יהיו‬ ‫נשים‬ - ‫רגועה‬ ‫סביבה‬.‫ונעימה‬ ‫חברותית‬ ‫סביבה‬ ‫של‬ ‫אווירה‬ ‫יוצר‬ ‫הפייסבוק‬ ‫כי‬ ,‫כלפיך‬‫בחורות‬‫הרבה‬‫עם‬‫נפגשתי‬,‫שלי‬‫האישי‬‫מהניסיון‬-‫אישיות‬‫סיבות‬‫בתחום‬‫מאוד‬‫שמצליחים‬‫שלי‬‫החברים‬‫גם‬.‫הפייסבוק‬‫דרך‬‫נהדרות‬‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫הוא‬ ‫שהפייסבוק‬ ‫טוענים‬ ‫באינטרנט‬ ‫ההיכרויות‬.‫וחברותיות‬ ‫איכותיות‬ ‫הכי‬ ‫הבנות‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ‫הם‬ ‫שבה‬‫עוברים‬ ‫האחרונה‬ ‫בתקופה‬ ‫במקושרים‬ ‫משתמשים‬ ‫שהיו‬ ‫אנשים‬ ‫הרבה‬‫השתלט‬ ‫הפייסבוק‬ ‫האחרונות‬ ‫השנתיים‬ ‫שבמשך‬ ‫להגיד‬ ‫אפשר‬ .‫לפייסבוק‬‫רק‬ ‫מכסה‬ ‫הזה‬ ‫שהספר‬ ‫למרות‬ .‫לגדול‬ ‫ממשיך‬ ‫רק‬ ‫והוא‬ ‫הפייסבוק‬ ‫עולם‬ ‫על‬‫בכל‬ ‫בקלות‬ ‫הזה‬ ‫במיידע‬ ‫להשתמש‬ ‫תוכל‬ ‫אתה‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫ההיכרויות‬ ‫את‬.‫אחר‬ ‫פייסבוק‬ ‫אתר‬
 13. 13. { 13 }?‫בפייסבוק‬ ‫מגיבות‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫נשים‬ ‫למה‬‫בבחורות‬ ‫להיתקל‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫לפעמים‬ – ‫פעיל‬ ‫לא‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫שלה‬ ‫הפרופיל‬‫שלה‬ ‫שהפרופיל‬ ‫לוודא‬ ‫טובה‬ ‫הכי‬ ‫הדרך‬ .‫יותר‬ ‫שלהן‬ ‫לפייסבוק‬ ‫נכנסות‬ ‫שלא‬‫עודכנו‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫ולראות‬ ‫שלה‬ ‫והתגובות‬ ‫הסטאטוסים‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫היא‬ ‫פעיל‬‫שבועות‬ ‫כמה‬ ‫כבר‬ ‫מעודכנים‬ ‫לא‬ ‫שלה‬ ‫והתגובות‬ ‫הסטאטוסים‬ ‫אם‬ .‫לאחרונה‬.‫תענה‬ ‫לא‬ ‫והיא‬ ‫פעיל‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫שלא‬ ‫שהפרופיל‬ ‫כנראה‬‫ליד‬ ‫נמצאת‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ - ‫בחופשה‬ ‫או‬ ‫עסוקה‬ ‫שהיא‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬‫מאוד‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫מהבחורות‬ ‫חלק‬ .‫שלך‬ ‫ההודעה‬ ‫את‬ ‫ראתה‬ ‫ולא‬ ‫מחשב‬‫לך‬ ‫לענות‬ ‫ישכחו‬ ‫פשוט‬ ‫אבל‬ ‫שלך‬ ‫ההודעה‬ ‫את‬ ‫יראו‬ ‫כן‬ ‫דווקא‬ ‫והן‬ ‫עסוקות‬‫את‬ ‫תראה‬ ‫ולא‬ ‫לחופשה‬ ‫יצאה‬ ‫שהיא‬ ‫גם‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ .‫אחרים‬ ‫עיסוקים‬ ‫בגלל‬.‫תחזור‬ ‫שהיא‬ ‫עד‬ ‫שלך‬ ‫ההודעות‬‫לך‬ ‫מגיבה‬ ‫והיא‬ ‫בעייתי‬ ‫רוח‬ ‫מצב‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫גם‬ ‫ייתכן‬ - ‫רע‬ ‫יום‬ ‫עליה‬ ‫עובר‬‫לא‬ ‫הוא‬ ‫נכון‬ ‫הכי‬ ‫הדבר‬ .‫האישיים‬ ‫בחיים‬ ‫לה‬ ‫שקרה‬ ‫משהו‬ ‫בגלל‬ ‫שלילי‬ ‫באופן‬‫מעשיות‬ ‫עצות‬?‫בפייסבוק‬ ‫מגיבות‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫נשים‬ ‫למה‬‫תובנות‬‫בפייסבוק‬ ‫לשימוש‬ ‫עצות‬
 14. 14. { 14 }‫לך‬ .‫אליך‬ ‫קשור‬ ‫לא‬ ‫באמת‬ ‫זה‬ ‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ‫כי‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫לקחת‬‫יום‬ ‫עליה‬ ‫שעבר‬ ‫כנראה‬ ,‫שלילי‬ ‫באופן‬ ‫אליך‬ ‫מגיבה‬ ‫מישהי‬ ‫שאם‬ ‫הכלל‬ ‫לפי‬.‫כלפיך‬ ‫אישי‬ ‫משהו‬ ‫לא‬ ‫וזה‬ ‫רע‬‫בהכרח‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בפייסבוק‬ ‫שלילית‬ ‫בצורה‬ ‫אליך‬ ‫מגיבה‬ ‫מישהי‬ ‫כאשר‬ ,‫לסיכום‬‫שזה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ .‫איכותית‬ ‫מישהי‬ ‫כן‬ ‫כנראה‬ ‫היא‬ ‫בפנים‬ ‫עמוק‬ .‫כלבה‬ ‫שהיא‬ ‫אומר‬.‫שלה‬ ‫העצבים‬ ‫את‬ ‫עליך‬ ‫הוציאה‬ ‫והיא‬ ‫נכון‬ ‫הלא‬ ‫בזמן‬ ‫שם‬ ‫היית‬ ‫שאתה‬ ‫אומר‬.‫ממנה‬ ‫ולשכוח‬ ‫הבאה‬ ‫לבחורה‬ ‫להתקדם‬ ‫הוא‬ ‫כזה‬ ‫במצב‬ ‫לעשות‬ ‫הנכון‬ ‫הדבר‬‫ההתנהגות‬ ‫ואת‬ ‫שלה‬ ‫הרוח‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫האמיתיים‬ ‫בחיים‬:‫הזה‬ ‫לוידיאו‬ ‫תכנס‬ ‫איך‬ ‫ללמוד‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫(אם‬ ‫בשנייה‬ ‫כלפיך‬ ‫שלה‬.)http://mysod.linktrackr.com/mfacebook‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ,‫לאינטרנט‬ ‫מחוץ‬ ‫מישהי‬ ‫מכיר‬ ‫כשאתה‬‫הגורמים‬ ‫בכל‬ ‫לשלוט‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ .‫איתך‬ 100% ‫תהיה‬ ‫שהיא‬ ‫כזה‬ ‫באופן‬ ‫שלהה‬.‫בשליטתך‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫הם‬ ‫הרשת‬ ‫דרך‬ ‫אבל‬ ‫האמיתיים‬ ‫בחיים‬ ‫האלה‬‫כאשר‬ .‫גוף‬ ‫ושפת‬ ,‫פנים‬ ‫הבעות‬ ,‫דיבור‬ ‫טון‬ ‫להביע‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫באינטרנט‬,‫אגב‬ ‫דרך‬ .‫נכון‬ ‫לא‬ ‫אותך‬ ‫לפרש‬ ‫יכולה‬ ‫בקלות‬ ‫היא‬ ‫בלבד‬ ‫במילים‬ ‫שימוש‬ ‫ברשותך‬.‫מגברים‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ 2 ‫פי‬ ‫גוף‬ ‫שפת‬ ‫מזהות‬ ‫שנשים‬ ‫מצאו‬ ‫בפסיכולוגיה‬ ‫מחקרים‬‫ישירה‬ ‫תקשורת‬‫כמה‬ ‫על‬ ‫המוח‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫לבלבל‬ ‫מתחילה‬ ‫והיא‬ ‫בטלפון‬ ‫מישהי‬ ‫עם‬ ‫מדבר‬ ‫אתה‬‫"טוב‬ :‫אומר‬ ‫אתה‬ ‫ושנון‬ ‫ציני‬ ‫דיבור‬ ‫בטון‬ .‫אותה‬ ‫מעצבן‬ ‫בעבודה‬ ‫שלה‬ ‫שהבוס‬‫טון‬ ‫אבל‬ ‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫אומרות‬ ‫שלך‬ ‫המילים‬ "‫בכיינית‬ ‫ילדה‬ ‫כזאת‬ ‫את‬ .‫שקט‬‫מפגין‬ ‫שלך‬ ‫הדיבור‬ ‫טון‬ ‫שמאחורי‬ ‫הכוח‬ .‫לגמרי‬ ‫אחר‬ ‫משהו‬ ‫אומר‬ ‫שלך‬ ‫הדיבור‬."‫"משחקית‬ ‫בגישה‬ ‫קצת‬ ‫בה‬ ‫מתגרה‬ ‫רק‬ ‫ושאתה‬ ‫רציני‬ ‫באמת‬ ‫לא‬ ‫שאתה‬‫ברשת‬ ‫מוטעה‬ ‫פירוש‬‫כמה‬ ‫על‬ ‫המוח‬ ‫את‬ ‫לבלבל‬ ‫מתחילה‬ ‫והיא‬ ‫מישהי‬ ‫עם‬ ‫במסנגר‬ ‫מתכתב‬ ‫אתה‬‫ולהצחיק‬ ‫בה‬ ‫להתגרות‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ .‫אותה‬ ‫מעצבן‬ ‫בעבודה‬ ‫שלה‬ ‫שהבוס‬‫מסתבר‬ ".‫רעשנית‬ ‫ילדה‬ ‫כזאת‬ ‫את‬ .‫שקט‬ ‫"טוב‬ :‫מקליד‬ ‫ואתה‬ ‫קצת‬ ‫אותה‬‫ושהיא‬ ‫רציני‬ ‫שאתה‬ ‫חושבת‬ ‫היא‬ .‫שציפית‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫קיבלה‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬.‫אותך‬ ‫עצבנה‬.‫וקלילות‬ ‫משחק‬ ‫של‬ ‫אווירה‬ ‫ליצור‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬ ‫קורה‬ ‫מוטעה‬ ‫פירוש‬
 15. 15. { 15 }‫הנוכחי‬ ‫הרוח‬ ‫ממצב‬ ‫בעיקר‬ ‫מושפעת‬ ‫אומר‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫כלפי‬ ‫שלה‬ ‫ההשקפה‬‫שלך‬ ‫שההודעה‬ ‫ייתכן‬ ,‫טוב‬ ‫רוח‬ ‫במצב‬ ‫היא‬ ‫אם‬ .‫שלה‬ ‫ההומור‬ ‫וחוש‬ ‫שלה‬‫היא‬ ‫מצוברחת‬ ‫או‬ ‫עצבנית‬ ‫היא‬ ‫אם‬ .‫רוצה‬ ‫שאתה‬ ‫הנכונה‬ ‫בצורה‬ ‫תתפרש‬.‫שלילי‬ ‫באופן‬ ‫אליך‬ ‫ולהגיב‬ ‫שלך‬ ‫ההודעה‬ ‫את‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫לפרש‬ ‫יכולה‬ ‫בקלות‬‫שהם‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ‫באינטרנט‬ ‫בחורות‬ ‫עם‬ ‫לפלרטט‬ ‫מפחדים‬ ‫שפשוט‬ ‫גברים‬ ‫יש‬‫מדחייה‬ ‫שמפחדים‬ ‫גברים‬ ‫יש‬ .‫מהם‬ ‫ויפגעו‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫אותם‬ ‫יבינו‬ ‫שהן‬ ‫חוששים‬.‫נשים‬ "‫"לעקוץ‬ ‫בכלל‬ ‫מנסים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫ולכן‬ ‫המישהי‬ ‫את‬ ‫לאבד‬ ‫ומפחדים‬‫אבל‬ ,‫בחורות‬ ‫אצל‬ ‫משיכה‬ ‫ליצור‬ ‫מעולות‬ ‫דרכים‬ ‫הן‬ ‫ולהתגרות‬ ‫להתלוצץ‬‫למריבה‬ ‫להפוך‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ,‫שצריך‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫איך‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אם‬.‫ממנה‬ ‫לצאת‬ ‫קשה‬ ‫מאוד‬ ‫לך‬ ‫שיהיה‬ ‫נוראית‬‫אם‬ .‫האמיתיים‬ ‫בחיים‬ ‫גם‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫אופציה‬ ‫שיש‬ ‫כמובן‬ - ‫חשובה‬ ‫הערה‬‫מספרי‬ ‫תקבל‬ ‫לא‬ .‫יקרה‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ,‫במועדון‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ‫תתחיל‬ ‫לא‬‫עצות‬ ‫לקבל‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ .‫לבד‬ ....‫בעצם‬ ‫ותישאר‬ ‫נשים‬ ‫תכיר‬ ‫לא‬ ,‫טלפונים‬‫המדריך‬ ‫את‬ ‫לקרוא‬ ‫לך‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬ ,‫לגשת‬ ‫הפחד‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫כדי‬ ‫מעולות‬:‫אותו‬ ‫לקרוא‬ ‫כדי‬ ‫הקישור‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ .‫שלך‬ ‫הפחדים‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫לך‬ ‫שיעזור‬ ‫המלא‬http://mysod.linktrackr.com/mfacebook‫לבעיה‬ ‫הפתרון‬‫דיבור‬ ‫בטון‬ ‫להשתמש‬ ‫אפשרות‬ ‫לך‬ ‫אין‬ ‫בפייסבוק‬ ,‫הקודם‬ ‫בפרק‬ ‫שהבנו‬ ‫כמו‬‫את‬ ‫לשדר‬ ‫להצליח‬ ‫כדי‬ .‫אחרת‬ ‫אופציה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫למזלנו‬ ‫אבל‬ ‫גוף‬ ‫בשפת‬ ‫או‬‫נקראים‬ ‫הם‬ ‫(באנגלית‬ :‫בסמיילים‬ ‫שימוש‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫הנכון‬ ‫המסר‬.)‫רגשות‬ ‫המביעים‬ ‫סמיילים‬ ,Icon‫ו־‬ Emotion ‫המילים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ – Emoticons
 16. 16. { 16 }:‫סמיילי‬ ‫בלי‬‫קרציה‬ ‫היי‬?‫סליחה‬:‫סמיילי‬ ‫עם‬:P ‫קרציה‬ ‫היי‬:D !‫טיפש‬ ‫היי‬:‫סמיילי‬ ‫בלי‬‫תועלת‬ ‫חסרת‬ ‫באמת‬ ‫את‬...
 17. 17. { 17 }:‫סמיילי‬ ‫עם‬:P ‫תועלת‬ ‫חסרת‬ ‫באמת‬ ‫את‬ ,‫ואוו‬ ‫חחח‬‫חחחחח‬ ...‫שתוק‬:‫כמו‬ ‫משהו‬ ‫להגיד‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ,‫קלילה‬ ‫בצורה‬ ‫בה‬ ‫להתגרות‬ ‫מתכוון‬ ‫אתה‬ ‫אם‬‫להשתמש‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ ".‫טינקרבל‬ ‫כמו‬ ..‫קטנה‬ ‫ממש‬ ‫"את‬‫בצורה‬ ‫בה‬ ‫מתגרה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ .‫בה‬ ‫מתגרה‬ ‫שאתה‬ ‫ברור‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫בסמיילי‬‫שתשתמש‬ ‫מאוד‬ ‫רצוי‬ ,‫למעלה‬ ‫שהבאתי‬ ‫הדוגמאות‬ ‫כמו‬ ‫חריפה‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬.‫בסמיילים‬‫הטיזינג‬ ‫את‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫יפרשו‬ ‫בחורות‬ ‫בסמיילים‬ ‫כשתשתמש‬ ‫אפילו‬ ‫לפעמים‬‫יתחילו‬ ‫הגברים‬ ‫רוב‬ ‫שבו‬ ‫המצב‬ ‫זה‬ ,‫בעצמן‬ ‫בך‬ ‫להתגרות‬ ‫יתחילו‬ ‫ואפילו‬ ‫שלך‬‫סיטואציות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫טובה‬ ‫הכי‬ ‫הדרך‬ .‫בהן‬ ‫להתגרות‬ ‫ויפסיקו‬ ‫להתנצל‬‫הומור‬ ‫חוש‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫אותה‬ ‫ולהאשים‬ ‫להתגרות‬ ‫להמשיך‬ ‫פשוט‬ ‫היא‬ ‫כאלה‬‫גם‬ ,‫קטנטנה‬ ‫שאת‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ..‫ישמור‬ ‫"השם‬ :‫לדוגמה‬ ."‫"משחקית‬ ‫בגישה‬ ,‫בעייתי‬":P ..‫בעייתי‬ ‫הומור‬ ‫חוש‬ ‫לך‬ ‫יש‬:‫חכם‬ ‫אדם‬ ‫שאמר‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫תזכור‬ ‫ותמיד‬‫הכי‬ ‫תהיה‬ ,‫ביותר‬ ‫החיובי‬ ‫באופן‬ ‫אותך‬ ‫שתקבל‬ ‫שנראה‬ ‫המישהי‬ ‫"לפעמים‬‫קלילה‬ ‫הכי‬ ‫שהיא‬ ‫מתברר‬ ‫לפעמים‬ ,‫נוקשה‬ ‫הכי‬ ‫שנראית‬ ‫וזאת‬ .‫נוקשה‬".‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫איתך‬ ‫שתצא‬ ‫וחיובית‬‫קזנובה‬ –
 18. 18. { 18 }‫ללב‬ ‫תיקח‬ ‫אל‬‫שזה‬ ‫בוודאות‬ ‫יודע‬ ‫(ואתה‬ ‫טיזינג‬ ‫לה‬ ‫עושה‬ ‫כשאתה‬ ‫ממך‬ ‫נפגעת‬ ‫מישהי‬ ‫אם‬‫תגיד‬ ,)‫ונפגעה‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫פירשה‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫והיא‬ ‫והומור‬ ‫שנינות‬ ‫רק‬ ‫היה‬‫והיא‬ ‫הודעה‬ ‫לה‬ ‫שולח‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ .‫בפניה‬ ‫תתנצל‬ ‫אל‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫אבל‬ ‫שצחקת‬ ‫לה‬‫ממנה‬ ‫שכח‬ ,‫אליך‬ ‫חוזרת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫למחרת‬ ‫יום‬ ‫אבל‬ ‫בהתלהבות‬ ‫בחזרה‬ ‫מגיבה‬‫ולא‬ ‫נוקשה‬ ‫בצורה‬ ‫לך‬ ‫עונה‬ ‫מישהי‬ ‫אם‬ ‫גם‬ .‫הבאה‬ ‫הבחורה‬ ‫אל‬ ‫הלאה‬ ‫והתקדם‬‫היא‬ .‫כבנאדם‬ ‫טוב‬ ‫לא‬ ‫משהו‬ ‫בך‬ ‫שיש‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ,‫ללב‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫תקח‬ ‫אל‬ ,‫נעימה‬‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫זה‬ ‫אז‬ ,‫אתה‬ ‫מי‬ ‫יודעת‬ ‫ולא‬ ‫אותך‬ ‫מכירה‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬‫העובדה‬ ‫ועצם‬ ‫רגע‬ ‫באותו‬ ‫שלה‬ ‫הרגשי‬ ‫המצב‬ ‫של‬ ‫ביטוי‬ ‫יותר‬ ‫זה‬ .‫אישי‬ ‫משהו‬,‫בפייסבוק‬ ‫נעימה‬ ‫לא‬ ‫בצורה‬ ‫לך‬ ‫שענתה‬ ‫הבחורה‬ ‫אותה‬ .‫הומר‬ ‫חוש‬ ‫לה‬ ‫שאין‬.‫האמיתי‬ ‫בעולם‬ ‫איתה‬ ‫תתחיל‬ ‫אם‬ ‫בקלות‬ ‫אליך‬ ‫להימשך‬ ‫יכולה‬‫סיפור‬.‫באינטרנט‬ ‫שלהם‬ ‫משותף‬ ‫חבר‬ ‫לו‬ ‫שהכיר‬ ‫מישהי‬ ‫עם‬ ‫דיבר‬ ‫אייל‬ ‫בשם‬ ‫"בחור‬‫לו‬ ‫והחזירה‬ ‫רע‬ ‫רוח‬ ‫במצב‬ ‫הייתה‬ ‫שהיא‬ ‫כנראה‬ ‫אבל‬ ‫הודעה‬ ‫לה‬ ‫שלח‬ ‫הוא‬‫בכלל‬ ‫בקשר‬ ‫איתו‬ ‫להיות‬ ‫מעוניינת‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫אומרת‬ ‫היא‬ ‫בה‬ ‫מבאסת‬ ‫הודעה‬‫הזאת‬ ‫הבחורה‬ ‫את‬ ‫חיבב‬ ‫ממש‬ ‫אייל‬ .‫מוחלט‬ ‫אידיוט‬ ‫שהוא‬ ‫חושבת‬ ‫ושהיא‬‫בצורה‬ ‫אליו‬ ‫הגיבה‬ ‫שהיא‬ ‫וזה‬ ,‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ייקח‬ ‫שלא‬ ‫לו‬ ‫אמרתי‬ ‫ואני‬.‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫יפגשו‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫אותו‬ ‫תדחה‬ ‫שהיא‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ,‫באינטרנט‬ ‫שלילית‬‫שהיא‬ ‫ידע‬ ‫שהוא‬ ‫בגלל‬ ‫שלו‬ ‫חבר‬ ‫עם‬ ‫יצא‬ ‫הוא‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫החליט‬ ‫הוא‬‫והביאה‬ ‫אותו‬ ‫בירכה‬ ‫היא‬ ‫אבל‬ ‫קרה‬ ‫לתגובה‬ ‫וציפה‬ ‫אליה‬ ‫ניגש‬ ‫הוא‬ .‫שם‬ ‫תהיה‬.‫הביתה‬ ‫אליו‬ ‫והולכים‬ ‫מתמזמזים‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫מצאו‬ ‫הם‬ ‫הערב‬ ‫בסוף‬ .‫חיבוק‬ ‫לו‬‫אמרה‬ ‫היא‬ ,‫באינטרנט‬ ‫יפה‬ ‫לא‬ ‫אליו‬ ‫התנהגה‬ ‫היא‬ ‫למה‬ ‫אותה‬ ‫שאל‬ ‫כשהוא‬‫דלוקה‬ ‫הייתה‬ ‫שהיא‬ ‫בחור‬ ‫שהיה‬ ‫בגלל‬ ‫מגעיל‬ ‫רוח‬ ‫במצב‬ ‫הייתה‬ ‫שהיא‬ ‫לו‬‫אייל‬ ‫על‬ ‫שלה‬ ‫התסכול‬ ‫את‬ ‫הוציאה‬ ‫היא‬ .‫היום‬ ‫באותו‬ ‫אותה‬ ‫שיגע‬ ‫והוא‬ ‫עליו‬".‫נכון‬ ‫הלא‬ ‫בזמן‬ ‫שם‬ ‫היה‬ ‫שהוא‬ ‫בגלל‬
 19. 19. { 19 }‫תובנות‬‫רעה‬ ‫להיות‬ ‫לה‬ ‫וגורמים‬ ‫הבחורה‬ ‫על‬ ‫שמשפיעים‬ ‫חיצוניים‬ ‫גורמים‬ ‫ישנם‬‫שהכרויות‬ ‫הסיבה‬ ‫זו‬ ,‫מראש‬ ‫לצפות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫שאתה‬ ‫משהו‬ ‫זה‬ .‫לפעמים‬ ‫אליך‬‫כל‬ .‫להתחיל‬ ‫הולך‬ ‫אתה‬ ‫בחורות‬ ‫כמה‬ ‫עם‬ - ‫פשוט‬ ‫לנתון‬ ‫קשורות‬ ‫בפייסבוק‬‫אתה‬ ‫שאם‬ ‫זה‬ ‫שטוב‬ ‫מה‬ .‫בעיניים‬ ‫עליך‬ ‫עובד‬ ‫פשוט‬ ‫אחרת‬ ‫לך‬ ‫שיגיד‬ ‫מי‬‫לחיים‬ ‫ויפות‬ ‫איכותיות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫שפע‬ ‫למשוך‬ ‫איך‬ ‫תדע‬ ‫אתה‬ ,‫בזה‬ ‫מתמיד‬‫נשים‬ ‫יהיו‬ ‫אבל‬ ‫איתך‬ ‫להיפגש‬ ‫מוכנות‬ ‫יהיו‬ ‫הנשים‬ ‫שרוב‬ ‫תגלה‬ ‫אתה‬ .‫שלך‬.‫מראש‬ ‫לצפות‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫גורמים‬ ‫אותם‬ ‫בגלל‬ ‫אליך‬ ‫להתקרב‬ ‫ירצו‬ ‫שלא‬‫היא‬ ,‫זכור‬ .‫שלילית‬ ‫הודעה‬ ‫לך‬ ‫מחזירה‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫לכלבה‬ ‫אותה‬ ‫הופך‬ ‫לא‬ ‫זה‬‫אולי‬ ,‫לה‬ ‫קרה‬ ‫בדיוק‬ ‫רע‬ ‫שמשהו‬ ‫או‬ ‫במיוחד‬ ‫גרוע‬ ‫רוח‬ ‫במצב‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬‫כי‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫דברים‬ ‫מלקחת‬ ‫שתימנע‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ .‫מהחלון‬ ‫קפץ‬ ‫שלה‬ ‫החתול‬.‫הרגע‬ ‫באותו‬ ‫עליה‬ ‫עובר‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫אתה‬‫שדוחות‬ ‫מבחורות‬ ‫נעלב‬ ‫ולא‬ ‫שקורה‬ ‫קטן‬ ‫דבר‬ ‫מכל‬ ‫מתרגש‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬‫שיש‬ ‫יודע‬ ‫שאתה‬ ‫בגלל‬ ‫שליליות‬ ‫הודעות‬ ‫כמה‬ ‫לקבל‬ ‫לך‬ ‫איכפת‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ,‫אותך‬‫להן‬ ‫ויש‬ ‫איתן‬ ‫להתכתב‬ ‫יכול‬ ‫שאתה‬ ‫ואיכותיות‬ ‫יפות‬ ,‫מדהימות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫שפע‬.‫איתך‬ ‫להיפגש‬ ‫מוכנות‬ ‫והן‬ ‫נהדר‬ ‫הומור‬ ‫חוש‬:‫עצה‬.‫שלה‬ ‫ההודעה‬ ‫את‬ ‫תנתח‬ ‫אל‬
 20. 20. { 20 }‫הגיבה‬ ‫מישהי‬ ‫למה‬ ‫להבין‬ ‫בלנסות‬ ‫ואנרגיות‬ ‫זמן‬ ‫יותר‬ ‫משקיע‬ ‫שאתה‬ ‫ככל‬‫בעזרת‬ ‫מזה‬ ‫הימנע‬ .‫מתוסכל‬ ‫יותר‬ ‫תהיה‬ ‫אתה‬ ‫כך‬ ,‫שלילית‬ ‫בצורה‬ ‫אליך‬‫קשורים‬ ‫שלא‬ ‫לעשות‬ ‫אוהב‬ ‫שאתה‬ ‫לדברים‬ ‫שלך‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫הסבת‬‫את‬ ‫תמחק‬ .‫בעקבותן‬ ‫בראש‬ ‫לך‬ ‫שעולות‬ ‫השליליות‬ ‫ולמחשבות‬ ‫להודעות‬‫שתשלח‬ ‫שמחכות‬ ‫שוות‬ ‫נשים‬ ‫המון‬ ‫עוד‬ ‫שיש‬ ‫לעצמך‬ ‫תזכיר‬ .‫שלה‬ ‫ההודעה‬‫על‬ ‫שלי‬ ‫האנרגיה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לבזבז‬ ‫לי‬ ‫"למה‬ :‫עצמך‬ ‫את‬ ‫תשאל‬ ‫ואז‬ .‫הודעה‬ ‫להן‬‫יש‬ ‫כאשר‬ ,‫אותה‬ ‫מכיר‬ ‫בקושי‬ ‫ואני‬ ‫שלילית‬ ‫בצורה‬ ‫לי‬ ‫שהגיבה‬ ‫אחת‬ ‫מישהי‬"?‫איכותיות‬ ‫בחורות‬ ‫המון‬
 21. 21. { 21 }‫אמיתי‬ ‫סיפור‬‫גרה‬ ‫היא‬ ,‫הכרויות‬ ‫באתר‬ ‫יפה‬ ‫ממש‬ ‫למישהי‬ ‫הודעה‬ ‫ששלחתי‬ ‫זוכר‬ ‫"אני‬‫הודעה‬ ‫לי‬ ‫החזירה‬ ‫היא‬ ‫אחרי‬ ‫יומיים‬ .‫אותה‬ ‫להכיר‬ ‫רציתי‬ ‫ממש‬ ‫אז‬ ‫שלי‬ ‫באזור‬.‫שלה‬ ‫הטעם‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ ‫שאני‬ ‫בגלל‬ ‫איתי‬ ‫להיפגש‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫שאומרת‬.‫איתי‬ ‫כנה‬ ‫הייתה‬ ‫היא‬ ‫לפחות‬ ,‫בהבנה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫קיבלתי‬‫לאותה‬ ‫הודעה‬ ‫שלחתי‬ ‫ובמקרה‬ ,‫לפייסבוק‬ ‫נרשמתי‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬‫שהיא‬ ‫וראיתי‬ ,‫יפה‬ ‫ממש‬ ‫זרם‬ ‫וזה‬ ‫להתכתב‬ ‫המשכנו‬ .‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫הבחורה‬‫שזאת‬ ‫הבנתי‬ .‫מוכרת‬ ‫לי‬ ‫נראית‬ ‫שהיא‬ ‫הבנתי‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫רק‬ .‫שלי‬ ‫באזור‬ ‫גרה‬‫מצב‬ ‫ואין‬ ‫ביותר‬ ‫הזוי‬ ‫שזה‬ ‫חשבתי‬ !‫הכרויות‬ ‫באתר‬ ‫אותי‬ ‫שדחתה‬ ‫אחת‬ ‫אותה‬.‫היא‬ ‫הייתה‬ ‫זאת‬ ,‫כן‬ ‫אבל‬ .‫מקרים‬ ‫צירוף‬ ‫כזה‬ ‫שקורה‬‫הייתה‬ ‫והיא‬ ‫ההזוי‬ ‫המקרה‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫סיפרתי‬ ,‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫כשנפגשנו‬‫באתר‬ ‫אותי‬ ‫להכיר‬ ‫לבין‬ ‫בפייסבוק‬ ‫אותי‬ ‫להכיר‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫היה‬ ‫"מה‬ .‫בשוק‬‫כל‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫יכולתי‬ ,‫"בפייסבוק‬ :‫השיבה‬ ‫היא‬ .‫אותה‬ ‫שאלתי‬ "?‫הכרויות‬‫לא‬ ‫שאתה‬ ‫לראות‬ ‫יכולתי‬ .‫עליך‬ ‫להגיד‬ ‫יש‬ ‫שלך‬ ‫שלחברים‬ ‫הטובים‬ ‫הדברים‬‫האנשים‬ ‫עם‬ ‫זהיר‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫הכרויות‬ ‫באתר‬ .‫עליך‬ ‫לסמוך‬ ‫יכולה‬ ‫ושאני‬ ‫מוזר‬".‫איתם‬ ‫נפגש‬ ‫שאתה‬
 22. 22. { 22 }...‫האסימון‬ ‫לי‬ ‫נפל‬‫תופסות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫האינטרנט‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫ברצינות‬ ‫תופסת‬ ‫אישה‬ ‫כל‬ ‫לא‬‫שהזכרתי‬ ‫כפי‬ ‫שמעורבים‬ ‫גורמים‬ ‫עוד‬ ‫ישנם‬ ,‫ברצינות‬ ‫שם‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫את‬‫שהיא‬ ‫איך‬ ‫על‬ ‫משפיעים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ,‫הומור‬ ‫וחוש‬ ‫שלה‬ ‫הנוכחי‬ ‫הרוח‬ ‫מצב‬ ,‫קודם‬‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫מאמץ‬ ‫הרבה‬ ‫דורש‬ ‫ולא‬ ‫קל‬ ‫זה‬ ‫בפייסבוק‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ .‫אליך‬ ‫תגיב‬,‫איתן‬ ‫שתיפגש‬ ‫בפניך‬ ‫שיתחננו‬ ‫בבחורות‬ ‫תיתקל‬ ‫אתה‬ .‫צפוי‬ ‫לא‬ ‫מאוד‬ ‫גם‬.‫בקללות‬ ‫שיענו‬ ‫או‬ ,‫לך‬ ‫יענו‬ ‫לא‬ ‫שבכלל‬ ‫כאלה‬ ‫יהיו‬ ‫שני‬ ‫ומצד‬‫הודעה‬ ‫להן‬ ‫שתשלח‬ ‫הנשים‬ ‫רוב‬ ,‫הזה‬ ‫בספר‬ ‫שתקרא‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫תיישם‬ ‫אם‬‫רוב‬ .‫לך‬ ‫עונות‬ ‫שלא‬ ‫מבחורות‬ ‫ותתאכזב‬ ‫תתבאס‬ ‫אל‬ .‫חיובית‬ ‫בצורה‬ ‫לך‬ ‫יענו‬‫בחורות‬ 10 ‫מתוך‬ 9 ‫בהם‬ ‫ימים‬ ‫לך‬ ‫"יהיו‬ .‫ואיכותיות‬ ‫חיוביות‬ ‫יהיו‬ ‫הבחורות‬‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫תתאכזב‬ ‫אל‬ .‫תענה‬ 10 ‫מתוך‬ 1 ‫שאולי‬ ‫ימים‬ ‫יהיו‬ ‫ואז‬ ,‫לך‬ ‫יענו‬‫תגלה‬ ‫אתה‬ ,‫אותם‬ ‫ותעביר‬ ‫האלה‬ ‫טובים‬ ‫הפחות‬ ‫מהימים‬ ‫תצחק‬ .‫שלך‬ ‫היום‬".‫יענו‬ ‫שכן‬ ‫יפות‬ ‫בנות‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ‫ביותר‬ ‫מהירה‬ ‫התאוששות‬
 23. 23. { 23 }‫עכשיו‬ ‫הזמן‬ – ‫שלך‬ ‫הבא‬ ‫הצעד‬‫בפייסבוק‬ ‫להכרויות‬ ‫הסודית‬ ‫הנוסחה‬ ‫את‬‫היית‬ ‫אם‬ ‫שונה‬ ‫להיראות‬ ‫יכולים‬ ‫היו‬ ‫שלך‬ ‫החיים‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ,‫רגע‬ ‫תחשוב‬‫איך‬ ?‫בפייסבוק‬ ‫אליהן‬ ‫פונה‬ ‫שאתה‬ ‫מבנות‬ ‫והודעות‬ ‫תשובות‬ ‫לקבל‬ ‫יכול‬‫שבחורות‬ ‫כדי‬ ,‫לענות‬ ‫ואיך‬ ‫לכתוב‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫יודע‬ ‫היית‬ ‫אם‬ ,‫מרגיש‬ ‫היית‬‫ולהיפגש‬ ‫שלך‬ ‫הטלפון‬ ‫את‬ ‫בהודעה‬ ‫לך‬ ‫לשלוח‬ ,‫אותך‬ ‫להכיר‬ ‫ירצו‬ ‫בפייסבוק‬‫בספר‬ ‫משימוש‬ ‫פשוט‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מה‬ ?‫איתך‬ ‫ולהיות‬ ‫בהמשך‬ ‫איתך‬‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫בשביל‬ ‫בדיוק‬ ‫שנוצר‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫להכרויות‬ ‫הסודית‬ ‫מיוחד,הנוסחה‬‫להזמין‬ ‫אם‬ ‫מתלבט‬ ‫עדיין‬ .‫רגע‬ ‫עוד‬ ‫תחכה‬ ‫אל‬ ‫אז‬ !?‫עבורך‬ ‫חשוב‬ ‫שהכי‬ ‫במה‬:‫הספר‬ ‫את‬ ‫שקראו‬ ‫אחרים‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬ ‫הנה‬ ?‫הספר‬ ‫את‬‫למצוא‬ ‫מתקשה‬ ‫אני‬ ,‫הערב‬ ‫עד‬ ‫מהבוקר‬ ‫ארוכות‬ ‫שעות‬ ‫עובד‬ ‫שאני‬ ‫"בגלל‬.‫מועדונים‬ ‫או‬ ‫פאבים‬ ‫כמו‬ ‫בחורות‬ ‫להכיר‬ ‫אפשר‬ ‫שבהן‬ ‫למקומות‬ ‫לצאת‬ ‫זמן‬,‫האלה‬ ‫במקומות‬ ‫לאנשים‬ ‫קשור‬ ‫ולא‬ ‫בנוח‬ ‫לא‬ ‫קצת‬ ‫מרגיש‬ ‫אני‬ ,‫האמת‬ ‫למען‬‫לשתות‬‫אוהב‬‫כך‬‫כל‬‫לא‬‫גם‬‫ואני‬‫לרקוד‬‫אוהב‬‫לא‬‫אני‬,‫מדי‬‫לי‬‫רועשת‬‫המוזיקה‬‫רציני‬ ‫לקשר‬ ‫חמודה‬ ‫מישהי‬ ‫להכיר‬ ‫התקשיתי‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫גם‬ .‫אלכוהול‬.‫מספיק‬ ‫אותי‬ ‫מושכות‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ ‫או‬ ‫תפוסות‬ ‫אצלנו‬ ‫הבנות‬ ‫שרוב‬ ‫בגלל‬‫עשרות‬ ‫השקעתי‬ ,‫לצערי‬ .‫באינטרנט‬ ‫מישהי‬ ‫להכיר‬ ‫שאוכל‬ ‫בטוח‬ ‫הייתי‬ ,‫לכן‬‫מצליח‬ ‫הייתי‬ .‫בכלל‬ ‫אם‬ ,‫תוצאות‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫עם‬ ‫אבל‬ ‫הכרויות‬ ‫באתרי‬ ‫שעות‬‫שהייתי‬ ‫עד‬ .‫בעייתי‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫היה‬ ‫פגישות‬ ‫ולקבוע‬ ‫טלפונים‬ ‫מעט‬ ‫רק‬ ‫לקבל‬‫הייתי‬ ‫ובסוף‬ ‫ומשקיע‬ ‫מתארגן‬ ,‫מתלבש‬ ‫הייתי‬ ,‫פגישה‬ ‫מישהי‬ ‫עם‬ ‫קובע‬‫ממה‬ ‫לגמרי‬ ‫שונה‬ ‫נראית‬ ‫באינטרנט‬ ‫שהכרתי‬ ‫שהבחורה‬ ‫לגלות‬ ‫מתאכזב‬‫לא‬ ‫זה‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫בנות‬ ‫להכיר‬ ‫ניסיתי‬ .‫בתמונות‬ ‫נראתה‬ ‫שהיא‬copy - ‫עליה‬ ‫ועשיתי‬ ‫פשוטה‬ ‫הודעה‬ ‫איזשהי‬ ‫ניסחתי‬ .‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫לי‬ ‫הצליח‬‫הבעיה‬ .‫התעלמו‬ ‫וחלק‬ ‫ענו‬ ‫מהבנות‬ ‫חלק‬ .‫בנות‬ ‫להמון‬ ‫אותה‬ ‫ושלחתי‬ paste.‫פגישה‬ ‫איתה‬ ‫ולקבוע‬ ‫בשיחה‬ ‫לזרום‬ ‫הצלחתי‬ ‫לא‬ ,‫לי‬ ‫שענו‬ ‫אלה‬ ‫שגם‬ ‫היא‬‫בגלל‬ .‫הפייסבוק‬ ‫ספר‬ ‫על‬ ‫מודעה‬ ‫ראיתי‬ ‫באינטרנט‬ ‫שהייתי‬ ‫בזמן‬ ‫במקרה‬‫והאמת‬.‫להפסיד‬‫מה‬‫לי‬‫שאין‬‫לעצמי‬‫אמרתי‬)‫שקלים‬67(‫נמוך‬‫היה‬‫שהמחיר‬‫להכרויות‬ ‫הסודית‬ ‫הנוסחה‬ ‫שהספר‬ ‫להגיד‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫לטובה.אני‬ ‫שהופתעתי‬‫אבל‬ ,‫יום‬ ‫כל‬ ‫דוגמניות‬ ‫עם‬ ‫יוצא‬ ‫אני‬ ‫ועכשיו‬ ‫החיים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫שינה‬ ‫בפייסבוק‬‫בחורות‬ ‫להכיר‬ ‫והדרך‬ ‫השיטה‬ ‫של‬ ‫הבנה‬ ‫קבלתי‬ ‫שבהחלט‬ ‫להגיד‬ ‫יכול‬ ‫אני‬‫כבר‬ ‫השבוע‬ ,‫בשבועיים‬ ‫פעם‬ ‫לדייט‬ ‫יוצא‬ ‫הייתי‬ ‫בעבר‬ ‫אם‬ .‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬."‫משמעותי‬ ‫שיפור‬ ‫מרגיש‬ ‫כן‬ ‫אני‬ ‫אז‬ ,‫לגמרי‬ ‫חדשים‬ ‫דייטים‬ ‫שלושה‬ ‫קבעתי‬‫אביב‬ ‫תל‬ ,27 ‫בן‬ ,‫שי‬ –
 24. 24. { 24 }:"‫בפייסבוק‬ ‫להכרויות‬ ‫הסודית‬ ‫“הנוסחה‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫העניינים‬ ‫תוכן‬‫ככלי‬ ‫בפייסבוק‬ ‫להשתמש‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫למה‬ ‫בדיוק‬ ‫תבין‬ ‫הזה‬ ‫בפרק‬ :‫מבוא‬!‫אחר‬ ‫הכרויות‬ ‫אתר‬ ‫בשום‬ ‫ולא‬ ‫באינטרנט‬ ‫להיכרויות‬‫על‬ ‫איתך‬ ‫אדבר‬ ‫אני‬ ‫הזה‬ ‫בפרק‬ :‫בפייסבוק‬ ‫להתנהלות‬ ‫ערך‬ ‫יקרות‬ ‫עצות‬‫נשים‬ ‫למה‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫נשים‬ ‫מכיר‬ ‫שאתה‬ ‫בזמן‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ ‫בה‬ ‫הגישה‬‫מספר‬ ‫הזה‬ ‫בפרק‬ ‫תקבל‬ ‫ובנוסף‬ ‫אליהן‬ ‫פונה‬ ‫כשאתה‬ ‫לך‬ ‫עונות‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬!‫הדרך‬ ‫בהמשך‬ ‫לך‬ ‫שיעזרו‬ ‫תובנות‬‫צריך‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫תלמד‬ ‫הזה‬ ‫בפרק‬ :‫בפייסבוק‬ ‫שלך‬ ‫האישי‬ ‫הפרופיל‬‫לגביך‬ ‫אותן‬ ‫יסקרן‬ ,‫רבות‬ ‫נשים‬ ‫אליך‬ ‫ימשוך‬ ‫אשר‬ ‫מנצח‬ ‫פרופיל‬ ‫לבנות‬ ‫כדי‬!‫איתך‬ ‫ולהיפגש‬ ‫לדבר‬ ‫לרצות‬ ‫להן‬ ‫ויגרום‬‫תלמד‬ ‫בו‬ ‫ביותר‬ ‫וחשוב‬ ‫נרחב‬ ‫פרק‬ ‫זהו‬ :‫בפייסבוק‬ ‫נשים‬ ‫עם‬ ‫שלך‬ ‫ההתכתבות‬:‫צעד‬ ,‫צעד‬‫בעינך‬ ‫חן‬ ‫שמצאת‬ ‫לזאת‬ ‫לפנות‬ ‫כיצד‬ .1‫הראשונה‬ ‫בהודעה‬ ‫לה‬ ‫לכתוב‬ ‫מה‬ .2‫להגיב‬ ‫איך‬ .3!‫ולדייט‬ ‫שלה‬ ‫הטלפון‬ ‫למספר‬ ‫בסוף‬ ‫תובלי‬ ‫אשר‬ ‫מעניינת‬ ‫שיחה‬ ‫ליצור‬ ‫כיצד‬ .4‫כמוך‬ ‫גברים‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬ ‫קרא‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫להחלטה‬ ‫שתגיע‬ ‫לפני‬:‫מדהימות‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫כדי‬ ‫בספר‬ ‫שהשתמשו‬‫כאן‬ ‫לחץ‬‫הספר‬ ‫את‬ ‫להזמין‬ ‫כדי‬‫הסודית‬ ‫הנוסחה‬‫להכרויות‬‫בפייסבוק‬
 25. 25. { 25 }‫עם‬ ‫בעבר‬ ‫יצאתי‬ ‫וכבר‬ ‫נשים‬ ‫להכיר‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫שקראתי‬ ‫לפני‬ ‫גם‬ ‫"ניסיתי‬‫אחת‬ .‫גדולות‬ ‫די‬ ‫בעיות‬ ‫בשתי‬ ‫נתקלתי‬ ‫אבל‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫שהיכרתי‬ ‫בחורות‬.‫הנסיונות‬ ‫כמות‬ ‫לעומת‬ ‫הצלחות‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ .‫נמוכים‬ ‫הצלחה‬ ‫אחוזי‬ ,‫הייתה‬‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫משקיע‬ ‫גם‬ ‫(ולפעמים‬ ‫לבחורות‬ ‫פניות‬ ‫עשרות‬ ‫כותב‬ ‫הייתי‬‫השניה‬ ‫הבעיה‬ .‫בודדות‬ ‫תשובות‬ ‫ומקבל‬ )‫לבחורה‬ ‫לכתוב‬ ‫מה‬ ‫במחשבה‬‫שלה‬ ‫הטלפון‬ ‫מס‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ,‫הבחורה‬ ‫עם‬ ‫התכתבות‬ ‫נוצרה‬ ‫כשכבר‬ ‫הייתה‬.‫מקום‬ ‫לשום‬ ‫הובילו‬ ‫לא‬ ‫ההתכתבויות‬ ‫בכל‬ ‫וכמעט‬‫הספר‬ ‫את‬ ‫לקרוא‬ ‫שסיימתי‬ ‫אחרי‬ ‫מיד‬ ‫כמעט‬ ‫לראות‬ ‫התחלתי‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬‫להיות‬ ‫הפכו‬ ‫האחוזים‬ .‫שלי‬ ‫להודעות‬ ‫לענות‬ ‫התחילו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫בנות‬ ‫פתאום‬.‫הספר‬ ‫את‬ ‫שקראתי‬ ‫לפני‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬‫שלושה‬ ‫קיבלתי‬ ‫הזה‬ ‫בשבוע‬ .‫הספר‬ ‫את‬ ‫שקראתי‬ ‫שבועיים‬ ‫אחרי‬ ‫הגיע‬ ‫השיא‬‫לפני‬ .‫הקרובים‬ ‫בימים‬ ‫לפגוש‬ ‫מתכוון‬ ‫אני‬ ‫שאותן‬ ,‫בחורות‬ ‫של‬ ‫טלפון‬ ‫מספרי‬,‫באינטרנט‬ ‫מבחורה‬ ‫טלפון‬ ‫מספר‬ ‫מקבל‬ ‫הייתי‬ ‫אם‬ ‫מאוד‬ ‫נדיר‬ ‫היה‬ ,‫הקורס‬.‫בעיני‬ ‫בעייתי‬ ‫מאוד‬ ‫שלב‬ ‫שזהו‬ ‫מסנגר‬ ‫דרך‬ ‫לעבור‬ ‫בלי‬‫לכתוב‬ ‫איך‬ ,‫פרופיל‬ ‫לבנות‬ ‫איך‬ .‫לי‬ ‫תרמו‬ ‫שמאוד‬ ‫בספר‬ ‫נושאים‬ ‫כמה‬ ‫היו‬‫ליצור‬ ‫איך‬ ,‫באינטרנט‬ ‫בהתכתבות‬ ‫המשיכה‬ ‫את‬ ‫ליצור‬ ‫איך‬ ,‫לבחורה‬ ‫פניה‬‫ההתכתבות‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫ואיך‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫פחדים‬ ‫על‬ ‫ולהתגבר‬ ‫הבחורה‬ ‫מצד‬ ‫אמון‬‫להפסיק‬ ‫נאלצתי‬ ‫כרגע‬ .‫השיחה‬ ‫שלבי‬ ‫כל‬ ,‫בקיצור‬ .‫שלה‬ ‫הטלפון‬ ‫מספר‬ ‫עם‬‫איתי‬ ‫להפגש‬ ‫שמחכות‬ ‫בחורות‬ ‫כמה‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫פשוט‬ ,‫ההתכתבויות‬ ‫את‬ ‫בינתיים‬‫באמצעות‬ ‫בחורות‬ ‫להכיר‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫ומומלץ‬ ‫שווה‬ ‫הספר‬ ,‫הכל‬ ‫בסך‬ ):".‫הפייסבוק‬‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,34 ‫בן‬ ,‫אריאל‬‫כאן‬ ‫לחץ‬‫הספר‬ ‫את‬ ‫להזמין‬ ‫כדי‬‫הסודית‬ ‫הנוסחה‬‫להכרויות‬‫בפייסבוק‬

×