Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oriflame - Huong Dan Dat Hang Online Thang 9-2011

903 views

Published on

Xem thêm tại http://www.NgocThuyGroup.com

Published in: Lifestyle
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Oriflame - Huong Dan Dat Hang Online Thang 9-2011

  1. 1. HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG ONLINE T9/2011 CÁC BẠN LƯU Ý MỘT SỐ CODE SẢN PHẨM SAU ĐỂ ĐẶT HÀNG ONLINE: CODE SẢN PHẨM THỜI HẠN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI Mua 700.000 sản phẩm trong Cat 9, Flyer hoặc Wellness được mua 18957 nước hoa Precious Moment EDP 18957 với giá chỉ 199.000. (Nhập vào phần đặt hàng)01/09-30/09/2011CATALOGUE Mua 308.000 trong Cat 9 (không bao gồm 15570 & 15579), được 575743 mua Bộ Milk & Honey (15570+15579) với giá chỉ 138.000. (Nhập vào phần đặt hàng) Mua 3 SP Wellness Pack Woman (15388), Pack Man (15395), 15388/15395/18328 Natural Balance Shake 7 Servings (18328) trong 3 kỳ Catalogue (Nhập SL cần mua vào phần đặt hàng, hệ01/09-30/09/2011 liên tiếp được tặng 1 SP thứ 4 cùng loại thống sẽ tự động hiển thị SP tặng)WELLNESS Mua 3 SP Wellness Natural Balance Shake hương Dâu (15447) hoặc hương Vani (15448) hoặc hương Sôcôla (22138) trong 3 kỳ 15447 hoặc 15448 hoặc 22138 Catalogue liên tiếp được tặng 1 SP thứ 4 (có thể chọn hương Dâu (Nhập SL cần mua và tặng vào phần đặt hoặc Vani hoặc Sôcôla bất kỳ) hàng, hệ thống tự động trừ tiền SP tặng) Mua Swedish Beauty Complex (15400) bất kỳ được mua 18482 SWEDISH SPA RESCULPING GEL CREAM 18482 với giá (nhập vào phần đặt hàng) 61.000 (giá TVV, giảm 50%). KMãi chỉ áp dụng trong tháng 9 Mua 1 SP Wellness Pack Woman (15388) hoặc Pack Man (15395), được mua 1 SP Omega 3 (15397) với giá chỉ 123.000 (giá TVV, 15397 giảm 50%). Khuyến mãi chỉ áp dụng trong tháng 9 (nhập vào phần đặt hàng) Mua 77.000 trong Cat 9 hoặc Flyer (không bao gồm 7343 & 575754), được mua 1 trong các sản phẩm sau với giá đặc biệt: 7343 hoặc 575754 Bóp trang điểm 7343 – 84.000 (nhập vào phần đặt hàng) 575754 (gồm son 16629+mascara17243) – 53.000 Mua 154.000 trong Cat 9 hoặc Flyer (không bao gồm các SP trang 11 Flyer), được mua 1 trong các sản phẩm sau với giá đặc biệt: 15558/ 13731/ 13732/ 15552/ 13326 15558 – 45.000 15552 – 61.000 (nhập vào phần đặt hàng)01/09-30/09/2011 13731 – 61.000 13326 – 30.000FLYER 3732 – 45.000 Mua Khuyên tai Elite 13332 giá 135.000 được mua một trong 3 chai 15566/ 16777/ 16713 nước hoa sau với giá 45.000: 15566 hoặc 16777 hoặc 16713 (nhập vào phần đặt hàng) Mua bất kỳ sản phẩm trong trang 2 Flyer được mua Nail Serum 16989 16989 với giá chỉ 22.000 (giá TVV) (nhập vào phần đặt hàng) Hệ thống tự động hiển thị SP tặng 17244 Mua 2 màu mắt Vision bất kỳ, được tặng hộp đựng phấn mắt 17244 (không nhập vào đơn hàng) GIA NHẬP 01/04-22/05/11 WP1 (14698+13905) : 60.000 WP1: 575382 HOẶC 01/07-31/07/11 WP2 (16189+15027) : 60.000 WP2: 575383 WP3 (11367) : 60.000 WP3: 1136701/09-30/09/2011QUÀ BƯỚC GIA NHẬP 23/05-30/06/11 WP2 (15183+15184) : 69.000 WP2: 575571 WP3 (17587+17588) : 69.000 WP3: 575647 GIA NHẬP 01/08-31/08/11 WP1 (20592 / 20593) : 69.000 WP1: 20592 hoặc 2059301/09-30/09/2011 Bảo trợ thành công 2 hoặc 4 người đạt WP1 giai đoạn 01-30/08/2011QUÀ BẢO TRỢ BT2 (20649+22728) : 69.000 BT2: 575755 BT4 (20649+22728+22478+7047) : 69.000 BT3: 575756 TVV đạt 150BP trong Tháng 8 được chọn mua sản phẩm bất kỳ với01/09-30/09 Nhập mã SP cần giảm vào phần giá giảm 40% (giá TVV) khi đặt đơn hàng 450,000 trong thángB.CLASS 9/2011 (trừ SP Wellness) Business Class

×