Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oriflame - Huong Dan Dat Hang Online 11-2011

1,055 views

Published on

Xem thêm tại http://www.NgocThuyGroup.com

Published in: Lifestyle
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Oriflame - Huong Dan Dat Hang Online 11-2011

  1. 1. HƯỚNG DẪN NHANH ĐẶT HÀNG ONLINE CAT T11/2010CÁC BẠN LƯU Ý MỘT SỐ CODE SẢN PHẨM SAU ĐỂ ĐẶT HÀNG ONLINE: THỜI HẠN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CODE SẢN PHẨM ONLINE25/10-14/11 Mua 308.000 (giá TVV) trong Cat T10 được mua 13466 giá 84.000 (1)(CATALOGUE) Mua 308.000 (giá TVV) trong Cat T11 được mua 15570 giá 81.000 (2) 15570 và 12286 (1)+(2) = được mua 12286 giá 15.000 trong Cat T11 (Nhập vào phần đặt hàng) Mua bất kỳ sản phẩm Wellness 15448 hoặc 15448, được mua 12310 (Lift Expert Night Cream) với giá chỉ 138.000 (giá TVV) hoặc 12307 (Lift 12310 hoặc 12307 Expert Day Cream) với giá chỉ 161.000 (giá TVV) (Nhập vào phần đặt hàng)25/10-14/11 Mua sản phẩm bất kỳ trang 6 của tời rơi, nhận bộ sản phẩm 575038TỜ RƠI 13732+13731 với giá chỉ 61.000 (giá TVV) (Nhập vào phần đặt hàng) Mua 1 trong 3 sản phẩm bất kỳ 12558,4650 hoặc 10632, được nhận 10633 10633 với giá chỉ 15.000 (giá TVV) (Nhập vào phần đặt hàng) Mua 2 thanh xà phòng 10940 bất kỳ được mua gel tắm 10954 với giá chỉ 10954 15.000 (giá TVV) (Nhập vào phần đặt hàng) Mua sản phẩm bất kỳ trang 4-5 được mua bộ sản phẩm (10963+7584) 575039 với giá chỉ 45.000 (giá TVV) (Nhập vào phần đặt hàng) Mua 231.000 sản phẩm nữ trang bất kỳ trang 8, 9 và 10 được mua nước 16777, 16713 hoặc 16697 hoa 16777/16713/16697 với giá chỉ 45.000 (giá TVV) (Nhập vào phần đặt hàng)25/10-14/11 WP1: 90107QUÀ BƯỚC THÔNG THƯỜNG WP2: 90207 WP3: 90307 CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT WP3: 22135/22136 (GIA NHẬP 17/05-30/06/10) CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT WP2: 575006 (GIA NHẬP 01-31/08/10) CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT WP1: 7053 (GIA NHẬP 01-24/10/10) (Nhập vào phần đặt hàng)25/10-14/11 TVV BẢO TRỢ ĐƯỢC 2 TUYẾN DƯỚI ĐẠT 100BP (01-24/10/10) 20903QUÀ BẢO TRỢ TVV BẢO TRỢ ĐƯỢC 4 TUYẾN DƯỚI ĐẠT 100BP (01-24/10/10) 575037 (Nhập vào phần đặt hàng)25/10-14/11 TVV đạt 150BP trong tháng 10 được chọn mua 1 sản phẩm bất kỳ giảmBUSINESS 40% khi đặt đơn hàng 450,000 trong tháng 11 (không áp dụng cho sản Nhập mả sản phẩm cẩnCLASS phẩm Wellness) giảm vào phần Business Class TVV ĐẶT HÀNG ONLINE TỪ 600,000 ĐƯỢC MIỄN PHÍ CHUYỂN TỈNH TRONG KHU VỰC QUY ĐỊNH. 1/1

×