Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selbukonferansen

419 views

Published on

Tema på Selbukonferansen var OMDØMMEBYGGING.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Selbukonferansen

 1. 1. ” Mangfold, frihet og muligheter på bygda.” SELBUKONFERANSEN 27. januar 2011 Unni Myklevoll Nytilsatt daglig leder i blilyst
 2. 2. Ville Våge Vokse
 3. 3. Kommuner: Oppdal – Rennebu – Røros – Holtålen – Midtre Gauldal - Selbu
 4. 4. <ul><li>Programstyret: </li></ul><ul><li>Arild Øyen, (styreleder) Selbu </li></ul><ul><li>Hilde Bergebakken, Røros </li></ul><ul><li>Ida Munkeby, STFK </li></ul><ul><li>Hans Jørgen Flor, Oppdal </li></ul><ul><li>Kari Mette Busklein, Midtre Gauldal </li></ul><ul><li>Ungdomsrepresentant – observatør </li></ul><ul><li>Tor Morten Solem, FM - observatør </li></ul><ul><li>Innovasjon Norge - observatør </li></ul>
 5. 5. Daglig leder Fagområde 1 Fagområde 2 Fagområde 3 Daglig leder Fagområde 1 Fagområde 2 Fagområde 3 KP Røros KP Oppdal KP Rennebu KP Holtålen KP Selbu KP Midtre Gauldal Samarbeidslyst  Styret  Referansegruppe Referansegruppe Referansegruppe KP Røros
 6. 6. HOVEDMÅLET Flere skal arbeide og bli i blilystland Bidra til mangfold, attraktive bomiljøer og kultur for nyskaping
 7. 7. Blilyst skal være løsnings- og mulighetsorientert. Arbeidet skal gjennomføres med fokus på 3 suksesskriterier: <ul><li>Offensiv kommunikasjon </li></ul><ul><li>Minst mulig byråkrati og korte beslutningsveier </li></ul><ul><li>Lokal forankring og LYST -prinsippet </li></ul>
 8. 8. Bestillingen for 2011 - 2014 ☺ Stedsutvikling og omdømmebygging ☺ Kompetanse og næringsutvikling ☺ Naturbasert reiselivsutvikling
 9. 9. <ul><li>Stedsutvikling og omdømmebygging </li></ul><ul><li>Utvikle merkevaren ”Mangfold, frihet og muligheter på bygda” </li></ul><ul><li>- nasjonal merkevare for positiv distriktsutvikling </li></ul><ul><li>- posisjonere oss for å bli med i regjerningens og KRDs satsinger på bolyst og lokalsamfunn. </li></ul><ul><li>- tilflytningsaktiviteter – kampanjer iht utviklingen av regionens arbeidsmarked. </li></ul><ul><li>- utvikling av offentlige rom – møteplasser. </li></ul><ul><li>- kontinuerlig oppdatering av hjemmesider. Viktig informasjonskanal for generelle opplysninger og prosjektinfo. </li></ul><ul><li>- Facebook - Twitter - Blogg - Youtube </li></ul>
 10. 12. <ul><li>AKTIVITETER I 2011 </li></ul><ul><ul><li>Drifting av hjemmesidene slik at disse utgjør en bred informasjonskanal både i forhold til generell informasjon om ” Blilystland” og i forhold til prosjektspesifikk informasjon. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tettstedsutviklingsprosjekter og møteplassprosjekter i regionen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Videreføre resultater av arkitektkonkurransen ”moderne boløsninger på bygda” med sikte på å få til konkrete prosjekter i regionen. (FoU) </li></ul></ul><ul><ul><li>Videreutvikle prosjektet ”moderne, mobile og fleksible boliger.” </li></ul></ul><ul><ul><li>(FoU) </li></ul></ul>
 11. 13. <ul><li>- Desentraliserte studietilbud og kursvirksomhet </li></ul><ul><ul><li>Videreføre og videreutvikle dagens studiesentermodell med studiesentre i Selbu, Røros, Midtre Gauldal og Oppdal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opprettholde ordningen med koordinator som arbeider sammen med tilsvarende stilling i Kysten er klar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeidet med HiST og Studiesenteret.no fortsetter og vi søker nye samarbeidspartnere alt etter kompetansebehov. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kompetanseheving </li></ul></ul><ul><ul><li>Nettverk for kommunalt næringssamarbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Trainee-ordning </li></ul></ul><ul><ul><li>Dra nytte av kompetanse knyttet mot utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt FoU-programmer. </li></ul></ul>Kompetanse- og næringsutvikling
 12. 14. Naturbasert reiselivsutvikling <ul><li>Næring knyttet til nasjonalparker og verneområder </li></ul><ul><li>- Sikre kontinuitet og drift i delprosjekter hvor Blilyst-kommuner er involvert. </li></ul><ul><li>- Være delaktig i næringsutviklingsprosjekter i randsonene. </li></ul><ul><li>Fokus på tilrettelegging – sikkerhet – vertsskap - guider. </li></ul><ul><li>Opplevelses- og aktivitetsutvikling, overnatting – mat </li></ul><ul><li>Initiere deltakelse i IN sitt program for produktutvikling. </li></ul><ul><li>Fokus på kompetanse innen opplevelsesproduksjon. </li></ul><ul><li>Det arbeides med ny organisering av prosjektet og nye finansieringsmåter. </li></ul>
 13. 15. VENSTRE HØYRE Det artistiske Bilder Visualisering Farger Oversikt og helhet Intuisjon Følelser- LYST Musikk og rytme Se mønster Dans Fantasi Kreativitet Spontanitet Det akademiske Språk – skriving – ord Tale og opplesning Lesing Detaljer og fakta Analyser Logikk Følge innstrukser og regler Matematikk, tall, logikk Rasjonalitet Virkelighetsorientert Tid
 14. 16. Lystloven
 15. 18. LYSTLOVEN Skal revitaliseres og brukes aktivt som kommunikasjonsverktøy. Ville – våge – vokse krever at vi er SULTNE OG LYSTNE på å oppnå målene. ” Mangfold, frihet og muligheter på bygda.”
 16. 19. Takk for oppmerksomheten! www.blilyst.no [email_address] www.twitter.com/blilyst http://www.facebook.com/pages/Blilyst/159058720790929

×