Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TOC w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

5,681 views

Published on

Prezentacja ukazująca pracę Pani Marty Piernikowskiej (trenerki TOC, terapeutki) z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami.

Published in: Education
 • Be the first to comment

TOC w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

 1. 1. Wielowymiarowe wsparcie uczniów z trudnościami w uczeniu z zastosowaniem TOC dla edukacji Marta Piernikowska-Hewelt
 2. 2. W jaki sposób TOC dla edukacji może pomóc uczniom z niepełnosprawnością Uczenie się Uczenie się- matura Emocje Komunikacja Komunikacja Osiąganie celów Dzieci w wieku 4-6 lat Starsi nastolatkowie i młodzi dorośli (17-25 lat) Marta Piernikowska-Hewelt
 3. 3. Konieczne jest aby patrzeć na uczniów całościowo, dbać o o ich całkowity rozwój, mając na uwadze ich ograniczenia spowodowane niepełnosprawnością, ale tworzyć środowisko, w którym mogą w pełni rozwinąć swój potencjał, aby mogli rozkwitnąć Takie podejście wymaga ciągłego poszukiwania metod, aktywności, narzędzi, które będą wspierać uczniów w ich drodze do pełnego rozwoju TOC dla edukacji – narzędzia i cała filozofia TOC pomaga tworzyć takie warunki, które wspierają ucznia z niepełnosprawnością i umożliwia mu wykorzystanie jego potencjału w pełni, - zarówno intelektualnego, emocjonalnego, i wspiera jego komunikację Marta Piernikowska-Hewelt
 4. 4. Małe dzieci (przedszkolaki) z trudnościami w uczeniu •Emocjonalny trening w oparciu o materiały Kuferka tajemnic •Regularne zajęcia dla dzieci z autyzmem, zaburzeniami mowy, dezintegracją sensoryczną, porażeniem mózgowym •Główny cel – przygotować uczniów na zmianę – rozpoczęcie nauki w szkole, nazywanie własnych emocji i emocji innych, rozpoznawanie własnych potrzeb, podnoszenie własnej samooceny, wspieranie komunikacji, uczenie zależności przyczyna i skutek Marta Piernikowska-Hewelt
 5. 5. Trening emocjonalny Każda sesja zaczyna się aktywnościami, które wspierają rozwój emocjonalny: -Loteria emocjonalna , -Bohater dnia -Karty umiejętności -Emocjonalne bingo -Emocjonalne memo -Elementy dramy i inne. Marta Piernikowska-Hewelt
 6. 6. Trening emocjonalny •Druga część- uczymy się jak korzystać z narzędzi TOC - gałęzi logicznej, chmurki lub drzewka ambitnego celu w oparciu o materiały zawarte w Kuferku Tajemnic. Marta Piernikowska-Hewelt
 7. 7. Niektóre dzieci wymagają, aby mocno uprościć historie tak aby można było rozpocząć naukę korzystania z narzędzi Dziewczynka z zaburzeniami mowymi trudnościami w uczeniu się Marta Piernikowska-Hewelt
 8. 8. •jjmn Praca 5-cio latki z poważnymi trudnościami w uczeniu się. Gdy rozpoczęłyśmy pracę, nie była w stanie ani ułożyć obrazków w kolejności wydarzeń, ani opowiedzieć historię czy opisać emocje głównego bohatera. To jest praca , którą wykonała po 7 miesiącach zajęć.
 9. 9. Dopasuj emocje Marta Piernikowska-Hewelt Dziewczynka, u której podejrzewano autyzm – początkowo nie potrafiła nazywać emocji, na zdjęciu- po kilku miesiącach zajęć; dopasowała emocje jakie przeżywał główny bohater, jednej z historii zawartej w Kuferku Tajemnic
 10. 10. Marta Piernikowska-Hewelt
 11. 11. Marta Piernikowska-Hewelt
 12. 12. Marta Piernikowska-Hewelt Jak nauczyć korzystania z drzewka ambitnego celu małe dzieci z poważnymi trudnościami w uczeniu się
 13. 13. Trening emocjonalny (dzieci od 4 do11 lat) Rezultaty zauważane przez rodziców •Większa stabilność emocjonalna, dzieci lepiej radzą sobie z własnymi emocjami, mniej ataków histerii. W zamian – niektóre dzieci zamiast ataków płaczu zaczęły mówić rodzicom, że są smutne, bo… •Określanie celów, •Nazywanie potrzeb, •Dzieci opowiadają bardziej szczegółowo zdarzenia z przedszkola/szkoły Marta Piernikowska-Hewelt
 14. 14. Rezultaty zauważane przez rodziców •Wyższa samoocena dzieci, część z nich zaczęła przejawiać zachowania asertywne ( tym bardziej zaskakujące w przypadku dzieci, które początkowo były bardzo wycofane, miały trudność w funkcjonowaniu w grupie przedszkolnej, bardzo nieśmiałe z niską samooceną), •Dzieci się lepiej komunikują, •Są bardziej skoncentrowane na zadaniach, •Poprawa w zakresie twórczego myślenia.
 15. 15. Trening emocjonalny (dzieci w wieku od 4 do11 lat) Rezultaty dostrzeżone przez nauczycieli i psychologów •Dzieci są bardzo rozwinięte w sferze nazywania potrzeb, celów, •Poprawa zachowania w przedszkolu, •Bardziej socjalizowane/ dobrze odnalazły się w nowym środowisku (część dzieci rozpoczęła naukę w szkole) Marta Piernikowska-Hewelt
 16. 16. W jaki sposób TOC dla edukacji może wspierać uczniów z niepełnosprawnością - Uczenie się - Umiejętności emocjonalne - Komunikacja - Uczenie się- egzaminy maturalne - Komunikacja - Osiąganie celów Dzieci w wieku 4-11 lat Starsi nastolatkowie i młodzi dorośli (17-25) Marta Piernikowska-Hewelt
 17. 17. Wsparcie ucznia z trudnościami w uczeniu się 1.W jaki sposób TOC może wesprzeć proces edukacyjny- uczniowie z porażeniem mózgowym, schorzeniami genetycznymi o trudnościami w uczeniu się 2.W jaki sposób pomóc uczniom określać i osiągać ambitne cele 3.W jaki sposób TOC dla edukacji może stanowić narzędzie komunikacji alternatywnej 4.Określanie i dążenie do realizacji celów ucznia z niepełnosprawnością
 18. 18. TOC DLA EDUKACJI Prosta, graficzna forma daje możliwość stosowania jej na różnych płaszczyznach- w zakresie: rozwijania inteligencji emocjonalnej, rozwijania komunikacji, realizacji i przekazu materiału dydaktycznego, kształcenia umiejętności logicznego myślenia.
 19. 19. Patryk- moja inspiracja Patryk ma 26 lat. Zdał maturę pomimo ciężkiej odmiany porażeniami mózgowego (Patryk nie mówi, siedzi na wózku, nie może samodzielnie pisać) Marta Piernikowska-Hewelt
 20. 20. Nauczanie j.angielskiego za pomocą logicznej gałązki Marta Piernikowska-Hewelt Logiczna gałązka umożliwia uczniom z zaburzeniami mowy dzielić się wiedzą. Logiczną gałązkę, można stosować jako narzędzie komunikacji alternatywnej
 21. 21. Chmurka Patryka Marta Piernikowska-Hewelt Dla uczniów którzy nie mogą mówić lub samodzielnie pisać , Narzędzia TOC tworzą unikalną sytuację w której uczniowie mogą zwerbalizować Własne dylematy, to z kolei wpływa na budowani ich dojrzałości i samodzielności
 22. 22. Chmurka Pawła MIEĆ NOWYCH PRZYJACIÓŁ Być szczęśliwym BEZPIECZEŃSTWO Nie jechać na szkolną wycieczkę POTRZEBY ŻĄDANIA WSPÓLNY CEL Jechać na szkolną wycieczkę (Paweł jest nastolatkiem z chorobą genetyczną, która utrudnia mu mówienie, poruszanie się) ROZWIĄZANIE: lepsza integracja klasy, pomoc rówieśników podczas wyjazdu klasowego, dostosowanie programu, wyjazdu do możliwości wszystkich uczestników Marta Piernikowska-Hewelt Ponieważ: boje się czy sam sobie poradzę na wyjeździe Ponieważ: nie mam bliskich przyjaciół w szkole
 23. 23. Logiczna gałązka w pracy z uczniem z niepeł. Uczy myślenia przyczynowo-skutkowego na każdym materiale dydaktycznym Dla uczniów niepełnosprawnych jest to szczególnie ważne ze względu na brak możliwości zdobywania doświadczeń i odczuwania ich konsekwencji w sytuacjach życiowych Uczniowie z niepełnosprawnością mają problem z systematyzowaniem informacji przyczynowo- skutkowych
 24. 24. Drzewko ambitnego celu Pomaga określić cel i plan umożliwiający jego realizację 1.Ustalić ambitny cel 2.Określić przeszkody 3.Ustalenie celów pośrednich 4.Określenie działań 5.Ustalenie planu działań CEL AMBITNY CEL CEL CEL CEL CEL CEL CEL CEL
 25. 25. Ambitny cel Pawła – zdać maturę z matematyki Przeszkody •Zaległości z gimnazjum •Trudności w zapamiętywaniu materiału •Kiepskie pismo powoduje błędy przy przepisywaniu – zły wynik •Trudności w wykorzystaniu materiału z lat wcześniejszych •Trudności w geometrii •Wolne tempo pracy
 26. 26. Cele pośrednie •Nadrabiam zaległości z gimnazjum •Często powtarzam materiał •Sprawdzam rozwiązane przykłady •Rozwiązuję dodatkowe zadania wymagające wykorzystywania wcześniejszego materiału •Wykonuję proste rysunki geometryczne •Dostaję max. Wydłużony czas podczas egz. maturalnego Ambitny cel Pawła – zdać maturę z matematyki
 27. 27. CEL ZDAĆ MATURĘ Z MATEMATYKI NADRABIAM ZALEGŁOŚCI Z GIMNAZJUM WYKONUJĘ PROSTE ĆWICZENIA GEOMETRYCZNE CEL MAM DOSTOSOWANĄ MATURĘ Z MAKSYMALNIE WYDŁUŻONYM CZASEM CEL CEL CZĘSTO POWTARZAM MATERIAŁ ROZWIĄZUJĘ DODATKOWE ZADANIA WYMAGAJĄCE WYKORZYSTYWANIA WCZEŚNIEJSZEGO MATERIAŁU REGULARNIE UCZĘSZCZAM NA KONSULTACJE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELA MATEMATYKI
 28. 28. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością Trudności •W nazywaniu i komunikowaniu własnych potrzeb •Nazywanie własnych potrzeb •Rozwiązywanie własnych konfliktów •W tworzeniu dłuższych form pisemnych wypowiedzi •Zapamiętywanie nowych informacji •Tworzenie związków przyczynowo-skutkowych •Niska samoocena, brak wiary we własne umiejętności Marta Piernikowska-Hewelt
 29. 29. Wsparcie uczniów z niepełnosprawnością TOC dla edukacji umożliwia  Korzystanie z narzędzi TOC bez umiejętności czytania i pisania  Komunikację, również poza werbalną komunikację  Nazywanie własnych potrzeb  Pomaga zdobywać nową wiedzę i połączyć z wiedzą, którą uczeń już posiada  Wzmacnia poczucie sprawczości  Wspiera wysiłek w dążeniu do osiągania własnych celów Marta Piernikowska-Hewelt
 30. 30. Dziękuję za uwagę martapiernikowska@gmail.com www.toc.edu.pl www.kuferektajemnic.pl Marta Piernikowska-Hewelt

×