Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Narzędzia TOC w edukacji małych      dzieci      "Jedna rzecz to pokazać dziecku      drogę. Drugie, tru...
•  hałaśliwe•  nadruchliwe•  impulsywne•  konfliktowe•  labilne emocjonalnie•  z brakiem koncentracji uwagi     ...
•  Znają reguły, ale mają kłopoty z ich  zastosowaniem.•  Nie zastanawiają się nad konsekwencjami  swojego postępowa...
ZDECYDOWANIE TAK,  gdyż właściwie zaadoptowane wychodzą naprzeciw  potrzebom:•  zabawy,•  pomocy w porządkowaniu świ...
KTO w czasie działań (zaaranżowanych przeznauczyciela) powinien być bardziej aktywny?   Nauczyciel, czy dzieci?    ...
KTO w czasie działań (zaaranżowanych przeznauczyciela) powinien być bardziej aktywny?   Nauczyciel, czy dzieci?    ...
Jak działa?1.Jaki jest problem (obecna sytuacja)?2. Co zrobiliśmy (jak dokonać zmiany)?3. Jaki jest skutek (efekt TOC)?  ...
Niemal wszystkie dzieci mają problem z zapamiętaniem najważniejszych faktów po wysłuchaniu krótkiego opowiadania.   Potr...
Podczas słuchaniaopowiadania dzieciszukają wzrokiem zdjęćilustrujących jego treśćUkładają zdjęcia w logicznącałośćPoczątko...
Po dwóch miesiącachstosowania gałązkilogicznej dzieci posiadająumiejętność odtwarzaniadłuższych tekstów pojednokrotnym wys...
Większość dzieci w komunikacji  używa pojedynczych słów lubbardzo krótkich pojedynczych zdań.   © A.Guła, A.Urbańska, ...
Dzieci budują proste zdania (ustnie             nadają tytuł zdjęcia / ilustracji)        Trzymają w d...
Już po pierwszym miesiącu                  część dzieci buduje zdania                  ...
Jeśli podejmują próby  opowiedzenia historii, towypowiedź rzadko bywa spójna.  © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC d...
Dzieci analizują co jest              przyczyną a co jest              skutkiem        ...
Po kilkutygodniachdzieci wnaturalnysposóbprzechodzą dokonstruowaniaopowiadań.   © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC ...
Zapytane o konkretny fragment historii rzadko umieją się do niego odnieść.  Przeważnie opowiadają to, co  zapamiętały z...
Dzieci uzupełniają kolejny                         fragment historii, rysując iDzieci uzupełniają...
Potrafią z użyciemgałęzi logicznejodnaleźć w ciąguzdarzeń konkretnyfragment historii.Wskazać co byłowcześniej i cowydarzył...
Część dzieci czuje strach przed czytaniem,  uczy się krótkich tekstów na pamięć            lub zgaduje.    ...
Dzieci uczą się odkodowania            (odczytania) historii z obrazków i            piktogramów.©...
Poprzez zastosowanie bezliterowego zapisu(piktogramy, schematyczne rysunki, emotikony) dzieci szybciej    zdobywają umi...
Małe dzieci często bez głębszegozrozumienia przyjmują, że coś lub ktoś     jest dobry, albo zły.    © A.Guła, A.Ur...
Dzieci określają emocje jakie towarzyszom bohaterom historii.Dzieci określają i nazywają własne emocje.        © A....
Dzięki zastosowaniu chmurki i gałązki, analizują, weryfikują  swoje przypuszczenia co do osób i zdarzeń (stają się    ...
W sytuacjach konfliktowych skarżą, biją    się, obrażają wzajemnie, płaczą.Gdy zwracają się o pomoc do dorosłego, częs...
Dzieci analizują konflikt. Zastanawiają           się jakie emocje towarzyszą pierwszej            f...
Dzieci analizują konflikt. Zastanawiają           się jakie emocje towarzyszą pierwszej            f...
W sytuacjach konfliktowych rozmawiają ze sobą. Ponad połowękonfliktów załatwiają sami. Często posługują się do tego chmurk...
Małe dzieci mają trudność z wyobrażeniem   sobie dalszych konsekwencji jakiegoś              zachowania.C...
Dzięki zastosowaniu                   graficznej postaci                   narzędzi „w...
Dzieci wymieniają się               własnymi propozycjami               pozytywnych zachowań w...
W sytuacji konfliktowej, podczas szukaniarozwiązań, nie dostrzegają ich lub znajdują tylko         jedno rozwiąza...
Stosując słońce szczęśliwych rozwiązań dziecidostrzegają, że z każdej sytuacji jest kilka możliwych           ro...
Kiedy dzieci                     koncentrują się na                     potrzebach...
Gdy stają przed konkretnym problemem wymagającym logicznego powiązania faktów  (np. zadanie matematyczne), większość  ...
Dzieci, wykonując eksperymenty stawiają    hipotezy i weryfikują je oraz  samodzielnie wyjaśniają (stosują do tego ga...
Dzieci w prosty sposób potrafią              zilustrować  eksperyment   i              pod...
Niewiele dzieci potrafi uzasadnić nawet prosty     wybór, często używając słów               bo tak... ...
Dzieci zastanawiająsię, dyskutują, wybierająróżne rozwiązania.      © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Eduka...
Uzasadniają swoje wybory w logiczny i czytelny dla nich sposób.        © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla ...
Małe dzieci czekają na propozycje rozwiązań   przygotowanych przez dorosłych       (nauczyciela, rodziców)    ...
Jeśli tylko pozwolimy dzieciom, stają się kreatywne i podają mnóstwo rozwiązań.   © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TO...
Przy pomocy drzewka ambitnego celu potrafią zaplanować       i włączyć się w organizację zabawy    karnawałowej, ...
Dzieci po kilku tygodniach stają się bardzotwórcze, znajdując zawsze wiele rozwiązań   © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska...
W obliczu trudności często płaczą      lub się wycofują.  © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
Dzieci uczą się                        przewidywać i                       ...
Stosując drzewko ambitnego celu dostrzegają  przeszkody (w ich życiu do tej pory często        niezauważalne).  ...
Praca grupowa stanowi dla dzieci trudność. Część małych dzieci nie potrafi pracować           nawet w parach. ...
Początkowo dzieci często pracują              w parach, by później przejść do              pracy...
Dzięki zastosowaniu narzędzi  TOC, dzieci mają większą  wiarę w siebie, poczucie   bezpieczeństwa, bo  wszystko robi...
Rodzice często skarżą się, że dzieci są    leniwe lub nieposłuszne.    © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla E...
Dzieci uczą się krok po kroku            dobrej organizacji pracy© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Ed...
Dzięki praktycznemu stosowaniu narzędzi TOC   dzieci stają się „nauczycielami” dla rodziców, ucząc ich stosowania narz...
Narzędzia TOC są bardzo skuteczne w edukacji małych dzieci.     Wystarczy dostosować je do ich możliwości.   Dzięki ...
Publikację – Kuferek Tajemnic - to propozycja     jak metodologicznie, krok po kroku, wprowadzić „Narzędzia TOC” do pr...
Przewodnik  30 scenariuszy (1 rok zajęć)  Bezpiecznie prowadzi „krok po kroku”  podzielony na 5 opowiadań  Prosta ...
Pomoce dydaktyczne (100 kart)              kolorowe ruchome elementy do              wszystkich ...
Dodatkowe Pomoce dydaktyczne:                      Mata edukacyjna                 ...
Dodatkowe Pomoce dydaktyczne:                   Mata edukacyjna                     ...
Dodatkowe Pomoce dydaktyczne:                         Gra Edukacyjna               ...
Dodatkowe Pomoce dydaktyczne:                            Pudełko                ...
Pakiet – płatny przez rodziców            indywidualne karty pracy dla dziecka            indywidu...
Zlikwidowaliśmy                 Podkreślamy•Konieczność ewaluacji, diagnozy, itp.   •Cena bardzo dostę...
Łatwe       Wyznaczanie celówdefiniowanie i                  Pracaartykułowanie         ...
Narzędzia TOC w służbie    małych dzieciAUTORKI Agata Urbańska  Alicja Guła  Karolina Witkowska
Pytania, wątpliwości???? www.kuferektajemnic.pl
O co chodzi z tym Kuferkiem Tajemnic...???
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

O co chodzi z tym Kuferkiem Tajemnic...???

8,665 views

Published on

Prezentacja "Kuferka Tajemnic" - czyli jak zastosować "Narzędzia TOC" w edukacji wczesnoszkolnej. Jakie są problemy w pracy z małymi dziećmi, co zostało zastosowane, jakie są efekty, co zawiera "Kuferek Tajemnic"

Published in: Education
 • Be the first to comment

O co chodzi z tym Kuferkiem Tajemnic...???

 1. 1. Narzędzia TOC w edukacji małych dzieci "Jedna rzecz to pokazać dziecku drogę. Drugie, trudniejsze to odsunąć się z tej drogi i zrobić mu przejście." R.Brault
 2. 2. • hałaśliwe• nadruchliwe• impulsywne• konfliktowe• labilne emocjonalnie• z brakiem koncentracji uwagi © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 3. 3. • Znają reguły, ale mają kłopoty z ich zastosowaniem.• Nie zastanawiają się nad konsekwencjami swojego postępowania.• Nie potrafią zaplanować swojej pracy.• Nie potrafią czekać na nagrodę.• Wymagają, aby ich praca została oceniona i pochwalona natychmiast. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 4. 4. ZDECYDOWANIE TAK, gdyż właściwie zaadoptowane wychodzą naprzeciw potrzebom:• zabawy,• pomocy w porządkowaniu świata fizycznego,• pernamentnego ruchu,• pomocy w wyciąganiu wnisków (zamiast krytyki dorosłych),• zaangażowania polisensorycznego,• samodzielności i sprawczości. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 5. 5. KTO w czasie działań (zaaranżowanych przeznauczyciela) powinien być bardziej aktywny? Nauczyciel, czy dzieci? Nauczyciel Dzieci © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 6. 6. KTO w czasie działań (zaaranżowanych przeznauczyciela) powinien być bardziej aktywny? Nauczyciel, czy dzieci? Nauczyciel TOC Dzieci TOC
 7. 7. Jak działa?1.Jaki jest problem (obecna sytuacja)?2. Co zrobiliśmy (jak dokonać zmiany)?3. Jaki jest skutek (efekt TOC)? © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 8. 8. Niemal wszystkie dzieci mają problem z zapamiętaniem najważniejszych faktów po wysłuchaniu krótkiego opowiadania. Potrzebują dodatkowych pytańnauczyciela, aby dostrzec spójność tekstu. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 9. 9. Podczas słuchaniaopowiadania dzieciszukają wzrokiem zdjęćilustrujących jego treśćUkładają zdjęcia w logicznącałośćPoczątkowo pracują na dużym„szkielecie” gałęzi logicznej. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 10. 10. Po dwóch miesiącachstosowania gałązkilogicznej dzieci posiadająumiejętność odtwarzaniadłuższych tekstów pojednokrotnym wysłuchaniulub przeczytaniu ich. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 11. 11. Większość dzieci w komunikacji używa pojedynczych słów lubbardzo krótkich pojedynczych zdań. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 12. 12. Dzieci budują proste zdania (ustnie nadają tytuł zdjęcia / ilustracji) Trzymają w dłoni kartonik przypominający początek zadania (kiedy/jeżeli) Przechodzą od jednego fragmentu opowiadania (zdjęcia) do kolejnego (przesuwają się zgodnie z biegiem opowiadania)© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 13. 13. Już po pierwszym miesiącu część dzieci buduje zdania złożone o prawidłowej budowie gramatycznej. Znacznie więcej dzieci bez zażenowania i zawstydzenia wypowiada je na forum klasy. Niektóre swobodniej wypowiadają się w parach.© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 14. 14. Jeśli podejmują próby opowiedzenia historii, towypowiedź rzadko bywa spójna. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 15. 15. Dzieci analizują co jest przyczyną a co jest skutkiem Dzieci wykorzystują karty pracy do budowania związków przyczynowo- skutkowych. Dostrzegają, że skutek za chwilę staje się przyczyną.© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 16. 16. Po kilkutygodniachdzieci wnaturalnysposóbprzechodzą dokonstruowaniaopowiadań. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 17. 17. Zapytane o konkretny fragment historii rzadko umieją się do niego odnieść. Przeważnie opowiadają to, co zapamiętały z całej treści historii. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 18. 18. Dzieci uzupełniają kolejny fragment historii, rysując iDzieci uzupełniają brakujące opowiadającfragmenty całejhistorii, rysując i opowiadając. A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska © A.Guła,
 19. 19. Potrafią z użyciemgałęzi logicznejodnaleźć w ciąguzdarzeń konkretnyfragment historii.Wskazać co byłowcześniej i cowydarzyło siępotem. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 20. 20. Część dzieci czuje strach przed czytaniem, uczy się krótkich tekstów na pamięć lub zgaduje. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 21. 21. Dzieci uczą się odkodowania (odczytania) historii z obrazków i piktogramów.© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 22. 22. Poprzez zastosowanie bezliterowego zapisu(piktogramy, schematyczne rysunki, emotikony) dzieci szybciej zdobywają umiejętność czytania wyrazów i zdań. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 23. 23. Małe dzieci często bez głębszegozrozumienia przyjmują, że coś lub ktoś jest dobry, albo zły. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 24. 24. Dzieci określają emocje jakie towarzyszom bohaterom historii.Dzieci określają i nazywają własne emocje. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 25. 25. Dzięki zastosowaniu chmurki i gałązki, analizują, weryfikują swoje przypuszczenia co do osób i zdarzeń (stają się empatyczne). a © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 26. 26. W sytuacjach konfliktowych skarżą, biją się, obrażają wzajemnie, płaczą.Gdy zwracają się o pomoc do dorosłego, częstodostają gotowe rozwiązanie. Z czasem to dorosły staje się ich rozwiązaniem! © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 27. 27. Dzieci analizują konflikt. Zastanawiają się jakie emocje towarzyszą pierwszej fazie konfliktu. Określają nastrój emotikonem i ciemnym kolorem chmurki.© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 28. 28. Dzieci analizują konflikt. Zastanawiają się jakie emocje towarzyszą pierwszej fazie konfliktu. Określają nastrój emotikonem i ciemnym kolorem chmurki. Dzieci rozmawiają ze sobą. Mówią o swoich potrzebach i przyporządkowują tej sytuacji odpowiedni rekwizyt (jasna chmurka z odpowiednim emotikonem).© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 29. 29. W sytuacjach konfliktowych rozmawiają ze sobą. Ponad połowękonfliktów załatwiają sami. Często posługują się do tego chmurką. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 30. 30. Małe dzieci mają trudność z wyobrażeniem sobie dalszych konsekwencji jakiegoś zachowania.Często zastanawiają się co zrobili i jak postąpili dopiero po fakcie. Niejednokrotnie w swoim zachowaniu nie widzą nic złego. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 31. 31. Dzięki zastosowaniu graficznej postaci narzędzi „widzą” swoje myśli (konsekwencje). np. Jeżeli spotkam groźnego psa, to…..© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 32. 32. Dzieci wymieniają się własnymi propozycjami pozytywnych zachowań w przypadku trudnych sytuacji.© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 33. 33. W sytuacji konfliktowej, podczas szukaniarozwiązań, nie dostrzegają ich lub znajdują tylko jedno rozwiązanie © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 34. 34. Stosując słońce szczęśliwych rozwiązań dziecidostrzegają, że z każdej sytuacji jest kilka możliwych rozwiązań! © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 35. 35. Kiedy dzieci koncentrują się na potrzebach, „chłodna” analiza i rozsądek biorą górę nad złością i krzykiem. Wtedy pojawiają się różne rozwiązania i satysfakcja.© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 36. 36. Gdy stają przed konkretnym problemem wymagającym logicznego powiązania faktów (np. zadanie matematyczne), większość dzieci nie widzi logicznych związków.Część dzieci (dzięki błędnej edukacji) przestało dociekać dlaczego coś się dzieje. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 37. 37. Dzieci, wykonując eksperymenty stawiają hipotezy i weryfikują je oraz samodzielnie wyjaśniają (stosują do tego gałązkę logiczną prostą i złożoną). © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 38. 38. Dzieci w prosty sposób potrafią zilustrować eksperyment i podzielić się zdobytą wiedzą z dorosłymi© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 39. 39. Niewiele dzieci potrafi uzasadnić nawet prosty wybór, często używając słów bo tak... © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 40. 40. Dzieci zastanawiająsię, dyskutują, wybierająróżne rozwiązania. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 41. 41. Uzasadniają swoje wybory w logiczny i czytelny dla nich sposób. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 42. 42. Małe dzieci czekają na propozycje rozwiązań przygotowanych przez dorosłych (nauczyciela, rodziców) © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 43. 43. Jeśli tylko pozwolimy dzieciom, stają się kreatywne i podają mnóstwo rozwiązań. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 44. 44. Przy pomocy drzewka ambitnego celu potrafią zaplanować i włączyć się w organizację zabawy karnawałowej, wycieczki, wyjście do muzeum.... © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 45. 45. Dzieci po kilku tygodniach stają się bardzotwórcze, znajdując zawsze wiele rozwiązań © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 46. 46. W obliczu trudności często płaczą lub się wycofują. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 47. 47. Dzieci uczą się przewidywać i nazywać różne przeszkodyAnalizują porażki i wiedzą jak poradzić sobie z nimi w przyszłości (gałąź).A ich uwaga skupiona jest na poszukiwaniu rozwiązań (chmurka) © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 48. 48. Stosując drzewko ambitnego celu dostrzegają przeszkody (w ich życiu do tej pory często niezauważalne). © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 49. 49. Praca grupowa stanowi dla dzieci trudność. Część małych dzieci nie potrafi pracować nawet w parach. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 50. 50. Początkowo dzieci często pracują w parach, by później przejść do pracy w większej grupie© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 51. 51. Dzięki zastosowaniu narzędzi TOC, dzieci mają większą wiarę w siebie, poczucie bezpieczeństwa, bo wszystko robią razem respektując indywidualne pomysły. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 52. 52. Rodzice często skarżą się, że dzieci są leniwe lub nieposłuszne. © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 53. 53. Dzieci uczą się krok po kroku dobrej organizacji pracy© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 54. 54. Dzięki praktycznemu stosowaniu narzędzi TOC dzieci stają się „nauczycielami” dla rodziców, ucząc ich stosowania narzędzi w dorosłym życiu. Zasługują w oczach rodziców na prawdziwy podziw i mają poczucie prawdziwej dumy . © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 55. 55. Narzędzia TOC są bardzo skuteczne w edukacji małych dzieci. Wystarczy dostosować je do ich możliwości. Dzięki zaproponowanym zabawom, ćwiczeniom i wyjątkowym przedmiotom (maty, rekwizyt, piktogramy, emotikony, karty pracy) małe dzieci potrafią nie tylko doskonale posługiwać się narzędziami, ale i przenosić je na sytuacje życia codziennego, a nawet uczyć własnych rodziców! © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 56. 56. Publikację – Kuferek Tajemnic - to propozycja jak metodologicznie, krok po kroku, wprowadzić „Narzędzia TOC” do pracy z 5-7-latkami © A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 57. 57. Przewodnik 30 scenariuszy (1 rok zajęć) Bezpiecznie prowadzi „krok po kroku” podzielony na 5 opowiadań Prosta procedura pracy z dziećmi Jasno sformułowane korzyści dla dziecka Propozycje zabaw RODZIC-DZIECKO Wskazane pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć (zawarte w pakiecie)
 58. 58. Pomoce dydaktyczne (100 kart)  kolorowe ruchome elementy do wszystkich narzędzi  emotikony (uniwersalne do stosowania również na innych zajęciach)  piktogramy (uniwersalne do stosowania również na innych zajęciach)  karty pracy do powielania© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 59. 59. Dodatkowe Pomoce dydaktyczne: Mata edukacyjna „Chmurka”© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 60. 60. Dodatkowe Pomoce dydaktyczne: Mata edukacyjna „Gałązka”© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 61. 61. Dodatkowe Pomoce dydaktyczne: Gra Edukacyjna „Królestwo Potrzeb”© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 62. 62. Dodatkowe Pomoce dydaktyczne: Pudełko „Kuferek Tajemnic”© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 63. 63. Pakiet – płatny przez rodziców  indywidualne karty pracy dla dziecka  indywidualne karty pracy rodzic/dziecko  „Chmurka” - kolorowe elementy do wypychania  Emotikony i piktogramy (uniwersalne do stosowania również na innych zajęciach)  gra planszowa© A.Guła, A.Urbańska, K.Witkowska, TOC dla Edukacji Polska
 64. 64. Zlikwidowaliśmy Podkreślamy•Konieczność ewaluacji, diagnozy, itp. •Cena bardzo dostępna dla każdej placówki•Brak konieczności planowania dodatkowej •Możliwość rozpoczęcia w ciągu roku szkolnegopracy •Aktywność dziecka•Brak odtwórczych kart pracy •Aktywność rodzica •Umiejętności - przełożenie na życie,(wyszukaj, zakreśl, podkreśl, itp.) •Umiejętności kluczowe na całe życie Zmniejszyliśmy Stworzyliśmy•Aktywność nauczyciela – przejście na •Łatwość prowadzenia zajęćmoderatora •Łatwość uczenia trudnych kwestii (myślenia)• Statyczność edukacji (dziecka) •Materiały do wielu zagadnień, spoza pakietu• Szum informacyjno-graficzny wmateriałach •Propozycja dla grup i klas łączonych•Zapłacisz tylko za to co będziesz używał •Wskazówki dla nauczyciela i rodzica– minimum wyposażenia max •Zobaczysz „myślenie” dzieckaefektywności •Wiele możliwych rozwiązań (prawidłowych)
 65. 65. Łatwe Wyznaczanie celówdefiniowanie i Pracaartykułowanie zespołowaswoich potrzeb Myślenie logicznePLANOWANIE Uczymy Wyjście poza „szablon” MYŚLENIAKREATYWNOŚĆ „Łączenie kropek” – Przetwarzanie nowa i stara wiedza informacjiPrzewidywanie Umiejętność dostrzegania związkówkonsekwencji przyczynowo-skutkowych
 66. 66. Narzędzia TOC w służbie małych dzieciAUTORKI Agata Urbańska Alicja Guła Karolina Witkowska
 67. 67. Pytania, wątpliwości???? www.kuferektajemnic.pl

×