Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop circulaire economie_Michel Schuurman (MVO Nederland)

943 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop circulaire economie_Michel Schuurman (MVO Nederland)

 1. 1. Huidig, lineairLunchlezing systeem Lunchlezing24 juli 2012 24 juli 2012 Stress factoren Systeem uitdaging Urgentie
 2. 2. De combinatie van globale herverdeling vanmacht, bevolkingsgroei, klimaatveranderingen grondstofschaarste zal waarschijnlijkleiden tot een periode van protectionisme,toenemende spanning en instabiliteit ininternationale relaties.
 3. 3. Een derde van de winstwaarschuwingen in 2011 van FTSE genoteerde bedrijven kan toegeschreven worden aan snel stijgende grondstofprijzen.Van elke dollar winst is 41 cent niet doorgerekendemilieuschade.Deze kosten komen nu nog ten laste van demaatschappij maar zullen vroeg of laat naarbedrijven verschoven worden.
 4. 4. ‘Gebaseerd op gevalideerde scenario’s overonder meer opwarming, waterschaarste enbevolkingstoename verwachten wij eenwinstdaling van 13-31% in 2013 en 19-47%in 2018 voor bedrijven die geenrisicoanalyses uitvoeren en strategieënontwikkelen voor adaptatie.’
 5. 5. Huidige, tekst - Grondstof winninglineaire - Waardeketen van productie en consumptieprocessensysteem - Afvalproductie Stress - Afname beschikbaarheid grondstoffen - Afnemende marges en waardecreatie in ketenfactoren - Vernietiging leefomgeving Feedback • loopsSysteem - Behoud stabiele en welvarende samenleving - Voorkomen verdere milieudegradatieuitdaging - Economisch onhoudbare toekomst - Ongekend snelle groei wereldbevolkingUrgentie - Gemiddeld globaal welvaartsniveau verdubbeld - Naderen ecologische ‘tipping points’
 6. 6. HedenWereld bevolking (miljard) Grondstoffen Bevolking 10 8 6 4 2 500 1000 1500 2000 Jaartal
 7. 7. Lunchlezing 24 juli 2012 John T. Lyle - Regenerative Design Jaarlijks wordt er in de EU €300 - €550 miljard1970 circulair denken 2012 onnodig aan waarde vernietigd Walter Stahel - Performance Economy
 8. 8. Fysiek Business logic Ontwerp en materiaalkeuzes Gedeelde waardecreatieMateriaal cascades (x-sect.) Van verbruik naar gebruik Van kwantiteit naar kwaliteit Klantinitimiteit en -loyaliteit Meervoudige waardecreatie ‘Today’s goods are tomorrows resources at yesterday’s prices’ Walter Stahel
 9. 9. Without change there is no innovation, creativity, or incentive for improvement.Those who initiate change will have a better opportunity to manage the change Lunchlezingthat is inevitable. 24 juli 2012 - William Pollard -

×