Flyer spots 2013

202 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Flyer spots 2013

  1. 1. www.stichtingspots.nl©RobertvanMaarenWaarom eenstichtingvoor wildekatachtigen?Destroyed buildings canbe rebuilt; destroyedworks of art maypossibly be replaced bynew creations; but everyanimal and every flowerwhich becomes extinct islost forever in the mostabsolute of all death…‘Joseph Wood Krutch’Waarom?Er zijn 36 (ons bekende) wilde katten. Al dezekatachtigen vertonen erg veel overeenkomstenmet onze eigen huiskat die het erg goed doet.Met hun wilde familieleden gaat het echterstukken minder! In ons land leeft sowieso geenenkele wilde kat meer en in veel andere landenworden ze met uitsterven bedreigd.Eigenlijk overleven de wilde katten alleen nogin de gecreëerde natuurreservaten.De beangstigende cijfers!Ter indicatie: 100 jaar geleden leefdener nog meer dan 200.000 leeuwen.Leeuw: 20.000 - 32.000.Cheetah: 9.000 - 11.000.Tijger: <3.500.Sneeuwluipaard: 3.500 - 7.000Amoerluipaard: <40.Spaanse lynx: ca. 200.Dat het zo slecht gaat met de wilde katten isvrij onbekend. Van de tijger is het wel algemeenbekend dat hij met uitsterven wordt bedreigd.De anderen katachtigen krijgen veel minderaandacht en tot SPOTS kwam was er niemand inNederland die zich hier specifiek voor inzette.Door haar voorliefde voor de cheetah beslootSimone Eckhardt in 2004 hier iets aan te doen enrichtte Stichting SPOTS op. De doelstelling vanSPOTS is het redden van alle wilde katachtigen.Naast de cheetahprojecten zijn er sinds 2009 ookleeuw- tijger- en luipaardprojecten opgenomen.Voor de toekomst is verdere uitbreiding denkbaar.Naast actieve financiële ondersteuning vancheetah-, tijger-, leeuw- en luipaardprojecten,wil SPOTS ook het lot van de andere wilde kattenonder de aandacht brengen. Daarom is de websitewww.stichtingspots.nl een platform met informatievan alle wilde katten met, waar mogelijk, links naarbeschermingsprojecten.SPOTS staat voor Save and Protect Our TreasureS en verwijstzowel naar de vlekken die bij vele katachtigen voorkomen alsnaar“in de spots zetten” van bedreigde wilde katachtigen ennaar “plaatsen” waar aandacht is voor natuurbescherming.2781009_Spots_Flyer A4_3.indd 1 05-03-13 16:44
  2. 2. SPOTS heeft een aantal kerntaken:VoorlichtingMensen bewust maken van de noodzaak van hulpaan wilde katachtigen.• Ontwikkeling schoolpakketten voor basis- en middelbare scholen. De jeugd heeft immers de toekomst van morgen in handen.• Genereren van publiciteit in de media, waarmogelijk met behulp van bekende Nederlanders.Onze ambassadeurs: voormalig Formule 1coureur Christijan Albers, Nederlands sprint-kampioen Patrick van Luijk, de professioneledanseres Euvgenia Parakhina bekend door“dancing with the stars” en “so you think youcan dance”, Martin Gaus en Wibi Soerjadi.• SPOTS heeft diverse tv-commercials ontwikkeld.Deze worden uitgezonden door meerderetv-stations zoals RTL, de Publieke omroep, AnimalPlanet, National Geographic en Omroep Brabant.Verder is er een radiocommercial ontwikkeld diedoor diverse lokale en nationale omroepen wordtafgespeeld.• Verspreiden van folders in dierenparken en opevenementen om aandacht te vragen endonateurs te werven.• Toeristen attenderen op (on)verantwoordeconservatieprojecten (zoals cheetah- en leeuwen-farms) waar je bijvoorbeeld kunt wandelen ofknuffelen met leeuwenwelpen.• Onbekend maakt onbemind en zoals gezegd ishet bij veel mensen niet bekend dat de wildekatachtigen met uitsterven worden bedreigd.Middels ludieke, landelijke acties probeertSPOTS de actualiteit te halen om zo de ‘spots’op de wilde katten te zetten.FondsenwervingOm werkelijk iets te kunnen betekenen zijnfinanciële middelen onontbeerlijk!SPOTS kent verschillende mogelijkheden:• particulieren kunnen donateur of adoptieouderworden of een eenmalige gift doen.• voor bedrijven zijn speciale sponsorpakkettenontwikkeld.Naast fondswerving motiveert SPOTS reisorganisatieseen bezoek aan de door haar ondersteunde projectenin hun programma op te nemen en legt SPOTS contac-ten met bedrijven die immaterieel kunnen helpen.SteunCheetahprojecten:Cheetah Conservation Fund (CCF) Namibië,Cheetah Conservation Botswana (CCB),Iranian Cheetah Society (ICS), N/a‘an ku sê.Leeuwenprojecten:Africat North, Campaign against Canned Hunting.Luipaardprojecten:Iranian Cheetah Society (ICS) en N/a‘an ku sê(Namibië).Tijgerprojecten:SPOTS ondersteunt diverse tijgerorganisatiesalsmede organisaties die een lobby voeren tegentijgerhandel. Dit laatste is de grootste bedreigingvoor dit dier.De projecten, die door SPOTS worden onder-steund, zijn diepgeworteld in de betreffendelanden wat optimale resultaten geeft. Vanuit deprojecten is goed contact met de lokale bevol-king en (lokale) overheden. De steun die SPOTSverleent, wordt ter plaatse en op directe wijzeomgezet tot praktische hulp en draagt directbij tot de bescherming van de dieren in het wild.Op dit moment worden projecten in ZuidelijkAfrika, Azië en Iran gesteund die gericht zijn opbescherming van de cheetah, tijger, leeuw en lui-paard/panter. SPOTS heeft in deze gebieden eenuitgebreid netwerk waardoor de functionaliteitvan de projecten continue kan worden getoetst.SamenwerkenSPOTS werkt nauw samen met de dierenparkendie vaak eigen stichtingen hebben voor natuur-beschermingsprojecten. En SPOTS is aangeslotenbij Fin, de Federatie voor Internationale Natuur-bescherming. Deze federatie is een samenwerkings-verband van gerenommeerde, op internationalenatuurbescherming gerichte, Nederlandseorganisaties. De afzonderlijk aangeslotenorganisaties hebben ieder een ruime meerjarigepraktische ervaring met het beheren, onderzoekenof beschermen van natuurgebieden en soortenwereldwijd.De organisatieStichting SPOTS heeft een bestuur en er zijnnotulen, statuten en jaarverslagen. Het bestuurwerkt onbezoldigd. Stichting SPOTS is op 14 mei2004 door de afdeling Registratie en Successievan de Belastingdienst in ‘s-Hertogenboschaangemerkt als ‘een instelling zoals bedoeld inartikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956’.Dat betekent dat schenkingen aan stichtingSPOTS aftrekbaar zijn van de belasting.De grote groep vrijwilligers is onderverdeeldin diverse werkgroepen. Vrijwilligers kunnen hunvoorkeur voor een werkgroep aangeven en zijgeven regelmatig voorlichting in dierenparken,op scholen en bij evenementen.De Missie van SPOTS.SPOTS: een jonge,dynamische stichting metpassie! Geen club vanbiologen of wetenschappers.De mensen van SPOTShebben een no-nonsensementaliteit. Op een ludiekeen actieve wijze wordtaandacht gevraagd voor deproblematiek waarbijvoorlichting en fondsen-werving de belangrijkstepijlers zijn. SPOTS isambitieus! Ze wil zichprofileren als dé nationale“kattenstichting”. Nieuwemedia zoals Facebook,Hyves en Twitter wordenactief ingezet.Stichting SPOTSSpinetstraat 764876 XT  Etten-Leur+31 (0)6 40 94 72 32www.stichtingspots.nlinfo@stichtingspots.nlHELP US TO SAVE THE WILD CATS2781009_Spots_Flyer A4_3.indd 2 05-03-13 16:44

×