Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bruggen bouwen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving (Platform 31)

602 views

Published on

Bruggen bouwen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving, een programma van MVO Nederland en het ministerie van I&M

Presentatie Wytze Kuijper (Platform31): Het belang van de menselijke factor en samenwerking

5 november 2013, MVO Nederland, Nieuwekade 9, Utrecht

meer informatie: http://www.mvonederland.nl/agenda/2013-11-05/bruggen-bouwen-voor-energiebesparing-in-gebouwde-omgeving

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bruggen bouwen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving (Platform 31)

  1. 1. de veranderende wereld vol energie
  2. 2. wat beweegt mensen? emotie | comfort | geld
  3. 3. onze leefwereld vast denkkader vaste uitgangspunten cultuur van het juiste antwoord kloof tussen mens en natuur
  4. 4. GEBOUWEN EN MENSEN
  5. 5. Q!
  6. 6. Co-creatie flow 2x
  7. 7. Co-creatie flow 2x
  8. 8. dwars-denken & fris-kijken = waarde creatie ontdekken los lat en ve rb in de n re-create rationele analyse huidige situatie © FF aanpassingen vernieuwing inspirerende visie

×