Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Kouvola 7.11.2018

 1. Mikko Meriläinen @MVMerilainen www.mikkomerilainen.com PELIKASVATTAJAN PERUSTIETO JOHDATUS PELIKASVATUKSEEN KOUVOLAN KIRJASTO 7.11.2018
 2. • Tutkija, Tampereen yliopisto • Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto • Pitkän linjan pelaaja • Entinen pelihaittatyöntekijä • Päivystävä dosentti
 3. DIGITAALINEN PELAAMINEN ● Valtaosa suomalaisista nuorista pelaa digitaalisia pelejä vähintään satunnaisesti ● Julkinen keskustelu aiheesta usein kärjistynyttä ● Haittojen ja hyötyjen näkökulmat korostuvat keskustelussa ● Nuorten oma mielipide jää piiloon
 4. PELIKASVATUS ● Osa kasvatuksen kokonaisuutta ● Kasvattajalle keskeistä (ja helpompaa) ymmärtää pelaamisen merkityksiä ● Myönteisen edistäminen, haittojen ehkäisy ● Pelikasvatusta kahteen suuntaan
 5. MONENLAISTA HUOLTA ● Pelaamiseen liittyy erilaisia paniikkeja ● Väkivalta ● Ruutuaika ● Muut epämääräiset huolet ● Taustalla usein käsitykset soveliaasta kulttuurista ● Monesti kapea näkökulma pelaamiseen ● Suojelullakin on tarpeensa
 6. HAITTAA VAI HYÖTYÄ? ● Haittojen ja hyötyjen näkökulma kulttuuriin on erikoinen ● Merkitykset ja erityispiirteet jäävät helposti piiloon ● Arkisuus unohtuu ● Hyötyjä ja haittoja on vaikeaa vertailla
 7. VAIKEA VERTAILU ● Hyödyt ja haitat erilaisia ● Molempia vaikea mitata ● Sekä hyödyt että haitat heijastuvat tulevaisuuteen ● …tai sitten eivät
 8. MONIMUTKAISUUS ON OK ● Pelaamista ei tarvitse (eikä kannata) yksinkertaistaa ● Ei ole pakko olla pelaamisen puolella tai sitä vastaan ● “Onko pelaaminen hyödyllistä vai haitallista?” ● Mikä pelaaminen? ● Kenelle? ● Miksi?
 9. ONKO SYYTÄ HUOLEEN? ● Ehkä – ehkä ei ● Kasvattajilta tarvitaan itsetutkiskelua ● Uusi kulttuuri on aina huolestuttanut ● Media lietsoo paniikkia ● Kaikkia vaikutuksia ei vielä tunneta ● Kiinnostus on parempi lähestymistapa kuin huoli
 10. “PELAAJA” ● Pelikulttuureja ja -yhteisöjä on valtavasti erilaisia ● Jokainen pelaaja ei identifioidu pelien harrastajaksi ● Millainen on “musiikin kuuntelija”? ● Päällekkäiset ja limittyvät kulttuurit ja yhteisöt – myös samalla henkilöllä tai saman pelin parissa ● Motiivit auttavat ymmärtämään paremmin
 11. MIKSI PELATAAN? ● Pelaaminen on monesti tosi hauskaa ● Pelit vastaavat monenlaisiin tarpeisiin ● Yhteenkuuluvuus ● Itsenäisyys ● Osaaminen ● Joillekin intensiivinen harrastus ja urahaave (e-urheilu, pelinkehitys) ● Usein stressin lievittäjä ● Joskus pelkkää ajantappoa
 12. YHTEENKUULUVUUS ● Osallisuutta suuremmassa ryhmässä ● Jaetut kiinnostuksen kohteet → yhteiset puheenaiheet ● Vanhojen ja uusien kaverien tapaaminen ● Digitaalisessakin ympäristössä voi olla ihmisten ympäröimä ● Pelaamisen sosiaalisuus ei rajoitu itse pelitilanteeseen
 13. ITSENÄISYYS ● Pelaaminen on vapaaehtoista ja omaa tekemistä ● Ei tulosvastuuta ● Pelimaailmat antavat paljon tekemisen vapautta ● Digitaalinen hengailu ● Pelitapahtumat ovat omanlaisiaan festivaaleja
 14. OSAAMINEN ● Peleissäkin kehitytään paremmiksi ● Pelit antavat osaamisesta suoraa palautetta ● Yhteisöllisen vertailun mahdollisuus ● Sekä joukkue- että yksilöpelejä ● Osaamisen kokemukset tekevät hyvää
 15. PALJON ON LIIKAA? ● Peleihin käytettyä aikaa on hyvä pitää silmällä – siinä missä kaikkea muutakin ● Kello ei ole ongelmien mittari ● Mistä ollaan huolissaan? ● Muut asiat jäävät ajan vahtimisen jalkoihin ● Kohti kokonaisvaltaista ymmärrystä
 16. IKÄRAJAT HALTUUN ● Pelejä on eri ikäisille pelaajille ● Ikäraja ei kerro kaikkea pelistä ● Lapset ja nuoret ovat erilaisia ● Viime kädessä kyse vanhemman harkinnasta
 17. PELIHAITAT ● Usein yhteydessä muihin tekijöihin ● Elämänhallintaan liittyvät ● Pelisisältöihin liittyvät ● Laajemman pelikulttuurin ongelmat ● Yksinkertaistusten houkutus ● Käsittely yksilön mukaan ja konkretian kautta
 18. PELAAMISEN ARVOTTAMINEN ● Pelaaminen on itsessäänkin arvokasta ● Omien asenteiden tarkastelu – tunnista kasvatusärsytys ● Eroaako pelaaminen muusta harrastamisesta?
 19. EI VAIN PELAAMISTA ● Pelaaminen koskettaa monta aluetta elämässä ● Sosiaalinen elämä ● Itsenäistyminen ● Itsetunto ● Identiteetti ● Stressinhallinta ● Harrastaminen ● Tulevaisuuden haaveet
 20. PELAAMINEN ON AITOA ● Pelaaminen ei ole muusta elämästä irrallinen saareke ● Pelikokemukset ovat oikeita kokemuksia – älä vähättele ● Kasvatuksen tarve ei katoa vaikka ympäristö on uusi ● Aikuisen ymmärrys ja arvostus voivat olla keskeisessä roolissa
 21. LUKEMISTA
 22. VINKKEJÄ PELIKASVATUKSEEN ● Ihmeitä ei tarvitse tehdä ● Ole kiinnostunut ● Kysy tyhmiä (ja vielä tyhmempiä) ● Tietoa on paljon saatavilla – hyödynnä Youtubea ja Wikipediaa ● Pelaajia usein lähellä ● Pelitiedon puute ei nollaa kasvatusosaamista ● Anna itsellesi(kin) armoa ● Perusta kasvatus käytäntöön, ei mielikuviin
 23. Kiitos! Mikko Meriläinen @MVMerilainen www.mikkomerilainen.com
Advertisement