Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

grup social

1,246 views

Published on

grup social

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

grup social

 1. 1. SOCIOLOGIAGrups socials 1
 2. 2. Grup social• Qui no pot viure en societat o no li cal res per la seva pròpia suficiència, no és membre de la ciutat, sinó una bèstia o un déu.• Aristòtil, Política, I, Aristòtil 2, 1253a 27-34
 3. 3. Grup social• Més enllà d´un grup social humà no hi ha vida que pugui anomenar-se plenament humana.• L´ésser humà no és només social perquè viu en societat, sinó perquè la societat el constitueix com a tal ésser humà.• L´existència de l´individu humà es mou dins de grups socials: la família, l´escola, la feina, els amics ...
 4. 4. Grup social• Però no tot col·lectiu humà o conjunt d´individus constitueix immediatament un grup social.• Es considera un grup social el format pels integrants d´una penya futbolística d´un determinat club.• No es considera grup social el conjunt dels tots els afeccionats al futbol.
 5. 5. Grup social• Quines són les condicions que es necessita per poder parlar de grup social? Manteniment de relacions més o menys regulars Consciència de grup o de pertinença al grup Existència d´objectius, activitats o creences compartides Estabilitat i duració relativa, que distingirà un grup d´una simple reunió accidental Reconeixement social o identificació per part dels altres grups
 6. 6. Grup social • Els grups impliquen l ´existència de subgrups. • Tots els grups alhora són subsumibles en altres d ´abast superior. • La societat és el grup social superior, que no és subgrup d´un altre grup i aplega a tots els grups.
 7. 7. Grups socials i quasi-grups• Els grups socials estan dotats d´unes normes, d´una organització o jerarquia i d´un repartiment de rols.• Mentre els quasi-grups són un simple agregat de gent sense estructura, sense organització, els membres dels quals poden no tenir consciència de formar part d´aquest succedani de grup.• Quasi-grups són la gent que passeja pel carrer o espera l ´autobús.
 8. 8. Categories i conglomerats• Les categories les formen persones que tenen una característica comuna.• Per exemple: els nascuts a l ´any 1982, els afeccionats al golf, els lectors de manga, els estudiants.• Entre ells no hi ha la interacció necessària per constituir grups socials.• Són un tipus de quasi-grups.
 9. 9. Categories i conglomerats • Un conglomerat és un conjunt de persones que malgrat viuen juntes, no mantenen vincles d ´unió sòlids ni continus. • No comparteixen ni actituds, ni valors ni objectius, tot i que coexisteixen en un mateix espai físic. • Els espectadors d´una obra de teatre, els que viuen en un mateix barri, els que van a comprar al mateix “mercadillo”.
 10. 10. Activitats:• Tots aquests col·lectius poden considerar-se grups socials?1. Seguidors del Manresa de basquet.2. Noies catalanes de 17 anys.3. Compradors de l´últim CD de Pitingo.4. Usuaris de Linux.5. Club de fans d´ Andy y Lucas.6. Col·leccionistes de segells.7. Jubilats del barri La Font.8. Passatgers d´un avió.9. Habitants de Sant Fruitós del Bages.10.Alumnes de l´assignatura de sociologia.
 11. 11. Grups de referència• Un grup de referència és un grup diferent al nostre, respecte del qual orientem la nostra conducta.• Pot ser de forma positiva: perquè les seves normes i valors ens resulten desitjables.• Pot ser de forma negativa: perquè rebutgem les seves normes i valors.• Els famosos, per exemple, poden ser un grup de referència tant en un sentit positiu com en un sentit negatiu.
 12. 12. Dinàmiques de grup • Les dinàmiques de grup es refereixen a les forces que generen o destrueixen els grups: Cohesió: quan les Cohesió: quan les Desintegració: Desintegració: interaccions entre el interaccions entre el quan la majoria quan la majoriaFormació: són Formació: són membres del grup no membres del grup no Desviació: quan Desviació: quan dels integrants del dels integrants delraons afectives o raons afectives o estan dirigides per estan dirigides per alguns membres ss alguns membres grup deixen d grup deixen dinteressos dels interessos dels interessos egoistes, interessos egoistes, ´allunyen de les ´allunyen de les ´estar interessats ´estar interessatsseus membres les seus membres les sinó per sinó per pràctiques més pràctiques més en pertànyer-hi. en pertànyer-hi.causes més causes més consideracions consideracions comunes que comunes quecomunes de la comunes de la altruistes. altruistes. segueix la majoria segueix la majoriaformació dels formació dels dels integrants del dels integrants delgrups. grups. grup. grup.

×