Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fonamentació de la Metafísica dels Costums ( L'imperatiu categòric)

644 views

Published on

Anàlisi de l'ètica kantiana

Published in: Education
 • Be the first to comment

Fonamentació de la Metafísica dels Costums ( L'imperatiu categòric)

 1. 1. Ètica kantiana La Fonamentació de la Metafísica dels Costums (3) (L’imperatiu categòric) Immanuel Kant
 2. 2. Secció 2ª 2 Transició de la Filosofia moral popular a la Metafísica dels costums
 3. 3. Racionalisme ètic(apriori) Tot principi suprem de la moralitat ha d’originar-se en la raó pura, independentment de tota experiència. Els principis morals no poden fonamentar-se en les propietats de la naturalesa humana, però sobre aquests principis han de poder deduir-se regles aplicables a l’ésser humà. 5è-11è Paràgrafs 3
 4. 4. Racionalisme ètic(apriori) El més important, i transcendental, he de no té lloc a la naturalesa. La naturalesa, deia Kant, és un sistema de causa i efecte, mentre que l´elecció moral és un assumpte del lliure albir, per al qual no existeix causa i efecte. En fer eleccions morals, en aixecar-se per sobre del mer instint, els éssers humans transcendeixen el regne de la naturalesa i penetren en un regne de llibertat que els pertany exclusivament com a criatures racionals. Edward O. Wilson, Consilience. La unidad del conocimiento, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barna 1999 5è-11è Paràgrafs 4
 5. 5. Racionalisme ètic(apriori) La moral és independent al que succeeix en la naturalesa (àmbit del que és) L’àmbit de la moral és l’àmbit del que hauria de ser. 5è-11è Paràgrafs 5
 6. 6. Racionalisme ètic(apriori) La ciència experimental ens diu com són els éssers humans, la moral ens ha de dir com haurien de ser. 5è-11è Paràgrafs 6
 7. 7. Racionalisme ètic(apriori) Curiosament, darrera d’aquesta apreciació trobem el pensament d’un filòsof empirista, David Hume. Hume afirmava que de judicis descriptius (x és) no es podien deduir judicis valoratius (x ha de ser) Deduir de judicis descriptius, judicis valoratius (morals) és cometre una fal·làcia, la fal·làcia naturalista. 5è-11è Paràgrafs 7
 8. 8. Lanecessitatde l’imperatiu Tanmateix, la voluntat humana no està constituïda de manera que sigui completament influenciable per la raó. Sovint es deixa endur per impulsos i inclinacions que no estan d’acord amb la racionalitat. Per això, cal que la voluntat senti la llei moral com una força coercitiva, que adopta la forma d’un manament, d’un imperatiu (una obligació). 12 Paràgraf 8
 9. 9. Tipus d’imperatius Hipotètics Categòrics 16è-20è Paràgrafs 9
 10. 10. Tipus d’imperatius Hipotètics: són aquells que prescriuen una acció com a bona per aconseguir un propòsit. S’expressen en forma de condicional: “si vols x, has de fer y”. Són pròpiament els imperatius de les moral materials i eudemonistes. 16è-20è Paràgrafs 10
 11. 11. Tipus d’imperatius Categòrics: són aquells que estableixen que una acció és bona en si mateixa perquè no es refereix a cap fi extern. Segons Kant, només aquests imperatius poden ser la forma que ha d’adoptar una obligació moral autèntica. 21è Paràgraf 11
 12. 12. Quèdiu l’imperatiu categòric? (1ªformulació) Actua només segons aquella màxima per la qual puguis al mateix temps voler que esdevingui una llei universal. 21è Paràgraf 12
 13. 13. Quèdiu l’imperatiu categòric? (1ªformulació) L’imperatiu categòric és: 1. formal: no ens diu el que hem de fer en cada cas particular sinó com hem d´actuar en tots els casos i sota qualsevol circumstància. 2. producte d´una voluntat autònoma: no depèn de cap facultat sensible, sinó d´una raó lliure de tot tipus de condicionaments externs (societat) i interns (egoisme). Estic obligat a comportar-me si el segueixo fins i tot contra els meus interessos personals. 21è Paràgraf 13
 14. 14. Quèdiu l’imperatiu categòric? (1ªformulació) Una acció serà bona si es dedueix a aquesta llei. Tots els judicis moral i totes les lleis humanes que pretenguin ser morals haurien de derivar-se d´aquest principi. Els judicis morals han de ser universals: no només vàlids per a tothom, sinó també vàlids sota qualsevol circumstància sense excepcions. 21è Paràgraf 14 https://pitxaunlio.blogspot.com/2018/01/despacito- imperatiu-categoric.html Despacito: imperativo categórico
 15. 15. Quèdiu l’imperatiu categòric? (1ªformulació) Imaginem-nos que la màxima de la meva acció sigui la següent: quan necessiti diners, els demanaré i prometré que els pagaré, tot i que no penso en pagar-ho. Puc transformar aquesta màxima en una llei universal tal com ho demana l’imperatiu categòric? El resultat és una contradicció perquè al final ningú que l’apliqués ningú acceptaria aquesta promesa, perquè seria un absurd, ningú creuria en aquestes promeses. 21è Paràgraf 15
 16. 16. Quèdiu l’imperatiu categòric? (1ªformulació) L’imperatiu categòric posa la coherència per damunt de les conseqüències. “Facis la justícia encara que el cel s’enfonsi”. La força magnètica amb què ens atrau aquesta ètica neix de l’apel·lació al triomf de la dignitat humana sobre la satisfacció dels desitjos, de la raó per damunt de l’animalitat. Una lògica que és ni més ni menys que la fonamentació última dels Drets Humans. Però, com explica el Merlí, Kant va haver de postular l’existència de Déu perquè li semblava tan intolerable que el món terrenal no recompensi els que actuen moralment que calia mantenir l’esperança d’una altra vida millor on aquesta injustícia quedés redimida. Com podia ser d’una altra manera? Nosaltres, que tenim molt bones raons per dubtar del paradís, preferim trobar dreceres per a la satisfacció aquí i ara, per si de cas després no hi ha un després. I és clar, mentim. Joan Burdeus, Merlí. Tothom menteix per si de cas, Núvol 11/10/2016  http://www.nuvol.com/critica/merli-tothom-menteix-per-si-de-cas/ 21è Paràgraf 16
 17. 17. Quèdiu l’imperatiu categòric? (2ªformulació) Actua sempre de tal manera que tractis la humanitat, tant en la teva persona com en la persona de qualsevol altre, sempre com un fi en si mateix i mai no com un mitjà. 48è Paràgraf 17
 18. 18. Quèdiu l’imperatiu categòric? (2ªformulació) L’ésser humà existeix com un fi en si mateix i no com un mitjà per a qualsevol ús d’una voluntat qualsevol  Això no només afecta a les accions adreçades a mi mateix, sinó també per a les adreçades a uns altres éssers humans. 47è Paràgraf 18
 19. 19. Quèdiu l’imperatiu categòric? (2ªformulació) Els objectes, les coses, en canvi, només tenen un valor relatiu, condicionat. 47è Paràgraf 19
 20. 20. Quèdiu l’imperatiu categòric? (2ªformulació) La distinció entre persona i cosa, implícita en la segona formulació de l’imperatiu categòric, amaga un principi ètic material: la persona que té dignitat i no té preu. 47è Paràgraf 20
 21. 21. Quèdiu l’imperatiu categòric? (2ªformulació) La afirmación más bonita que se ha hecho de la dignidad es la de Kant, cuando dice que los seres humanos tienen «dignidad y no un simple precio». Eso me parece espectacular, porque quiere decir que a la gente jamás se la puede intercambiar por un precio, que no se la puede instrumentalizar. Viene de una tradición, pero esta afirmación de Kant en el siglo XVIII es lo mejor que hemos podido descubrir en el mundo moderno. Y me alegro que la Declaración lo haya reconocido. Creo que es la idea en torno a la que tendría que girar toda nuestra cultura: que a los seres humanos no se los puede instrumentalizar. Se puede vender por un precio lo que tiene un valor de cambio o un valor de uso, pero el ser humano no tiene un valor de cambio. El ser humano no es un objeto, no se puede hacer como si dijéramos «vamos a cambiar peras por manzanas porque se usan de un modo distinto». No, mira, el ser humano no se usa. Es valioso por sí mismo. Y esa idea de la dignidad —que tiene una historia— en los últimos tiempos ha sido una afirmación racional, por supuesto. Adela Cortina: "Hay que librar la batalla de las listas electorales abiertas", entrevista de E.J. Rodríguez, jot down, 12/01/2014  http://www.jotdown.es/2014/01/adela-cortina-hay-que-librar-la- batalla-de-las-listas-electorales-abiertas/ 47è Paràgraf 21
 22. 22. Quiera ImmanuelKant? 22  Vegeu Viquipèdia https://ca.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant  Vegeu vídeo ética de Kant http://pitxaunlio.blogspot.com/2016/03/blog-post.html

×