Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fonamentació de la Metafísica del Costums (La bona voluntad i la felicitat)

298 views

Published on

Anàlisi de l'ètica kantiana.

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Fonamentació de la Metafísica del Costums (La bona voluntad i la felicitat)

 1. 1. Ètica kantiana La Fonamentació de la Metafísica dels Costums (1) (La bona voluntat i la felicitat) Immanuel Kant
 2. 2. Grundlegungzur MetaphysikderSitten (1785) 2
 3. 3. Transició del coneixement racional comú de la moralitat al coneixement filosòfic. Secció 1ª 3
 4. 4. Quinaéslacosa mésbonaque podempensaren aquestmónifora d’aquestmón? Només pot ser una bona voluntat. Només una bona voluntat ens pot fer dignes de ser feliços. 1r Paràgraf 4
 5. 5. Quinesaltres cosesbones podempensar? La moderació, l’autocontrol, la prudència ... La saviesa, la riquesa, la salut ... 2n Paràgraf 5
 6. 6. Però,perquè aquestescoses bonesnoarribena serlacosamés bonadetotes?  La moderació, l’autocontrol, la prudència ... (són bones per assolir altres coses que per elles mateixes no són necessàriament bones)  La saviesa, la riquesa, la salut ... (són bones depenent de l´ús que se’n faci)  Per tant, són coses bones relatives, però no tenen valor moral en si mateixes. No són un bé incondicionat. 2n Paràgraf 6
 7. 7. Perquèlabona voluntatéselbé superior?  Perquè és l’únic bé incondicionat, un bé en si mateix.  No és un bé que es valori per allò que fa o per allò que aconsegueix, és a dir, per les seves conseqüències.  Per tant, no és un bé per la seva utilitat.  La bona voluntat és bona únicament pel seu voler, pel que vol, al marge de si ho aconsegueix o no. La bona voluntat és bona per la seva INTENCIÓ. 3r Paràgraf 7
 8. 8. Perquèlabona voluntatéselbé superior?  El bé suprem no pot trobar-se en un objecte de desig, sinó en el mateix subjecte.  La bona voluntat és bona sense condicions, perquè no depèn de cap objecte extern ni propòsit futur, sinó perquè és bona en si mateixa.  Analogia: La bona voluntat és com una joia preciosa, llueix encara que no tingui prou traça, habilitat o capacitat per produir un estat de coses desitjable. 3r Paràgraf 8
 9. 9. Perquèlabona voluntatéselbé superior? El que mereix el qualificatiu de moral pròpiament o d´ immoral no és l´acte, sinó la voluntat que es determina. La moralitat està, doncs, en la voluntat, en el subjecte, i no en l´acció, no en la concreció física de l´acte. La disposició de l´ànim de l´agent és la que és moral o immoral. Si l´agent realitza l´acte prescrit perquè el considera com absolutament degut, com un fi absolut de l´home, llavors l´agent és moral; si, pel contrari, realitza l´acte perquè espera treure d´ell alguna conseqüència favorable, si el realitza, doncs, com un mitjà, llavors l´agent és immoral. Manuel García Morente, La filosofía de Kant, Espasa Calpe, Madrid, tercera edición 1986 3r Paràgraf 9
 10. 10. Perquèlabona voluntatensfa dignesdeser feliços?  La bona voluntat no ens assegura la felicitat.  Kant defineix la felicitat com “la plena satisfacció de totes les nostres necessitats i inclinacions”.  Tot i que podríem estar d’acord amb aquesta definició en abstracte, resulta problemàtica en el moment de concretar- la en la realitat. 4t Paràgraf 10
 11. 11. Perquèlabona voluntatensfa dignesdeser feliços?  Tothom coincideix en els mateixos desitjos i inclinacions?  Tothom està d’acord en la manera d’assolir-los?  Una mateixa persona pot anar canviant l’objecte dels seus desitjos al llarg de la seva vida?  Estem totalment segurs del que volem?  I si ho aconseguim, estem totalment segurs que amb això ens conformarem?  Reconeixerem en aquest moment culminant que som realment feliços?  DAVANT D’UN CONCEPTE TAN DIFÚS, ÉS DIFÍCIL CONSTITUIR UNA ÈTICA SÒLIDA. 4t Paràgraf 11
 12. 12. Perquèlabona voluntatensfa dignesdeser feliços?  D’altra banda, la nostra raó està incapacitada per assolir la felicitat.  Tragèdia humana: quan més preocupada està la raó per aconseguir-la, més allunyada es troba.  Seria millor deixar en mans dels nostres instints que confiar en la raó si el nostre màxim objectiu és ser feliços.  Ningú no coneix la recepta per ser feliç.  Caldria un coneixement de tot allò que contribuís al seu assoliment. Això és improbable. Sempre pot haver un imprevist que pot ensorrar tots els nostres càlculs.  La felicitat depèn, doncs, d’un cop de sort. 5è Paràgraf 12
 13. 13. Perquèlabona voluntatensfa dignesdeser feliços?  Seria millor deixar en mans dels nostres instints que confiar en la raó si el nostre màxim objectiu és ser feliços.  Ningú no coneix la recepta per ser feliç.  Caldria un coneixement de tot allò que contribuís al seu assoliment. Això és improbable. Sempre pot haver un imprevist que pot ensorrar tots els nostres càlculs.  La felicitat depèn, doncs, d’un cop de sort. 5è Paràgraf 13
 14. 14. Perquèlabona voluntatensfa dignesdeser feliços?  Si la felicitat no depèn de nosaltres, a la raó només li pertoca produir una voluntat, una voluntat incondicionada, una bona voluntat.  La felicitat és un regal de l’atzar. De nosaltres depèn la possibilitat de ser bons, no de ser feliços.  La felicitat, per tant, ha de ser un objectiu indirecte, una mena d’efecte colateral de les nostres accions, no una meta deliberada.  L’ètica de Kant no constitueix una teoria sobre com fer-nos feliços sinó sobre com hem de fer- nos dignes de la felicitat. 6è Paràgraf 14
 15. 15. Perquèlabona voluntatensfa dignesdeser feliços?  La bona voluntat és la condició perquè qualsevol cosa que es faci i qualsevol resultat de les nostres accions, inclosa la felicitat, sigui bona.  La felicitat només seria una cosa bona si prèviament s’ha fet alguna cosa digna d’ella, és a dir, una acció realitzada per una bona voluntat. 6è Paràgraf 15
 16. 16. Conclusió L’ètica kantiana no és una ètica material (1):  Manca de continguts empírics: riquesa, salut, saviesa, plaer ...  Manca de preceptes condicionals (si fem això aconseguirem ...) L’ètica kantiana no és una ètica heterònoma:  Les lleis que determinen la voluntat no són externes al subjecte L’ètica kantiana no és una ètica eudemonista:  La felicitat no és l’objectiu prioritari L’ètica kantiana no és una ètica conseqüencialista:  Els resultats no són el més important 1r-6è Paràgraf https://pitxaunlio.blogspot.com/2019/ 02/etiques-materials.html Vegeu link d’ètiques materials: 16

×