Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Canvi de llei, canvi d’organització curricular

715 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Canvi de llei, canvi d’organització curricular

 1. 1. Canvi de Llei, canvi d’organització curricular Institut Sant Andreu
 2. 2. Currículum de 4t d’ESO Matèries Comunes Matèries Optatives (Itineraris) Activitats alternatives (Religió / Alternativa)
 3. 3. Distribució de les Matèries Comunes Ciències socials, geografia i història 3h Educació ètica cívica 1h Educació física 2h Llengua catalana i literatura 3h Llengua castellana i literatura 3h Matemàtiques 3h Llengua anglesa 3h Projecte de Recerca 1h
 4. 4. Matèries Optatives (de Itinerari) <ul><li>Cada alumne/a haurà de cursar tres matèries optatives específiques d'entre les següents (9h): </li></ul><ul><li>Biologia i geologia </li></ul><ul><li>Educació visual i plàstica </li></ul><ul><li>Física i química </li></ul><ul><li>Informàtica </li></ul><ul><li>Llatí </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Francès </li></ul><ul><li>Tecnologia </li></ul>
 5. 5. Organització dels Itineraris (1) <ul><li>Amb l'objectiu d'orientar l'alumnat, les matèries optatives de quart curs s’agrupen en diferents opcions, d'acord amb els estudis posteriors que els alumnes i les alumnes vulguin fer o d'acord amb les seves preferències. </li></ul><ul><li>El 4t curs es converteix així en un curs orientador.  </li></ul><ul><li>Les tres matèries optatives que l’alumnat ha d’escollir s’organitzaran en els següents 4 itineraris. Dos matèries optatives queden fixes per cada itinerari i la tercera és lliure, a escollir entre les sis restants. </li></ul>
 6. 6. Organització dels Itineraris (2) Informàtica Tecnologia 3 Llatí Informàtica 4 Tecnologia Física i Química 2 Biologia i Geol. Física i Química Tecnologia Informàtica Llatí Música Ed. Visual i Plàst Francès Biologia i Geologia Física i Química 1 Matèries a escollir Matèries fixes Itinerari
 7. 7. Projecte de Recerca <ul><li>En el quart curs tot l'alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades pels alumnes entorn d'un tema escollit, en part, per ells mateixos, i guiats pels professors. </li></ul><ul><li>Al llarg del projecte, l'alumne o alumna ha de mostrar capacitat d'autonomia i iniciativa en l'organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. </li></ul><ul><li>El projecte de recerca tindrà la consideració d'una matèria optativa. </li></ul>
 8. 8. Activitats alternatives (Religió/Alternativa) <ul><li>Els alumnes podran optar per cursar DURANT UN TRIMESTRE la matèria de religió. Els altres dos trimestres cursaran les activitats alternatives a la religió que s’ofereixen a tots els alumnes de 4t. </li></ul><ul><li>Els alumnes que optin per NO triar religió, cursaran els tres trimestres activitats alternatives a la religió. </li></ul>
 9. 9. Model de tria d’Itineraris
 10. 10. FI

×