Unitat 2

1,768 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat 2

 1. 1. La matèria: els estats físics 2 INICI ESQUEMA INTERNET PER COMENÇAR ESQUEMA INTERNET
 2. 2. Esquema de continguts Els gasos Els estats de la matèria i la teoria cinètica La teoria cinètica per als gasos Lleis Els canvis d’estat Els gasos i el mètode científic Boyle - Mariotte Gay- Lussac Charles La teoria cinètica i els canvis d’estat Els estats físics de la matèria Per començar , experimenta i pensa ESQUEMA INTERNET INICI
 3. 3. Per començar: experimenta i pensa Pots fer que augmenti de mida una llaminadura? Fabricació d’un termòmetre de mans La mida es duplica. Líquid amb un punt d’ebullició baix. El líquid puja pel tub. La mà dóna calor. CLICA PER CONTINUAR ESQUEMA INTERNET INICI
 4. 4. Els gasos LA PRESSIÓ DE L’ATMOSFERA Quan se succiona, desapareix l’aire de l’interior de la palla i, amb això, la pressió que exerceix. La pressió atmosfèrica sobre la superfície del refresc fa que el líquid pugi per l’interior de la palla. La pressió atmosfèrica impedeix que caigui el paper i, en conseqüència, l’aigua. L’atmosfera exerceix una pressió igual a la que exerceix una columna de mercuri de 76 cm d’altura. Pressió atmosfèrica Pressió atmosfèrica ESQUEMA INTERNET INICI 76 cm CLICA PER CONTINUAR
 5. 5. La teoria cinètica per als gasos Els gasos estan formats per partícules molt petites que estan separades les unes de les altres i que es mouen contínuament. Els gasos ocupen el volum de tot el recipient que els conté. Els gasos exerceixen una pressió sobre les parets del recipient que els conté. Aquesta pressió és deguda als xocs de les partícules del gas contra les parets. Com més de pressa es mouen les partícules d’un gas, més alta és la temperatura en què es troba. EL ZERO ABSOLUT: −273,15 ºC ESQUEMA INTERNET INICI Augmenta la temperatura. T = 0 K T = 300 K T = 1.000 K Augmenta la velocitat de les partícules. CLICA PER CONTINUAR
 6. 6. Els gasos: la llei de Boyle-Mariotte Llei de Boyle-Mariotte. Quan un gas experimenta transformacions a una temperatura constant , el producte de la pressió pel volum es manté constant. P · V = constant P 1 · V 1 = P 2 · V 2 Augmenta la pressió. Quan disminuïm el volum… ESQUEMA INTERNET INICI CLICA PER CONTINUAR
 7. 7. Els gasos: la llei de Gay-Lussac Augmenta la pressió. Quan augmentem la temperatura… ESQUEMA INTERNET INICI Llei de Gay-Lussac . Quan un gas experimenta transformacions a un volum constant , el quocient entre la pressió i la seva temperatura absoluta es manté constant. P P 1 P 2 T T 1 T 2 = constant = CLICA PER CONTINUAR
 8. 8. Els gasos: la llei de Charles Si la pressió del gas es manté constant quan s’augmenta la temperatura, el volum del recipient també augmenta. Augmenta la temperatura. ESQUEMA INTERNET INICI Llei de Charles i Gay-Lussac . Quan un gas experimenta transformacions a una pressió constant, el quocient entre el volum i la seva temperatura absoluta és constant. V V 1 V 2 T T 1 T 2 = constant = CLICA PER CONTINUAR
 9. 9. Els gasos i el mètode científic Documentació sobre les experiències de Boyle, Guericke i Mariotte. Experimentació: s’estudia la compressibilitat de l’aire. Anàlisi de dades per mitjà de taules i gràfics. Conclusions: sí, es comprova que l’aire es pot comprimir. Publicació: llei de Boyle-Mariotte. Observació: l’aire es pot comprimir. Preguntes (hipòtesis): l’aire està format per partícules entre les quals hi ha el buit. Noves preguntes Hipòtesi certa? SÍ NO La llei de Boyle-Mariotte ESQUEMA INTERNET INICI 1 2 3 4 5 6 7 8 CLICA PER CONTINUAR
 10. 10. Els estats de la matèria i la teoria cinètica Sòlid Líquid Gasós La matèria està formada per partícules que estan més o menys unides segons l’estat d’agregació en què es trobi. Les partícules es mouen, més o menys lliurement, depenent de l’estat. Com més de pressa es mouen les partícules, més alta és la temperatura de la substància. Les partícules de permanganat potàssic (KMnO 4 ) es distribueixen per tot el recipient d’aigua, a causa del moviment brownià. ESQUEMA INTERNET INICI Augment del moviment de vibració de les partícules. CLICA PER CONTINUAR
 11. 11. Els canvis d’estat Condensació Vaporització ESQUEMA INTERNET INICI Sòlid Líquid Gasós FUSIÓ VAPORITZACIÓ SOLIDIFICACIÓ CONDENSACIÓ O LIQUACIÓ SUBLIMACIÓ SUBLIMACIÓ REGRESSIVA CLICA PER CONTINUAR
 12. 12. La teoria cinètica i els canvis d’estat Canvi d’estat: l’escalfament de l’aigua Explicació segons la teoria cinètica Les partícules poden vibrar, però tenen un moviment molt limitat. La calor que s’hi aporta fa que les partícules vibrin més i, per tant, que augmenti la temperatura. Es produeix el canvi d’estat de sòlid a líquid. La temperatura no varia. Tota la substància està en estat líquid. Canvi d’estat de líquid a gasós. No varia la temperatura. Tota la substància està en estat gasós. La calor que s’hi aporta s’inverteix a l’augmentar la velocitat de les partícules i, per tant, puja la temperatura de la substància. Si el gas es troba en un recipient tancat (volum constant), augmentarà la pressió. ESQUEMA INTERNET INICI -20 0 100 T (ºC) 0 4 8 20 12 16 28 24 t (min) Sòlid Líquid Gasós CLICA PER CONTINUAR
 13. 13. Enllaços d’interès ESQUEMA INTERNET INICI Les lleis dels gasos PASSA AL WEB 37 lliçons de física i química PASSA AL WEB

×