Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brood in domotica

588 views

Published on

 • Be the first to comment

Brood in domotica

 1. 1. Brood in domotica Maarten van der Boon, bestuurslid: Vakgroep ICT Vakgroep DSI BeleidsAdviesCommissie COMmunicatie
 2. 2. Uneto-VNIBranchevereniging • Installatiebedrijf en technische detailhandel • 7300 leden, 13,7 miljard omzetVakgroep • Concentratie van kennis & Ontwikkeling • ICT: 120 leden, waarvan 36 met ICT-Keur • DSI: 130 ledenBegrip technologie • ICT: digitale informatiesystemen,telecommunicatie en computers. Competenties: netwerken, bekabeling en toepassing. • Domotica: functionaliteit in termen van gebruikersgemak, veiligheid, besparing. Competenties: systeemintegratie, engineering, functionaliteit & toepassing
 3. 3. Brood, daar zit wat in.
 4. 4. Brood of gezonde maaltijd?• Deler de noodzaak – en daarmee de plaats - van technologie in bouwprocessen en in doelstellingen.• Vertrekpunt Doelgroep? Budget? Duurzaam- en betrouwbaarheid? Hoe ver ga je?• Proces HALLO, ik ben de klant…. Uitgangspunt: (worden) afhankelijk van energie/technologie • (geen kolom, Procesplaats: integraalWie bent u? maar ster)• Partners •Waar bent u? “…alleen, de installateur heeft: ????...” Juiste perceptie? •Waarom bent u belangrijk?
 5. 5. Het broodproces.
 6. 6. Bereiding of eindproduct?• Wie betaalt, die bepaalt• Kolomproces (+ bouwhiërarchie) Daar ben ik weer… •Wat is domotica? Klant •Wat kan daarin dan? •Wat• Techniekrealisatie-crux kost mij dat? Met de vele voorhanden zijnde technische mogelijkheden wordt •Enne… hoe dan eens onderschat. de engineering en afstemming meer doet u dat dan? betrouwbare werking, opleveren conform verwachting
 7. 7. Broodsoorten.
 8. 8. Kiezen of keuze?• Functionaliteit Comfort, Veiligheid, Efficiëntie, Rendement Functioneel PvE• Proven or not proven Technologie moet zichzelf steeds opnieuw … Ingewikkeld hoor bewijzen en elke pilot lijkt gepilot te moeten worden. basisdomotica is geen additionele extra op conventioneel •Waaruit mag ik kiezen?• Infrastructuur •Het is écht Open/gesloten standaard; “Imago” te duur hoor! Wereldstandaard gebouwautomatisering: BACnet, KNX, IP •U hoort mij, maar luistert niet! •Krijg ik nu wat ík wil?
 9. 9. Broodaanbieders.
 10. 10. Anders of onderscheidend? Hier ben ik weer •Ik wil ..?..,kan dat? •Wat doet u nu voor mij? •Hoe maakt u het? •Hoe informeert u mij?
 11. 11. Broodkwaliteit.
 12. 12. Handel of missieHet bewijs - Bewijs van ervaring - Lid Uneto-VNI Nou bedankt! - Vakroep ICT/DSI •U bent vindbaar - Erkenning (KNX, BACnet, IP, ICT-KEUR) - Juist tijdspad, erken inbreng - ‘Klikt’ het •U bent voor mij herkenbaarHet gevoel •U bent duidelijk Dát is het!•U bent betrouwbaar U bent mijn partner!
 13. 13. Brood, daar zit wat achter.
 14. 14. Eten of gegeten worden?• Het juiste recept - vertrekpunt (vraag & antwoord) - (on)mogelijkheden (techniek, functie en de juiste combi) - samenwerking (kenniserkenning, verwachting & condities)• Het juiste proces - Bouwkolom of bouwster (hiërarchie of eindresultaat) - Positie van klant voor,de klant, en domotica? Ik, tijdens en ná - Kwaliteitsborging (gevoel of ‘harde’ objectieve criteria) •Vertel, en ik vergeet• Het juiste eindresultaat - Evalueer het behaalde op het ‘in opdracht gegeven’ - Leer, deel en leer•Laat mij zien, en ik herinner •Neem mij mee, en ik zal het begrijpen
 15. 15. Smakelijk eten!Brood in domotica Maarten van der Boon Uneto-VNI bestuurslid: ICT, DSI en BACCOM mvdboonjr@leertouwer.nl

×