Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΕΡΕΥΝΑ

1,099 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ΕΡΕΥΝΑ

 1. 1. ΕΡΓΑΣΙΑΘΕΜΑ:Η επιλογή του παιχνιδιού των παιδιών τηςπρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το μελλοντικόεπάγγελμά τους και η σχέση αυτών με στερεοτυπικέςαντιλήψεις κάτω από πρίσμα της κοινωνιολογίας τηςεκπαίδευσης και της γονεϊκής εκπαιδευτικήςσυμπεριφοράςΜηρτσέκη Βασιλική –Mέμος ΧρήστοςΕκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΜετεκπαιδευόμενοι στο Διδασκαλείο Ρόδου (Α ΕΞΆΜΗΝΟ)Ακαδημαϊκό έτος : 2010Εργασία στο μάθημα «κοινωνιολογία της εκπαίδευσης»Υπεύθυνος καθηγητής: Γουβιάς Διονύσης
 2. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1.Η οικογένεια ως κοινωνικό σύστημα2.Μορφές της οικογένειας και ο ρόλος της κάθε μορφής της ως διαμορφωτής ιδεών τωνπαιδιών σχετικά με το ρόλο των 2 φύλων3.Σχολείο , ομάδα συνομήλικων, παιχνίδι4. Η οικογένεια και ο ρόλος της σχετικά με τη διαμόρφωση αντιλήψεων σχετικά με τηδιαφορά –ισότητα των 2 φύλων τόσο στο παιχνίδι και ο ρόλος της στον προσανατολισμό τωνπαιδιών σε επαγγέλματα ανάλογα του φύλου..5.Η Οικογένεια και ο ρόλος της στη διαμόρφωση της γνώμης για την επιλογή τουμελλοντικού επαγγέλματος του παιδιού.6.Η επιλογή εργασίας:α)σε σχέση με την κοινωνική μάθηση και την μίμηση προτύπωνβ)σε σχέση με τις προσδοκίες των γονέων7. ΕΡΕΥΝΑ8.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ2
 3. 3. Εισαγωγή1. Η οικογένεια ως κοινωνικό σύνολοΗ οικογένεια είναι από τους πιο σημαντικούς και αναμφίβολα ο πιο σημαντικός θεσμόςδεδομένου ότι χρησιμεύει για να συναναστρέφονται άτομα διαφορετικού φύλου και ναγίνουν κατόπιν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.Oλοι μας προσανατολιζόμαστε στηνοικογένεια η οποία μας παρέχει ασφάλεια,καθοδήγηση και μας δίνει το αίσθημα τουανήκειν..Μερικοί πιστεύουν ότι είναι το πρώτο κοινωνικό ίδρυμα δεδομένου ότι είναι ηπρώτη συνάντηση μας με τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης.Από κοινωνιολογική άποψη ηοικογένεια δεν θεωρείται μόνο ως θεσμικό όργανο αλλά και ως ένα κοινωνικό σύστημα καιμια κοινωνική ομάδα(Eshleman 2000)..Η οικογένεια έχει εντός των συνόρων της ένασύστημα από κανόνες αξίες και καθεστώτα και οι ρόλοι που οργανώνονται για την επίτευξησυγκεκριμένων στόχων για το σύνολο της κοινωνίας.2.Μορφές της οικογένειας και ο ρόλος της κάθε μορφής της ως διαμορφωτής ιδεών τωνπαιδιών σχετικά με το ρόλο των 2 φύλωνΗ οικογένεια αποτελεί τμήμα μιας μεγαλύτερης ομάδας ,του συνόλου της κοινωνίας.. Τατελευταία χρόνια ένας διαχωρισμός που έχει γίνει χωρίζει τις οικογένειες σε :πυρηνικές,μονογονεικές ,διευρυμένες ,ιδίου φύλου κλπ όπου παρουσιάζουν ανεξάρτητα από τηνμορφή που έχουν, διάφορες γονικές εκπαιδευτικές συμπεριφορές. ΗBaumrind(1980)επεξεργάστηκε τρεις γονικές εκπαιδευτικές συμπεριφορές οι οποίεςαποκαλύπτουν ισάριθμες συμπεριφορές παιδιών.. Την κατασταλτική, την Επιεική –ανεκτική και την δημοκρατική αλλά θα προσθέσουμε και άλλη μία. Την επιεική αμελή –αδιάφορη ως αντίθετη της δεύτερης άποψης δηλαδή της επιεικούς ανεκτικήςσυμπεριφοράς και αυτό γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσά τους ως προς τη3
 4. 4. συμπεριφορά των γονέων όπου εδώ οι γονείς αδιαφορούν τελείως για τον τρόπο με τονοποίο πρέπει να ανατρέφονται τα παιδιά τους..Σύμφωνα με τη θεωρία της Baumrind, μπορεί να γίνει διάκριση των πρακτικώνανατροφής και ελέγχου της συμπεριφοράς των παιδιών που ακολουθούν αϊ γονείς με βάσητην ποσότητα και την ένταση του ελέγχου που τις χαρακτηρίζει. Έτσι, η Baumrindδιακρίνει τους επιτρεπτικούς γονείς oι οποίοι έχουν πολύ λίγες απαιτήσεις από τα παιδιάτους, ασκούν ελάχιστο έλεγχο στη συμπεριφορά τους και σπάνια τα τιμωρούν. Οιαυθεντικοί γονείς θέτουν αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς αλλά ταυτόχρονα συζητούν μετα παιδιά τους και δίνουν μεγάλη σημασία στη λογική θεμελίωση των κανονισμώνσυμπεριφοράς και την επίλυση των προβλημάτων, επίσης έχουν μεγάλες προσδοκίες από ταπαιδιά τους, τις οποίες τις εκφράζουν συχνά και ενισχύουν τις επιτυχίες τους. Τέλος, οιαυταρχικοί γονείς ασκούν ασφυκτικό έλεγχο πάνω στη συμπεριφορά των παιδιών τους, τηνοποία προσπαθούν να επηρεάσουν και να κατευθύνουν σύμφωνα με το δικό τους σύστημααξιών. Έχουν πολλές απαιτήσεις από τα παιδιά τους και αναμένουν από αυτά σκληρήεργασία, σεβασμό και αναντίρρητη υπακοή. Εκτός όμως από τις εκπαιδευτικέςσυμπεριφορές γονέων θα πρέπει να σταθούμε και στον τύπο οικογένειας αλλά και στη θέσηπου κατέχει το κάθε φύλο μέσα σε αυτήν.. Ανάλογα με το πόσο πατριαρχικός ,μητριαρχικόςή ισόνομος είναι κάθε οικογενειακός τύπος και τα παιδιά παρουσιάζουν αντίστοιχα κάποιεςσυμπεριφορές ..3.Σχολείο , ομάδα συνομηλίκων,παιχνίδιΌσο μεγαλώνουν τα παιδιά αλλάζει και ο χώρος στον οποίο κινούνται και από τακλειστά πλαίσια της οικογένειας μεταπηδούν και σε νέους χώρους όπως είναι τοσχολείο και η γειτονιά.. Εκεί το παιδί εντάσσεται ή δημιουργεί μια ομάδα που δεν είναι4
 5. 5. παρά μια συλλογικότητα ,της οποίας τα μέλη είναι συνομήλικα .Η ομάδα είναι προϊόνεπιλογής και οι σχέσεις βασίζονται στην αμοιβαιότητα .Αποτελεί ένα μέσοαπελευθέρωσης από τον έλεγχο των ενηλίκων κι αυτό ξεκινάει από τα πρώτα χρόνιατης ένταξης του παιδιού σε μια διαφορετική ομάδα από την οικογένεια όπως είναι τονηπιαγωγείο( Carugati και Selleri 1996 )`Με το πέρασμα του χρόνου το παιδί αποδεσμεύεται σταδιακά από τηνσυναισθηματική εξάρτησή του από τους γονείς αλλά στα 11 χρόνια τους ταπαιδιά δρουν διαδραστικά τόσο με τους ενήλικες όσο και με τους συνομηλίκουςτους..Εξάλλου οι συνομήλικοι έχουν από την αρχή ξεχωρίσει το ρόλο των γονέων καιτο ρόλο της ομάδας τους.Ο Parsons εξετάζει τον ορισμό του Durkheim για το σχολείο ως κοινωνικόμικρόκοσμο που η ειδική λειτουργία του έγκειται στην ηθική ομογενοποίηση καιστην προεπαγγελματική διαφοροποίηση των μελλοντικών πολιτών.. Καθ΄ όλη τηδιάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου η σχολική τάξη γίνεται ο βασικός φορέαςκοινωνικοποίησης παρόλο που υπάρχει η οικογένεια ενώ μεγάλη σημασία έχεικαι η ομάδα των συνομηλίκων..Ένας χώρος χρονικός που τα παιδιά μπορούν να δείξουν τις ικανότητες αλλάκαι τη στάση τους είναι και η ώρα του διαλλείματος στο σχολείο όπου τα παιδιάοργανωμένα ή μη σε ομάδες μπορούν να μας δώσουν σημαντικά στοιχεία του χαρακτήρατους όσο και του βαθμού της ένταξης στον μικρόκοσμο μιας κοινωνικής μορφής τάξης5
 6. 6. όπως είναι η ομάδα συνομηλίκων ..Το παιχνίδι ως μέσο που βοηθά και αναπτύσσει την μάθηση- αλλά ταυτόχρονααναπτύσσει προάγει και εξασκεί τις δεξιότητες των παιδιών- ,παίζει σημαντικό ρόλοστην ανάπτυξη της ταυτότητας (Mead 1934)στην επικοινωνία και στην κατανόηση τωνκοινωνικών ρόλων και κανόνων..Εργαζόμενοι με τα παιδιά της σχολικής ηλικίας τόσο μέσα στην τάξη κατά τη διάρκειατου μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια του διαλλείματος παρατηρούμε διαφοροποιήσειςως προς το ποιος έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και ανακυρήσσεται αρχηγός της ομάδαςκαι ως προς το ποιος θεωρείται αρχηγός κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όπως και τατελευταία χρόνια τουλάχιστον στους μαθητές του Δημοτικού και στις πρώτες τάξεις τηςδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρατηρείται μια τάση μεικτών ομάδων (από αγόρια καικορίτσια) σε διάφορα ομαδικά παιχνίδια που τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν καθαράαντρικά παιχνίδια ή αθλήματα.. Και ενώ ως προς το παιχνίδι η διαφυλικότητα είναιανύπαρκτη και δεν ξεχωρίζει το φύλο, στο χώρο της μελλοντικής επαγγελματικήςσταδιοδρομίας φαίνεται να επικρατούν ακόμα απόψεις στα παιδιά ότι υπάρχουνεπαγγέλματα που χωρίζονται σε αντρικά και γυναικεία καθώς και απόψεις ότι «άλλο αγόριάλλο κορίτσι»κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την μη ύπαρξη διαφορετικότητας στοομαδικό παιχνίδι σε επίπεδο συμμετοχής γιατί σε επίπεδο ηγεσίας σπάνια σε μια διαφυλικήομάδα ένα κορίτσι μπορεί να έχει την αρχηγία κυρίως όταν παίζονται ομαδικά παιχνίδια ηαθλήματα.4. Η οικογένεια και ο ρόλος της σχετικά με τη διαμόρφωση αντιλήψεων σχετικά με τηδιαφορά –ισότητα των 2 φύλων τόσο στο παιχνίδι και ο ρόλος της στον προσανατολισμότων παιδιών σε επαγγέλματα ανάλογα του φύλου..6
 7. 7. Η θεωρία της «κοινωνικής μάθησης» υποστηρίζει ότι τα παιδιά διαμορφώνουν τηνταυτότητα του φύλου και το σχετικό ρόλο μέσα από μια διαδικασία μάθησης που απαιτείπαρατήρηση, μίμηση και ενίσχυση. Καθώς το περιβάλλον θυμίζει στο παιδί διαρκώς ότιείναι αγόρι ή κορίτσι και το ενισχύει αντίστοιχα να ασχολείται με ανδρικά ή γυναικείαπράγματα, αυτό καταλήγει να σκέφτεται για τον εαυτό του ως αγόρι ή κορίτσι. Με τοντρόπο αυτό, μέσα από την παρατήρηση, ενίσχυση και μίμηση, η διαμόρφωση τουκατάλληλου ρόλου του φύλου προηγείται της απόκτησης της ταυτότητας του φύλου.Μέσα από όλα αυτά λοιπόν διαφαίνεται ότι ενώ προχωράμε προς μια πραγματικότητα σεένα επίπεδο όπου υπάρχει ισονομία και ίσες ευκαιρίες ,ακόμα εξακολουθούν και υπάρχουναπόψεις ότι όλοι δεν μπορούν να είναι ίσοι μεταξύ τους και αυτό οφείλεται σε απόψεις πουτα παιδιά διαμορφώνουν τόσο από την οικογένεια όσο και από τα ΜΜΕ αλλά και από τοσχολείο.. Ίσως όπως λέει και η Kenway(1996) δεν θα υπάρξει βελτίωση των γυναικών ανδεν αλλάξουν οι άντρες και τα αγόρια..Σύμφωνα πάλι με τη θεωρία της «γνωστικής ανάπτυξης», το παιδί δημιουργεί απόμόνο του τις δικές του αξίες για το ρόλο των φύλων, στα πλαίσια μια κοινωνικής δομής πουευνοεί τα στερεότυπα, ενώ οι άλλες θεωρίες υποστηρίζουν ότι αυτές οι αξίες αποκτώνται μετην εσωτερίκευση των εξωτερικών πολιτισμικών αξιών, σε μια διαδικασία που απαιτεί σεμεγάλο βαθμό προσαρμογή. Σύμφωνα με τον Kohlberg(Γουβιάς ) τα βασικάχαρακτηριστικά αυτής της γνωστικής ανάπτυξης είναι:• Η ταυτότητα του φύλου, δηλαδή η αυτό-ένταξη των παιδιών στην κατηγορία«αγόρι» ή «κορίτσι», είναι το βασικό και κριτικό στοιχείο οργάνωσης των στάσεώντου απέναντι στο ρόλο των δύο φύλων.• Αυτή η ταυτότητα του φύλου είναι το αποτέλεσμα μιας βασικής γνωστικής κρίσηςπου συντελείται σε πρώιμη αναπτυξιακή φάση.7
 8. 8. • Η βασική αυτοκατηγοριοποίηση καθορίζει και τις βασικές αξίες. Από τη στιγμή πουτο παιδί κατηγοριοποιεί τον εαυτό τους ως αγόρι ή κορίτσι, αξιολογεί θετικάαντικείμενα και ενέργειες που έχουν σχέση με το δικό του φύλοΗ οικογένεια που είναι και το πρωταρχικό περιβάλλον όπου τα παιδιά διαμορφώνουν τιςαντιλήψεις τους, επηρεάζει κατά πολύ όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω το θέμα περίδιαφοράς των φύλων και αυτό ξεκινάει πολύ νωρίς και το διαπιστώνουμε και από τιςαπόψεις γονέων σχετικά με το ποια παιχνίδια αρμόζουν για κορίτσια και ποια για αγόριαακόμα και από την βρεφική ηλικία..Βάση των προαναφερόμενων καταλαβαίνουμε ότι η οικογένεια χρησιμοποιεί τηδιαφορετικότητα των δύο φύλων καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με αποτέλεσμα όσομεγαλώνουν τα παιδιά να διαφοροποιούνται τόσο στην επιλογή του παιχνιδιού όσο και τηςεπαγγελματικής τους επιλογής..5.Η Οικογένεια και ο ρόλος της στη διαμόρφωση της γνώμης για την επιλογή τουμελλοντικού επαγγέλματος του παιδιού.Η διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης ως μέρος της όλης ανάπτυξης τουατόμου αρχίζει μέσα στο πλαίσιο της σχολικής οικογενειακής ζωής με την καθοδήγηση τωνπαιδιών για τους διάφορους κοινωνικούς και εργασιακούς ρόλους, από τους γονείς(Seligman, 1994 . Herr & Cramer,Τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία του δημοτικού σχολείου, ενδιαφέρονται πολύ γιααναγνώριση και αποδοχή, ειδικά από τους γονείς και τους δασκάλους. Τα παιδιά που έχουνβιώσει στα σπίτια τους θετικά συναισθήματα, αποδοχή, ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας καιθετική ενίσχυση των προσπαθειών τους είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν θετικήαυτοεικόνα. Παιδιά με υψηλή αυτοεκτίμηση αναπτύσσουν θετική αυτοεικόνα αλλά καιέχουν μια αίσθηση πως ανήκουν κάπου (Seligman, 1994 . Pervin & John,1996).8
 9. 9. Τα περισσότερα παιδιά εισάγονται, κατά τον Piaget (1990), στο τρίτο στάδιοανάπτυξης της σκέψης, το «στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης» (Παρασκευόπουλος,1985α), μεταξύ των 10 και των 12 ετών. Αν και μερικά παιδιά σε αυτήν την ηλικίαεπηρεάζονται ακόμα από το προσυλλογιστικό στάδιο, τα περισσότερα παρουσιάζουν τηδυνατότητα να υποθέσουν, να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις και να αντλήσουν, όποτεαπαιτείται, περισσότερες πληροφορίες.Έτσι τα παιδιά του δημοτικού τείνουν να είναιπολύ δεκτικά στις νέες ιδέες (Piaget & Inhelder, 1990). Από την ηλικία των 11 ή 12ετών, τα περισσότερα παιδιά έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά την κατανόηση τωνσχέσεων αιτίας και αποτελέσματος που να τους επιτρέπει την εκτίμηση του κινήτρουκαι της περίστασης στις ηθικές κρίσεις τους (Piaget - Inhelder, 1990 . Pervin & John,1997). Στα 10 έως τα 12 έτη, οι επαγγελματικές επιλογές βασισμένες στη φαντασίαλιγοστεύουν . Τα παιδιά συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τι προτιμούν(ενδιαφέροντα) και τι απορρίπτουν και σιγά - σιγά αυτό μεταφράζεται σεμελλοντικούς επαγγελματικούς στόχους. .Στην ηλικία των 5 ετών ένα παιδί μπορείνα λέει ότι θέλει να γίνει πιλότος αλλά αυτό βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στηνφαντασία και στο ότι ακόμα δεν έχουν όπως ανέφερα παραπάνω σχέση με ταενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του σε αντίθεση με ένα παιδί της Ε΄ η ΣΤ’ τάξηςπου είναι στο στάδιο ενδιαφέροντος της επαγγελματικής του ανάπτυξης και πιθανώςεπιδιώκει μια σταδιοδρομία ως πιλότος και κάνει κάτι που του αρέσει καθώς ήδηασχολείται με κάτι παρόμοιο όπως η συναρμολόγηση μοντέλων αεροπλάνων (Taylor,1971 . Herr& Cramer, 1996). Τα πρότυπα και η αποδοχή της ομάδας τωνσυνομηλίκων γίνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια των ετών του δημοτικού σχολείουκαι συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη της αυτοεικόνας του παιδιού. Παράλληλα,επειδή τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τα σαφή δικά τους πρότυπα, τείνουν ναδεχτούν τα πρότυπα εκείνα που υιοθετούν οι μεγαλύτεροι γύρω τους. Κυρίως όμως, ταγονικά πρότυπα είναι τα σημαντικότερα (Bandura, 1995 . Golombok & Fivush, 1996).9
 10. 10. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η οικογένεια επιτελεί σε σχέση με το παιδί, τις εξής τέσσεριςλειτουργίες: α) τη φροντίδα για την κάλυψη των βιολογικών αναγκών του, β) τηφροντίδα για την κοινωνικοποίησή του παιδιού Και την ομαλή ένταξή του στηνευρύτερη κοινωνική ομάδα γ) τη φροντίδα για την οικοδόμηση υγιούςπροσωπικότητας, της κοινωνικής προσαρμογής και της εν γένει ψυχικής υγείας τουπαιδιού και δ) τη φροντίδα για την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων, τηνεξασφάλιση δηλαδή περιβάλλοντος πλούσιου σε μορφωτικά ερεθίσματα για την πλήρηενεργοποίηση και αξιοποίηση των νοητικών δεξιοτήτων του παιδιού(Παρασκευόπουλος, 1983).Από έρευνες (Oosterwegel & Oppenheimer, 1993) φαίνεταιότι ένας παράγοντας που συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της συνολικήςαυτοεκτίμησης του παιδιού είναι η οικογένεια.Η επίδραση της οικογένειας στην αυτοαντίληψη του παιδιού είναι πιο έντονη κατά τηνπρώιμη παιδική ηλικία, διότι με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο στους σημαντικούςάλλους προστίθενται οι δάσκαλοι και οι φίλοι. Έτσι η επίδραση των συνομηλίκωναυξάνεται δραματικά (Brawn, 1990, Savin – Williams & Berndt, 1990). Όμως παρά τιςπροσπάθειες που κάνουν τα παιδιά στην ηλικία των 11 -12 ετών για τη διεκδίκηση τηςαυτονομίας τους(που θα ενταθεί στην εφηβεία), εξακολουθούν να παραμένουνσυνδεδεμένοι με την οικογένειά τους (Cooper, Grotevant & Condon, 1983, Grotevan), και,κατά συνέπεια, η γονεϊκή υποστήριξη και ενίσχυση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικάσημαντική (Harter,1991).6. Η επιλογή εργασίας σε σχέσηα) με την κοινωνική μάθηση και την μίμηση προτύπωνβ)με τις προσδοκίες των γονέωνα) Απόρροια των γενικών θεωριών μάθησης είναι και η θεωρία της κοινωνικής (ήκοινωνικογνωστικής) μάθησης (A. Bandura) η οποία θεωρεί ότι οι προσωπικότητες των10
 11. 11. ατόμων και οι διαφορές συμπεριφοράς που εκδηλώνουν δημιουργούνται μάλλον από τιςεμπειρίες μάθησης του κάθε ατόμου (Σιδηροπούλου - Δημακάκου, 2000). Καθοριστικό ρόλοστη θεωρία του Bandura παίζει η έννοια της αυτεπάρκειας δηλαδή της κρίσης του κάθεατόμου ως προς την ικανότητά του να επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο συμπεριφοράς(Bandura, 1995). Η κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura έχει ήδη μία ευρεία αποδοχή.Ο άξονας της εφαρμογής της είναι η αξιοποίηση της μίμησης προτύπου.Στις θεωρίες μάθησης υποστηρίζεται γενικά ότι η διαδικασία επαγγελματικήςανάπτυξης έχει να κάνει με τη γενική ανάπτυξη της προσωπικότητας και ότι το σχολείο, μεέμμεσο ή άμεσο τρόπο, επηρεάζει αποτελεσματικά αυτήν την ανάπτυξη μέσω τηςδιεργασίας της μάθησης. Ειδικότερα η θεωρία του Krumboltz στηριζόμενη στη θεωρίακοινωνικής μάθησης του Bandura υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη - εξέλιξη τηςπροσωπικότητας του ατόμου (και άρα η επαγγελματική του ανάπτυξη) είναι κυρίωςδιαδικασία και αποτέλεσμα κοινωνικής μάθησης (Κάντας & Χαντζή, 1991 καιΔημητρόπουλος, 1998). Τα πρότυπα που θα μιμηθεί ο μαθητής μπορεί να είναι άτομα τουάμεσου περιβάλλοντός του ή και συμβολικά πρότυπα (π.χ ήρωες ενός έργου). Τα κοινωνικάμοντέλα πρέπει να έχουν αίγλη ή κύρος για το άτομο, να είναι ελκυστικά και αποδεκτά, ναδιαθέτουν δύναμη και, ενδεχομένως, να έχουν μερικά χαρακτηριστικά σαν αυτά που έχει τοίδιο το άτομο (π.χ. ηλικία, κοινωνική θέση, φύλο κ.ά.), ώστε να διευκολύνεται η διαδικασίατης ταύτισης. Τα πρότυπα μίμησης μεταξύ των συνομηλίκων έχουν μεγαλύτερη σημασίαγια τη συμπεριφορά των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, , οι ήρωες τουκινηματογράφου και της τηλεόρασης μπορούν να αποτελέσουν θετικά ή αρνητικά πρότυπαμίμησης (Κολιάδης, 1990). Aτομα με υψηλή κοινωνική θέση ή εξουσία (π.χ. υψηλόμισθοι,με ανώτερη μόρφωση κ.λπ.) σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του παρατηρητή,γίνονται αντικείμενα μίμησης συχνότερα παρά άτομα από την ίδια κοινωνικοοικονομικήτάξη. Επίσης αναφέρεται (Κολιάδης, 1995) ότι άτομα με υψηλό κοινωνικό γόητρο ασκούν11
 12. 12. μια ιδιαίτερη ελκυστική δύναμη στους άλλους και επιλέγεται η συμπεριφορά τους(Bandura, 1997).Βέβαια τα παιδιά αρχίζουν να διαμορφώνουν αντιλήψεις του κόσμου της εργασίας πολύπριν να μπουν στο σχολείο. Από την νηπιακή ηλικία παρατηρούν τις δραστηριότητες τωνγονιών τους στο σπίτι μιμούνται τους γονείς τους σε διάφορες δραστηριότητές τους καικαθώς μεγαλώνουν -και τους επιτρέπεται- ακούνε τις συζητήσεις τους σχετικά με τηνεργασία τους. Τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν τις διαφορετικές συνθήκες εργασίαςκάθε γονέα, όπως παρατηρούν την εργασία άλλων ανθρώπων . Όταν πια τα παιδιά πάνε στοσχολείο, γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη εργασίας και ότι οι άνθρωποιέχουν κάποια επιλογή ως προς ποιο είδος εργασίας κάνουν.Β) Η επιλογή της εργασίας σε σχέση με τις προσδοκίες των γονέωνΗ επαγγελματική εξέλιξη θεωρείται παράγοντας αποφασιστικής σημασίας τόσο για τηνΑνάπτυξη της αυτοεκτίμησης όσο και για την επιλογή ενός αντίστοιχου τρόπου ζωής.Οι γονείς ανέκαθεν υπήρξαν οι πιο σημαντικοί «καθοδηγητές» στην ζωή του παιδιού.Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση γονέων παιδιού πουεπιδρά με αποφασιστικό τρόπο στις αντιλήψεις και στην λήψη αποφάσεων. Ένα μέρος τηςγνώσης μάθησης διενεργείται στο οικογενειακό περιβάλλον. Πολλές από τις γνωστικές καιμαθησιακές δραστηριότητες έχουν καλλιεργηθεί πολύ πριν το σχολείο μέσα στους κόλπουςτης οικογένειας.(Δες μίμηση προτύπου)Σε αρκετές περιπτώσεις λοιπόν καταλαβαίνουμε ότιτο παιδί «αντιγράφει» αυτή την γνώση και μεταφέρει προς τα «έξω» την κουλτούρα τηςοικογένειας. Ίο επάγγελμα ή η καριέρα που θα ακολουθήσει ο καθένας καθορίζει άμεσα τηκοινωνική υπόσταση, τον τρόπο ζωής του, τη θέση του μέσα στην κοινωνία, τις στάσεις καιτις αξίες που θα υποστηρίζει, τον ελεύθερο χρόνο του και την συναισθηματική τουολοκλήρωση. Στην ουσία η παρέμβαση των γονέων «προϋπάρχει» σε κάθε πιθανήμετάβαση των παιδιών. Όπως περιγράφεται (στο βοήθημα ΑΕΠ του Π.Ι) με τον όρομετάβαση εννοείται «ολόκληρη η ακολουθία των αλλαγών, μεταβολών, διεργασιών, οι12
 13. 13. οποίες έχουν σχέση με ένα άτομο που βρισκόταν σε μία κατάσταση (φάση ζωής) καιπροχωρεί προς μία νέα κατάσταση. Μία επιτυχής μετάβαση προοιωνίζει και την επιτυχίαστη νέα φάση ζωής είτε πρόκειται για σπουδές σε άλλη βαθμίδα είτε για την ένταξη στονκόσμο της εργασίας είτε για οποιαδήποτε αλλαγή στην επαγγελματική κατάσταση. Οιαποφάσεις του παιδιού είναι σε μεγάλο βαθμό το τελικό προϊόν των επιδράσεων τηςοικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, από τη μια μεριά και τηςαντίληψης που έχει διαμορφώσει το άτομο από την άλλη, σχετικά με τις ικανότητες του καιτα ενδιαφέροντα του που έχουν διαμορφωθεί και από το πρότυπο που έχει επιλέξει ναμιμηθεί. Βασική παράμετρος σχετικά με τις ικανότητες του παιδιού της ηλικίας των 11ετών είναι η αυτοαντίληψη του , και αρχίζοντας πλέον να αναγνωρίζει τις δυνάμεις του καιτις δυνατότητες καθώς και τις ικανότητές του προσανατολίζεται σε μια καριέρα στηνοποία πιστεύει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει . Η πίστη του αυτή κατά ένα μεγάλο βαθμόδιαμορφώνεται από τα σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντος του.Η παράμετρός φύλλο (και ταυτόχρονα η διαφορετική κοινωνικοποίηση αγοριών καικοριτσιών μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον) παίζει σημαντικό ρόλο στις εκπαιδευτικέςκαι επαγγελματικές επιλογές. Τα στερεότυπα για το ανδρικό η γυναικείο επάγγελμαεξακολουθούν να υπάρχουν και να κατευθύνουν σε συγκεκριμένες και αντίστοιχες με τοφύλο σχολές και επαγγέλματα. Αποτέλεσμα είναι να διαιωνίζονται οι κοινωνικέςανισότητες, έστω και σε αμβλυμμένο βαθμό στη σύγχρονη εποχή σε σχέση με τιςπροηγούμενες δεκαετίες.(Παπανης)Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές του νομού Μαγνησίας ( ΠαιδαγωγικόΤμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2001) αναφέρεται ότι η οικογένεια αποτελεί μίασημαντική πηγή επιδράσεων στη διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών των νέων. Οιγονείς κατορθώνουν με την λεκτική τους πειθώ να επηρεάζουν τα παιδιά προς την επιλογήεπαγγελμάτων που οι ίδιοι θεωρούν κατάλληλα για το παιδί τους, επηρεάζοντας το από την13
 14. 14. πρώτη παιδική ηλικία και στρέφοντας το σε πρότυπα και συμπεριφορές που τα παιδιάμπορούν να ακολουθήσουνH EΡΕΥΝΑΓενικός σκοπός της έρευνας ήταν να δούμε κατά πόσο τα παιδιά επηρεάζονταιτόσο στο παιχνίδι όσο και στην επιλογή του μελλοντικού επαγγέλματός τους απόστερεοτυπικές αντιλήψεις και από την οικογένεια.Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣΗ προσπάθεια αυτή κατατάσσεται στις διερευνητικές περιγραφικές έρευνεςκαι επιλέχτηκαν τα παιδιά του δημοτικού αφενός γιατί από το Δημοτικό και απότην ηλικία των 11 τα παιδιά διαμορφώνουν τις πρώτες αποφάσεις για τη στάσητους στο άλλο φύλο και για το μελλοντικό επάγγελμά τους ..Ερευνητική υπόθεσηΥπάρχουν πρότυπα που επηρεάζουν τους μαθητές στην ηλικία της Ε τάξης τουδημοτικού σχολείου στις διαφυλικές σχέσεις και στις επαγγελματικές τους προτιμήσεις καιπου λειτουργούν ως κίνητρα για τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιδιώξεις.Πεδίο της έρευναςΩς πεδίο της έρευνας ήταν οι μαθητές δημοτικού σχολείου της Πάρου σε ένα δείγμα 34παιδιών της Ε τάξης από τα 130 παιδιά της Ε τάξης στο σύνολο των παιδιών πουακολουθούν την Ε τάξη δηλαδή το 27%του συνόλου των μαθητών του νησιού..Η διερεύνηση έγινε με αυτοσχέδιο ανώνυμο ερωτηματολόγιο (αντίγραφό του παρατίθεται14
 15. 15. στοΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), με προσωπική επαφή και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και τωνμαθητών γιατο σκοπό της έρευνας, το οποίο περιείχε:• εισαγωγική επιστολή,• τις κύριες ερωτήσεις της έρευνας,• τα δημογραφικά στοιχεία.Τα διερευνητικά ερωτήματα που αφορούσαν την καταγραφή των απόψεων των παιδιώνομαδοποιήθηκαν στους εξής άξονες:Στο άξονα όπου τα ερωτήματα*Σχετίζονται με τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων (φύλο ,σπουδές επάγγελμα καικαταγωγή γονέων* αφορούν την καταγραφή των απόψεων των παιδιών σε θέματα που σχετίζονται με τοπαιχνίδι και τις διάφορες επιλογές τους ως προς αυτό*Στον τελευταίο άξονα ομαδοποιήθηκαν τα ερωτήματα με τα με τα οποία συλλέγονταιστοιχεία για τα κοινωνικά και επαγγελματικά πρότυπα των παιδιών και το ρόλο τηςοικογένειας και του σχολείου στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.ΑΞΟΝΕΣ1.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1,2,3,4,5,6,7,82. « « 8,9,10,11,12,13,14,15,173. « « 18,19,20,21,22,23ΕΥΡΗΜΑΤΑ1.ΑΓΟΡΙΑ 17ΚΟΡΙΤΣΙΑ 172Η ηλικία .....11...............3 Απάντησαν ότι Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων είναι:Κορίτσια ΑγόριαΔημοτικό 1 115
 16. 16. Γυμνάσιο ----- 2Λύκειο 12 8ΤΕΙ 2 2ΑΕΙ 2 3Ένα αγόρι δεν σημείωσε σπουδές της μητέρας του4 Στην ερώτηση Το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα σου είναι απάντησανΚορίτσια αγόριαΔημοτικό 4 -----Γυμνάσιο 1 2Λύκειο 5 3ΤΕΙ 2 6ΑΕΙ 5 5Ένα αγόρι δεν δήλωσε5.Ο πατέρας σου είναι:(βάλε χ στο αντίστοιχο επάγγελμα)Κορίτσια ΑγόριαΑνώτερο διοικητικό στέλεχοςστο Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα2 3Πρόσωπο που ασκείεπιστημονικά ,καλλιτεχνικάκαι συναφή επαγγέλματα1 1Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοίκαι ασκούντες συναφήεπαγγέλματα3 3Υπάλληλοι γραφείου καισυναφή επαγγέλματα------ 2Απασχολούμενοι στην παροχήυπηρεσιών και πωλητές σεκαταστήματα4 3Ειδικευμένοι γεωργοί καικτηνοτρόφοι και αλιείς1 ------Ειδικευμένοι τε3χνικοί καιασκούντες συναφή τεχνικάεπαγγέλματα1 3Χειριστές σταθερώνβιομηχανικών εγκαταστάσεωνμηχανημάτων και εξοπλισμού2 116
 17. 17. Ανειδίκευτοι εργάτες καιχειρώνακτες4 1Δεν μπορώ να τον κατατάξωπουθενά--------- --------6.Η μητέρα σου εργάζεται ως(βάλε χ στο αντίστοιχο επάγγελμα)Κορίτσια ΑγόριαΑνώτερο διοικητικό στέλεχοςστο Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα2 1Πρόσωπο που ασκείεπιστημονικά ,καλλιτεχνικάκαι συναφή επαγγέλματα1 2Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοίκαι ασκούντες συναφήεπαγγέλματα2 1Υπάλληλοι γραφείου καισυναφή επαγγέλματα---- 2Απασχολούμενοι στην παροχήυπηρεσιών και πωλητές σεκαταστήματα3 3Ειδικευμένοι γεωργοί καικτηνοτρόφοι και αλιείς------------- ---------------------Ειδικευμένοι τε3χνικοί καιασκούντες συναφή τεχνικάεπαγγέλματα------------------------- ----------------Χειριστές σταθερώνβιομηχανικών εγκαταστάσεωνμηχανημάτων και εξοπλισμού------------------- ------------------Ανειδίκευτοι εργάτες καιχειρώνακτες3 1Δεν μπορώ να την κατατάξωπουθενά6 77. Στην επόμενη ερώτηση που αφορούσε ποιοι ζούνε στο σπίτι απάντησανΌτι ζούνε οι γονείς τους και τα παιδιά ΑΓΟΡΙΑ 14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 15Με παππούδες –γιαγιάδες « 2 « 1Μ ε τον ένα γονέα « 1 « 28. Ο τόπος καταγωγής σου (οι γονείς σου )είναι από τηνΕλλάδα ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΑΓΟΡΙΑ 13Αν όχι ποια είναι η χώρα καταγωγής τους:... ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5 ΑΓΟΡΙΑ 49. Ποια παιχνίδια σου αρέσει να παίζεις; (Οι επιλογές ήταν 3)ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ17
 18. 18. Ποδόσφαιρο 5 15Μπάσκετ 9 5Βόλεϊ 10 1Κυνηγητό 1 5Παιχνίδια με μπάλα 4 3Κούκλες(όπου κούκλες ακόμα και για αγόρια) ---- 2Παιχνίδια δράσης και περιπέτειας στον Η-Υ 4 9Επιτραπέζια 9 4Σκοινάκι 2 ----Κουτσό 5 -----Άλλο(ονόμασέ το) Ποδήλατο 2Κρυφτό 2Τίποτα από όλα αυτά ---- ----Παρατηρούμε ότι τα κορίτσια δεν ασχολούνται με το παραδοσιακό παιχνίδι (κούκλες)αλλάέχουν αρχίσει να παίζουν παιχνίδια που θεωρούνται αγορίστικα όπως ποδόσφαιρο καιμπάσκετ ενώ τα αγόρια εξακολουθούν και ασχολούνται με όλα όπως γινότανανέκαθεν.. Βεβαία σε ερώτηση σχετικά με το αν θα αφήναν τα κορίτσια να γίνουν αρχηγοίμιας ομάδας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ η αντίδραση ήταν «ε όχι και κορίτσι αρχηγός»καισυνοδεύτηκε με το αντίστοιχο μειδίαμα..10Σου αρέσουν τα ομαδικά ή τα ατομικά παιχνίδια(κύκλωσε ό,τι προτιμάς)Ομαδικά ΚΟΡΙΤΣΙΑ 17 ΑΓΟΡΙΑ 14Ατομικά « ---- ¨» 311`. Πιστεύεις ότι τα αγόρια πρέπει να παίζουν άλλα παιχνίδια από τα κορίτσιαΝΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4 ΑΓΟΡΙΑ 13ΟΧΙ « 13 « 4Στις ερωτήσεις 9 και 10 παρατηρήθηκε το εξής ..Στο σύνολο των 34 παιδιών)93% (31 παιδιά)επέλεξαν τα ομαδικά παιχνίδια9% (3)επέλεξαν ατομικάΣε επίπεδο φύλου100% τα κορίτσια επέλεξαν το ομαδικό παιχνίδι18% των αγοριών επέλεξαν το ατομικό που σημαίνει ότι το 82%επιλέγει το ομαδικόΣτην ερώτηση 1118
 19. 19. Στο σύνολο των παιδιώνΤο 50%υποστηρίζει ότι ναι πρέπει να παίζονται διαφορετικά παιχνίδια από τα αγόρια καιδιαφορετικά από τα κορίτσια50% ότι δεν πρέπει να παίζουν άλλα παιχνίδια τα αγόρια και άλλα τα κορίτσιαΣε επίπεδο φύλου24% των κοριτσιών επέλεξαν ναι ενώ μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των αγοριών 78%πουυποστηρίζουν το ίδιο78%των κοριτσιών υποστήριξαν ότι τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν διαφορετικάπαιχνίδια από τα αγόρια και μόλις το 24%των αγοριών υποστήριξε το ίδιοΒλέπουμε εδώ ότι ενώ τα κορίτσια υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν διαφορετικά παιχνίδιαγια αγόρια και για κορίτσια τα αγόρια ακόμα εξακολουθούν σε μεγάλο ποσοστό να ταξεχωρίζουν12. Αν απάντησες ΝΑΙ διάλεξε για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σου δεν πρέπει τα κορίτσια ναπαίζουν τα ίδια παιχνίδια με τα αγόριαα. Επειδή δεν ξέρουν να παίζουν ΚΟΡΙΤΣΙΑ --- ΑΓΟΡΙΑ 3β. Επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις αντοχές που χρειάζεται το παιχνίδιΚΟΡΙΤΣΙΑ --------- ΑΓΟΡΙΑ 6γ. Επειδή μόνο τα αγόρια παίζουν αγορίστικα παιχνίδια ή παιχνίδια δράσηςΚΟΡΙΤΣΙΑ 4 ΑΓΟΡΙΑ 4επειδή έτσι μας λένε όλοι γύρω μας.. (Άλλα τα παιχνίδια των αγοριών άλλα των κοριτσιών)ΚΟΡΙΤΣΙΑ ----------- ΑΓΟΡΙΑ --------------Εδώ οι απαντήσεις καταγράφηκαν σε επίπεδο φύλου μόνο ώστε να δούμε τις απόψεις τωνπαιδιών σε επίπεδο φύλου18% των αγοριών υποστήριξαν ότι δεν ξέρουν τα κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο ήΜπάσκετ36% θεωρούν ότι το θέμα δεν είναι ότι δεν ξέρουν να παίζουν αλλά ότι δεν έχουν τις αντοχέςνα τα βγάλουν πέρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι που « απαιτεί ώρες παιχνιδιού και έξω από τοσπίτι κάτι που τα κορίτσια δεν έχουν γιατί δεν τις αφήνουν να παίζουν έξω όσες ώρες είναι19
 20. 20. έξω τα αγόρια και έτσι να εξασκούνται»παρατηρήθηκε -και είναι ιδιαίτερο- το ότι το 25% των κοριτσιών υποστήριξαν ότι μόνο τααγόρια μπορούν να παίζουν παιχνίδια δράσης και αγορίστικα παιχνίδια ενώ΄αυτό το ποσοστότο στήριξε και το 25%των αγοριών13. Αν απάντησες ΟΧΙ διάλεξε ποιο σε αντιπροσωπεύειΑ. Τα κορίτσια έχουν αντοχές να παίζουν τα παιχνίδια που παίζουν τα αγόριαΚΟΡΙΤΣΙΑ 2 ΑΓΟΡΙΑ--------------β. Τα κορίτσια έχουν τις ικανότητες να παίξουν οποιοδήποτε παιχνίδιΚΟΡΙΤΣΙΑ 4 ΑΓΟΡΙΑ ---------------γ. Επειδή δεν υπάρχουν αγορίστικα και κοριτσίστικα παιχνίδιαΚΟΡΙΤΣΙΑ 3 ΑΓΟΡΙΑ 1δ. Επειδή τα παιχνίδια δεν καθορίζονται από το φύλοΚΟΡΙΤΣΙΑ 5 ΑΓΟΡΙΑ 3Και εδώ οι απαντήσεις καταγράφηκαν σε επίπεδο φύλουΑντίθετα το 30%των κοριτσιών υποστήριξαν ότι τα παιχνίδια δεν καθορίζονται από το φύλλοαλλά «από το πώς μπορείς να κινηθείς και το τι ξέρεις..Την απάντηση αυτή έδωσε και το18%των αγοριών ..Γενικά παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια υποστηρίζουν ότι έχουν τις αντοχέςνα παίζουν όλα τα παιχνίδια και δεν υπάρχουν αγορίστικα και κοριτσίστικα παιχνίδια14.Σου αρέσει στο παιχνίδιΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑΝα υπακούς σε κανόνες 4 2Να ελέγχεις 1 1Να συνεργάζεσαι 8 10Να κάνεις αυτό που θεωρείςσωστό4 4Και εδώ οι απαντήσεις είναι σε επίπεδο φύλουΚάτι που έκανε εντύπωση είναι ότι στην ερώτηση αν τους αρέσει στο παιχνίδι να υπακούν σεκανόνες ,να ελέγχουν ,να συνεργάζονται ή να κάνουν αυτό που εκείνοι θεωρούν σωστό το60% από τα αγόρια υποστήριξαν ότι θέλουν να συνεργάζονται όπως υποστήριξε και το 48%των κοριτσιών ,το 24%των κοριτσιών να υπακούν σε κανόνες σε αντίθεση με το 12%των20
 21. 21. αγοριών ενώ το 24% των αγοριών και αντίστοιχα των κοριτσιών κάνουν αυτό που θεωρούνσωστό κατά τη γνώμη τους και μόνο το λίγο πάνω από 6% των αγοριών και των κοριτσιώνυποστήριξε ότι θέλει να ελέγχει το παιχνίδι κάτι που είναι ενθαρρυντικό γιατίσυνειδητοποιούν τα παιδιά την αξία της συνεργασίας και όχι του ελέγχου15..Αν είσαι κορίτσι και απάντησες ΝΑΙ στην ερώτηση 4 διάλεξε ποιο σε αντιπροσωπεύεια. Τα κορίτσια είναι πιο αδύναμα από τα αγόριαβ. Γιατί τα παιχνίδια αυτά δεν είναι για τη σωματική διάπλαση των κοριτσιώνγ. Τα κορίτσια δεν κάνει να παίζουν τέτοια παιχνίδια γιατί είναι κορίτσια και σαν κορίτσιαδεν πρέπει να παίζουν παιχνίδια δράσης, ταχύτητας ,ανταγωνισμούΚΟΡΙΤΣΙΑ 2δ. Γιατί στο σπίτι μας έχουν μάθει ότι είναι άλλα τα παιχνίδια των αγοριών και άλλα τωνκοριτσιώνΚΟΡΙΤΣΙΑ 2Στη ερώτηση αν είσαι κορίτσια και απάντησες ναι ότι πρέπει να παίζονται διαφορετικάπαιχνίδια από τα αγόρια το 12%απάντησε ότι τα κορίτσια δεν κάνει να παίζουν τα παιχνίδιατων αγοριών όπως και το 12%υποστήριξε ότι στο σπίτι τους έχουν μάθει ότι είναι άλλα ταπαιχνίδια των 2 φύλων..Από αυτά το 25% είναι από την Ελλάδα και το 75%από άλληχώρα..Αυτό θα έπρεπε να τύχει μεγαλύτερης διερεύνησης σε επόμενη μελέτη καθώς φαίνεταιότι οι γονείς μεταφέρουν κάτι από τη δική τους κουλτούρα στα παιδιά16.Πιστεύεις ότι η σχολική σου επίδοση έχει σχέση με τηθέση σου και τον τρόπο που οι άλλοι σε αντιμετωπίζουν στο παιχνίδι;ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ5 817..Σε ποια βαθμολογική κλίμακα ανήκεις;Α. ΜΕΤΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1 ΑΓΟΡΙ 121
 22. 22. Β. ΚΑΛΑ « « 1 « « 1Γ. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ « « 3 « « 5Δ ΑΡΙΣΤΑ « « 12 « « 1018.Όταν μεγαλώσω θα κάνω μια δουλειά που : (βάλε ΝΑΙ Ή ΟΧΙ) ( η επιλογή εδώ πάλιήταν 3)ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑΘα γίνω χρήσιμος-η στηνκοινωνία6 7Θα έχω πολλά χρήματα 1 5Θα μου αρέσει 7 7Θα συνεχίζει τη δουλειά τωνγονιών μου4 6Θα γίνω διάσημος-η 6 4Νομίζω θα τα καταφέρω καλά 7 4Θα μου πουν οι γονείς μου 1 1Θα είναι δική μου και θαείμαι το αφεντικό του εαυτούμου5 4Θα μπορώ να γίνω δείξω τιςηγετικές μου ικανότητες-------------------------- ----------------------Θα δουλεύω λίγες ώρες 2 4Εδώ παρουσιάστηκαν τα εξής αποτελέσματα με τρεις επιλογές που είχε το κάθε παιδίΣε επίπεδο συνολικόΤο 39% θέλουν να γίνουν χρήσιμοι στην κοινωνίαΤο 42% θα κάνουν τη δουλειά που τους αρέσειΤο 33%νομίζουν ότι θα τα καταφέρουν καλά18%θα έχει πολλά χρήματα30%θα έχουν φήμη και θα τους ξέρουν όλοι(αυτή η έννοια δόθηκε σαν εξήγηση)στο επίπεδοτης δουλειά τους27% θα κάνουν μια δική τους δουλειά18% θα δουλεύουν λίγες ώρες22
 23. 23. Σε επίπεδο φύλουΤο 42%των αγοριών και το 42%των κοριτσιών σχετικά μ ε το επάγγελμά τους απάντησαν ότιθα κάνουν μια δουλειά που τους αρέσειστο να γίνω χρήσιμος χρήσιμη στην κοινωνία 36% για τα κορίτσια και 42% για τα αγόριακαι νομίζω ότι θα τα καταφέρω καλά 42% για τα κορίτσια και 24%για τα αγόρια.Βέβαια είδαμε ότι το 24%των κοριτσιών και το 36%των αγοριών θα συνεχίσουν το επάγγελματων γονέων τους και εδώ πρόκειται κυρίως για επαγγέλματα δικηγόρων γιατρών ήτουριστικών επιχειρήσεων36%των κοριτσιών είπε ότι θα γίνει διάσημο όπως και το 24%των αγοριών ..Βέβαια το 390%των κοριτσιών υποστήριξε ότι θα κάνει μια δουλειά που θα είναι δική του ενώ αυτό τουποστήριξε μόλις το 24%των αγοριών19.Η άποψη σου είναι: Βάλε χ στο ναι ή χ στο όχιΚορίτσια ΑΓΟΡΙΑΠρέπει όταν μεγαλώσεις ναΈχεις πολλά χρήματα3 8Αυτός που έχει πτυχίοπανεπιστημίου έχει όλες τιςπόρτες ανοιχτές9 10ένας εργάτης είναι κατώτεροςΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ απόόποιον έχει πτυχίο2 1για να βρεις μια καλή δουλειάπρέπει να έχεις ωραίαεμφάνιση και καλό γούστο6 5οι γυναίκες πρέπει νακάθονται σπίτι και να κάνουνοικογένεια4 623
 24. 24. υπάρχουν επαγγέλματα πουδεν πρέπει να τα κάνουν οιγυναίκες(π.χ.μάστορες,μηχανικοίαυτοκινήτων κλπ)7 5ο ρόλος των κοριτσιών είναινα γίνουν καλές νοικοκυρές8 8ο ρόλος των αντρών είναι ναείναι αρχηγοί στο σπίτι4 10Ότι τα αγόρια δεν χρειάζεται ναασχολούνται με τις δουλειές τουσπιτιού4 10το αγόρι πρέπει να σπουδάζειγιατί το κορίτσι θα παντρευτείκάποτε4 8τα κορίτσια πρέπει ναπροσανατολίζονται σε ανώτερεςσπουδές14 8Άλλο αγόρια ,άλλο κορίτσια 6 11Στο σύνολο 34 παιδιών βλέπουμε:Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορίσματα εδώ. . στο σύνολο των παιδιών(34)το 62%αγοριών και κοριτσιών πιστεύουν ότι αυτός που έχει πτυχίο πανεπιστημίου έχει τις πόρτεςανοιχτές και όπως είπαν είναι κάτι που τους το επαναλαμβάνουν οι γονείς στο σπίτισυχνά,όπως και υποστηρίζουν –το 66% ότι τα κορίτσια πρέπει να προσανατολίζονται σεανώτερες σπουδές36% πιστεύουν ότι τα αγόρια πρέπει να σπουδάζουν γιατί τα κορίτσια θα παντρευτούν42% ότι ο ρόλος των αντρών είναι να είναι αρχηγοί στο σπίτι48% ο ρόλος των κοριτσιών είναι να γίνουν καλές νοικοκυρές36%οτι δεν υπάρχουν επαγγέλματα που δεν μπορούν να κάνουν οι γυναίκες και αυτό τοποσοστό δείχνει ότι οι γυναίκες διεκδικούν επάξια και επαγγέλματα που θεωρούνται αντρικάαλλά υπάρχει ακόμα δρόμος γι αυτό30% ότι οι γυναίκες πρέπει να βρίσκονται στο σπίτι και να ασχολούνται με τιςδουλειές.. Μάλιστα τα παιδιά υποστήριξαν ότι»στη σημερινή εποχή πρέπει24
 25. 25. να δουλεύουν και οι δύο¨Το 33%πιστευει ότι πρέπει να διαθέτεις καλή εμφάνιση για να μπορέσεις να βρεις μια δουλειάπου αποδεικνύει ότι μετράει ακόμα στο μυαλό των παιδιών ότι «χωρίς καλή εμφάνιση ,έχειςλιγότερες πιθανότητες να πιάσεις δουλειά»Το 9% πιστεύουν ότι ένας άνθρωπος χωρίς πτυχίο είναι κατώτερος από τους άλλους κάτι πουαλλάζει σχετικά με τις πεποιθήσεις των ηλικιωμένων που πίστευαν ότι « μόνο με ένα πτυχίομπορείς να γίνεις άνθρωπος» και το επαναλάμβαναν συνεχώς στους μικρότερουςΤο 33% πιστεύουν ότι όταν μεγαλώσουν θα πρέπει να έχουν πολλά χρήματα και μάλισταυποστήριξαν ότι : «έχοντας λεφτά η ζωή θα ναι πολύ καλύτερη γιατί θα τους ανοίγειπόρτες»Σε επίπεδο φύλουΠάνω από το 80%υποστηρίζουν τις ανώτερες σπουδές για τις γυναίκες ενώ το αντίστοιχοποσοστό των αγοριών στην ίδια ερώτησης σχετικά με τις ανώτερες σπουδές των κοριτσιώνείναι 45%.το 45% πιστεύει ότι το αγόρι πρέπει να σπουδάζει γιατί το κορίτσι θα παντρευτείκάποτε σε αντίθεση με το 27%των κοριτσιών που πιστεύουν το ίδιο..Παρατηρήθηκε και μίασύμπνοια ποσοστών αφού το 48% αγοριών και κοριτσιών πιστεύουν ότι τα κορίτσια πρέπειγίνουν και καλές νοικοκυρές αλλά μόνο αυτό γιατί συνεχίζονται οι διαφορές καθώς το 60%των αγοριών πιστεύουν ότι οι άντρες πρέπει να είναι αρχηγοί στο σπίτι και δεν χρειάζεται ναασχολούνται με τις δουλειές στο του σπιτιού ενώ αυτό το πιστεύει μόνο το 20%των κοριτσιών‘όπως και ότι το 25% των κοριτσιών πιστεύει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να κάθονται σπίτιενώ το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών ξεπερνά το 45%..Και εκείνο που παρατηρήθηκεεπίσης είναι ότι το 32%των κοριτσιών πιστεύουν στο άλλο αγόρια άλλο κορίτσια σε αντίθεσημε το 60%τωνα αγοριών..ένα άλλο σημαντικό εύρημα είναι ότι μόλις το 35%των αγοριών πιστεύουν ότι υπάρχουνεπαγγέλματα που δεν μπορούν να τα κάνουν οι γυναίκες σε αντιστοιχία με το 48%τωνκοριτσιών που απάντησαν στην ίδια ερώτηση. .Εδώ διαφαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχει25
 26. 26. πρόβλημα σε σχέση με τις σπουδές και το επάγγελμα από τη μεριά των αγοριών σε σχέση μετα επαγγέλματα των κοριτσιών αλλά κυριαρχεί η άποψη ότι ο άντρας είναι ο αρχηγός στοσπίτι και ότι η γυναίκα μπορεί να έχει επαγγελματική σταδιοδρομία αλλά στο σπίτι εκείνοςθα είναι αρχηγός και αυτή η άποψη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την άποψη που έχουν τακορίτσια για το συγκεκριμένο θέμα..Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με το ρόλο των 2φύλων.. Διαφαίνεται λοιπόν ότι ακόμα μεταφέρεται η άποψη της κυριαρχίας του άντρα στηνοικογένεια και στο σπίτι από τους γονείς στα αγόρια και τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά20.Έχεις ακούσει απόψεις που να ξεχωρίζουν τα 2 φύλα από :( Και εδώ μπορούσαν ναεπιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις )ΚΟΡΙΤΣΙΑΑΓΟΡΙΑΤους φίλους σου και τοπεριβάλλον γύρω σου5 4Το οικογενειακό σουπεριβάλλον5 2Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 2 4Είναι άποψή σου 4 8Το σχολείο 4 2Ψάχνοντας να βρούμε που οφείλεται αυτό παρατηρήσαμε ότι τα κορίτσια ακούνε απόψειςγια τη διαφορά των δύο φύλων από τους φίλους και την οικογένεια τους σε ποσοστό 30%.25% είτε από το σχολείο είτε είναι αποψή τους και 8%από τα ΜΜΕ Εκείνο που συζητήθηκεήταν η απάντηση σχετικά με το σχολείο όπου οι μαθήτριες είπαν ότι οι δάσκαλοι κυρίως οιδασκάλες χρησιμοποιούν φράσεις του τύπου «είσαι κορίτσι δεν μπορείς» όταν χρειάζεται ναγίνει καμιά δουλειά ή συμπεριφέρονται πιο δυναμικά ή «τα κορίτσια δεν συμπεριφέρονταιέτσι»σε διάφορες καταστάσεις.. Σταθήκαμε εδώ γιατί είναι η εκπαίδευση η δουλειά μας καιφαίνεται ότι κάπου και ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών συνεχίζει να μεταφέρειστερεοτυπικές αντιλήψεις στα παιδιά χρησιμοποιώντας φράσεις του είδους πουπροαναφέρθηκαν που σημαίνει ότι το σχολείο ακόμα δεν μπορεί να ξεφύγει από τιςπαραδοσιακές απόψεις, χωρίς να υποτιμάμε και την άποψη περί οικογένειας που φαίνεται ότιεπηρεάζει περισσότερο τα κορίτσια και τα άγει να έχουν διαφορετική συμπεριφορά κάτι που26
 27. 27. δεν συμβαίνει με τα αγόρια όπου μόνο το 15% ακούει για διαφορές των 2 φύλων από τοοικογενειακό περιβάλλον του21.Τι θα ήθελες να γίνεις; και διάλεξε μόνο ΔΥΟΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑΑστυνομικός 3 3γραμματέας 2 1Γιατρός 4 6Δικηγόρος 2 1εκπαιδευτικός 1 ---αθλητής -------- 5ηθοποιός 1 1παρουσιαστήςαρχιτέκτονας 3 2πιλότοςναυτικός 3στρατιωτικός 2πωλητήςΚομμωτής-κομμώτρια 1Υδραυλικός-ηλεκτρολόγος 1 1Σερβιτόρος- α 1Πυροσβέστης 1Τραγουδιστής-τρια 4 1Πωλητής-τριαΤουριστικάεπαγγέλματα(σεφ ,ξεναγός,κλπ)22.Τί πιστεύεις ότι θα ήθελαν οι γονείς σου για σένα;(βάλε χ στο ναι ή χ στο όχι)ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑΑστυνομικόςγραμματέαςΓιατρός 5 5Δικηγόρος 3 227
 28. 28. εκπαιδευτικός 1αθλητής 1 4ηθοποιόςπαρουσιαστήςαρχιτέκτονας 1πιλότος 1 1ναυτικός 1στρατιωτικός 1πωλητήςΚομμωτής-κομμώτριαΥδραυλικός-ηλεκτρολόγος 1Σερβιτόρος- αΠυροσβέστηςΤραγουδιστής -τρίαΠωλητής-τριαΤουριστικά επαγγέλματαΌτι θέλω εγώ 4 323.Κάνει κάποιος που θαυμάζεις αυτό το επάγγελμα και θέλησες να το ακολουθήσεις καισυ(κύκλωσε το αντίστοιχο)ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΑΓΟΡΙΑ 12Μπήκαν τα πιο γνωστά επαγγέλματα .Ο όρος Δημόσιος υπάλληλος δεν χρησιμοποιήθηκεγιατί η γκάμα των εργασιών του Τομέα είναι πολύ μεγάλη και επιλέχτηκαν μόνο αυτά πουενδιέφεραν τα παιδιάΒλέπουμε ότι στα παιδιά υπερίσχυσαν τα κλασικά επαγγέλματα που προσδίδουν ταυτόχρονακαι κύρος ..Του γιατρού του αρχιτέκτονα και του δικηγόρου και για τα 2 φύλα ενώακολούθησαν τα επαγγέλματα του αστυνομικού και όλα τα υπόλοιπα. Σε σύνολο παιδιώνπλέον 34 παιδιών - γιατί θέλαμε να δούμε τη συνολική κατάσταση και να εξάγουμε τα28
 29. 29. συμπεράσματά μας σχετικά με την επιρροή των γονέων στα παιδιά- είδαμε ότι :35% των παιδιών και 35% των γονέων θελαν να γίνουν τα παιδιά τους γιατροί.3 παιδιά( 9% ) θέλουν να γίνουν δικηγόροι ενώ οι γονείς είναι 5 (15%)Στην επιλογή του επαγγέλματος του αστυνομικού τα παιδιά ήταν 6( 18%)ενώ κανένας(0%)γονέας δεν το θελε.Γραμματέας -υπάλληλος γραφείου ηθοποιός και παρουσιαστής κανένας δεν ήθελεΑρχιτέκτονας θα θελε να γίνει το παιδί του μόνο 1 γονέας (3% )σε αντίθεση με τα παιδιά πουείναι 5( 12%)..Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι το 27%συμπίπτει με την άποψη των γονέων στο θέμα τηςιατρικής και από εκεί και πέρα τα παιδιά έχουν κάνει τις δικές τους επιλογές και δεν υπάρχειταύτιση με την άποψη των γονέων.23 (75%)από τους 34(100%) μαθητές θέλουν να κάνουν το επάγγελμα που επέλεξαν γιατίυπάρχει κάποιος που το κάνει και τον θαυμάζουν .Έτσι καταλήγουμε σε αυτή την ηλικία ότιτα παιδιά προσανατολίζονται περισσότερο στη μίμηση προτύπου περισσότερο παρά στηεπιρροή που μπορούν να έχουν οι γονείς στο πως θα προτρέψουν τα παιδιά τους να κάνουντο επάγγελμα που εκείνοι θα ήθελαν..Σύγκριση επιθυμίας των γονέων για το επάγγελμα των παιδιών με τις επιθυμίες των παιδιώνΈχοντας και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων(μιλάμε για ζευγάρια από εδώ και κάτω)μόνο το 3%(1) –που έχουν ανώτερες σπουδές έστω ο ένας από τους δύο γονείς- συμφωνήσανμε την άποψη του παιδιού τους να γίνει αρχιτέκτονας3%(1) δεν συμφωνεί με την επιλογή9% (3) γονείς με ανώτατες σπουδες αφήνουν το παιδί τους να επιλέξει να κάνει ότι θέλει τοίδιο - αναφερόμαστε σε κορίτσια-ενώ το 6%(2) δεν συμφωνεί με την απόφαση των παιδιών24%( 8) γονείς με μεσαίο και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο θέλουν τα παιδιά τους να γίνουνγιατροί ή δικηγόροι29
 30. 30. το 6% (2)έχουν άλλες επιλογές όπως να κάνει το κορίτσι ότι θέλει ή να γίνει υδραυλικός(1) ήαθλητής (1)Όσον αφορά τα αγόρια και τους γονείς τους γονείς- όπου ο ένας τουλάχιστον έχει ανώτατεςσπουδές-το 12% των παιδιών (4)συμφωνούν με τους γονείς τους στην επιλογή επαγγέλματος(γιατροί)3%(1) παιδί δεν συμφωνεί καθόλου με τους γονείς του που εκείνοι θέλουν να γίνειεπαγγελματίας αθλητής αλλά εκείνος θέλει να γίνει δικηγόρος ή αρχιτέκτονας ενώ το 6% (2γονείς )πιστεύουν τα παιδιά ότι τους αφήνουν να επιλέξουν ότι θέλουν αυτά θέλουν ..Γονείς με μεσαίο ή χαμηλό μορφωτικό επίπεδο μόνο 6% (2)αφήνουν τα παιδιά τους νακάνουν το επάγγελμα που θέλουν αυτά9%(3) συμφωνούν με τα παιδιά τους14%(5)έχουν διαφορετικές απόψεις και θέλουν διαφορετικό επάγγελμα για τα παιδιά τουςκυρίως γιατροί ή δικηγόροι.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΗ αρχική αυτή διερεύνηση του υπό συζήτηση θέματος έδωσε αρκετά στοιχεία γιασχολιασμό και επεξεργασία. Βασική υπόθεση ήταν πως υπάρχουν στερεοτυπικέςαντιλήψεις για το διαχωρισμό των 2 φύλων τόσο στο παιχνίδι όσο και στο επάγγελμα τόσοαπό την οικογένεια όσο και από το σχολείο καθώς και πρότυπα που επηρεάζουν τουςμαθητές στην ηλικία της Ε τάξης του δημοτικού σχολείου στις επαγγελματικές τουςπροτιμήσειςΑπό τη διερεύνηση συμπεράναμε ότι η πλειοψηφία των αγοριών δεν διαχωρίζουν στοπαιχνίδι φύλο αλλά με δυσκολία θα δεχόντουσαν για αρχηγό μια γυναίκα κυρίως σεπαιχνίδια που θεωρούνται αντρικά αλλά το αναγάγουν όχι τόσο στις γνώσεις όσο στιςαντοχές και στην εξάσκηση που έχουν τα κορίτσια.Στην περαιτέρω διερεύνηση του θέματος της έρευνας φαίνεται να επικρατεί στηνσυνείδηση των παιδιών ότι ό άντρας είναι άντρας και αυτό το δέχεται και μια μερίδα,μικρή των κοριτσιών που εξηγούν ότι αυτό συμβαίνει γιατί η οικογένεια και το σχολείοεξακολουθούν να συμπεριφέρονται αλλιώς στα κορίτσια και αλλιώς στα αγόρια κάτι πουφαίνεται ότι μπερδεύει(βάση των απαντήσεων που δόθηκαν) τις επιλογές των αγοριώνκυρίως, ενώ τα κορίτσια βάση της έρευνας αποδειχτήκαν πιο σταθερές στις απόψεις τόσοπερί φύλου στο παιχνίδι όσο και στο επάγγελμα και στη θέση τους στο σπίτι..30
 31. 31. Όσον αφορά το επάγγελμα φαίνεται ότι η μίμηση προτύπου είναι πιο αποτελεσματική καιπιο σταθερή για τα παιδιά, διαθέτει κοινωνικό γόητρο και ανώτερη κοινωνική δύναμη ήκατέχει ειδικές γνώσειςΣτο στάδιο αυτό φαίνεται πως οι επιλογές των παιδιών είναι πρόωρες και μοιάζουνπερισσότερο με ένα παιχνίδι φαντασίας. Προέρχονται αρχικά από τα επαγγελματικάπρότυπα που παρέχουν γνωστοί και φίλοι ενώ καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν οι επιλογέςφαίνεται πως τείνουν να βασιστούν στα επαγγέλματα των ηρώων τους.Τα τελευταία χρόνια, συνειδητές προσπάθειες και φωνές έχουν οδηγήσει στην απεικόνισηενός ευρύτερου φάσματος επαγγελμάτων των λιγότερο παραδοσιακών ρόλων για τουςάνδρες και τις γυναίκες στην τηλεόραση και στον τύπο. Σήμερα, οι γυναίκες απεικονίζονταιως δικηγόροι, παθολόγοι και δημοσιογράφοι και οι άνδρες απεικονίζονται στους ρόλουςτου δασκάλου και του εργάτη καθώς επίσης και στους παραδοσιακότερους ρόλους, όχιόμως εύκολα και συχνά σε «κόντρα» ρόλους π.χ. να φροντίζουν το σπίτι (Σιδηροπούλου,1996). Στη συγκεκριμένη έρευνα παρατηρήθηκε ότι ακόμα διατηρούνται οι απόψεις περίτων παραδοσιακών ρόλων των κοριτσιών και των αγοριών (ερώτηση και αποτελέσματαΝο 19) αλλά αυτό –και χρήζει περαιτέρω διερεύνηση ως προς τα αίτια της διαφοράς-τουποστηρίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών σε αντίθεση με των κοριτσιών..Επίσης παρατηρήθηκε ότι ποσοστό γονέων που έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο αφήνουντα παιδιά τους να επιλέξουν το μελλοντικό επάγγελμά τους σε αντίθεση με τους γονείς πουέχουν μεσαίο η χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουνεπαγγέλματα κύρους όπως γιατροί ,δικηγόροι σε αντίθεση με τα παιδιά που επιλέγουνεπαγγέλματα διαφορετικά κάτι που δείχνει ‘ότι οι γονείς δεν έχουν και τόσο μεγάληεπιρροή στον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους.Θέματα για περαιτέρω διερεύνηση1,Οι αιτίες των διαφορετικών απόψεων και στάσεων μεταξύ κοριτσιών και αγοριών σεσχέση με το παιχνίδι, το επάγγελμα και τη θέση των 2 φύλων στην οικογένεια και στοσπίτι.2. Τι επηρεάζει τα κορίτσια και αυξάνεται το ποσοστό διεκδίκησης θέσεων στονεπαγγελματικό τομέα.3.Πως μεγαλώνουν και με ποιους τρόπους οι γονείς τα αγόρια και τα κορίτσια.4.Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι στάσεις του απέναντι στα δύο φύλα.31
 32. 32. βιβλιογραφία. Lorenzo Fischer, .: Κοινωνιολογία του σχολείου Εκδόσεις Μεταίχμιο2 Θεωρίες μάθησης. Κολλιάδης Εκδόσεις Ελευθερουδάκη3 .Κολιάδης, Ε. Α. (1990). Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης. Λήμμα στο:Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό. Τόμος 5, σελ. 2709. Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα.4. Δημητρόπουλος, Ε. Γ. (1998). Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. (1)Συμβουλευτική - Προσανατολισμός - Επαγγελματική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.5, Δημητρόπουλος, Ε., & Μπακατσή, Ρ. (1996). Ο θεσμός «Συμβουλευτική -Προσανατολισμός» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας - Μια πρόταση -πλαίσιο. Στο περιοδικό: Η λέσχη των εκπαιδευτικών. Τ. 14, Ιούνιος - Αύγουστος 1996, σ. 26 -28. Αθήνα: Σ. Πατάκης Α.Ε.6 .Κολιάδης, Ε. Α. (1995). Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη. Τόμος Β΄. (γ΄έκδοση). Αθήνα: αυτοέκδοση. 8. Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1985 β,γ). Εξελικτική Ψυχολογία.Η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση. .Προσχολική , Σχολική ηλικία. Αθήνα(αυτοέκδοση)9. . Ίδρυμα ερευνών για το παιδί Παιδί και παιχνίδι στην νεοελληνική κοινωνία 19οςκαι 20οςαιώνας, εκδόσεις Καστανιώτη10.«Οι πεποιθήσεις και τα θέλω των γονέων καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές τωνμαθητών στη χώρα μας και όχι οι προσωπικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, μεαποτελέσματα την «παραγωγή» εργαζομένων με χαμηλή ικανοποίηση και αποδοτικότητααπό το επάγγελμά τους, όπως έδειξε πανελλαδική έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.»Ευστράτιος Παπάνης –Αγνή Βικη..Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 28-6 2008 ΤΙΤΛΟΣΑΡΘΡΟΥ «ΕΠΆΓΓΕΛΜΑ:Μια οικογενειακή υπόθεση11.«Το επάγγελμα των γονέων και η επαγγελματική επιλογή των παιδιών..»Αγνή ΒίκηΕυστρατιος Παπανης ..http://epapanis.blogspot.comΔημοσίευση πορίσματος ερευνας (9 Σεπτεμβρίου 1907)Διαδίκτυο1.http://kapodistriako.uoa.gr/stories/024_in_01/index.php?m=2 συνεντευξη του AlbertBandura2.32
 33. 33. http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/anamorfosi/gouvias/gender-education.doc ΓούβιαςΔιονύσης ΤΕΠΑΕΣ 20033.http://1kesyp-v.thess.sch.gr/eisigiseisEsperidas/060531EishghshKasellourh.pdf ταυτότητεςφύλου στην οικογένεια , ο ρόλος των γονέων ,Ελένη Κασσελούρη Βασιλειάδη4.http://benl.primedu.uoa.gr/ptde/database-ptde/oikogeneia_kai_ptyxes_tis.pdf η οικογένειακαι οι πτυχές της ,ΔΙΩΤΗ- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ5http://www.mazistizoi.gr/default.asp6.http://alex.eled.duth.gr/epek/family/htm/72.htmΕΡΕΥΝΑ σχετικά με την επίδραση της γονικής αυθεντικότητας στηναυτοαντίληψη των εφήβων7.http://alex.eled.duth.gr/epek/family/htm/11.htm «Κοινωνιολογική θεώρησητης οικογένειας: Οι λειτουργίες της κοινωνικοποίησης και της συγκινησιακής καιοικονομικής στήριξης του παιδιού»Γεώργιου Καρακατσάνη,Καθηγητή Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ.8.http://www.isotita-epeaek.gr/welcome.htmhttp://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%82Λαουρα Μαράτου Αλιπράντη(Φύλο και οικογενειακός βιος)10.http://ryoung001.homestead.com/Family.htmlSociology of the family11.http://alex.eled.duth.gr/epek/family/htm/72.htm33
 34. 34. 34

×