Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strijd tegen leegstand in Brussel - Fouad Ahidar (sp.a)

685 views

Published on

De strijd tegen leegstand werd de voorbije 20 jaar te vaak gevoerd door nieuwe bestraffende instrumenten te creëren. De bal lag steeds in het kamp van de overheid die leegstand moet opsporen en kunnen aantonen. Vandaag krijgen speculanten meer dan ooit vrij spel en worden de instrumenten amper toegepast.

Het is tijd om het roer om te gooien door de burger zelf in te zetten. Laat eigenaars zelf hun leegstand melden bij de overheid (meldingsplicht). Overheid en eigenaar kunnen samen een contract naar hergebruik opstellen door:
- Het gebouw tijdelijk te laten gebruiken door verenigingen;
- Woningen door te verkopen tegen verlaagde prijs aan jonge gezinnen die ze opknappen (DIY-woning);
- kantoren om te vormen tot woningen.

Wie niet meedoet, wordt bestraft met een leegstand- en/of meldingsboete.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strijd tegen leegstand in Brussel - Fouad Ahidar (sp.a)

 1. 1. Leegstand in Brussel Hoe de burger inzetten in strijd tegen leegstand?Comment faire appel au citoyenpourluttercontrelinoccupation?
 2. 2. Inhoud sp.a in Brussel Brussel één stad, één visieFouadAhidar Leegstand in Brussel Burger inzetten
 3. 3. sp.a in BrusselBrussel19 gemeenten Gewest opgericht in 1989 Vlaamse, Belgische, Europese hoofdstad pendelaars, eurocraten en zakenlui, immigratiespeculatieEén stad, één visie Fusie gemeenten tot 1 stadsgewest stadsproject: leefbare, sociale, toegankelijke stadFouadAhidar Brussels parlementslid, voorzitter VGC-raad gemeenteraadslid voert oppositie voor betaalbaar wonen en tegen leegstand
 4. 4. sp.a in BrusselBrussel19 gemeenten Gewest opgericht in 1989 Vlaamse, Belgische, Europese hoofdstad pendelaars, eurocraten en zakenlui, immigratiespeculatieEén stad, één visie Fusie gemeenten tot 1 stadsgewest stadsproject: leefbare, sociale, toegankelijke stadFouadAhidar fractieleider Brussels parlement gemeenteraadslid voert oppositie voor betaalbaar wonen en tegen leegstand
 5. 5. Inhoud sp.a in Brussel Leegstand in Brussel Ruimte is schaars Speculatie en blokkering Geen prioriteit Burger inzetten
 6. 6. Leegstand in BrusselRuimte in Brussel is schaarsSpeculatie en blokkering30.000 leegstaande woningen, niet gemonitord 2 miljoen m2 kantoorleegstandverschillende vormen: speculatie renovatie onderbenutting openbaar boven winkelsStrijd leegstand geen prioriteit
 7. 7. Leegstand in BrusselRuimte in Brussel is schaarsSpeculatie en blokkeringStrijd leegstand geen prioriteit Negatief: 14 instrumenten amper toegepast >> Positief: hernieuwd openbaar beheersrecht (2010) oprichting leegstanddienst met 5 medewerkers (2012)
 8. 8. Leegstand in Brusselgemeentelijke inventaris: niet systematisch, niet verplichtgemeentelijke leegstandbelasting: niet overal toegepastopeisingsrecht: niet toegepastopenbaar beheersrecht: niet toegepast door drempelsgewestelijke leegstandboeteexpertisepool renovatie sociale woningenhulp bij aankoopgerechtelijk bevel tot bewoning: enkel toegepast in stad Brusselvoorkooprecht: amper toegepastonteigeningreconversie van kantoren: succesvolle startSociale Verhuurkantoren: succesvolwijkcontractenwonen boven winkels: pilootproject
 9. 9. Leegstand in BrusselConclusie1) Veel instrumenten, geen globale aanpak: verschillende instrumenten over verschillende bevoegdheden verspreid2) Geen focus op woningleegstand: leegstand wordt niet in kaart gebracht en instrumenten niet toegepast3) Bal in het kamp van de overheid: defensieve aanpak overheid moet leegstand opsporen en kunnen aantonen speculanten krijgen vrij spel, burger wordt niet ingezetContradictie: 5 gewestmedewerkers belast met 30.000 leegstaande woningen Strijd tegen leegstand zwakste schakel in woonbeleid
 10. 10. Inhoud sp.a in Brussel Leegstand in Brussel Burger inzetten Meldpunt Tijdelijke leegstandsbeheer Meldingsplicht DIY-woning
 11. 11. Burger inzettenMeldpunt geen systematische inventaris, geen (online) meldpuntleegstandbrussel.becfr. GentMeldingsplichtTijdelijk leegstandsbeheerDIY-woning
 12. 12. Burger inzetten
 13. 13. Burger inzetten
 14. 14. Burger inzetten
 15. 15. Burger inzettenMeldpuntMeldingsplicht eigenaar van gebouw dat half jaar leegstaat, moet leegstand melden overleg overheid-eigenaar Traject naar Bewoning leidt tot contract niet melden = meldingsboete melden = opschorting gedurende 2 jaar van leegstandboeteTijdelijke leegstandsbeheerDIY-woning
 16. 16. Burger inzettenMeldpuntMeldingsplichtTijdelijke leegstandsbeheer op vraag van verenigingen en kunstcollectievensp.a-actie 31 jeugdlabo’s: gebruik leegstand voor tijdelijke jeugdinitiatieven vastgoedbeheerder Camelot tijdelijk bewonen leegstaande sociale woningen als noodopvangDIY-woningleegstaande woning opkopen aan jonge gezinnen doorverkopen tegen verlaagde prijs om op te knappencfr. “169 Klushuizen” in Woonstad Rotterdam, Aalst, wijkcontracten in Brussel
 17. 17. Burger inzettenOpkopen woningen en renoverenWijkcontract Bloemenhof stad Brussel
 18. 18. Opkopen woningen en renoverenWijkcontract Bloemenhof stad Brussel
 19. 19. Burger inzettenTransformatie kantorenJeanne Dekkers &Camerlinck-Steenwegen voor stimuleringsfonds voor Architectuur (NL)
 20. 20. Burger inzettenWonen boven winkels = waarde toevoegen aan pandenwww.wonenbovenwinkelsnederland.nl
 21. 21. Visie en voorstellen sp.a1. Bestaande instrumenten toepassen en integreren in Traject naar Bewoning: - Openbaar beheersrecht en Sociale Verhuurkantoren - Premies voor wonen boven winkels, renovatie… - Tijdelijk gebruik met maatschappelijke meerwaarde - DIY-woning: opkopen woningen bv. via wijkcontracten1. Gemeentelijke inventaris en jaarlijkse gewestelijke barometer leegstand1. Stok achter de deur: - meldingsplicht, -boete - leegstandboete - Gewest treedt op als gemeente in gebreke blijft

×