Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ai100 powerpoint.5 vmethode

1,417 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ai100 powerpoint.5 vmethode

 1. 1. Uitleg 5V- methode<br />
 2. 2. Inhoud <br />Stappen 5V-methode:<br />Verwoorden<br />Verdiepen<br />Verbeelden<br />Vormgeven<br />Verwezenlijken<br />
 3. 3.
 4. 4. 1. Stap Verwoorden<br />1.1 Keuze onderwerp:<br />Gezamenlijke keuze onderwerp.<br />Bepaalt de scope en de structuur van het AI-traject.<br />Formulering onderwerp in een pakkende titel:<br />positieve formulering.<br />het is wenselijk om er meer van te willen creëren.<br />het brengt je waar je naar toe wilt.<br />
 5. 5. “No problem can be solved from the same<br />level of consciousness that created it.We must learn to see the world anew.”<br />Albert Einstein<br />
 6. 6. 2. Stap Verdiepen<br />2.1 AI-interview creëren:<br />Inhoud AI-interview:<br />Titel/ inleiding<br />Startvraag<br />Vraag heden/verleden<br />Toekomstvraag<br />Kenmerken AI-vragen:<br />Uitgaande van een ‘Best Practise’<br />Positief geformuleerd<br />Vragend naar een verhaal van een voorbeeld, situatie, verhaal, moment (storytelling)<br />Eigen rol/bijdrage<br />
 7. 7. 2. Stap Verdiepen: vb inleiding AI-interview<br />‘De kracht van inspirerend leiderschap’<br />Wij als leidinggevenden dragen op deskundige en<br />inspirerende wijze bij aan de ontwikkeling van de<br />organisatie en onze mensen. Door middel van co<br />creatie nodigen wij uit tot leren en reflectie en leggen<br />daarbij de verbinding tussen het individu, het team, de<br />Organisatie en haar omgeving. Onze waarderende<br />onderzoekende grondhouding inspireert en vormt de<br />basis voor het co-creëren van de gewenste verbetering<br />en vernieuwing in de organisatie.<br />
 8. 8. 2. Stap Verdiepen: vb vragen AI-interview<br />Startvraag die energie genereertVertel over een persoon of activiteit waar jij (binnen je werk) energie van krijgt? - Wat zorgt ervoor dat jij energie krijgt?<br />Vraag naar een succesvol moment in het verleden/hedenBeschrijf een moment waarin je inspirerend leiderschap (in de eigen organisatie) ervaren hebt?<br />Beschrijf de situatie. <br />Wat maakte het inspirerend voor jou? <br />Wat deed de leidinggevende dat jou inspireerde?<br />Wat voor effect had dat op jou?<br />Wat deed jijzelf?<br />Wat is voor jou de essentie van inspirerend leiderschap?<br />Toekomstvraag:Verbeeld je jouw organisatie over drie jaar. Inspirerend Leiderschap zit in het DNA van de organisatie. Het beste in de organisatie, zijn mensen en de leidinggevenden wordt dagelijks aangeboord. ]<br />Hoe ziet dit inspirerend leiderschap eruit?<br />Wat is er anders dan nu?]<br />Wat draag jij bij om dit mee te realiseren?<br />
 9. 9. 2. Stap Verdiepen<br />AI-interviews houden:<br />In tweetallen. <br />Om de beurt elkaar de vragen stellen.<br />Voor elk gesprek 15 minuten.<br />De ander stimuleren tot het gedetailleerd vertellen van zijn verhaal.<br />Het accent ligt op de persoonlijke beleving van de geïnterviewde.<br />Aantekeningen maken van het gesprek, zodat je het verhaal van je interviewpartner in de volgende opdracht plenair kunt vertellen.<br />
 10. 10. 2. Stap Verdiepen<br />Plenaire terugkoppeling<br />Werk verder in je subgroep waar je de rollen van gespreksleider, verslaglegger en tijdbewaker onderling verdeelt.<br />Wissel de verhalen uit de interviews uit in je subgroep:<br />Vertel in de subgroep het verhaal van je interviewpartner in vijf minuten.<br />De groepsleden mogen enkel verhelderende vragen stellen. <br />Verslaglegger maakt aantekeningen op de flip (laat het verhaal in tact).<br />Hang alle flips op of leg ze op de grond.<br />Iedereen krijgt vijf stickertjes en plakt ze bij de onderwerpen die hij/zij belangrijk vindt. Op deze manier ontstaat een ‘rode draad’.<br />
 11. 11. 3. Stap Verbeelden<br />De visie/droom/ideaalplaatje zowel in schrift als visueel vormgeven.<br />Gebruik van beelden blijft beter hangen.<br />
 12. 12. Angstdrijfveer versus creatiedrijfveer<br />Angst Creatie<br />Een negatieve consequentie Een positieve consequentie realiseren<br />voorkomen <br />Duwkracht Trekkracht<br />Gevreesde toekomstbeeld<br />Gewenste toekomstbeeld<br />
 13. 13. AA<br />WAAROM<br />HOE<br />3. STAP VERBEELDEN<br />WAT<br />
 14. 14. 3. Stap Verbeelden<br />De aanpak is als volgt:<br />Verdeel de rollen van gespreksleider, tijdsbewaker en verslaglegger.<br />Zoek individueel een plaatje/ansichtkaart uit wat jouw droom van de ideale situatie symboliseert.<br />Ronde in subgroep waarbij iedereen kort in een paar zinnen het gekozen plaatje van zijn droom toelicht. Hierbij vindt geen discussie plaats en kunnen alleen verhelderende vragen worden gesteld.<br />Met elkaar de verbinding leggen tussen de individuele dromen, met ruimte voor toevoeging van nieuwe elementen (zie o.a. flip rode draad), om zo een collectieve droom te creëren. <br />Deze collectieve droom omschrijven in een paar zinnen. <br />De droom gezamenlijk op een symbolische creatieve wijze presenteren in maximaal vijf minuten. <br />
 15. 15. AI & Creativiteit<br />verbeelden <br />vormgeven <br />verwezenlijken<br />Inge Bečka<br />
 16. 16. AI & creativiteit<br />In de stappen 1 t/m 3 van de 5 V methode:<br />verwoorden–verdiepen-verbeelden<br />nadruk op divergentie -> zaaien!!<br />onderzoeken & waarderen<br />
 17. 17. AI & creativiteit<br />In stappen 4 en 5 van de 5 V methode:<br />vormgeven - verwezenlijken<br />nadruk op convergentie -> oogsten!!<br />en nog steeds onderzoeken & waarderen<br />
 18. 18. kern van de boodschap<br />Zoek in ALLE stappen van AI<br />naar balans en/of afwisseling <br />van ratio/logica & creativiteit en <br />blijf onderzoeken en waarderen<br />
 19. 19. verbeelden<br />Formuleren van de droom (woord & beeld) concreet – positief – kort – krachtig – aantrekkelijk<br />Een droom is de verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die iemand ervaart (als hij of zij slaapt) bron: wikipedia<br />
 20. 20. voorbeeld toekomst / droomformulering<br />Het nemen van eigen verantwoordelijkheid<br />Als medewerker in onze organisatie ervaar je veelzijdigheid<br />In taken en afwisseling met ruimte voor eigen<br />verantwoordelijkheid. <br />Wij werkensamen in teams, vullen<br />Elkaar aan waar nodig aan en waarderen de inbreng van<br />een ieder. <br />Vanuit heldere kaders en een grote<br />betrokkenheid gaan wij op basis van vertrouwen<br />uitdagingen samen aan. Door deze aanpak waardeert de<br />klant onze diensten.<br />
 21. 21. 4. Stap Vormgeven<br />
 22. 22. 4. Stap Vormgeven<br />Maak een design van het gewenste toekomstbeeld<br />AA<br />Droom<br />Stakeholders<br />Organisatie-elementen<br />
 23. 23. 4. Vormen voor vormgeven<br /> Goose egg model<br /> INK-managementmodel <br /> Balanced score card<br /> Visgraatdiagram<br /> Project format van de organisatie <br /> Eigen invulling<br />
 24. 24. Videofragment Brazilië: ‘From problem to place’<br />http://www.walkoutwalkon.net/brazil/<br />
 25. 25. Wanneer je op het punt bent beland <br />waarop je alle controlezucht uit handen kunt geven, <br />zal er een nieuwe orde in je leven ontstaan; <br />natuurlijker, spontaner, creatiever en moeitelozer <br />dan je je kon voorstellen toen je nog in controle<br />geloofde. <br />Erik van Zuydam <br /> <br />
 26. 26. vormgeven<br />droom: concreet maken (ratio) en verrijken (creatief) <br />als droom te groot is eerst opknippen in<br /> deeldromen<br />schaal van ratio en creativiteit: <br />blauw – rood – geel<br />
 27. 27. ‘samen werken in teams’ <br />Purge: 100 vragen (hulpvragen) ……..<br />wensen !<br />verlangens ! <br />idealen ! <br />(grote) voorbeelden ! <br />hoe ziet het eruit ?<br />hoe voelt het ?<br />hoe kunnen we….!<br />zou het niet fantastisch zijn als we ……!<br />
 28. 28. Bron: COCD<br />
 29. 29. COCD - BOX<br />realiseerbaar (nog) niet realiseerbaar<br />ratio creatief <br />
 30. 30. DROOM<br />
 31. 31. vormgeven<br />in witte vlakken (deel) droom in woorden & beelden (moodboard)<br />& in ander wit vlak op wie (=stakeholders) en waarop (= organisatie-elementen) van invloed !! <br />samen de top 7 individueel geselecteerde vragen/ ideeën/ suggesties/ opmerkingen <br />kleur geven: blauw – rood – geel<br />
 32. 32. 5. Stap Verwezenlijken<br />Het toewijzen van taken en te ondernemen acties vindt plaats op basis van:<br />persoonlijke betrokkenheid<br />Interesses<br />Kwaliteiten<br />Niet op basis van vastliggende taken en functies. <br />
 33. 33. 5. Stap Verwezenlijken<br />Individuele Actie Benadering<br />Beschrijf de acties die gemakkelijkbinnen een of twee wekenondernomen kunnen worden en<br />waar jij je aan wil committeren.<br />Commitment<br />Aanbod<br />Geef zo concreet mogelijk aan op<br />welke wijze jij anderen kunt faciliteren.<br />Verzoek<br />Formuleer datgene wat jij nodighebt om een succesvolle start te kunnen maken.<br />
 34. 34. 5. Stap Verwezenlijken<br />De aanpak is als volgt:<br />Verdeel de rollen van gespreksleider, tijdsbewaker en verslaglegger.<br />Wat draag jij bij aan de droom? Waar liggen je kwaliteiten en affiniteiten?<br />Kies aan welke elementen je een bijdrage wilt leveren.<br />Geef aan hoe jouw bijdrage er uit ziet in de vorm van een commitment, verzoek en/of aanbod.<br />Plaats jouw commitment, verzoek en/of aanbod in het design.<br />Kijk waar onderliggende verbindingen ontstaan en creëer een plan van aanpak om het gewenste toekomstbeeld te verwezenlijken. <br />
 35. 35. verwezenlijken<br />(groene) energielabels met initialen erop <br />blauw – rood – geel<br />start met Commitment <br />
 36. 36. verwezenlijken<br />acties & uitvoering (proces: ratio) <br />5 seconden<br />5 uur<br />5 dagen <br />5 weken<br />5 maanden<br />verbindingselementen: <br />ik - wij – organisatie<br />
 37. 37. verwezenlijken<br />acties & uitvoering <br />(brandstof: creatieve interventies) <br />presentatie geven – bezoek aan efteling – <br />collega’s verrassen – spreker uitnodigen – <br />vissen naar complimenten – pers/publiciteit –<br />visueel ondersteunen – aandacht vragen – <br />etc……….<br />
 38. 38.
 39. 39. Wanneer toepassen participatie stijl<br />Zorgvuldigheid<br />Zorgvuldigheid en Acceptatie<br />Zorgvuldigheid, Acceptatie en Oplossend Vermogen<br />Zorgvuldigheid, Acceptatie, Oplossend Vermogen en Beheersbaarheid<br />Zorgvuldigheid, Acceptatie, Oplossend Vermogen, Beheersbaarheid en Samenhang<br />
 40. 40.
 41. 41. Videofragment Fun theory<br />http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw<br />

×