Juridische aspecten van e-mail

2,050 views

Published on

Michaël van Leeuwen besprak tijdens een seminar op 14 april 2011 de juridische aspecten van e-mail, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: overeenkomsten per e-mail, e-mailverkeer bij bestuursorganen en disclaimers onder e-mails.

Published in: Business, Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,050
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Juridische aspecten van e-mail

 1. 1. Juridische aspecten van e-mail Michaël van Leeuwen (ICTRecht) 14 april 2011 te Woerden
 2. 2. Overeenkomsten via e-mail
 3. 3. Totstandkoming is vormvrij : Kan mondeling, per e-mail , op schrift etc. -> aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 lid 1 BW). maar ...
 4. 4. ...sommige overeenkomsten moeten schriftelijk. Tenzij elektronisch wordt voldaan aan extra eisen: - Raadpleegbaar door partijen - Authenticiteit voldoende gewaarborgd - Dateerbaar - Partijen identificeerbaar (artikel 6:227a BW) (Enkele uitzonderingen zoals koopakte huis daargelaten.)
 5. 5. Herroeping aanbod Aanbod kan worden herroepen (ook per e-mail) zolang nog niet aanvaard (artikel 6:219 Burgerlijk Wetboek). Herroepen onmogelijk o.a. bij expliciete termijn, bijv. “dit aanbod is 2 weken geldig”.
 6. 6. E-mail met herroeping aanbod kruist e-mail met aanvaarding: verzendmoment aanvaarding is bepalend.
 7. 7. Onbedoelde aanvaarding Het volgende bericht is verzonden in antwoord op het aanbod: Ik ben akkoord -- Met vriendelijke groet, Vera Oorbeeld
 8. 8. Maar het was de bedoeling de volgende e-mail te sturen in antwoord op het aanbod: Ik ben akkoord, maar alleen als de vergunning deze week nog rond is en we tien procent korting krijgen. -- Met vriendelijke groet, Vera Oorbeeld
 9. 9. E-mail met aanvaarding duidelijk incompleet? “ ...overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegevens omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen...” (artikel 3:35 Burgerlijk Wetboek)
 10. 10. Komma kan duiden op onafgemaakte mail: Ik ben akkoord , -- Met vriendelijke groet, Vera Oorbeeld
 11. 11. Ongedaan maken aanvaarding mogelijk? Alleen als bericht intrekking aanvaarding gelijktijdig met bericht aanvaarding (of eerder) andere partij bereikt -> lastig bij e-mail.
 12. 12. E-mail bindend? ...
 13. 13. Ontbinding per e-mail Overeenkomst eist ontbinding bij aangetekende brief met bericht met handtekening retour of “telefaxbericht met verzendbevestiging”, maar...: Rechtbank Dordrecht 1 april 2009: “ De strekking van de e-mail van 3 december 2007 laat aan duidelijkheid niet te wensen over. [eisers] hebben niet gesteld dat zij niet hebben begrepen dat [gedaagden] zich wilden beroepen op de ontbindende voorwaarde omdat zij de financiering niet rond konden krijgen. Vast staat dat het bericht de verkopers heeft bereikt en dat de inhoud hen duidelijk was. Daarom wordt geoordeeld dat [eisers] in redelijkheid geen beroep kunnen doen op het voornoemde formele vereiste.”
 14. 14. Rechtbank Middelburg 21 september 2009: “ Dat [gedaagden] een beroep op de ontbindende voorwaarde hebben gedaan door middel van een e-mailbericht en niet op de in artikel 6.1 van de koopovereenkomst voorgeschreven wijze (namelijk schriftelijk, gericht aan de verkoper en diens makelaar, per aangetekende brief met bericht van ontvangst of per deurwaardersexploot), maakt niet dat het beroep op de ontbindende voorwaarde rechtsgevolg mist. Het gaat er om dat [eiser] binnen de overeengekomen termijn op de hoogte is gebracht van het inroepen van de ontbindende voorwaarde. Dat is gebeurd met de e-mail van 9 april 2008, waarvan de ontvangst niet is betwist.”
 15. 15. Betwisting ontvangst e-mail Verklaring moet beoogde ontvanger bereikt hebben om werking te hebben (artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek), maar dat blijkt lastig te bewijzen.
 16. 16. Rechtbank Arnhem 6 maart 2006: “ Nu [gedaagde] geen ontvangstbevestiging van de e-mail heeft overgelegd en nu de getuigen (zijn vrouw en Francois van Gijzen) wél kunnen verklaren dat [gedaagde] de e-mail heeft verzonden, maar niet kunnen bewijzen dat Lis de e-mail heeft ontvangen, kan aan deze e-mail niet het beoogde effect van opzegging van het proefabonnement worden toegekend.”
 17. 17. Rechtbank Roermond 23 april 2008: “ Het beroep zijdens [eiser] op een e-mail met adreswijziging die op 15 juni 2007 aan de advocaat van [verweerder] zou zijn gezonden treft geen doel, reeds omdat de ontvangst daarvan zijdens [verweerder] is betwist.”
 18. 18. Uit antwoord blijkt dat de e-mail de ontvanger heeft bereikt:
 19. 19. Gerechtshof Amsterdam 6 april 2008: “ De stelling van Appellant dat de e-mail van 3 augustus 2006 hem niet heeft bereikt is in het licht van de door Nike overgelegde producties niet aannemelijk. Het hof wijst in dit verband met name op de door Nike als productie 6 overgelegde e-mail van Appellant aan haar van 16 augustus 2006. Deze is niet alleen verzonden vanaf hetzelfde e-mailadres als dat waarnaar de e-mail van Nike is verzonden (xxx@post.cz), doch vermeldt dezelfde referentie (“Re:Nike smiouva”) en valt ook qua inhoud moeilijk anders te begrijpen dan als een reactie op de e-mail van Nike.”
 20. 20. Verantwoordelijkheid ontvanger: “ Nochtans heeft ook een verklaring die hem tot wie zij was gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt” (vervolg artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek)
 21. 21. E-mail in spambox ontvanger = “bereikt”? Wist de ontvanger van welk adres de e-mail zou komen, dan had dat adres op de whitelist gezet kunnen worden. Verzender kan doorgaans niet weten dat e-mail in spambox.
 22. 23. Virus in verzonden e-mail: Verantwoordelijkheid verzender als die de besmetting heeft veroorzaakt en de e-mail daardoor ontvanger nooit bereikt.
 23. 24. E-mail door bestuursorgaan ontvangen als “systeem voor gegevensverwerking” bereikt is. (2:17 Algemene wet bestuursrecht)
 24. 25. Systeem voor gegevensverwerking: “ een systeem voor het genereren, verzenden, ontvangen, opslaan of op andere wijze verwerken van gegevens”
 25. 26. E-mailverkeer bestuursorganen
 26. 27. <ul><li>Sinds 2004 Wet elektronisch bestuurlijk verkeer </li></ul><ul><li>Voorbeelden verkeer per e-mail: </li></ul><ul><ul><li>Besluit </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitnodiging hoorzitting </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergunningaanvraag </li></ul></ul><ul><li>Voorwaarden: </li></ul><ul><li>Opt-in door geadresseerde (2:14 lid 1 Awb) </li></ul><ul><li>Op betrouwbare en vertrouwelijke wijze (lid 3) </li></ul><ul><li>Kenbaar maken openstaan elektronische weg (2:15 lid 1 Awb) </li></ul><ul><li>Ontvangstbevestiging aanvraag (4:3a Awb) </li></ul>
 27. 28. “ Opt-in” geadresseerde Art. 2:14 lid 1 Algemene wet bestuursrecht: “ Een bestuursorgaan kan een bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, elektronisch verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is.”
 28. 29. Kenbaarheid bereikbaarheid burger per e-mail valt af te leiden uit diens elektronische initiatief -> e-mail aan bestuursorgaan.
 29. 30. <ul><li>Geen kenbare bereikbaarheid burger op e-mailadres als enkel sprake van: </li></ul><ul><ul><li>Bekendheid e-mailadres bij bestuursorgaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Vermelding e-mailadres bij persoonsgegevens in (papieren?) aanvraag of brief </li></ul></ul>
 30. 31. Contactformulieren op website bestuursorgaan Geen garantie juiste e-mailgegevens burger, want niet verzonden vanaf e-mailclient. Wel mogelijkheid vinkbox toe te voegen: “ Hierbij maak ik kenbaar dat ik bereikbaar ben op het door mij ingevulde e-mailadres voor elektronische berichten betreffende deze aanvraag / al mijn toekomstig verkeer met dit bestuursorgaan”
 31. 32. Kenbaar maken open staan Artikel 2:15 lid 1 Algemene wet bestuursrecht: Keuze om e-mail te accepteren is aan bestuursorgaan.
 32. 33. Kenbaar maken via een regeling
 33. 34. Kenbaar maken via de website van bestuursorgaan
 34. 35. Ook sprake van kenbaar gemaakte bereikbaarheid bestuursorgaan per e-mail als : Reeds vele malen per e-mail verzoeken ingediend en daarop besloten (ABRS 29 april 2008, AB 2008, 202). Praktijk van bereikbaarheid per e-mail enige tijd heeft bestaan. Alleen op te heffen door dat expliciet te melden (2 april 2007, AB 2007, 191). Pas dus op met incidenteel behandelen aanvragen per e-mail als dat niet het beleid is, want zet de deur open!
 35. 36. Wáár staat het bestuursorgaan voor open? Als beperking openstelling e-mail, dan expliciet vermelden bij vermelding e-mailadres op website. Bijvoorbeeld enkel aanvraag kapvergunningen per e-mail, rest schriftelijk. Toegestaan volgens artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht, maar let wel op spoedige mededeling weigering (lid 4): “ Het bestuursorgaan deelt een weigering op grond van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mede.”
 36. 37. Verplichte openstelling: OmgevingsLoket Online Bestuursorgaan verplicht elektronisch ingediende aanvraag te behandelen. (artikel 2.8 lid 1 Wabo & artikel 4.3 Bor lid 1).
 37. 38. Bekendmakingen alleen elektronisch? Dit is niet toegestaan, enkel elektronisch als aanvulling op schriftelijke bekendmakingen. Overigens wel uitzonderingen waarbij elektronisch niet is toegestaan, bijvoorbeeld...
 38. 39. Bekendmaking die plaats moet vinden door het aanbrengen van een bord.
 39. 40. Ontvangstbevestiging aanvraag beschikking: Verplicht voor bestuursorgaan bij indiening aanvraag per e-mail (artikel 4:3a Awb). Medewerker afwezig? Als in automatisch bericht out-of-office niet doorverwezen naar collega, dan kan aanvrager daar weinig mee.. Beter: stel als nadere eis (2:15 lid 1 Awb) dat aanvragen naar een centraal e-mailadres gestuurd moeten worden, zodat geen out-of-office nodig is.
 40. 41. Disclaimers onder e-mails
 41. 42. Veel disclaimers bevatten afspraken. Afspraken maak je in een overeenkomst en daar is aanbod en aanvaarding bij vereist.
 42. 43. Een aansprakelijkheidsuitsluiting als deze heeft dan ook geen juridische meerwaarde.
 43. 44. For your eyes only. “ kan” persoonlijk/vertrouwelijk zijn, openbaarmaking etc... Derden moeten toesteming hebben voor gebruik inhoud e-mail, van afzender óf geadresseerde. En tot slot.. dit bericht is gescreend door een derde partij die ik niet ken. Is mijn privacy daarbij gewaarborgd?
 44. 45. Afzender: “Ik ben er (voorlopig) niet.” Afzender: “Nouja.. ik ben in Berlijn.” Ontvanger: “Ok... en nu?” Vernietig dit bericht als het niet voor u bestemd was en gebruik de inhoud niet. Dit bericht is enkel een besluit als dat expliciet wordt aangegeven.
 45. 46. Printen mag, maar denk eerst even aan het mileu. Geen enkele e-mail kan een aanbod of aanvaarding of besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht zijn als iemand anders bent dan medewerker van de gemeente bent.
 46. 48. SPAM Voorafgaande toestemming vereist bij verzending commerciële, charitieve en ideële e-mail.
 47. 49. Nieuwsbrieven per e-mail Inschrijven voor nieuwsbrieven: expliciet (tenzij klant en vergelijk- bare producten/diensten). Uitschrijfmogelijkheid onder elke nieuwsbrief:
 48. 50. <ul><li>Tell-a-friend </li></ul><ul><ul><li>Eigen initiatief afzender, geen beloning door website </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor ontvanger duidelijk wie afzender bericht is </li></ul></ul><ul><ul><li>Volledige inzage voor afzender in het te sturen bericht </li></ul></ul><ul><ul><li>Website mag e-mailadres ontvanger verder niet gebruiken </li></ul></ul>
 49. 51. <ul><li>Informatieplichten </li></ul><ul><li>Informatieplichten gelden ook voor e-mail, dus in “handtekening” vermelden: </li></ul><ul><ul><li>Identiteit en vestigingsadres </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefoonnummer </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mailadres (!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inschrijvingsnummer register(s) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegevens toezichthoudende autoriteit </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li> (zie 3:15d Burgerlijk Wetboek) </li></ul>
 50. 52. <ul><li>Privacy + e-mail in the cloud </li></ul><ul><ul><li>E-mailhosting buiten EU, bijv. Gmail </li></ul></ul><ul><ul><li>Registratie van emails buiten EU, bijv. CC naar registratiedienst </li></ul></ul><ul><li>-> Data op servers buiten EU dus minder controle </li></ul><ul><li>-> Let op “passend beschermingsniveau”, zodat voldaan wordt aan Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 76). </li></ul>
 51. 53. Meer weten? Michaël van Leeuwen [email_address] www.ictrecht.nl +31 (0)20 6631941 +31 (0)6 53577033

×