Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten 27 april 2010: presentatie Frank Joosten

1,469 views

Published on

Presentatie van Frank Joosten op de 6e Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten van 27 april 2010 te Utrecht. Over onder meer de wijzigingen aan de Drank- en Horecawet. Kijk op www.bijzonderewetten.nl voor meer informatie.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,469
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
79
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten 27 april 2010: presentatie Frank Joosten

 1. 1. Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 2. 2. Horeca of detailhandel ?
 3. 3. WTW i.r.t. horeca
 4. 4. • Artikel 3 DHW • Artikel 13, lid 1 - DHW • Artikel 14, lid 2 DHW • Artikel 18, lid 2 onder c DHW • Artikel 2 WTW • Artikel 10, aanhef onder b VB WTW • Artikel 3, lid 3 WTW (Winkeltijdenverordening) • APV – horeca: gebruik ter plaatse of elders dan ter plaatse? a. aard diensverlening b. gedrag klanten c. samenstelling assortiment • Bestemmingsplan ? • Voorschrift in exploitatievergunning tot verbod op verkoop zwak-alcoholhoudende drank i.v.m. OOV • Voorschrift: snackbars volgen in afwijking van de reguliere tijden, de tijden van de WTW.
 5. 5. Samengestelde inrichting - > artikel 30c ,lid 4
 6. 6. wijnwinkel Laten proeven = bedrijfsmatige verstrekking voor gebruik ter plaatse = art. 3 DHW Geen vergunning -> dan overtreding art. 25, lid 1 en 2 DHW Toestaan? NEE. Samenwerking zoeken met horecabedrijf. Proeven in horeca, kopen in wijnwinkel
 7. 7. Eisen: 1. Vereniging die 3 jaar bestaat; 2. Doel niet i.s.m. algemeen belang; 3. Opbrengst ten bate van vereniging 4. Prijzen max. € 350,- per sessie 5. Gezamenlijke waarde max. € 1.550,- per bijeenkomst 6. Aanmelding min. 14 dag. voorafgaand aan bijeenkomst (met plaats en tijdstip) Gemeenten mogen geen maximum stellen aan aantal bijeenkomsten. Wel toestemming verlenen voor een beperkte periode. Zie blz. 672 boek HidP
 8. 8. Bouwbesluit 2003 NB: art. 2.14 ev BB: art. 2.19 e.v.
 9. 9. Wijzigingsvoorstellen DHW
 10. 10. Overmatig alcoholgebruik
 11. 11. leidt tot: Blijvend hersenletsel Slechte schoolprestaties Overlast Problemen op latere leeftijd
 12. 12. En ..
 13. 13. Reden tot wijziging DHW van 01-11-2000: 1.Streven naar administratieve lastenverlichting: minder regels, instrumenten en loketten 2.Tegengaan schadelijk alcoholgebruik onder jongeren Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 14. 14. Drank- en Horecawet 11 of 12 mei 2010 7 april Wijzigingsvoorstellen zijn 2010 gepubliceerd. Controvers ieel NEE DHW
 15. 15. De belangrijkste wijzigingen op een rij: Artikel 1 Bestuurders PC kunnen nu officieel optreden als leidinggevenden Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 16. 16. Artikel 3 B&W wordt waarschijnlijk B. Is verantwoordelijk voor economische zaken, alcoholmatigingsbeleid, volksgezondheid, toerisme e.d. Is verantwoordelijk voor OOV, toezicht op horeca / art. 174 Gemeentewet Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 17. 17. Artikel 4 Geen uniforme (nationale) regelgeving, maar maar maatwerk door lokaal bestuur. Wél verplichting tot opstellen Verordening: 1. Dagen en tijden alcoholverstrekking vastleggen (verplichte opname in BR en zichtbaarheid in kantine, vervalt hiermee) 2. Regels over alcoholverstrekking bij bijeenkomsten van persoonlijke aard (verschillen per PC)
 18. 18. Artikel 8 Geen bemoeienis met bedrijf? Schriftelijke verklaren: gevolg-> geen SVH-vereiste-> aantekenen op aanhangsel Wanneer? Permanent verblijf in buitenland Ernstige lichamelijke of geestelijke beperking Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 19. 19. Artikel 9 Verplichting PC tot bijhouden register van barvrijwilligers. Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 20. 20. Artikel 13 Proeven in slijterij is nu verboden. Voorstel: Proeven toestaan ihkv aankoopbeslissing
 21. 21. Artikel 14 Bedrijfsmatig aanbieden van diensten is verboden (postagentschap, kapper, bank). Geldt nu dus ook voor 225 bioscopen 140 schouwburgen, theaters 220 snookercentra 150 bowlingcentra
 22. 22. Voorstel: Verbod geldt niet voor “diensten van recreatieve en culturele aard” Geldt niet voor speelautomatenhallen! Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 23. 23. Artikel 19a 3x alcoholverkoop aan 16- door niet- vergunningsplichtige bedrijven binnen 1 jaar: Sanctie: Min. 1 week geen alcoholverkoop Max. 12 weken geen alcoholverkoop Daarna: sluiting Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 24. 24. Artikel 20, lid 7 Verboden dronken dienst te doen in horeca- of slijtlokaliteit
 25. 25. Artikel 25a Verbieden of beperken alcoholverstrekking in horeca en slijterij via verordening (naar aard, tijd en gebied). Artikel 23 vervalt. Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 26. 26. Artikel 25b Bevoegdheid toegangsleeftijd vast te stellen (tot 21 jaar) voor alle horeca, ook voor terrassen! Geldt niet voor personeel en inwonende kinderen Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 27. 27. Toegangscontrole op leeftijd Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 28. 28. Verbod of beperkingen verkoop Artikel 25c zwakalcohol vanuit winkels via gemeentelijke verordening (?)
 29. 29. Artikel 25d Via gemeentelijke verordening: Verbod verstrekking alcohol ter plaatse voor een prijs (voor een periode van 24 uur) die 60% lager is dan die gewoonlijk wordt gevraagd. Leidt tot: 1.Overmatig alcoholgebruik 2.Overlast Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 30. 30. Artikel 25d Via gemeentelijke verordening: Verbod verstrekking alcohol elders dan ter plaatse voor een prijs (voor een periode van 1 week) die 70% lager is dan de prijs die gewoonlijk wordt gevraagd.
 31. 31. Artikel 26 Nieuwe aanvraagformulieren Ook digitale formulieren Opleggen V+B ogv art. 4-> vaststellen nieuw formulier obv gemeentelijke verordening Minister kan regels stellen. Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 32. 32. Artikel 26 Termijn was 3 maanden Nieuwe termijn: Artikel 4:13 Awb (8 weken) Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 33. 33. Artikel 29 Model A Aanhangsel Drank- en horecavergunning Personalia leidinggevenden Alléén vermelding van: En 1.inrichtingsgebonden zaken Niet-operationele 2.naam vergunninghouder leidinggevenden die geen bemoeienis hebben met de bedrijfsvoering Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 34. 34. Artikel 29 Vergunning én aanhangsel, of afschrift daarvan, moeten in de inrichting aanwezig zijn. Geldt ook voor aanvraag van de vergunning en de ontvangstbevestiging daarvan. Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 35. 35. Artikel 30a Nieuwe leidinggevende melden-> na ontvangstbevestiging kan deze persoon aan de slag. Burgemeester moet de ontvangstbevestiging onverwijld toesturen! Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 36. 36. Artikel 30a Aangemelde leidinggevende blijkt niet aan eisen artikel 8 te voldoen: Na melding door B. daarvan aan vergunninghouder mag persoon niet meer optreden als leidinggevende. Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 37. 37. Artikel 30a Intrekkingsbevoegdheid burgemeester indien: Binnen periode van 2 jaar: Ten minste 3x verzoek bijschrijving nieuwe leidinggevende is geweigerd. Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 38. 38. Artikel 32 Nieuw instrument: I.p.v. facultatieve intrekking vergunning schorsen voor max. 12 weken Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 39. 39. Artikel 35 Verplichte naamsvermelding van persoon onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking plaatsvindt Ontheffing of afschrift moet ter plaatse aanwezig zijn •Eis van VSH vervalt. •Eis onder curatelestelling, ontzetting ouderlijke macht / voogdij vervalt Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 40. 40. Gemeentelijke Artikel 40a verordening 18 Leeftijds- grens Aanwijzing 2 jaar gemeenten via AMvB 16 Geen maximum Aantal in DHW Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 41. 41. Artikel 41 Decentralisatie toezicht DHW ???? Reclame Voertuigen Taxfreeshops Legerpts VWA GEM Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
 42. 42. Artikel 44aa Bestuurlijke boete door: Reclame Voertuigen Taxfreeshops Legerpts
 43. 43. Artikel 45 16- verboden op openbare weg alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben-> uitbreiden naar “voor publiek toegankelijke ruimten” Geldboete 1e categorie Openbare orde maatregel Voorkomen alcoholmisbruik
 44. 44. Wet regulering prostitutie en aanpak misstanden seksbranche
 45. 45. Aanleiding Vrees voor verschuiving problemen rondom prostitutiebedrijven naar seksbedrijven bv. sekstheaters, peepshows en seksbioscopen Uniformering voorwaarden ivm voorkomen waterbedeffect
 46. 46. Verplicht en uniform vergunningenstelstel Geldt voor alle seksbedrijven
 47. 47. Ook Webcamseksbedrijven
 48. 48. Leeftijdsgrens 18 of toch 21 jaar?
 49. 49. Vergunningsvoorwaarden Doel: bedrijvigheid koppelen aan vast adres Voordeel: vergemakkelijking toezicht en handhaving
 50. 50. Vergunning • Verstrekt door burgemeester • Voor bepaalde of onbepaalde tijd • Is niet overdraagbaar • Afhandeltermijn: 12 weken ( verlenging met max. 12 weken) • Kan worden geweigerd, ingetrokken of geschorst
 51. 51. Gedragseisen en antecedenten Wordt geuniformeerd in de wet. Geldt voor exploitant en beheerders
 52. 52. De nuloptie g Gemeentelijke verordenin
 53. 53. Registratieplicht prostituee Betreft landelijk register, inschrijving bij gemeente waar prostituee staat ingeschreven Registratie prostituee Achternaam, voorletters Vereist: Geldig ID Duur: 3 jaar
 54. 54. PROSTITUTIEBEWIJS
 55. 55. Registratieplicht escortbedrijven Registratie escortbedrijf
 56. 56. Strafbaarstelling illegaal aanbod prostitutie
 57. 57. Integrale handhaving • Gemeenten • Belastingdienst • Arbeidsinspectie • GGD • (vreemdelingen)politie • UWV Zie ook: www.wegwijzerprostitutiebeleid.nl

×