Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les 3 php prog 2

759 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les 3 php prog 2

 1. 1. PHP<br />Les 3 <br />Programmeren 2<br />Mediatechnologie Blok 8<br />
 2. 2. PHP programmeren 2<br />Zelf functies maken<br />Bij het scripten maken we regelmatig gebruik van functies.We kunnen functies ook zelf maken. Deze functies kunnen we altijd aanroepen en bewaren in een bibliotheek.<br />Het gebruik van functies brengt overzicht in een webapplicatie.<br />Het script delen we op in een hoofdsectie en verschillende <br />functies. We roepen vooral functies aan die de verschillende <br />onderdelen van de applicatie uitvoeren.Hierdoor wordt het een overzichtelijk geheel!<br />Functies kunnen ook geplaatst worden in een apart script/pagina en aanroepen wanneer we ze nodig hebben!. De code include ”functies.inc.php” zorgt<br />er voor dat deze in de pagina wordt uitgevoerd.<br />
 3. 3. PHP programmeren 2<br />Functieopbouw<br />Standaard opbouw<br />van een functie<br />Een functie is opgebouwd uit een aantal elementen.Een functie heeft een naam en kan variabelen bevatten.Ook kan een functie een waarde teruggeven.<br />
 4. 4. PHP programmeren 2<br />Voorbeelden eigen functies<br /><?php<br />functionheader() <br />{<br />…..deze functie bouwt de bovenkant van het scherm op<br />Bijvoorbeeld (knoppenbalk, logo etc….)<br />}<br />Functionfooter ()<br />{<br />…..deze functie bouwt de onderkant van het scherm op<br />}<br />?><br />
 5. 5. PHP programmeren 2<br />Voorbeelden eigen functies<br />Functie staat in de header sectie / let ook op notatiewijze<br />voorbeeld1.php<br />Hier wordt de functie aangeroepen<br />
 6. 6. PHP programmeren 2<br />Voorbeelden eigen functies<br />voorbeeld2.php<br />Met deze code wordt het script uit voorbeeld1.php geplaatst in voorbeeld2.php<br />
 7. 7. Voorbeelden eigen functies<br />voorbeeld3.php<br />Aanroepen functies<br />}<br />Functies.inc.php<br />
 8. 8. Voorbeelden eigen functies<br />Return mogelijkheid!<br />voorbeeld4.php<br />Return geeft de waarde terug van $num en $num2 vanuitvermenigvuldigen(4, 5)<br />
 9. 9. PHP programmeren 2<br />Arrays<br />Een standaard variabele heeft slechts 1 waarde. Om meerder waardes toe te kennen aan variabelen gebruiken we<br />een array. Een array is een meerdimensionale variabele.Dit doen we d.m.v. het toevoegen van een index aan de variabele.<br />PHP heeft dan direct door dat het met een array te maken heeft.<br />Index [1]<br />voorbeeld5.php<br />
 10. 10. PHP programmeren 2<br />Arrays<br />PHP zelf index nummers laten toekennen<br />voorbeeld6.php<br />
 11. 11. PHP programmeren 2<br />Arrays<br />Array met speciale array definitie!<br />voorbeeld7.php<br />
 12. 12. PHP programmeren 2<br />Arrays<br />Array met speciale array definitie!<br />voorbeeld8.php<br />Alfanummerieke index kan ook als definitie gebruikt worden!<br />
 13. 13. PHP programmeren 2<br />Arrays<br />Meerdimensionale Arrays!<br />voorbeeld9.php<br />Kan ook in een tabel …..<br />
 14. 14. Opdracht<br />Maak deze pagina na met gebruik van PHP, CSS en HTML.Er mag geen gebruik gemaakt worden van Javascript!Upload de bestanden naar natschool in PHP opdracht 3!<br />Banner en footer<br />d.m.v. extern bestand!<br />Vullen met een meerdimensionale<br />array.<br />©de vrolijke druif<br />

×