Successfully reported this slideshow.

Les 2.1 javascript

335 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Les 2.1 javascript

  1. 1. Javascript<br />2.1 Werken met vensters<br />
  2. 2. Eigenschappen van vensters<br />
  3. 3. Popup - venster<br />window.open()<br />Functie opent scherm met eigenschappen<br />url<br />Naam, mag ook leeg tussen ‘ ‘<br />Functie wordt aangeroepen<br />Dit is nietzonette popup!<br />
  4. 4. Popup - venster<br />Anderemanier van een pop-up!<br />Na klikken<br />Geefthetzelfderesultaat<br />
  5. 5. POP d.m.v. hyperlinks!<br />?<br />Zet de focus op het huidige scherm<br />?<br />Opent nieuw browserscherm<br />
  6. 6.
  7. 7. Opdracht 1<br />Verschijnt na laden pagina<br />Voorbeeld pagina<br />POP up / 400 px van af top pagina<br />
  8. 8. Opdracht 2<br />L<br />Link 1<br />Link 2<br />Link 3<br />Link 1 = na klikken<br />Link 2 = met de muis er overheen<br />Link 3 = na dubbelklikken<br />

×