Social media

839 views

Published on

Gebruik sociaal media

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • Social media

  1. 1. casenine cloud computingAwareness sessie Social Media lage kosten • up-to-date • flexibel • minder risico
  2. 2. Agenda • Voorstellen, doelstelling van vandaag • Inleiding; de stand van zaken • Hoe te beginnen • Voorbeelden, voorbeelden, voorbeelden • Praktische tips • Content marketing • Social CRM • Afsluiting, vervolg stappen casenine
  3. 3. INTRODUCTIE casenine
  4. 4. casenine
  5. 5. casenine
  6. 6. 1.3.3 Verwachting gebruik social media in 2011Het overgrote deel (78.1%) van de organisaties die social media nog niet alsmarketingcommunicatiemiddel gebruiken in 2010, geeft aan dit binnen 12 maanden Gebruik social mediaalsnog te gaan doen. Een klein percentage van 1.6% zegt dit niet te zullen doen binnen dekomende 12 maanden. 20.3% heeft hier nog geen idee van. #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 • 78% van de organisaties maakt in 2011 gebruik van social media • In 2010 gaf 76,1% van de respondenten aan social media in te zetten binnen de! organisatie. Hoewel dit percentage natuurlijk nog niks zegt over de manier waarop social media gebruikt wordt, zien we in 2011 een lichte stijging naar 78,1%. Wat deden we in 2010 ?13 Pondres Social Media Onderzoek 2011 En doen we in 2011?1.2 Gebruikte social media kanalen # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2Social media kent veel diverse kanalen, van FacebookOnderzoeker:Foursquare. In het # tot aan Mitchel Schouw # Auteur en contact: Sjef Kerkhofsonderstaande overzicht is duidelijk te zien welke kanalen op dit moment het meest casenine
  7. 7. 1.2 Gebruikte social media kanalenSocial media kent veel diverse kanalen, van Facebook tot aan Foursquare. In hetonderstaande overzicht is duidelijk te zien welke kanalen op dit moment het meest Social media kanalengebruikt worden binnen de organisaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek.Aangezien organisaties veelal meerdere kanalen inzetten, komt het percentage in totaalver boven de 100% uit. #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 • Hyves verliest terrein als toegepast social media kanaal • Waar Hyves in 2010 met 42,4% gebruik! binnen het bedrijfsleven nog op plek 5 stond, (direct achter Youtube) wordt het in9 Pondres Social Media Onderzoek 2011 2011 ruim ingehaald door het inzetten van weblogs. Hyves zakt naar een gebruik van 26,5%. Wat deden we in 2010 ? En doen we in 2011?1.3 Redenen voor het niet gebruiken van social # Onderzoek door: Pondres Social Marketing media # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact: Sjef Kerkhofs casenineHet niet benutten van social media als marketingcommunicatiemiddel, is met name te
  8. 8. Oorzaak geen gebruik1.3 Redenen voor het niet gebruiken van social mediaHet niet benutten van social media als marketingcommunicatiemiddel, is met name tewijten aan een gebrek aan kennis binnen organisaties. Daarnaast wordt ook het gebrekaan interne capaciteit als belangrijke oorzaak genoemd. #SMO2011 • Het gebrek aan kennis en capaciteit Pondres Social Media Onderzoek 2011 vertraagd de inzet van social media • De variabelen ‘gebrek aan kennis’ en ‘gebrek aan capaciteit’ blijken veruit de grootste drempels te zijn voor het inzetten van social media. In het geval men een social media strategie wil formuleren, is voor met name grote bedrijven ook het feit dat er projectmatig wordt gewerkt een11 Pondres Social Media Onderzoek 2011 drempel. Wat deden we in 2010 ? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact: Sjef Kerkhofs casenine
  9. 9. In 2010 was de term ‘social media strategie’ steeds meer te horen in de wandelgangenvan het marketinglandschap. Het besef dat social media marketing meer is dan enkel hetaanmaken van een Twitter- en Hyvesaccount, wint steeds meer terrein. Aanwezigheid strategieIn de onderstaande grafiek is goed te zien dat er nog altijd een grote verdeeldheid isbinnen de organisaties als het op het formuleren van een strategie aankomt. De helft vande bedrijven geeft inmiddels aan gebruik te maken van een strategie. Hierbij dient welopgemerkt te worden dat niet onderzocht is wat deze strategie dan precies inhoudt. #SMO2011 • Strategie wordt een belangrijke troef in Pondres Social Media Onderzoek 2011 2011 • Ondanks het feit dat met name grote bedrijven veelal projectmatig gebruik! maken van social media, is social media2.1.2 Aanwezigheid social media strategie versus bedrijfsomvang strategie voor de gehele organisatie welKijkend naar het verschil in het aantal werknemers per bedrijf ten opzichte van het gebruik een belangrijke troef in 2011. Ruim 67%van een strategie, is te zien dat vooral kleine (52%) en grote bedrijven (53.5%) dichtbijelkaar liggen met het uitvoeren van een strategie binnen de organisatie. Bij de middelgrote van de organisaties die nog geen strategiebedrijven is het aantal dat al een strategie voert aanzienlijk lager, namelijk; 41.7%. In dehierop volgende grafiek zijn de aantallen in kaart gebracht. hebben, willen die in 2011 wel gaan ontwikkelen. Wat deden we in 2010 ?15 Pondres Social Media Onderzoek 2011 En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing2.3 Het meten van resultaten # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact: Sjef Kerkhofs casenine
  10. 10. 2.3 Het meten van resultaten Meten van resultatenHet meten van resultaten wordt binnen de marketing steeds belangrijker. Het is dan ookopvallend dat een groot aantal organisaties nog niet meet wat de resultaten van socialmedia inspanningen zijn. In totaal metet 47.1% van de bedrijven de inspanningen wel ende andere 47.1% niet. Een klein percentage van 5.9% heeft hier geen idee van. #SMO2011 • Bijna de helft van de organisaties meet Pondres Social Media Onderzoek 2011 haar resultaten niet • Meten = weten, een cliché dat elke marketeer vanaf dag 1 aangeleerd krijgt.! Toch blijken erg veel organisaties in 201018 Pondres Social Media Onderzoek 2011 hun social media inspanningen niet te meten. Meer dan de helft van deze organisaties geeft ‘we weten niet hoe we moeten meten’ aan als belangrijkste oorzaak. Wat deden we in 2010 ? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM22.4.2 Niet meten versus bedrijfsomvang # Onderzoeker: Mitchel Schouw casenine # Auteur en contact: Sjef Kerkhofs
  11. 11. Welke parameters 1 Meten van het aantal bezoekers / page views! 2 Meten van het aantal followers / fans / vrienden / leden #SMO2011 3 Meten hoeveel traffic naar de corporate site social media opleveren Pondres Social Media Onderzoek 2011 Meten van gegenereerde leads 4 5 Meten van de conversie 6 Meten van acties, zoals het aantal reacties of downloads 7 Meten van gedeelde links 8 Meten van het aantal dialogen met consumenten 9 Meten van het aantal bestaande relaties waar je contact mee hebt 10 Sentimentmetingen 11 Meten van de loyaliteit en de retentie 12 Meten met een social media monitoring tool 1 Meten van het aantal bezoekers / page views 2 Meten van het aantal followers / fans / vrienden / leden 13 0-metingen en 1-metingen 3 Meten hoeveel traffic naar de corporate site social media opleveren 14 Anders 4 Meten van gegenereerde leads Wat deden we in 2010 ? En doen we in 2011? 5 Meten van de conversie 6 Meten van acties, zoals het aantal reacties of downloads 7 Meten van gedeelde links # Onderzoek door: Pondres Social Marketing 8 Meten van het aantal dialogen met consumenten # Software door: MWM2 22 Pondres Social Media Onderzoek 2011 9 Meten van het aantal bestaande relaties waar je contact # Onderzoeker: Mitchel Schouw mee Auteur en contact: Sjef Kerkhofs # hebt casenine
  12. 12. Tevredenheid2.6 Ervaring van de resultaten van social mediaHet overgrote deel (51.9%) van de respondenten beoordeelt het resultaat van de huidigesocial media inspanningen als ‘zoals verwacht’. 27.8% geeft zelf aan dat de resultatenboven verwachting zijn. Slechts 12% beoordeelt de inspanningen als ‘slechter danverwacht’. Op de volgende pagina is de legenda te vinden van de onderstaande grafiek. #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 • 81% van de organisaties is tevreden of zeer tevreden over de resultaten • Ondanks dat veel bedrijven niet concreet meten wat de resultaten zijn van hun social media inspanningen, is het algemene gevoel positief tot zeer positief. Ruim 81% geeft aan tevreden of zelfs zeer tevreden te zijn met de resultaten van social media inspanningen.24 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010 ? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact: Sjef Kerkhofs casenine
  13. 13. Verantwoordelijk! #SMO2011 • Marketing is verantwoordelijk voor social Pondres Social Media Onderzoek 2011 media • De verantwoordelijkheid voor social media ligt in de meeste gevallen bij de marketingafdeling. Ook sales, klantenservice en management komen regelmatig terug bij de genoemde afdelingen. Opvallend zijn de grote 1 Marketing 1 Marketing 2 Management 3 Sales 2 Management verschillen tussen kleine, middelgrote en 4 IT 3 Sales grote organisaties, die later in dit document worden toegelicht. 5 Public Relations 6 Klantenservice 4 IT 7 Geen idee 5 Public Relations 8 Anders 6 Klantenservice Wat deden we in 2010 ? En doen we in 2011? 7 Geen idee2.8.2 Verantwoordelijkheid versus bedrijfsomvang 8 AndersWanneer gekeken wordt naar de verschillen in bedrijfsomvang ten opzichte van deverantwoordelijkheid, valt op dat de marketingafdeling over all hetdoor: Pondres Social Marketing # Onderzoek vaakst verantwoordelijkis. De andere afdelingen lopen echter ver uit elkaar. Zo is bij door:Mitchel Schouw vaak het # Software MWM2 kleine bedrijven # Onderzoeker:management verantwoordelijk, bij middelgrote bedrijven Auteur en contact: Sjef Kerkhofs en bij de # komt sales vaak terug, casenine
  14. 14. 11 Zoekmachine positie 12 Product ontwikkeling Doelstellingen ! 13 Geen idee 14 Anders 2.9.2 Doelstellingen social media in 2011 #SMO2011 • De doelstellingen verbreden •worden ingezet. te verwachten betreffende Pondres Social Media Onderzoek 2011 In de toekomst zijn er nogal wat In 2010 voerde PR doeleinden de verschuivingen de! doelstellingen waar social media voor boventoon bij het toepassen van social 2.10 Social media budget media. Een groot was geslagen naar de 1 Klantbehoud Er is met name sprake van een verbreding in doelstellingen, en een afvlakking van de Aangezien binnen dit onderzoek zowel kleine, middelgrote en grote bedrijven zijn nummer 2 doelstelling; imagoverbetering. onderzocht, lopen de budgetten fors uit elkaar. Het is echter wel duidelijk dat het overgrote verschillen. PR blijft een belangrijke doelstelling, maar ook klantbehoud en sales spelen 2 deel van de bedrijven tussen de ! 0 en ! 10.000 beschikbaar heeft gehad voor social Sales / acquisities media in 2010. De legenda is terug te vinden op de volgende pagina. In 2011 is er een enorme verbreding en 3 Serviceverlening een steeds belangrijkere rol. 4 PR doeleinden deflatie van de verschillen te zien. 5 Imago verbetering De top 5 is als volgt: Toepassingen in de sales en 6 Campagne promotie • Sales en acquisitie campagnepromotie doen hun intreden in 7 Recruitment • PR doeleinden de top van de lijst, en de grote verschillen 8 Kostenbesparing • Imago verbetering zijn volledig verdwenen. 9 Interne communicatie • Campagne promotie • Klantbehoud 10 Database verrijking 33 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010 ? 11 Zoekmachine positie En doen we in 2011? 12 Product ontwikkeling 13 Geen idee 14 Anders # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw 32 Pondres Social Media Onderzoek 2011 # Auteur en contact: Sjef Kerkhofs casenine
  15. 15. 2.10.2 Social media budget 2011Gezien de populariteit van social media is het logisch te verwachten dat de budgetten Budgetstijgen in 2011. Dit is dan ook het geval, maar nog niet in zeer hoge percentages. Er is weleen duidelijke afname te zien van het aantal bedrijven dat niets investeert, en eenduidelijke toename in de budgetcategorie ! 10.000 tot ! 30.000. #SMO2011 • Licht stijgende social media budgetten in Pondres Social Media Onderzoek 2011 2011 • De bestedingen voor social media zijn nog altijd relatief laag. Logischerwijs besteden " met name kleine organisaties geen grote budgetten aan social media. Wel zijn er in 1 Geen idee 2011 veranderingen te zien. Steeds minder 2 Niets34 Pondres Social Media Onderzoek 2011 bedrijven investeren niets in social media, en met name middelgrote organisaties zijn 3 ! 0 tot 10.000 van plan meer te investeren dan in 2010. 4 ! 10.000 tot 30.000 5 ! 30.000 tot 60.000 6 ! 60.000 tot 100.000 Wat deden we in 2010 ? En doen we in 2011? 7 ! > 100.000 # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 2.10.2 Social media budget 2011 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact: Sjef Kerkhofs casenine
  16. 16. Fokke & Sukke casenine
  17. 17. Fokke & Sukke casenine
  18. 18. 1.2 Gebruikte social media kanalenSocial media kent veel diverse kanalen, van Facebook tot aan Foursquare. In het Hoe te beginnenonderstaande overzicht is duidelijk te zien welke kanalen op dit moment het meestgebruikt worden binnen de organisaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek.Aangezien organisaties veelal meerdere kanalen inzetten, komt het percentage in totaalver boven de 100% uit. • Stap 1; Vergeet wat je weet • Stap 2: Vind uit wat je klanten willen • Stap 3; Ga mee praten9 Pondres Social Media Onderzoek 2011 • Stap 4; Word een platform • Stap 5; Vertel een verhaal • Stap 6; Start je eigen social netwerk • Stap 7; Begin ermee casenine
  19. 19. Korte opdracht • Wat is jullie doelgroep? • Wat willen jullie klanten? • Wat is jullie doelstelling voor social media SMART? casenine
  20. 20. Social media Voorbeelden Voorbeelden Voorbeelden Voorbeelden Voorbeelden Voorbeelden Voorbeelden Voorbeelden Voorbeelden Voorbeelden Voorbeelden ANWB Dell McDonalds Dell Belastingdienst Scouting x Starbucks x x casenine
  21. 21. Content marketing casenine
  22. 22. 2.3 Het meten van resultaten Social CRMHet meten van resultaten wordt binnen de marketing steeds belangrijker. Het is dan ookopvallend dat een groot aantal organisaties nog niet meet wat de resultaten van socialmedia inspanningen zijn. In totaal metet 47.1% van de bedrijven de inspanningen wel ende andere 47.1% niet. Een klein percentage van 5.9% heeft hier geen idee van.18 Pondres Social Media Onderzoek 2011 casenine
  23. 23. OVER ONS casenine cloud computing SPECIALIST IN: • CLOUD AWARENESS WORKSHOPS • CLOUD COMPUTING IMPLEMENTATIE BEGELEIDING • CLOUD COMPUTING TRAININGEN • CLOUD COMPUTING MAATWERK OPLOSSINGENlage kosten • up-to-date • flexibel • minder risico casenine

  ×