Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De I Pad (R)Evolutie Ieni10

 • Login to see the comments

De I Pad (R)Evolutie Ieni10

 1. 1. De iPad (r)evolutie i&i 2010 Michel van Ast m.vanast@aps.nl @mvanast #ieni10 #ipadrevolutie
 2. 2. “De iPad heeft mijn leven veranderd.”
 3. 3. Ian Wilson op http://www.ipadineducation.co.uk
 4. 4. “We are finding, however, that the increased relevance of iPad-based teaching is producing increased levels of engagement both in class and with homework and study at home.” Fraser Speirs op zijn weblog
 5. 5. Yes, we hebben internet! Helaas… plan B 
 6. 6. Opdracht 1 • Wat • welke toepassingen zie je voor de iPad in het onderwijs? • Hoe • log met één iPad per groepje in op MindMeister • bespreek bovenstaande vraag in je groepje • voeg de opbrengst toe aan de ‘tak’ van jouw groepje • Tijd • 15 – 20 minuten • Opbrengst • centraal toelichten • gezamenlijk herschikken • Klaar? • bekijk toevoegingen van andere groepjes • zie je nieuwe dingen, zijn jullie iets vergeten?
 7. 7. Opdracht 2 • Wat • welke toepassingen zie je voor de iPad in het onderwijs? • Hoe • per groepje 2 iPads gebruikers / 2 niet-iPad gebruikers • kies twee apps uit waarvan jij vindt dat ze betekenis kunnen hebben voor het onderwijs • licht je keuze toe • de 2 niet-iPad gebruikers kiezen één app als ‘must have’ • Tijd • 15 – 20 minuten • Opbrengst • centraal keuze noemen en toelichten • Klaar? • bekijk nauwkeurig de gekozen app • schrijf op waarom dit een must-have app voor het onderwijs is
 8. 8. Inzet iPad in onderwijs • Informatie zoeken en vinden (consuming content) • Informatie / producten beheren (managing content) • Materiaal ontwikkelen / creëren (creating content) • Repeteren / oefenen • Simuleren / exploreren • Samenwerken en communiceren • Evalueren / reflecteren
 9. 9. Opdracht 3 • Wat • bekijk een app en bedenk in welke categorie deze thuishoort • Hoe • bekijk samen de app van jouw groepje • is dit een app waarvoor je mogelijkheden ziet in het onderwijs? • tot welke categorie behoort deze app? • leg de opbrengst vast! (laptop, iPad, papier, …) • Tijd • 10 minuten • Opbrengst • centraal uitwisselen • Klaar? • bekijk een andere app • beantwoord dezelfde vragen
 10. 10. Opdracht 3 • Hoe • bekijk samen de app van jouw groepje • is dit een app waarvoor je mogelijkheden ziet in het onderwijs? • tot welke categorie behoort deze app? • leg de opbrengst vast! (laptop, iPad, papier, …)
 11. 11. Conclusies?

×