Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitä LogoArt on?

29 views

Published on

Mitä LogoArt-taideterapia on?

LogoArt on terapiamuoto, jossa yhdistyvät taideterapian periaatteet ja menetelmät Viktor E. Franklinin luomaan logoterapian filosofiaan. Se on brasilialais-suomalaisen Marianne da Silva Pradon kehittämä taideterapian muoto. LogoArtin tavoitteena ei ole esittävä taide, vaan taiteen ja sen tekemisen prosessin avulla saavutettava tasapainoinen olotila, oma hyvinvointi. Sen myötä on mahdollista saada kosketus sisimpäänsä sekä edistää omaa kasvuaan ja luovuuttaan. Maalaamalla voidaan työstää myös henkilökohtaisia asioita ja ongelmia. Maalaaminen vapauttaa sanoista ja toisaalta se voi auttaa lähestymään itseä ja omaa elämää uudella tavalla. Puhe ei ole tässä prosessissa välttämätöntä. LogoArt on matka itseen, se voimaannuttaa ja vapauttaa luovuutta.

LogoArtin käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja elämänmyönteinen samoin kuin se on logoterapiankin mukaan. Ihminen on fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen kokonaisuus (vrt. psykoterapia, jossa ihminen on kokonaisuus, jossa mieli ja ruumis ovat riippuvaisia toisistaan). Logoterapiaa on lohdullisesti nimetty myös toivon terapiaksi. Sen maailmankatsomus on elämänmyönteinen ja sen elämänfilosofiaan sisältyy jatkuva valinnan mahdollisuus. Valinnan mahdollisuus on aina vähintäänkin omassa suhtautumistavassa itsessä ja elämässä kohdattuihin asioihin. Keskeistä logoterapiassa on tarkoituksen oivaltaminen ja löytäminen erilaisissa elämänvaiheissa ja tilanteissa, sekä kriiseissä ja kohtaloniskuissa. Ihminen nähdään yksilön ja ammatillisen kehityksen prosessina.

LogoArtissa työskennellään käyttäen muotopiirustusta ja märkää-märälle maalauksen tekniikoita. Osallistuminen ei vaadi mitään aikaisempaa kokemusta, tekniikkojen osaamista eikä tietämystä väreistä. Kokemattomuus ja tietämättömyys voi olla tässä menetelmässä myös etu, jossa aikaisemmin opitut asiat eivät rajoita työskentelyä. Monet pelkäävät, etteivät osaa maalata, mutta tässä tarvitsee luottaa alussa vain ohjaukseen. Osaamattomuuden pelko on turhaa.

Muotopiirustustekniikka on ikivanhaa, jota muun muassa keltit ovat käyttäneet. Sillä on merkitystä symbolisesti. Se auttaa keskittymään ihan samalla tavalla kuin paperin reunaan piirtely auttaa parhaimmillaan keskittymään esim. luentoa kuunneltaessa. Muotopiirustus rauhoittaa hyvin esim. ennen vaativamman harjoituksen alkua. Maalaaminen ja akvarellit vaikuttavat tunnetasolle ja maalaamalla voi lisätä itsetuntemustaan. Se on myös hyvin voimaannuttavaa ja auttaa meitä näkemään muutoksen tarpeen. Se auttaa myös tekemään muutoksen.

Mirkku Valkola,
FM, Visualisti, NTM, ped.pätevä opettaja

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mitä LogoArt on?

  1. 1. Mitä LogoArt-taideterapia on? LogoArt on terapiamuoto, jossa yhdistyvät taideterapian periaatteet ja menetelmät Viktor E. Franklinin luomaan logoterapian filosofiaan. Se on brasilialais-suomalaisen Marianne da Silva Pradon kehittämä taideterapian muoto. LogoArtin tavoitteena ei ole esittävä taide, vaan taiteen ja sen tekemisen prosessin avulla saavutettava tasapainoinen olotila, oma hyvinvointi. Sen myötä on mahdollista saada kosketus sisimpäänsä sekä edistää omaa kasvuaan ja luovuuttaan. Maalaamalla voidaan työstää myös henkilökohtaisia asioita ja ongelmia. Maalaaminen vapauttaa sanoista ja toisaalta se voi auttaa lähestymään itseä ja omaa elämää uudella tavalla. Puhe ei ole tässä prosessissa välttämätöntä. LogoArt on matka itseen, se voimaannuttaa ja vapauttaa luovuutta. LogoArtin käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on lohdullinen ja elämänmyönteinen samoin kuin se on logoterapiankin mukaan. Ihminen on fyysinen, psyykkissosiaalinen ja henkinen kokonaisuus (vrt. psykoterapia, jossa ihminen on kokonaisuus, jossa mieli ja ruumis ovat riippuvaisia toisistaan). Logoterapiaa on lohdullisesti nimetty myös toivon terapiaksi. Sen maailmankatsomus on elämänmyönteinen ja sen elämänfilosofiaan sisältyy jatkuva valinnan mahdollisuus. Valinnan mahdollisuus on aina vähintäänkin omassa suhtautumistavassa itsessä ja elämässä kohdattuihin asioihin. Keskeistä logoterapiassa on tarkoituksen oivaltaminen ja löytäminen erilaisissa elämänvaiheissa ja tilanteissa, sekä kriiseissä ja kohtaloniskuissa. Ihminen nähdään yksilön ja ammatillisen kehityksen prosessina. LogoArtissa työskennellään käyttäen muotopiirustusta ja märkää-märälle maalauksen tekniikoita. Osallistuminen ei vaadi mitään aikaisempaa kokemusta, tekniikkojen osaamista eikä tietämystä väreistä. Kokemattomuus ja tietämättömyys voi olla tässä menetelmässä myös etu, jossa aikaisemmin opitut asiat eivät rajoita työskentelyä. Monet pelkäävät, etteivät osaa maalata, mutta tässä tarvitsee luottaa alussa vain ohjaukseen. Osaamattomuuden pelko on turhaa. Muotopiirustustekniikka on ikivanhaa, jota muun muassa keltit ovat käyttäneet. Sillä on merkitystä symbolisesti. Se auttaa keskittymään ihan samalla tavalla kuin paperin reunaan piirtely auttaa parhaimmillaan keskittymään esim. luentoa kuunneltaessa. Muotopiirustus rauhoittaa hyvin esim. ennen vaativamman harjoituksen alkua. Maalaaminen ja akvarellit vaikuttavat tunnetasolle ja maalaamalla voi lisätä itsetuntemustaan. Se on myös hyvin voimaannuttavaa ja auttaa meitä näkemään muutoksen tarpeen. Se auttaa myös tekemään muutoksen. ,Mirkku Valkola FM, Visualisti, NTM, ped.pätevä opettaja

×