Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eksamen1

312 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eksamen1

  1. 1. Eksamen i pedagogikk og elevkunnskap Av Martine Vågene
  2. 2. innhold• Mine antakelser om det å være lærer• Klasseledelse• Relasjoner• Praksis• Min oppfattning nå• Egen innsats• Jobbe mer med
  3. 3. Hva jeg trodde det ville innebære å bli lærer• Lett jobb• Mye moro• Trodde jeg ville bli en streng lærer• Lite stress• Mye gi og ta• En givende jobb
  4. 4. Lært om:• Klasseledelse• Typer lederstiler; autoritær, ettergivende, forsømmende, autoritativ• Anerkjennelse• Kommunikasjon• Regler• konsekvent
  5. 5. praksis• Sjokket• Ser utfordringene rundt ledelse av klasse og skolen som system, samarbeid mellom de ansatte og leder• Å gi alle elever tilpasset undervisning• Hver enkelt elevs bakgrunn, hjemmesituasjon og personlige utfordringer• Ser gledene når elevene lærer og ser at de forbedrer seg faglig og sosialt
  6. 6. Min oppfattning nå• Ser frem til utfordringene - vanskelig å møte dem - jobbe med meg selv som leder• Ser at det vil være en givende jobb, men ser at det kan og vil være hardt arbeid
  7. 7. Egen innsats• Tilstedeværelse• Kolokviegruppe• Lesing• Logg
  8. 8. Hva må jeg jobbe mer med• Lese mer - Lære mer om læringsteoriene - Mer om hvordan jeg kan styrke min rolle som leder - Hvordan jeg skal reagere i vanskelige situasjoner• Se de forskjellige hierarkiene i klassen• Lære meg opp til å bli mer analytisk• Bruke kolokviegrupper• Bruke logg

×