Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eksamen Multietnolektisk norsk
Problemstilling Hva er multietnisk norsk, og hvilke holdninger viser folk flest til denne nye måten å snakke norsk på?
Multietnolektisk norsk Språkstil som hovedsaklig finnes i Oslo Brukes av ungdom på østkanten (Opsahl og Røyneland 2009:100...
Multietnolektisk norsk Multi = mange Etno – etnisitet (gr. og lat.) = nær tilknyttinga til en folkegruppe Lekt (dia lekt ...
Tre kategorier <ul><li>Anglonorsken
Engelske låneord
Kulturell språkkontakt
Media
Kebabnorsken
Ikke-europeiske låneord
Direkte språkkontakt
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eksamen 7 mai powerpoint pres

1,208 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eksamen 7 mai powerpoint pres

 1. 1. Eksamen Multietnolektisk norsk
 2. 2. Problemstilling Hva er multietnisk norsk, og hvilke holdninger viser folk flest til denne nye måten å snakke norsk på?
 3. 3. Multietnolektisk norsk Språkstil som hovedsaklig finnes i Oslo Brukes av ungdom på østkanten (Opsahl og Røyneland 2009:100, Opsahl 2010:30 og Hasund 2006:48)
 4. 4. Multietnolektisk norsk Multi = mange Etno – etnisitet (gr. og lat.) = nær tilknyttinga til en folkegruppe Lekt (dia lekt , sosio lekt ) = talemåte Isk = mange forskjellige (språk, talemål)
 5. 5. Tre kategorier <ul><li>Anglonorsken
 6. 6. Engelske låneord
 7. 7. Kulturell språkkontakt
 8. 8. Media
 9. 9. Kebabnorsken
 10. 10. Ikke-europeiske låneord
 11. 11. Direkte språkkontakt
 12. 12. Mennesker med forskjellige språk som påvirker hverandre.
 13. 13. Salsanorsken
 14. 14. Spanske låneord
 15. 15. Kulturell og direkte språkkontakt
 16. 16. (Hasund 2006:49) </li></ul>
 17. 17. Forskjeller fra norsk <ul>Leksikalske forskjeller <li>Ord og uttrykk fra andre språk
 18. 18. Engelsk, Spansk, Arabisk, Tyrkisk og Berbersk (Hasund 2006:48 og 49)
 19. 19. Seriously , gerro, wollah.
 20. 20. Fonologiske forskjeller
 21. 21. Gebrokken uttale (Hasund 2006:55)
 22. 22. Sammenfall mellom kj- og sj-lyden (Opsahl 2010:27, 2009:100)
 23. 23. Sjylling (Opsahl og Røyneland 2009:100)
 24. 24. Sammenfall mellom i- og y-lyden (Hasund 2006:54)
 25. 25. «liden» </li></ul>
 26. 26. Forskjeller fra norsk fots. <ul>Grammatiske forskjeller <li>Manglende inversjon (Hasund 2006:54 Opsahl 2010:27)
 27. 27. V2-regelen (Opsahl 2010:25)
 28. 28. XSV-konstruksjoner (Opsahl 2010:25 og 156)
 29. 29. Inngruppestil (Mælum m.fl. 2008:63 og Opsahl 2010:26, 28 og 156)
 30. 30. Derfor jeg hjalp pappa i butikken
 31. 31. Morfologi
 32. 32. Maskulinum – hankjønn
 33. 33. Dominerer – default kategori (Opsahl 2010:24 og 27)
 34. 34. Femininum – hunkjønn
 35. 35. Bare tostavelsesord med trykklett -e- (Opsahl 2010:24 og 112)
 36. 36. Ubestemt artikkel ei (Opsahl 2010:24)
 37. 37. Preposisjonsartikkelen på (Hasund 2006:54)
 38. 38. Sånn fokusmarkør og ubestemt artikkel (Opsahl 2010:25) </li></ul>
 39. 39. Holdninger <ul><li>Endret seg
 40. 40. Før: gal, slurvete og svært negativ
 41. 41. Ti år siden – for gode til å bruke stilen
 42. 42. I dag brukes stilen uten problem (Opsahl 2009:110)
 43. 43. Positivt innstilt til fremmedspråklig innflytelse (Hasund 2006:46) </li></ul>
 44. 44. Holdninger forts. <ul><li>Media
 45. 45. Et øye rødt av Jonas Hassen Kehmiri </li></ul>«I dag er det siste sommerfridag og derfor jeg hjalp pappa i butikken. Først vi fylte butikkvinduet og klistret tilbudsprislapper og så vi plukket nye varer. På lageret det var fulleste kaoset med støvhauger og spindelvev på hjørnene.» <ul><li>Stor debatt i media - 2001 – Aftenposten (Opsahl 2009:100)
 46. 46. Arbitrær holdning (Opsahl 2009:100) </li></ul>
 47. 47. Konklusjon <ul><li>Mange trekk forskjellig fra standardisert talemålvariasjon.
 48. 48. Manglende inversjon
 49. 49. Dominerende hankjønn
 50. 50. preposisjonen på
 51. 51. Negativitet før og nå
 52. 52. Prosessen kan ikke reverseres
 53. 53. Arbeiderklassevarietet (Opsahl 2009:112)
 54. 54. Reservasjon
 55. 55. Register </li></ul>
 56. 56. Kildeliste <ul><li>Hasund, I. K. (2006). Ungdomsspråk . Bergen Fagbokforlaget. (ca 130 s.)
 57. 57. Mæhlum, B. Gunnstein Akselberg, Unn Røyneland og Helge Sandøy (2008) Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Oslo: Cappelen Damm AS.
 58. 58. Opsahl T. (2009) Osloungdom – født på solsiden eller i skyggen av standardtalemålet? Norsk lingvistisk tidsskrifthefte 1. S. 95-115 (20 s.)
 59. 59. Opsahl T. (2010) Egentlig alle kan bidra
 60. 60. Opsahl T. (2010) Generell innledning og sammenstilling av avhandlingens ulike deler. (20 s.)
 61. 61. Opsahl T. (?) Genusmarkering og sånn i norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo. (77 s)
 62. 62. Opsahl T. (?) Enkelt og tøft: Non-V2 i deklarativsetninger med topiklaiserte elementer hos ungdommer i multietniske miljøer i Oslo. (117 s.) </li></ul>

×