Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TERMM #3: Franky Devos - Keynote on alternative financing

914 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TERMM #3: Franky Devos - Keynote on alternative financing

 1. 1. ALTERNATIEVEFINANCIERINGIC MUSICDE KREUN06/06/2013
 2. 2. ALTERNATIEVE FINANCIERING1. It’s all politics2. € 1000 voor een logo?3. It’s all politics - bis4. Win Win5. Een neen heb je, een ja kan je krijgen6. Crowdfunding7. Ticketprijzen
 3. 3. 1. IT’S ALL POLITICSNEVERWASTE AGOODCRISIS
 4. 4. 1. IT’S ALL POLITICSNEVERWASTE AGOODCRISIS
 5. 5. IT’S ALL POLITICSNEVERWASTE AGOODCRISISALS WIJ AANSTUREN OP BRITSEEN AMERIKAANSE MODELLEN,IS DE CULTUURSECTOR DAN ZO SLIMOM OOK BRITSE EN AMERIKAANSETAXSYSTEMEN TE VRAGEN?
 6. 6. IT’S ALL POLITICSNEVERWASTE AGOODCRISISALS WIJ AANSTUREN OP BRITSEEN AMERIKAANSE MODELLEN,IS DE CULTUURSECTOR DAN ZO SLIMOM OOK BRITSE EN AMERIKAANSETAXSYSTEMEN TE VRAGEN?
 7. 7. IT’S ALL POLITICSNEVERWASTE AGOODCRISISALS WIJ AANSTUREN OP BRITSEEN AMERIKAANSE MODELLEN,IS DE CULTUURSECTOR DAN ZO SLIMOM OOK BRITSE EN AMERIKAANSETAXSYSTEMEN TE VRAGEN?
 8. 8. IT’S ALL POLITICSNEVERWASTE AGOODCRISISALS WIJ AANSTUREN OP BRITSEEN AMERIKAANSE MODELLEN,IS DE CULTUURSECTOR DAN ZO SLIMOM OOK BRITSE EN AMERIKAANSETAXSYSTEMEN TE VRAGEN?BUNDEL KRACHTENZOEK NIEUWE SAMENWERKINGSMODELLEN / SCHAALVERGROTINGWERK AAN LEGITIMERINGSBASISWEES RELEVANT VOOR INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DOMEINEN:DUURZAAMHEID, TRANSITIE, CREATIEVE INDUSTRIE, SOCIALE INCLUSIE,….Op basis van functies:onderzoek / creatie /participatie / reflectie /
 9. 9. 2. € 1000 voor een logo?ALS WIJ AANSTUREN OP BRITSEEN AMERIKAANSE MODELLEN,IS DE CULTUURSECTOR DAN ZO SLIMOM OOK BRITSE EN AMERIKAANSETAXSYSTEMEN TE VRAGEN?Return on investment?financieel / inbedding / publieksbereik
 10. 10. € 1000 voor een logo?SCHAALVERGROTINGCOLLEGIALITEITOOK KANSEN VOOR ALTERNATIEVE KUNSTENGROTERE RETURNPOLITIEKE STEUNNEUTRALE VOORZITTER UIT DE PRIVATE SECTOR
 11. 11. 3. IT’S ALL POLITICS bisMOETEN WIJ GEENINSTRUMENTENCREEEREN DIE PRIVATEINVESTERINGENAANMOEDIGEN?
 12. 12. 3. IT’S ALL POLITICS bisMOETEN WIJ GEENINSTRUMENTENCREEEREN DIE PRIVATEINVESTERINGENAANMOEDIGEN?LE TAX-SHELTER!!!
 13. 13. IT’S ALL POLITICS bisLE TAX-SHELTER!!!De Tax Shelter is een fiscale maatregel die ertoe moetbijdragen het investeringsklimaat in de Belgische audiovisuelesector te verbeteren en te stimuleren.Investeerders kunnen sinds januari 2003 genieten van een belastingsvrijstelling van150% voor het bedrag dat door hen werd besteed aan de nieuwe audiovisueleproducties waarbij een Belgisch productiehuis is betrokken.netto-opbrengst: 4 à 4,5%
 14. 14. 3. IT’S ALL POLITICS bisMOETEN WIJ GEENINSTRUMENTENCREEEREN DIE PRIVATEINVESTERINGENAANMOEDIGEN?CULTUURINVEST!!
 15. 15. IT’S ALL POLITICS bisCULTUURINVESTInvestering in een creatieve ondernemingCultuurInvest is een investeringsfonds voor ondernemingen en projecten in desector van de cultuurindustrieën (media, muziek, design, mode, theater, boek,games, ...).CultuurInvest verstrekt leningen aan en neemt participaties in ondernemingen.•Zo kunnen ondernemingen structureel gefinancierd worden via achtergesteldeleningen voor een langere termijn. De leningen worden altijd verstrekt aanondernemingen, nooit aan natuurlijke personen. CultuurInvest vraagt geenpersoonlijke borgen aan de ondernemers, waardoor het instrument duidelijkverschilt van een bancaire lening.•Behalve leningen kan CultuurInvest participeren in het kapitaal van deondernemingen. Dat kan echter alleen via kapitaalsverhogingen.Beide financieringsinstrumenten zijn erop gericht meer zuurstof te verlenen aande culturele ondernemers en zo meer mogelijkheden te creëren.
 16. 16. IT’S ALL POLITICS bisCULTUURINVESTInvestering in een creatieve ondernemingCultuurInvest is een investeringsfonds voor ondernemingen en projecten in desector van de cultuurindustrieën (media, muziek, design, mode, theater, boek,games, ...).CultuurInvest verstrekt leningen aan en neemt participaties in ondernemingen.•Zo kunnen ondernemingen structureel gefinancierd worden via achtergesteldeleningen voor een langere termijn. De leningen worden altijd verstrekt aanondernemingen, nooit aan natuurlijke personen. CultuurInvest vraagt geenpersoonlijke borgen aan de ondernemers, waardoor het instrument duidelijkverschilt van een bancaire lening.•Behalve leningen kan CultuurInvest participeren in het kapitaal van deondernemingen. Dat kan echter alleen via kapitaalsverhogingen.Beide financieringsinstrumenten zijn erop gericht meer zuurstof te verlenen aande culturele ondernemers en zo meer mogelijkheden te creëren.COACHING!!!
 17. 17. IT’S ALL POLITICS bisCULTUURINVESTSinds eind 2006: investeringen in 53 ondernemingen€ 9,2 mio van Cultuurinvest + € 9,4 mio van banken en andere investeerders
 18. 18. IT’S ALL POLITICS bisABSYNTHE MINDEDBetalen van independent promotors voor Nederland, Duitsland en FrankrijkAffichecampagnes voor concerten en cd’s
 19. 19. 4. WIN WIN Innovatieve samenwerking tussen kunstenaars en bedrijvenCHRISTOPHEDEBOECK &IMEC
 20. 20. Zijn aanwezig op Buda Libre:Frederik Jacques, Giel Dedeuwaerder, Hanna Eggermont, Maarten Van Reeth, Lizzy Van Lysebeth, Sam Van Landuyt,Alexander Kerkhof, Kim Debeyser, Bert Herrewyn, Bart Knockaert, Tom Vanden Broucke, Barbara Geschier, BarbaraGeschier, Alexis Skatchkoff, Benedikte Tryhou, Marc Claerhout, Matthijs Stichelbaut, Hans Soenen, Trui Tydgat,Wouter Verweirder, Carole Dubaere, Charles Bleuzé, Bert Pieters, Ubbe Descamps, Claudia Eeckhout, Ben Merchie,Laurents Laire, Mathieu Decoene, Ivo Minjauw, Frédéric Baert, Mathieu Baele, Koen De Weggheleire, DorineClement, Frans Van Den Bossche, Angelo Fallein, Bram Debruyne, Sarah Vansteenbrugge, Marc Wallican, Tina Fabry,Olivier Caluwier, Claude Storms, Lennart Lapeirre, Mie Bogaerts, Sofie Decaestecker, Francis Lannoy, AnneliesBilliet, Klaar De Doncker, Wouter Browaeys, Thomas Depaepe, Stefan De Sterck, Jessica Peters, Andie Decock, LucPage, Sarah Verschooren, Mike Matheeussen, Sophie Helsen, Paul Christiaens, Nancy De Vos, Joris Van Der Borght,Jelle Van Der Meirsch, Ingrid Cannoot, Emilie Delorge, Anita Hollevoet, Pieter Billiet, Ruth Decorte, PhilipDoutreligne, Bernard Seys, Valerie Depraetere, Brecht Van Den Begin, Brecht Van Den Begin, Lotte Boury, MathieuHimpe, Thierry Bogaert, Jorgen Sabbe, Wannes Gykiere, Kris Vanhee, Filip Santy, Anne Marie Antonis, Marie DeClerck, Karen Pattyn, Jonas Commere, Zoë Van De Velde, Tom Poppe, Florence Leterme, Ghislain Ostyn, StijnDebucquoy, Wouter Cannie, Nicolas Vandoorne, Willemien Vermeersch, Lily Libeert, Bruno Byttebier, DominiqueViaene, Chris Rabaut, Simon De Backere, Steve Knockaert, Steven Theunynck, Philippe Awouters, Koen Barbez,Jonas Demeulemeester, Marie Van Den Broeck, Stijn Debaillie, Ward De Doncker, Jente Ameye, Bruno De Naeyer,Jonas Callewaert, Johan Demeyere, Lore Vandemaele, Simon Boury, Simon Millecam, Thomas Valcke, Jan Desmet,Annelies Claerhout, Bruno Debeurme, Armand Gelkopf, Flor Depla, Karel Vanoverberghe, Jonas Vandeghinste,Kristof Jonckheere, Kris Dekeyzer, Bernard Wante, Stijn De Wael, Peter Caesens, Clotilde Destrebecq, Francis VanPoucke, Maarten Van Gestel, Liliane Calland, Steven Dehollander, Seppe Naessens, Nico Gryson, Els Demuynck,Tjalle Groen, René De Molder, Hans Corne, Davy Coucke, Sarah Landuyt, Caroline Verstraete, Jan Lietaert, MathieuBayart, Kenneth Vantomme, Noémie Debacker, Anne Lanckriet, Hein Huyghe, Amélie Verhofstede, Marcus Geers,Timothy Demaegdt, Guy Bossuyt, Hilde Damman, Carine Dejonckheere, Luc Vandeghinste, Marianne De Meyere,Marijke Bouciqué, Guillaume Vermandere, Gilles Vanneste, Paul De Marez, Gilda Schaerlaeckens, MyriamVancraeynest, Tore Bleuzé, Wout Mareen, Jan Delestinne, Lieve Vankeirsbulck, Kaat Stragier, Eefje Casteele, WoutMareen, Liesbeth Verstraeten, Katrien Braem, Kris De Winter, Kris Provoost, Bart Vanhevel, Evi Naudts, JonathanEngels, Marc Van Laere, Ann Bulcaen, Jacques Wylin, Evi Naudts, Asha Derumeaux, Francis Foubert, Louise Dumon,Louis Muylle, Niel Liesmons, Davine Vandenbogaerde, Cidalia Da Silva, Benoît Leterme, Sam Laebens, DriesKerkhove, Niels Kinds, Christine Depuydt, Petra Flamand, Bart Verhelst, Bart Noels, Liesbeth Desmet, GrietVandermeersch, Wim Hespeel, Saskia Descamps, Dominiek Degraer, Carl Seynaeve, Sabine Deknudt, VincentCorneille, Koen Byttebier, Lieve Byttebier, André Huysentruyt, Hans Garreyn, Maxime Debusschere, Jan Lefevere,Joris De Baes, Marnix Theys, Marnix Theys, Bjorn Verlinde, Francis Devriendt, Pieter Bostoen, Fleur Martin, RikSadet, Cleo Dursin, Maarten Decramer, Pieter Michiels, Geert Eggermont, Béatrice Ramboux, Béatrice Ramboux,Béatrice Ramboux, Annemie Verlinde, Mathieu Desmet, Stijn Tanghe, David Wemel, Bob Bulcaen, Frederik Degreve,Diederik Peferoen , Viviane Michels, Sarah Verzele, Nathan Van Haver, Franky Devos, Sebastien Demeulenaere, KurtDeleersnyder, Sander Demeulemeester, Julie Van Maele, Frederick Desimpel, Janwillem Van Maele, Amy Menu,Gaetan Kerckhove, Khadija Ouchoukout, Stefaan Deleu, Brecht Soenen, Bart Grimonprez, Frederique Glorieux,NETWERK!NETWERK!
 21. 21. NETWERK!NETWERK!BREDERENETWERKENWORDENCRUCIAALVOOR DEINTERREG VFONDSEN
 22. 22. POLITIQUE DE COHESION: 11 priorités thématiques / thematische prioriteiten.1. RENFORCER LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET L’INNOVATION / VERSTERKEN VAN ONDERZOEK,TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE.2. AMÉLIORER L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, LEUR UTILISATION ET LEUR QUALITÉ /VERBETEREN VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN INFORMATIETECHNOLOGIE EN COMMUNICATIE, HUN GEBRUIK EN KWALITEIT3. RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES / VERSTERKEN VAN DE COMPETITIVITEIT VAN KLEINE ENMIDDELGROTE ONDERNEMINGEN.4. SOUTENIR LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE À FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE DANS TOUS LES SECTEURS / ONDERSTEUNEN VAN DEOVERGANG NAAR EEN ECONOMIE MET BEPERKTE C.O.-UITSTOOT IN ALLE SECTOREN.5. PROMOUVOIR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES RISQUES / STIMULEREN VAN DEAANPASSING AAN DE KLIMAATSVERANDERING, PREVENTIE ET RISICOBEHEER6. PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET PROMOUVOIR L’UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES (NOTION DE “PATRIMOINE CULTUREL”COMME PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT) /BESCHERMEN VAN DE OMGEVING EN AANZETTEN TOT RATIONEEL GEBRUIK VAN NATUURLIJKE BRONNEN (NOTIE VAN “CULTUREELPATRIMONIUM” ALS PRIORITEIT VOOR INVESTERING)7. PROMOUVOIR LE TRANSPORT DURABLE / STIMULEREN VAN DUURZAAM TRANSPORT8. PROMOUVOIR L’EMPLOI ET SOUTENIR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE / STIMULEREN VAN WERKGELEGENHEID ENONDERSTEUNEN VAN DE MOBILITEIT VAN WERKNEMERS.9. PROMOUVOIR L’INCLUSION SOCIALE ET LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ / STIMULEREN VAN DE SOCIALE INCLUSIE EN ARMOEDEBESTRIJDEN10. INVESTIR DANS L’ÉDUCATION, LES COMPÉTENCES ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE. / INVESTEREN IN EDUCATIE,COMPETENTIES EN LEVENSLANG LEREN.11. RENFORCER LES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET L’EFFICACITÉ DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE./ VERSTERKEN VAN DEINSTITUTIONELE SLAGKRACHT EN DE EFFICIËNTIE VAN DE OPENBARE ADMINISTRATIE
 23. 23. 5. EEN NEEN HEB JE,…THE CULTURE OF ASKINGMENSEN WILLEN WETEN WAAR HUN GELD NAAR TOE GAATBIJ DALENDE SUBSIDIES STIJGT DE BEREIDHEID
 24. 24. EEN NEEN HEB JE,…250 x € 12 = € 3.000
 25. 25. EEN NEEN HEB JE,…8 x € 100 = € 8007 x € 50 = € 350153 x € 40 = € 6.120€ 7.270FISCAAL AFTREKBARE GIFTENZIE PROJECTREKENING KONING BOUDEWIJNSTICHTING / STREEKFONDS
 26. 26. 6. CROWDFUNDINGwww.voordekunst.nlMuziekDebuut EP Carlien Jeannedoor Carlien Jeanne Hoi, ik ben Carlien, singer-songwriter. Ik wil in juni mijn debuut EP met 6 nummersuitbrengen. Ik schrijf jazzy-pop72% bereiktdoneer nu9 dagen te gaan€ 1.605 van € 2.200 (gemiddeld € 65)34 donateursproject categorieënAlle categorieënBeeldende kunstMuziekFilm & videoFotografieNieuwe mediaTheaterDansLetterenInterdisciplinairInstallatieModeVormgevingArchitectuurMimeMuziektheaterCommunity artCultuureducatieOnderzoek / OntwikkelingTentoonstellingPresentatieTalentontwikkelingRealisatieAmateurkunstDebatzoek resultaten537 PROJECTEN GEVONDEN
 27. 27. CROWDFUNDINGwat krijg je?•bij een donatie van € 15 gesigneerde EP per post + single "Hajebiets" digitaal vóór de officielerelease (excl verzendkosten naar het buitenland)•bij een donatie van € 30 gesigneerde EP per post + single "Hajebiets" digitaal vóór de officielerelease (excl verzendkosten naar het buitenland) + toegang tot de releaseparty + een gedichtje voorjou geschreven•bij een donatie van € 75 gesigneerde EP per post + single "Hajebiets" digitaal vóór de officielerelease + een cover naar keuze op youtube + toegang tot de releaseparty•bij een donatie van € 150 gesigneerde EP + solo akoestisch huiskamerconcert van 30 minuten +toegang tot de releaseparty•bij een donatie van € 250 gesigneerde EP + akoestisch huiskamerconcert met band van 30minuten + toegang tot de releaseparty•bij een donatie van € 350 gesigneerde EP + akoestisch solo-optreden (in bijvoorbeeld uwhuiskamer) van 60 minuten + toegang tot de releaseparty•bij een donatie van € 400 gesigneerde EP + akoestisch huiskamerconcert met band van 60minuten OF een liedje speciaal geschreven voor jou, of voor iemand anders namens jou + toegangtot de releaseparty
 28. 28. CROWDFUNDINGwww.voordekunst.nlIn 4 jaar tijd358 projecten succesvol afgerond81 lopende projecten21.357 donateurs€ 2.374.159 donatiesfiscale aftrekbaarheidNiet allemaal uitgekeerd.Je moet 100% van jestreefbedrag bereiken.
 29. 29. BETALINGSBEREIDHEID: gemiddelde en mediane7.4 10.310.4 15.111.0 20.719.2 28.10 10 20 30PodiumkunstenBibliotheekMusea en tentoonstellingenLokale sportwedstrijdeuroPI95 mediaanPI95 gemiddelde• Gemiddelde BTB: bedrag dat de gemiddelde participant wil betalen• Mediane BTB: bedrag dat 50% van de participanten wil betalen7. PRIJSSTIJGING
 30. 30. BETALINGSBEREIDHEID: gemiddelde en mediane• Gemiddelde BTB: bedrag dat de gemiddelde participant wil betalen• Mediane BTB: bedrag dat 50% van de participanten wil betalenPRIJSSTIJGING44.4 56.452.8 75.9142.5 199.50 50 100 150 200SportclubMuziekfestivalsConcerteneuroPI95 mediaanPI95 gemiddelde
 31. 31. Verdubbeling van de prijsProcentueel effect op participatie en opbrengst4-4811-4529-3631-3540-3046-2873-1875-15-50 0 50 100MuziekfestivalSportclubConcertenTheatervoorstellingMusea en tentoonstellingenPodiumkunstenLokale sportwedstrijdOpenbare bibliotheekOpbrengst Participatie% % % %PRIJSSTIJGING
 32. 32. ALTERNATIEVEFINANCIERINGIC MUSICDE KREUN06/06/2013

×