Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fabienne Brison: auteursrecht in een digitale samenleving

804 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fabienne Brison: auteursrecht in een digitale samenleving

  1. 1. “En als alles nu eens gratis was?” Fabienne Brison Studiedag Muziek Digitaal Brussel, 28 oktober 2009
  2. 2. Enkele uitgangspunten ter herinnering § Auteursrecht is ontstaan vanuit een economische behoefte § Auteursrecht verleent morele en vermogensrechten § Auteursrecht heeft als doel de creativiteit aan te moedigen § Auteursrecht dient het algemeen belang § Auteursrecht duurt slechts voor een bepaalde tijd § Auteursrecht moet je verdienen § Er bestaan uitzonderingen op het auteursrecht § Interne belangenafweging § Externe belangenafweging [ Cfr. naburige rechten] 2
  3. 3. En hoe zit het digitaal? § Auteursrecht blijft overeind § Ook al is het soms moeilijk afdwingbaar § En ook al is het voor verbetering vatbaar 3
  4. 4. Auteursrecht heeft een zeker economisch belang § Arthena-studie “De economische bijdrage van de industrie van het auteursrecht en de naburige rechten in België” (juli 2009) § België – 2008 – hoofdindustrieën § Omzet: 32.378,63 miljoen € (2,92 % totale omzet) § Investeringen: 1.207,68 miljoen € (2,9 %) § Tewerkstelling: 92.286 FTE (3,25 %) § Werkgevers: 9.138 (4,07 %) § Bruto Toegevoegde Waarde: 10.076,76 miljoen € (3,38 %) § Bruto Binnenlands Product: 3,01 % 4
  5. 5. En hoe zit dat digitaal? § Sabam jaarverslag 2008 § Fonografische reproductierechten: 13,2 miljoen € § On line: 544.775 € § Thuiskopie: 3.692.037 € 5
  6. 6. Auteursrecht: a bad boy? § Als je moet betalen § Je mag best kritisch zijn § Maar je moet ook opbouwend zijn Adieu auteursrecht? De blijde intrede van een groeiend besef van het belang van het auteursrecht en de auteursrechtindustrie 6

×