Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını, ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandı...
Systema locomotorium Systema skeletale            Pasif kısım Systema articulare Systema musculare    Ak...
Systema skeletale Toplam 206 kemik Os: tekil, Ossa: çoğul Pars ossea              İskelet sistemi Pars ca...
Kemik Çeşitleri         Yassı             Havalı Kemikler:             Os Pneumaticum   ...
Uzun, yassı, kısa ve şekilsiz kemikleriözetleyip örnekler verin.
Kemik oluşumlarının adlandırılması-1  Eklemleşen uçlar   Caput   Condylus :lokma, yumruk şeklinde   Epicondyle ...
Kemik oluşumlarının adlandırılması-2                            Spinous            ...
Kemik oluşumlarının adlandırılması-3 Açıklıklar   Foramen: delik şeklindeki açıklık   Canalis: kanal şeklinde   Mea...
Kemik yapısı        diaphysis (compact bone)
epiphysis metaphysis – location of   • epiphyseal plate – in children   • epiphyseal line – in adultsdiaphysismetaph...
medullary cavity  • filled with yellow marrow in adults  • lined with endosteum
KEMİKLERİN FONKSİYONU Destek Koruma Hareket Mineral deposu Kan hücrelerinin üretimi
 Aksiyal iskelet: Koruma ve destek   Baş   Boyun   Gövde Apendiküler iskelet: hareket   Kol   Bacaklar
Ossa Cranium Neurocranium       Os occipitale   Os temporale     Os sphenoidale         Çift    ...
22 +(2X3) +1    Os hyoideum
Vertebrae cervicales :C 7Vertebrae thoracicae: T 12Vertebrae lumbales: L5Os sacrum: S1Os coccygis: 1
Skeleton Appendiculare
Ossa membri superioris:Üst taraf kemikleri Üst taraf kavşak kemikleri:2   Scapula   Clavicula Serbest üst taraf kemi...
Kavşak Kemikleri
Kol:BrachiumOs Humerus
Ön kol:Antebrachium
El:ManusOssa carpi: 8Ossa metacarpi:5Ossa digitorum manus:14
Alt taraf kemikleriOssa membri inferioris Alt taraf kavşak kemikleri: Leğen Kemiği:Pelvis   Os ilium   Os ischii  O...
Pelvis
Os Coxae
Femur ve patella
Ossa Cruris
Ossa Pedis       Ossa tarsi: 7       Ossa metatarsi:5       Ossa digitorum pedis:14
EKLEMLER VE ÇEŞİTLERİ Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir şekilde birbiriyle birleştikleri yerlere EKLE...
Morfolojik sınıflama Eklemleşen kemik uçları arasında kalan maddeye göre   Fibröz: art. fibrosae   oynamaz, eklem boş...
Art. fibrosa
synchondrosis
Eksenlerine Göre Eklemler Eklemler, konveks eklem yüzlerinin şekillerine göre gruplara ayrılabildiği gibi, eklem ile ilg...
Tek Eksenli Eklemler Menteşe şeklinde eklemler olarak da adlandırılırlar. Bu eklemde, hareketlerin elde edilmesi, sadec...
İki Eksenli Eklemler Bu tür eklemlerde iki düzlemde hareket elde edilir. Eksenler hem birbirlerine hemde kemik eksenine ...
Çok Eksenli Eklemler Bu tür eklemlerde en az üç eksen bulunur. Yüzlerden birisi konkav, diğeri ise konvekstir. Omuz ve ...
Extremite eklemleri Üst extremite eklemleri  Üst taraf kavşağı eklemleri     Art. Acromioclavicularis     Art. ...
Serbest üst taraf eklemleri Omuz eklemi: Art. humeri Dirsek eklemi: Art. cubiti
Radioulnar eklemler: üst-orta ve alt
 El bileği eklemi: Radiocarpal eklem Karpal eklemler   Mediokarpal   İnterkarpal
 El tarak ve parmak eklem   Karpometacarpal   Metakarpofalengeal   İnterfalengeal
Alt ekstremite eklemleri Sakroiliak eklem: Art. Sacroiliaca Symphisis pubica
 Art. Coxae : kalça eklemi
 Ar. Genus: diz eklemi Tibia ile fibula arasındaki eklemler             3 adettir
 Art. Talocruralis: ayak bileği eklemi
 Art. İntertarsae: tarsal eklemler Tarsometatarsal Metatarsofalengeal eklemler
BAŞ-BOYUN VE GÖVDE EKLEMLERİ Art. temporomandibularis
Art. atlantooccipitalis
Art. atlantoaxialis
Omurga eklemleri 1-Omur cisimleri arasında eklemler: C2-S1 arası: discus intervertebralis 2-Omur kemerlerindeki eklem ç...
Göğüs eklemleri Costovertebral eklemler Sternokostal eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Radyolojik pozisyonlar alt ekstremite
Next
Upcoming SlideShare
Radyolojik pozisyonlar alt ekstremite
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler

Download to read offline

radyolojiteknikerleri.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler

 1. 1. Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını, ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız.
 2. 2. Systema locomotorium Systema skeletale Pasif kısım Systema articulare Systema musculare Aktif kısım
 3. 3. Systema skeletale Toplam 206 kemik Os: tekil, Ossa: çoğul Pars ossea İskelet sistemi Pars cartilaginea 80 Skeleton axiale Baş-boyun-gövdeye ait Skeleton appendiculare Üst ve alt taraf, kol bacak kemikleri 126
 4. 4. Kemik Çeşitleri Yassı Havalı Kemikler: Os Pneumaticum Düzensiz:İrregüler Uzun Kısa Sesamoid
 5. 5. Uzun, yassı, kısa ve şekilsiz kemikleriözetleyip örnekler verin.
 6. 6. Kemik oluşumlarının adlandırılması-1  Eklemleşen uçlar  Caput  Condylus :lokma, yumruk şeklinde  Epicondyle  Yuvarlak çıkıntılar  Tuberculum: yuvarlak çıkıntı  Tuberositas: Yüksekliği fazla olmayan, pürüzlü kabarıklık  Protuberantia:Küçük yükseklik tarzındaki çıkıntı, tümsek  Malleolus:Küçük çekiç ucu şeklindeki çıkıntı  Trochanter:Yumru, yuvarlak çıkıntı
 7. 7. Kemik oluşumlarının adlandırılması-2 Spinous process Çıkıntılar Transverse process  Linea ve crista: çizgisel çıkıntılar  Processus ve spina: dikensi çıkıntılar Çöküntüler  İncisura:çentik şeklinde  Sulcus: oyuk  Fossa, fovea, foveola, fossula: çukur ve-cuklar  İmpressio: başka bir kemiğin oluşturduğu iz
 8. 8. Kemik oluşumlarının adlandırılması-3 Açıklıklar  Foramen: delik şeklindeki açıklık  Canalis: kanal şeklinde  Meatus: geçit yol  Fissura: yarık  Apertura: ağız
 9. 9. Kemik yapısı diaphysis (compact bone)
 10. 10. epiphysis metaphysis – location of • epiphyseal plate – in children • epiphyseal line – in adultsdiaphysismetaphysisepiphysisarticular cartilage
 11. 11. medullary cavity • filled with yellow marrow in adults • lined with endosteum
 12. 12. KEMİKLERİN FONKSİYONU Destek Koruma Hareket Mineral deposu Kan hücrelerinin üretimi
 13. 13.  Aksiyal iskelet: Koruma ve destek  Baş  Boyun  Gövde Apendiküler iskelet: hareket  Kol  Bacaklar
 14. 14. Ossa Cranium Neurocranium Os occipitale  Os temporale Os sphenoidale Çift Tek 8  Os parietale Os frontale Os ethmoidale Splanchnocranium  Os mandibula Os maxilla Tek Concha nasalis inferior  Os vomer Os palatinum Çift 14 Os zygomaticum Os nasale Os lacrimale İç kulak kemikleri: Malleus, incus, stapes: 2x3=6 Os hyoideus: 1
 15. 15. 22 +(2X3) +1 Os hyoideum
 16. 16. Vertebrae cervicales :C 7Vertebrae thoracicae: T 12Vertebrae lumbales: L5Os sacrum: S1Os coccygis: 1
 17. 17. Skeleton Appendiculare
 18. 18. Ossa membri superioris:Üst taraf kemikleri Üst taraf kavşak kemikleri:2  Scapula  Clavicula Serbest üst taraf kemikleri:30  Brachium: kol  Antebrachium: ön kol  Manus: el
 19. 19. Kavşak Kemikleri
 20. 20. Kol:BrachiumOs Humerus
 21. 21. Ön kol:Antebrachium
 22. 22. El:ManusOssa carpi: 8Ossa metacarpi:5Ossa digitorum manus:14
 23. 23. Alt taraf kemikleriOssa membri inferioris Alt taraf kavşak kemikleri: Leğen Kemiği:Pelvis  Os ilium  Os ischii Os coxae  Os pubis Serbest alt taraf kemikleri:30  Os femoris: Uyluk  Os patella: Diz  Ossa Cruris: Bacak kemikleri  Os Tibia: kaval  Os Fibula: kamış  Ossa Pedis: Ayak kemikleri
 24. 24. Pelvis
 25. 25. Os Coxae
 26. 26. Femur ve patella
 27. 27. Ossa Cruris
 28. 28. Ossa Pedis Ossa tarsi: 7 Ossa metatarsi:5 Ossa digitorum pedis:14
 29. 29. EKLEMLER VE ÇEŞİTLERİ Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir şekilde birbiriyle birleştikleri yerlere EKLEM (articulatio) denir. Fonksiyonlarına göre eklemler  Oynar: kalça, kol, omuz  Oynamaz: sutura  Yarı oynar: vertebral facet eklemler
 30. 30. Morfolojik sınıflama Eklemleşen kemik uçları arasında kalan maddeye göre  Fibröz: art. fibrosae oynamaz, eklem boşluğu yok  Kartilaginöz: art. Cartilagineae. eklem boşluğu yok  Synchondrosis primer kartilaginöz: metafiz, costosternal  Symphisis sekonder kartilaginöz. Symphisis intervertebralis  Sinovial eklemler: art. Synoviales: diarthrosis eklem boşluğu var
 31. 31. Art. fibrosa
 32. 32. synchondrosis
 33. 33. Eksenlerine Göre Eklemler Eklemler, konveks eklem yüzlerinin şekillerine göre gruplara ayrılabildiği gibi, eklem ile ilgili ana eksenlerin sayısına göre de sınıflandırılabilirler. Eksenlerine göre bir sınıflandırma yapıldığında, üç ana eklem grubu elde edilir. ■ Tek eksenli eklemler ■ İki eksenli eklemler ■ Çok eksenli eklemler
 34. 34. Tek Eksenli Eklemler Menteşe şeklinde eklemler olarak da adlandırılırlar. Bu eklemde, hareketlerin elde edilmesi, sadece bir düzlemde ve tek bir eksene göredir. Dirsek eklemi ve parmak falanksları arasındaki eklemler bu tür eklemlerdir. Bu eklemlerle fleksion ve ekstension hareketleri elde edilir.
 35. 35. İki Eksenli Eklemler Bu tür eklemlerde iki düzlemde hareket elde edilir. Eksenler hem birbirlerine hemde kemik eksenine dik durumdadır. Eğer şeklinde veya elipsoid şekilde bulunurlar. El bileği ve el başparmağının eklemleri buna örnek olarak verilebilir. Fleksion/ekstension ve abduksion/ adduksion hareketleri elde edilir.
 36. 36. Çok Eksenli Eklemler Bu tür eklemlerde en az üç eksen bulunur. Yüzlerden birisi konkav, diğeri ise konvekstir. Omuz ve kalça eklemleri bunun için bir örnek olarak verilebilir. Bu tür eklemlerde üç ana eksen de eklemin ortasındaki bir noktadan geçerler. Horizontal, sagittal ve vertikal olarak uzanırlar. Bu eklemlerde; fleksion/ekstension, abduksion/adduksion ve iç rotasyon/dış rotasyon hareketleri elde edilir. Bir de, bu hareketlerin hepsinin katılımı ile ortaya çıkan sirkumdiksion hareketi de yapılır.
 37. 37. Extremite eklemleri Üst extremite eklemleri  Üst taraf kavşağı eklemleri  Art. Acromioclavicularis  Art. sternoclavicularis
 38. 38. Serbest üst taraf eklemleri Omuz eklemi: Art. humeri Dirsek eklemi: Art. cubiti
 39. 39. Radioulnar eklemler: üst-orta ve alt
 40. 40.  El bileği eklemi: Radiocarpal eklem Karpal eklemler  Mediokarpal  İnterkarpal
 41. 41.  El tarak ve parmak eklem  Karpometacarpal  Metakarpofalengeal  İnterfalengeal
 42. 42. Alt ekstremite eklemleri Sakroiliak eklem: Art. Sacroiliaca Symphisis pubica
 43. 43.  Art. Coxae : kalça eklemi
 44. 44.  Ar. Genus: diz eklemi Tibia ile fibula arasındaki eklemler 3 adettir
 45. 45.  Art. Talocruralis: ayak bileği eklemi
 46. 46.  Art. İntertarsae: tarsal eklemler Tarsometatarsal Metatarsofalengeal eklemler
 47. 47. BAŞ-BOYUN VE GÖVDE EKLEMLERİ Art. temporomandibularis
 48. 48. Art. atlantooccipitalis
 49. 49. Art. atlantoaxialis
 50. 50. Omurga eklemleri 1-Omur cisimleri arasında eklemler: C2-S1 arası: discus intervertebralis 2-Omur kemerlerindeki eklem çıkıntıları arasındaki eklemler: faset eklemler
 51. 51. Göğüs eklemleri Costovertebral eklemler Sternokostal eklemler
 • ayetasdemir

  Oct. 31, 2020
 • tinamericccyldrm

  Oct. 23, 2020
 • ssuser666210

  Jun. 12, 2020
 • ElifNurAslan

  Feb. 29, 2020
 • yunusoban1

  Nov. 18, 2019
 • ZuhalTuna

  Nov. 17, 2019
 • MadinaJorayeva

  Nov. 5, 2019
 • ErhanKaya13

  Nov. 3, 2019
 • AslTuran4

  Oct. 8, 2019
 • Emreys55

  May. 26, 2019
 • hcoban

  May. 11, 2019
 • semratopuzlar

  Oct. 28, 2018
 • aymera

  Oct. 24, 2018
 • FatmaOru

  Oct. 18, 2018
 • Elifokal1

  Oct. 14, 2018
 • SelmaCelebi

  Oct. 12, 2018
 • YusufMemis

  Nov. 12, 2017
 • DoukanTerzi

  Nov. 7, 2017
 • EMRULLAHAKYZ

  Oct. 28, 2017
 • OuzhanSoyhan

  Oct. 26, 2017

radyolojiteknikerleri.com

Views

Total views

67,824

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

563

Actions

Downloads

686

Shares

0

Comments

0

Likes

56

×