Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12 ek-009 i̇çi̇ndeki̇ler revi̇zyon dağitim

314 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

12 ek-009 i̇çi̇ndeki̇ler revi̇zyon dağitim

  1. 1. KALİTE EL KİTABI Doküman No: 12-EK-(Ek-01) Yayın Tarihi: 22.10.2009 İÇİNDEKİLER / REVİZYON / DAĞITIM TABLOSU Revizyon No/Tarihi: 1 / 07.01.2014 ASPB Sayfa No: 1/2 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DOKÜMAN NO. ISO 9001 MADDESİ BAŞLIK REVİZYON TARİHİ REVİZYON NO. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - Kapak 07.01.2014 12-EK-(Ek-01) - İçindekiler/Revizyon/Dağıtım Tablosu 07.01.2014 X 12-EK-(Ek-02) - Önsöz 07.01.2014 X 12-EK-(Ek-03) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tanıtımı 07.01.2014 X 12-EK-(Ek-04) - Prosedür ve Süreç Listesi 07.01.2014 X 12-EK-(Ek-05) 4 Süreçler ve Etkileşimleri Tablosu 07.01.2014 X 12-EK-(Ek-06) 5 Kalite Politikası 07.01.2014 X 12-EK-(Ek-07) 5 Kalite Hedefleri 07.01.2014 X 12-EK-01 1 Kapsam 07.01.2014 X 12-EK-02 2 Atıf Yapılan Dokümanlar 07.01.2014 X 12-EK-03 3 Terim ve Tarifler 07.01.2014 X 12-EK-04 4 Kalite Yönetim Sistemi 07.01.2014 X 12-EK-05 5 Yönetim Sorumluluğu 07.01.2014 X 12-EK-06 6 Kaynak Yönetimi 07.01.2014 X 12-EK-07 7 Hizmet Gerçekleştirme 07.01.2014 X 12-EK-08 8 Ölçme, Analiz ve İyileştirme 07.01.2014 X
  2. 2. KALİTE EL KİTABI Doküman No: 12-EK-(Ek-01) Yayın Tarihi: 22.10.2009 İÇİNDEKİLER / REVİZYON / DAĞITIM TABLOSU Revizyon No/Tarihi: 1 / 07.01.2014 ASPB Sayfa No: 1/2 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KALİTE EL KİTABI DAĞITIM TABLOSU (ÇIKTI OLARAK) Kopya No Bölüm Teslim alan İmza 01 İl Müdürü 02 3. Taraf Belgelendirme Kuruluşu 03 “Tüm Kuruluş Müdürlerine Çoğaltılacak” Kalite El Kitabı Elektronik Ortamda Organizasyon Şemasında Belirtilen Tüm Müdürlere Kontrollü Olarak Dağıtılmıştır.

×