Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sağlık Bilgi Teknolojilerinin
Sağlık Hizmetlerinin Kalite ve
Maliyetine Etkileri
Indranil R. Bardhan , Mark F. Thouin
Nave...
Giriş
• Sağlık hizmetlerinde kalite ikinci planda
• 2009 Şubat – 19 milyar $ - Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR)
• Hedef:
...
Mevcut Araştırmalar
• 2600 doktor EHR araştırması
– %82 klinik kararlar
– %86 doğru ilaç
– %85 önleyici bakım hizmeti kali...
Araştırma Konusu
• Araştırma Amacı: IT yatırımlarının sağlıkta maliyet ve
kaliteye etkisi
• 2004-2006 arası 3 yıllık ABD h...
Veri Kaynakları
• 2727 hastane verisi (2004’de ABD’deki toplam
hastanelerin %55.4’ü)
1. Dorenfest Institute for Health Inf...
Teori kurulumu
• Hastane geneli
• Neden?

Süreç özeli

– IT etkisini hastane seviyesinde ayıklamak zor
(önceden de kullanı...
Bazı IT Sistem Faydaları
•
•
•
•
•
•
•
•

Doktoru ilaç konusunda uyarma
Reçetenin eczaneye kolay transferi
Tedavi yöntemi ...
Araştırma Hipotezleri (Kalite)
• Hipotez 1: HIT kullanılması tedavi iyi uygulama örneklerine
uyumu artırarak kaliteyi artı...
Araştırma Hipotezleri (Maliyet)
• Hipotez 2: Yüksek HIT kullanımı olan hastaneler daha
düşük işletim giderine sahiptirler
...
Kontrol Değerleri
1. Hastane Büyüklüğü: Büyük – küçük hastane
2. Hastane Tipi: Kar amacı güden – gütmeyen
3. Hastalık Grub...
Kontrol Değerleri Şablonu
Model Oluşturma
•
•

i: hastane
t: yıl

•
•
•
•

AMIi,t : Miyokard Infarktüsü tedavisi kalite skoru
HFi,t: Kalp yetmezliği...
Değişken Altyapısı
• CLINICAL, FINANCIAL, SCHEDULING, HR

• Uygulama kullanılıyorsa 1, kullanılmıyorsa 0
• Toplam / Uygula...
Modelin Kıyaslandığı Kalite Göstergeleri
• AMI, HF, PNEUMONIA, SIP
Genel Ortalamalar

Değişken = Her kalite kriteri için u...
MODEL

STATA Yazılımı XTREGAR prosedüründe uygulandı
Katsayılar: Regresyonda kullanılan uyarlama değerleri ?
İstatistikler
Süreç Kaliteleri

IT Kullanımı
Sonuçlar – HIT Kullanımı
• HIT Kullanımı
– Büyük hastaneler > küçük hastaneler
– Kar amacı gütmeyen hastaneler > kar amacı...
Sonuçlar - Kalite
• Kalite
– Büyük hastaneler > küçük hastaneler
– Kar amacı gütmeyen hastaneler > kar amacı güdenler
– Şe...
Sonuçlar - İşletme Maliyetleri
• Yatak başına hastane masrafları
– Büyük hastaneler > küçük hastaneler
– Kar amacı gütmeye...
Hastalık – HIT Kullanım İlişkisi

Modeli kurulan 6 işlemin sonuçları
Hastalık - HIT Kullanımı - Kalite İlişkisi
• AMI
– Klinik Bilgi Sistemi
– Çizelgeleme Sistemi

• HF
– Çizelgeleme Sistemi
...
HIT Kullanımı – Maliyet İlişkisi

SONUÇ
• Finansal Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynakları Sistemleri maliyeti azaltır
• Klin...
TEŞEKKÜRLER
Mustafa Tanyer
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sağlık Bilgi Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerinin Kalite ve Maliyetine Etkileri

530 views

Published on

Sağlık Bilgi Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerinin Kalite ve Maliyetine Etkileri

Indranil R. Bardhan , Mark F. Thouin
Naveen Jindal School of Management, The University of Texas at Dallas, Richardson, TX 75083-0688, USA

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sağlık Bilgi Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerinin Kalite ve Maliyetine Etkileri

 1. 1. Sağlık Bilgi Teknolojilerinin Sağlık Hizmetlerinin Kalite ve Maliyetine Etkileri Indranil R. Bardhan , Mark F. Thouin Naveen Jindal School of Management, The University of Texas at Dallas, Richardson, TX 75083-0688, USA Mustafa Tanyer 31.12.2013
 2. 2. Giriş • Sağlık hizmetlerinde kalite ikinci planda • 2009 Şubat – 19 milyar $ - Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR) • Hedef: – – – – IT sistemlerinin sağlık sektöründe kullanılması Doktor kararlarının İlaç dağıtımının Hasta bilgilerinin elektronik ortama alınması • Amaç: – – – – Hasta kayıtlarına anında ulaşım Teşhis hatalarının Çift prosedür uygulamalarının Maliyetlerin azaltılması • 2015’e kadar uygulamayan hastanelere devlet yardımı kesiliyor
 3. 3. Mevcut Araştırmalar • 2600 doktor EHR araştırması – %82 klinik kararlar – %86 doğru ilaç – %85 önleyici bakım hizmeti kalitesini artırdı • Daha fazla mali destek daha çok uygulama • Bazı araştırmalar destekliyor, bazıları karşı • 2004 ayakta bakım hizmetleri araştırması – 17 parametreden 14’üne EHR’nin etkisi yok • Hastalık türüne göre yapılan araştırmalar – Pnömöni, kalp yetmezliği, ameliyatlar – Bazı araştırmalar destekliyor, bazıları karşı
 4. 4. Araştırma Konusu • Araştırma Amacı: IT yatırımlarının sağlıkta maliyet ve kaliteye etkisi • 2004-2006 arası 3 yıllık ABD hastane verileri • Hastane geneli yerine süreç tabanlı yaklaşım • 4 çeşit sürece HIT etkileri – – – – Miyokard Infarktürsü (Kalp krizi) Kalp Yetmezliği Pnömöni (Zatürre) Ameliyat enfeksiyonu engellenmesi • Neden bu yöntemler? – Belirli prosedürleri var – Performansa yüksek etki (ölüm oranları, hasta yatış süreleri)
 5. 5. Veri Kaynakları • 2727 hastane verisi (2004’de ABD’deki toplam hastanelerin %55.4’ü) 1. Dorenfest Institute for Health Information Technology Research veri tabanı – – – – Hastane IT kullanım oranları %17 kar amacı güden 249 yatak ortalaması 630 bin $ yatak başı maliyet 2. U.S. Department of HHS Hospital Compare Program – Hastane süreç kalite ölçütleri 3. U.S. Center for Medicare and Medicaid Services – Hastane işletme maliyetleri
 6. 6. Teori kurulumu • Hastane geneli • Neden? Süreç özeli – IT etkisini hastane seviyesinde ayıklamak zor (önceden de kullanılan sistemler var) – Faydalı – etkisiz sistem ayrımı yapılamaz – Süreçler düzeyinde standartlaşmada artış
 7. 7. Bazı IT Sistem Faydaları • • • • • • • • Doktoru ilaç konusunda uyarma Reçetenin eczaneye kolay transferi Tedavi yöntemi hatırlatma Hasta bilgileri hatırlatma İyi uygulama tavsiye etme Departmanlar arası bilgi transferi Hasta bekleme sürelerini düşürme Personel – Hasta çizelgelemesi (Örn. ameliyat)
 8. 8. Araştırma Hipotezleri (Kalite) • Hipotez 1: HIT kullanılması tedavi iyi uygulama örneklerine uyumu artırarak kaliteyi artırır – H1 a: Klinik bilgi sistemleri için H1 geçerlidir – H1 b: Finansal bilgi sistemleri için H1 geçerlidir – H1 c: Çizelgeleme sistemleri için H1 geçerlidir – H1 d: İnsan kaynakları sistemleri için H1 geçerlidir
 9. 9. Araştırma Hipotezleri (Maliyet) • Hipotez 2: Yüksek HIT kullanımı olan hastaneler daha düşük işletim giderine sahiptirler – H2 a: Klinik bilgi sistemleri için H2 geçerlidir – H2 b: Finansal bilgi sistemleri için H2 geçerlidir – H2 c: Çizelgeleme sistemleri için H2 geçerlidir – H2 d: İnsan kaynakları sistemleri için H2 geçerlidir
 10. 10. Kontrol Değerleri 1. Hastane Büyüklüğü: Büyük – küçük hastane 2. Hastane Tipi: Kar amacı güden – gütmeyen 3. Hastalık Grubu (CMI): Hasta çeşitliliği 4. Hastane Lokasyonu: Şehir – kırsal hastane farkı 5. Araştırma hastanesi – Diğer hastaneler
 11. 11. Kontrol Değerleri Şablonu
 12. 12. Model Oluşturma • • i: hastane t: yıl • • • • AMIi,t : Miyokard Infarktüsü tedavisi kalite skoru HFi,t: Kalp yetmezliği tedavisi kalite skoru PNEUMONIAi,t: Pnömöni tedavisi kalite skoru SIPi,t: Ameliyat enfeksiyonu engellenmesi kalite skoru • • • • CLINICALi,t: Klinik IT kullanım skoru FINANCIALi,t: Finans IT kullanım skoru SCHEDULINGi,t: Çizelgeleme IT kullanım skoru HRi,t: İnsan kaynakları IT kullanım skoru • • • • • HOSP_SIZEi,t: Hastane büyüklüğü HOSP_TYPEi,t: Hastane tipi (0 kar amacı gütmeyen,1 kar amacı güden) CMIi,t: Hastalık grubu LOCATIONi,t: Hastane lokasyonu (0 kırsal, 1 şehir) TEACHING_STATUSi,t: Araştırma hastanesi olma durumu (0 değil ise, 1 ise) • TOT_QUALITYi,t: Diğer dört durumun birleşimi • OPEXi,t: IT kaynaklı hastane işletme maliyetleri
 13. 13. Değişken Altyapısı • CLINICAL, FINANCIAL, SCHEDULING, HR • Uygulama kullanılıyorsa 1, kullanılmıyorsa 0 • Toplam / Uygulanabilir uygulama sayısı
 14. 14. Modelin Kıyaslandığı Kalite Göstergeleri • AMI, HF, PNEUMONIA, SIP Genel Ortalamalar Değişken = Her kalite kriteri için uygulama yapılan hasta sayısı toplamı / (toplam hasta sayısı*kriter sayısı)
 15. 15. MODEL STATA Yazılımı XTREGAR prosedüründe uygulandı Katsayılar: Regresyonda kullanılan uyarlama değerleri ?
 16. 16. İstatistikler Süreç Kaliteleri IT Kullanımı
 17. 17. Sonuçlar – HIT Kullanımı • HIT Kullanımı – Büyük hastaneler > küçük hastaneler – Kar amacı gütmeyen hastaneler > kar amacı güdenler – Şehir hastaneleri > kırsal hastaneler – Araştırma hastanesi olmayanlar > Araştırma hastaneleri
 18. 18. Sonuçlar - Kalite • Kalite – Büyük hastaneler > küçük hastaneler – Kar amacı gütmeyen hastaneler > kar amacı güdenler – Şehir hastaneleri > kırsal hastaneler – Araştırma hastanesi olmayanlar > Araştırma hastaneleri • Hastalık türüne göre kalite yüksekliği – AMI > PNEUMONIA > SIP > HF
 19. 19. Sonuçlar - İşletme Maliyetleri • Yatak başına hastane masrafları – Büyük hastaneler > küçük hastaneler – Kar amacı gütmeyen hastaneler > kar amacı güdenler – Şehir hastaneleri > kırsal hastaneler – Araştırma hastanesi olmayanlar > Araştırma hastaneleri
 20. 20. Hastalık – HIT Kullanım İlişkisi Modeli kurulan 6 işlemin sonuçları
 21. 21. Hastalık - HIT Kullanımı - Kalite İlişkisi • AMI – Klinik Bilgi Sistemi – Çizelgeleme Sistemi • HF – Çizelgeleme Sistemi – İnsan Kaynakları Sistemi • PNEUMONIA – Hiçbiri • SIP – Çizelgeleme Sistemi – İnsan Kaynakları Sistemi • TOPLAM Kalite – Klinik Bilgi Sistemi – Çizelgeleme Sistemi – İnsan Kaynakları Sistemi • SONUÇ: – Klinik Bilgi, Çizelgeleme, İnsan kaynakları Sistemleri - kalite kısmi ilişki – Finansal Bilgi Sistemleri – kalite ilişki yok
 22. 22. HIT Kullanımı – Maliyet İlişkisi SONUÇ • Finansal Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynakları Sistemleri maliyeti azaltır • Klinik Bilgi Sistemleri ve Çizelgeleme Sistemleri maliyeti artırır
 23. 23. TEŞEKKÜRLER Mustafa Tanyer

×