Windows Small Business Server 2008 Üzerinde GPO Yenilikleri ve GPO İncelemesi Sunumu

889 views

Published on

Windows Small Business Server 2008 Üzerinde GPO Yenilikleri ve GPO İncelemesini tüm detaylarıyla gösteren sunumdur.

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Windows Small Business Server 2008 Üzerinde GPO Yenilikleri ve GPO İncelemesi Sunumu

  1. 1. • Group Policy Nedir ? • Group Policy Object • Group Policy Nasıl Çalışır? • Group Policy Türleri ve Uygulanma Sırası • SBS 2008 GPO’ları • SBS 2008 üzerinde Group Policy İncelemesi • Demo • Soru - Cevap
  2. 2. Group policy kullanıcıların çalışma ortamıyla ilgili kullanıcı ve computer ayarlarını içeren teknolojinin genel adıdır. Windows 2008'de policyler genel olarak GPO(Group Policy Object) olarak tanımlanır. • GPO merkezi policy yönetimini sağlar. • GPO admin maliyetini düşürür. Yani admin bir yerden başka bir yere gitmeden "Active Directory" üzerinden policy yönetimini gerçekleştirebilir. Bir başka deyişle, az adamla çok iş yapmayı sağlar. • GPO sadece domain,site veya OU'ya uygulanabilir. Doğrudan kullanıcı, grup veya computer'e policy uygulanamaz. Bir site,domain veya OU'e uygulanan policy onun altındaki kullanıcı ve computerlere de uygulanmış olur
  3. 3. Group Policy ile yapılmak istenen ayarlar Group Policy Object (GPO) denilen nesnelerde saklanır. Her GPO iki kısımdan oluşur 1. Computer Configuration (Bilgisayar Ayarları) 2. User Configuration (Kullanıcı Ayarları)
  4. 4. Domain Controller Administrator Office 2003 Policy GPO ayarları kapsamındaki bilgisayar hesabının sahibi olan bilgisayarda ve yine kapsam içindeki kullanıcı hesabının sahibi olan kullanıcının oturum açtığı bilgisayarda uygulanır. Organizational Unit User GPOUserConfiguration GPOUserConfiguration User Organizational Unit GPOComputer Configuration GPOComputer Configuration
  5. 5. LOCAL POLICY DOMAIN POLICY Local Site Domain Organizational Unit
  6. 6. Small Business Server 2008 üzerinde Group Policy ayarlamaları ve uygulamaları
  7. 7. • Group Policy’nin ne olduğunu,GPO’ları ve nasıl çalıştığını öğrendik • Group PolicyTürleri ve Uygulanma Sırasını inceledik • SBS 2008 üzerinde mevcut bulunan hazır GPO’ları öğrendik • SBS 2008 üzerinde Group Policy incelemesi ve uygulaması yaptık
  8. 8. Mustafa KARA http://www.mustafakara.net.tr SBS Resource Site http://www.sbs-2008.com System Center Çözümleri Blogu http://systemcenterblog.wordpress.com

×