Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SCVMM 2008 R2 ile Conversion İşlemleri (P2V,V2V)

1,967 views

Published on

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ile fiziksel bilgisayarları sanala (P2V),sanal ortamlarıda diğer sanal platformlara çevirme işlemini (VMware convert Hyper-V) anlatan bir sunumdur

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SCVMM 2008 R2 ile Conversion İşlemleri (P2V,V2V)

 1. 1. SCVMM 2008 R2 ile Conversion İşlemleri (P2V,V2V)<br />Mustafa KARA<br />mustafa.kara@bilgeadam.com<br />Danışman / BilgeAdam Kurumsal<br />
 2. 2. Ajanda<br /><ul><li>P2V Tanıtımı
 3. 3. P2V Destekleyen İşletim Sistemleri
 4. 4. P2V Conversion için Öneriler
 5. 5. V2V Tanıtımı
 6. 6. Virtual Server 2005,VMWare ve Virtual PC 2007 Conversion İşlemleri (V2V)
 7. 7. Demo
 8. 8. Soru - Cevap</li></li></ul><li>Physical to Virtual Conversion Tanıtımı<br />Kaynak Bilgisayar<br />VMM Agent<br />VMM Server<br />VMM Agent Yüklenir<br />1<br />Donanım ve makine konfigürasyon dosyası (.xml)<br />2<br />VMM Host<br />5<br />VM yaratılır<br />3<br />Imaging<br />4<br />Virtual Hard Disk hazırlanır<br />
 9. 9. P2V Destekleyen İşletim Sistemleri<br />
 10. 10. P2V Destekleyen İşletim Sistemleri<br /><ul><li>512 MB az RAM olmamalıdır
 11. 11. 2 TB fazla disk alanı olmamalıdır
 12. 12. Virtual Server 2005 R2
 13. 13. Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS sahip olmalıdır
 14. 14. VMM convert edilecek sisteme erişebilmelidir
 15. 15. DMZ’de olmamlıdır</li></li></ul><li>Convert Edilecek Fiziksel Bilgisayara Karar Vermek<br />
 16. 16. P2V Conversion için Öneriler<br />* VMM 2008 R2 ‘de WAIK Kurulum sırasında gelmektedir<br />
 17. 17. Virtual to Virtual Conversion Tanıtımı<br />1<br />Virtual Server 2005 ait <br />.vhddosyalarını kopyalayın<br />Virtual Machine Manager with Hyper-V™ <br />C:ProgramDataVirtual Machine Library Files içerine yapıştırın<br /><ul><li>Kopyaladığınız .vhddosyasını kullararak yeni bir VMs oluşturun </li></ul>veya<br /><ul><li>VMWaredosyalarını convert edin</li></ul>2<br />1<br />VMWare<br />.vmx and .vmdxdosyalarını kopyalayın<br />
 18. 18. Virtual Server 2005 VM’ler için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar<br />Virtual Machine Manager ile Hyper-V™<br />Virtual Server ileVirtual Machinelerin taşıyın<br />Ana Hususlar<br /><ul><li>Sanal Makine için Desteklenmeyen Disk Yapılandırmaları
 19. 19. Sanal Makine Özellik Farkları</li></li></ul><li>VMWare VM’ler için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar<br />Virtual Machine Manager ileHyper-V™<br />VMWareVirtual Machineleri convert edin<br />Kaynak VM dosyaları VMM Library içerisinde olmalı<br /><ul><li>Virtual Machine Configuration dosya(.vmx)
 20. 20. Virtual Hard Disk dosyaları(.vmdk)</li></li></ul><li>VMWareServer-TabanlıVirtual Machine<br />VMM-Tabanlı<br />Virtual Machine<br />Administrator<br />.vmx and .vmdkdosyalarınıto VMM library içerisine kopyalayın<br />Convert Virtual Machine Wizard çalıştırın<br />Virtual Machine Wizard<br />Disk formatı ve yapısının tanımlanması yapılır<br />.vmdkdosyaları virtual hard disk files formatına çevrilir(.vhd) <br />VMM virtual hard diskleri ve Virtual Machine oluşturur.<br />Convert Virtual Machine Wizard<br />VMWareVM’lerin Convert Edilmesi<br />VMM Server<br />
 21. 21. Virtual PC 2007 için Conversion <br />1<br />Virtual PC 2007 ait .vhddosyalarını kopyalayın<br />Virtual Machine Manager ile Hyper-V™ <br />C:ProgramDataVirtual Machine Library Files içerine yada Hyper-V sunucuda sanal makinelerin saklandığı lokasyona yapıştırın<br /><ul><li>Kopyaladığınız .vhddosyasını kullararak yeni bir VMs oluşturun
 22. 22. Virtual PC 2007’ye ait Virtual Machine Addition kaldırın
 23. 23. Hyper-V ‘ye Integration Service Setup yükleyin</li></ul>2<br />
 24. 24. demo<br />System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 <br />P2V ve V2V işlemlerinin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gerçekleştirdik<br />
 25. 25. Özet<br /><ul><li>P2V ,V2V tanıtımını gerçekleştirdik
 26. 26. P2V işlemini uygyulamalı olarak yaptık
 27. 27. VMWare üzerinde çalışan sistemi Hyper-V’ye convert ettik</li></li></ul><li>Soru - Cevap<br />?<br />?<br />
 28. 28. TEŞEKKÜRLER<br />SBS Kaynak Blogu,SBS Hakkında Herşey:<br />www.sbs-2008.com<br />System Center Blogu,Tüm System Center Ürünleri tek blogta:<br />systemcenterblog.wordpress.com<br />Microsoft Türkiye:<br />www.microsoft.com/turkiye<br />Small Business Server 2011 Standard hakkında daha fazla bilgi: www.microsoft.com/sbs<br />Mustafa KARA kişisel blog:<br />www.mustafakara.net.tr<br />

×