Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bbpp1103 (topik 4)

4,001 views

Published on

 • mana sy nk soft copy nota BM untuk topik bbpp1103 dari topik 1-9. boleh x emailkan pada sy?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bbpp1103 (topik 4)

 1. 1. TOPIK 4 REKA BENTUK ORGANISASI
 2. 2. KONSEP STRUKTUR ORGANISASIStruktur organisasi merujuk kepada pembangunan tugas-tugas organisasi ,yang dikumpulkan dan dikoordinasikan secaraformal.Struktur organisasi ialah suatu susunan kerja,bahagian atau jabatan yang mengarahkan perilaku individu dan kumpulanke arah pencapaian objektif organisasi.
 3. 3. 4 Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Organisasi 1. Strategi Organisasi 2. Saiz Organisasi 3. Teknologi 4. Persekitaran
 4. 4. KONSEP & REKA BENTUK PENJABATAN Struktur organisasi diasaskan berdasarkan bentuk-bentuk penjabatan.Penjabatan bermaksud pembahagaian kerja dan para pekerja kepada unit-unit organisasi yang berlainan yang bertanggungjawab menyelesaikan tugas- tugas tertentu. FUNGSIAN PRODUK PENJABATANPELANGGAN MATRIKS GEOGRAFIK
 5. 5. KONSEP AUTORITI KEORGANISASIAN #Autoriti merupakan salah asatu bahagian dalam struktur organisasi. #Autoriti bermaksud hak memberi arahan ,mengambil tindakan dan membuat keputusan berhubung dengan aktiviti-aktiviti bagi mencapai matlamat organisasi.#Autoriti merujuk kepada hak yang terkandung dalam sesuatu jawatan pengurusan.
 6. 6. 1.Rantaian Arahan 2.Autoriti Lini Dan Staf Autoriti3.Fungsi Lini dan Staf 4.Jangkauan Kawalan
 7. 7. REKA BENTUK KERJA -mengkhusus kepada aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan oleh pekerja atau sekumpulan pekerja.Ia menentukanKONSEP bagaimana dan di mana kerja dilakukan serta siapa yang bakal melakukannya.ini turut menyertakan kaedah serta peralatan dan perkakasan yang digunakan semasa melakukan aktiviti kerja tersebut. PUSINGAN,PELEBARAN DAN PENGKHUSUSAN KERJA PENGAYAAN KERJA
 8. 8. 2.STRUKTUR 1.PILIHAN REKA PASUKAN BENTUK BARU REKA BENTUK PROSES KEORGANISASIAN3.ORGANISASI 4.ORGANISASI MODULAR MAYA 5.ORGANISASI TANPA SEMPADAN

×